ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

VERZIÓ DÁTUMA: 2009. november 2.

1.
ÉRVÉNYESSÉG ÉS HATÓKÖR

1.1
EZEN ELADÁSI FELTÉTELEK (“FELTÉTELEK”) MINDEN TERMÉKRE VONATKOZÓ AJÁNLATRA, ELADÁSRA ÉS VÁSÁRLÁSRA ÉRVÉNYESEK, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG A HARDVEREKET ÉS/VAGY SZOFTVEREKET (“TERMÉKEK”) ILLETVE SZOLGÁLTATÁSOKAT (“SZOLGÁLTATÁSOK”), AMELYEK ÉRTÉKESÍTÉSE A FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ WEBOLDALON KERESZTÜL TÖRTÉNIK (“HONLAP”). EZEN FELTÉTELEK ÉRVÉNYESEK A: (A) US, Digital River Ireland Ltd. (A TOVÁBBIAKBAN “MI”, “MINKET” VAGY “MIÉNK”, MEGFELELŐEN RAGOZVA) MINT AZ ELADÓRA, (B) ÖNRE MINT VEVŐRE (A TOVÁBBIAKBAN “ÖN“ VAGY “ÖNÉ”, MEGFELELŐEN RAGOZVA).

1.2
MINDEN VÉTEL VÉGLEGES, NEM TÖRÖLHETŐ ÉS NEM TÉRÍTHETŐ VISSZA, KIVÉVE A VONATKOZÓ VISSZAVÁLTÁSI FELTÉTELEK RÉSZBEN LEÍRT ESETEKET

2.
AJÁNLAT, ELFOGADÁS ÉS VISSZAIGAZOLÁS

2.1
A Honlapon megjelenő minden ár, árajánlat és leírás a készlettől függő információ, ezért nem tekinthető ajánlatnak: bármikor visszavonható vagy módosítható a rendelés gyors visszaigazolása előtt (lásd lejjebb).
2.2
Mi mindent megteszünk azért, hogy a Honlapon megjelenített elemek elérhetők legyenek, de sajnos nem garantálhatjuk, hogy minden van raktáron vagy azonnal elérhető a rendelés leadásakor. Jogunkban áll visszautasítani rendelését (kötelezettség nélkül), ha nem tudjuk azt feldolgozni vagy teljesíteni. Ebben az esetben minden, az adott elemre vonatkozó előzetesen befizetett összeget megtérítünk.
2.3
Az Ön által leadott, Termékek vagy Szolgáltatások megvételére vonatkozó rendelés ajánlatnak minősül ezen Feltételek mellett, és visszaigazolási elbírálásunk alá esik.
2.4
A visszaigazolás előtt érkezhet Önnek e-mailben egy automatikusan generált rendeléselfogadás. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez az automatikus elfogadás nem jelenti a rendelés hivatalos visszaigazolását.
2.5
Rendelése akkor tekinthető visszaigazoltnak, és a szerződés akkortól érvényes, amikor az ajánlatot elfogadtuk úgy, hogy feladtuk rendelését/elérhetővé tettük a Szolgáltatásokat, és ellenőriztük a hitelkártyát vagy más fizetési módot (“Visszaigazolás”).
2.6
A Visszaigazolás után bizonyos ideig megőrizhetjük a rendelést, elfogadást, visszaigazolást és a szerződéshez tartozó egyéb adatokat. Írásos kérelmére tudunk ezekről másolatokat készíteni; azonban Önnek kell gondoskodnia arról, hogy minden ilyen dokumentumot és Feltételt kinyomtasson saját részre.
3.
AZ ÖN NYILATKOZATAI

3.1
Kijelenti, hogy a rendelés elkészítésekor megadott adatok aktuálisak, pontosak és megfelelőek ahhoz, hogy teljesítsük rendelését.
3.2
Az Ön felelőssége, hogy karbantartsa és folyamatosan frissítse a számlainformációit a pontosság és teljesség céljából, és biztonságosan tárolja azokat (illetve a Honlapra való bejelentkezéshez és/vagy Termékek vásárlásához kapott jelszavait), hogy illetéktelenek ne tudjanak hozzáférni.
3.3
Amennyiben nincsen más megállapodás, vagy a vonatkozó jogszabály nem írja elő, a Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatos garanciák csak akkor vonatkoznak Önre, ha betartja, hogy Ön a Termékek vagy Szolgáltatások felhasználója és nem viszonteladója.
3.4
Minden garanciával vagy más kötelezettséggel kapcsolatos igényt felénk vagy a Termék gyártója, engedélyezője vagy szállítója felé csak írásos belegyezésünkkel jelenthet be.
4.
ÁR ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK (MEGJEGYZÉS: A RENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA ELŐTT NEM ERŐSÍTHETJÜK MEG AZ ÁRAKAT)

4.1
A Termékek vagy Szolgáltatások fizetendő árai a feladás vagy szállítás időpontjában érvényes árak, kivéve ha a megegyezés másról szól. Az árak a Honlapon és a rendelés visszaigazolásában is megtalálhatók. Ha a két ár között eltérés van, akkor a Visszaigazolásban érkezett ár a valós.
4.2
Bármikor jogunkban áll a kedvezményt visszavonni és/vagy az árakat módosítani az esetleges költségnövekedés miatt, beleértve (de nem kizárólag) az anyagköltségek, szállítási vagy munkadíjak, adók növekedését vagy adók, vám illetve más tarifák kivetését és a devizaárfolyam változásait. Fenntartjuk továbbá a jogot arra, hogy értesítsük, amennyiben hiba történt a Termék leírásában vagy árazásában, még a termék feladása előtt. Ebben az esetben, ha úgy dönt, hogy továbbra is kéri rendelését, akkor elismeri, hogy a Termék vagy Szolgáltatás az új leírás szerinti vagy módosított árú.
4.3
A Honlapon fel vannak sorolva azok a helyek, ahova szállítunk (“Területek”). Ha nincsen máshogy megadva, az árak

4.3.1
nem tartalmazzák a szállítás költségét az adott Területen belül (a Honlapon fel vannak tüntetve ezek a költségek); és
4.3.2
az áfát, illetve más adókat és a vámot (ahol van ilyen) is hozzá kell számolni a fizetendő árhoz;

Ön elfogadja azt, hogy kifizeti a Termék adóit, szállítását, ahogyan azok a Honlapon is fel vannak tüntetve, amikor leadja a megrendelését.
4.4
A fizetésnek a szállítás előtt meg kell történnie a Honlapon szereplő módok egyikén (semmilyen más mód nem fogadható el, kivéve, ha ahhoz előzetes beleegyezésünket adtuk).
4.5
Ha a Feltételek között vagy a Honlapon nem szerepel másként, a fizetésnek teljes egészében meg kell történnie a hiányos szállítástól vagy problémáktól függetlenül.
4.6
A hitel- vagy bankkártyát a Termék feladása vagy a Szolgáltatás elérhetővé tétele előtt terheljük. Fenntartjuk a jogot, hogy a Visszaigazolás előtt ellenőrizzük a hitel- vagy bankkártyát.
4.7
Ha a fizetésről számla készül, akkor annak fizetési határideje harminc (30) nap a számla kiállításától számítva. Ha bármikor előfordul, hogy nem fizeti ki időben az adott dátumon esedékes összeget, akkor lehet, hogy arról kap értesítést, hogy egyik kiszámlázott tétel sincs kifizetve, és mind azonnal esedékes és kiegyenlítendő.
4.8
Semmilyen ellenkövetelés vagy visszatérítés nem vonható le az esedékes fizetésből írásos beleegyezésünk nélkül. A fizetés határidejének túllépése után akkor is intézkedéseket foganatosíthatunk Ön ellen, ha a Termék még nem érkezett meg Önhöz.
4.9
Az engedélyezett hitelkerete bármikor módosítható és visszavonható. A határidőn túli fizetések esetén napi kamatot számolunk fel a határidő és az összeg teljes beérkezésének dátuma (akár ítélet előtt vagy után érkezik be) között. A kamat mértéke a legnagyobb, amit a vonatkozó jogszabályok lehetővé tesznek. Az Ön kötelezettsége megtéríteni nekünk a határidőn túli összegek behajtásából eredő további költségeket.
5.
MEGSZŰNÉS

5.1
Ha Ön ellen csődeljárás indul, vagy hitelezői szerződést köt, esetleg bírósági eljárás indul Ön ellen, illetve bármilyen más eljárásban részt vesz, amelynek következtében adós lesz, vagy okunk van feltételezni azt, hogy nem tudja kifizetni adósságait, amikor azok esedékesek lesznek; vagy nem fizeti ki határidőre az összeget, vagy megszegi a Feltételeket, a többi jogunkat nem érintve a következőket tehetjük:-

5.1.1
megállíthatjuk a Termékeket szállítás közben; és/vagy

5.1.2
felfüggeszthetjük a többi Termékének kiszállítását; és/vagy

5.1.3
leállíthatjuk vagy felfüggeszthetjük a Szolgáltatásokat; és/vagy

5.1.4
írásos értesítéssel megszüntethetjük a rendelését, illetve minden egyéb szerződést, amely Ön és Mi közöttünk érvényes.

6.
SZÁLLÍTÁS ÉS KOCKÁZAT

6.1
A Honlapon az elfogadás vagy visszaigazolás során megadott időtartamok/dátumok csak becslések. Mi mindent megteszünk, hogy betartsuk ezeket az időtartamokat, dátumokat, de nem mi végezzük a Termékek szállítását és/vagy a Szolgáltatások indítását az adott dátumon vagy dátumokon, és nem vállalunk kötelezettséget a késések vagy a meghiúsulás miatt.
6.2
A szállításnak érvényes címre kell történnie a megadott Területen belül, és ez is a visszaigazolási folyamat része (“Szállítási cím”). Kötelessége ellenőrizni a Szállítási címet az elfogadás és visszaigazolás alkalmával is, és késedelem nélkül értesítenie kell bennünket hibák vagy hiányosságok esetén. Fenntartjuk a jogot arra, hogy pluszköltségeket számoljunk fel Önnek, ha módosítani szeretné a Szállítási címet a rendelés leadása után.
6.3
Amennyiben nem tudja átvenni az ezen Feltételek mellett leszállított Termékeket, a Termék elvesztésének vagy károsodásának kockázata a következők szerint alakul anélkül, hogy a ránk vonatkozó többi jogszabályt vagy jogorvoslatot érintené:-

6.3.1
Jogosultságunk van a kiszállított Termékek vagy Szolgáltatások ellenértékének azonnali beszedésére, illetve a szállítás általunk jónak ítélt módján történő folytatására, vagy a termék tárolására az Ön kockázatára;

6.3.2
Ön kötelezhető arra, hogy a Termék tárolásának összes költségét viselje, illetve az összes olyan költséget, amely abból származik, hogy nem vette át a szállítmányt;

6.3.3
A termék szállítási dátuma után 30 nappal az általunk meghatározott módon semmisítjük meg a Terméket, és leállíthatjuk az Ön többi vásárlását is.

6.4
A jog által előírt mértéket kivéve, Ön mint a hatályos törvények alá tartozó vásárló, nem utasíthatja vissza a Terméket egészében vagy részben hiányos szállításra hivatkozva, és a teljes összeget kell kifizetnie a hiányos vagy meg nem történt szállítás esetén is, ha nem nyújt be hozzánk írásos kérelmet 7 napon belül a számla kézhezvételétől vagy a szállítástól számítva, amely alapján Önnek csak a kiszállított mennyiség után kell fizetnie.
6.5
Ha részekben szállítjuk a Termékeket, minden részre külön szerződés vonatkozik, és ezért az egyik vagy több rész hibája miatt nem utasíthatja vissza a szerződést teljes egészében, és nem törölheti a következő részeket.
6.6
Ha a Feltételek nem tartalmaznak mást, akkor a Termékek elvesztéséből és károsodásából származó kockázatok Önre hárulnak a szállítmány átadása után, illetve ha már az Ön tulajdonába került az áru - amelyik hamarabb bekövetkezik.
7.
VISSZAKÜLDÉS, KÁROSODÁS ÉS ELVESZTÉS SZÁLLÍTÁS KÖZBEN

7.1
A fent meghatározott eseteket és bármely vonatkozó visszaváltási feltételt, illetve a vonatkozó jogszabályokat kivéve, amelyeket nem korlátozhatják ezek a Feltételek:

7.1.1
nem vállalunk kötelezettséget, és Ön nem utasíthatja vissza a Termékeket vagy Szolgáltatásokat, kivéve ha:

(a)
a Termékek vagy egy részüknek meghibásodása vagy elvesztése a szállítás közben (ha a Termékek szállítását mi vagy a mi megbízásunkból végzi egy szállító) történt, amennyiben a Termékek kézhezvételétől számítva 5 munkanapon belül értesítést kapunk;

(b)
a Termékek meghibásodásáról (ha azt nem az Ön tevékenysége, hanyagsága vagy késedelme okozta) írásban küld értesítést a Termékek kézhezvételétől számított 30 napon belül.

(c)
a Szolgáltatások nem megfelelő teljesítményéről (ha azt nem az Ön tevékenysége, hanyagsága vagy késedelme okozta) írásban küld értesítést 5 napon belül attól számítva, amikor a meghibásodást tapasztalta.

7.1.2
nem vállalunk felelősséget a Termékek nem megfelelő telepítéséből adódó károkért vagy veszteségért; a Termékek hibás, nem megfelelő vagy rosszul telepített eszközökhöz történő csatlakoztatása miatt; az Ön hanyagsága esetén; nem megfelelő használat vagy a gyártó előírásainak vagy utasításainak bármilyen módon nem megfelelő használat esetén.


7.1.3
ha hiány van, nem tudjuk leszállítani, vagy károsodott a Termék vagy Szolgáltatás, saját rendelkezésünk alapján a következők szerint járunk el:

(a)
(Termékhiány vagy a szállítás meghiúsulása esetén) ellentételezzük a hiányt és a szállítás meghiúsulását és/vagy

(b)
Szolgáltatás nem megfelelő teljesítménye vagy meghibásodása esetén, ellentételezzük az adott hibát vagy hibás teljesítményt; és/vagy

(c)
a Termék károsodása vagy hibája esetén a vonatkozó Visszavásárlási feltételeknek megfelelően:

(i)
Cseréljük vagy megjavítjuk a visszaküldött Terméket; vagy;

(ii)
Visszatérítjük a károsodott vagy hibás Termékek árát.


8.
SZOFTVER

8.1
Amennyiben a Termék szoftver (“Szoftver”) vagy szoftvert tartalmaz, ezt a Szoftvert mi vagy a megfelelő engedélyező/tulajdonos engedélyezte, és vonatkoznak rá a megfelelő felhasználói licencfeltételek vagy más, a szoftverhez tartozó engedélyezői vagy licencfeltétel (“Licencfeltételek”) és/vagy a Termék. Ezenfelül:

8.1.1
Az ilyen Szoftver nem másolható, nem adaptálható, nem fordítható, nem tehető elérhetővé, nem módosítható, nem terjeszthető, nem bontható elemekre, nem fejthető vissza vagy kombinálható más szoftverekkel, kivéve, ha ezt lehetővé teszik a (i) Licencfeltételek, vagy a (ii) vonatkozó jogszabályok olyan kötelmet tartalmaznak, amelyet nem zárhat ki szerződés.
8.1.2
Kivéve a vonatkozó Licencfeltételekben foglaltakat, az ezen Feltételek szerinti visszaküldési és/vagy visszatérítési feltételek és bármely vonatkozó Visszaváltási feltétel nem alkalmazható, amennyiben kibontotta a szoftver csomagolását és/vagy feltörte a licenc záróelemét és/vagy használta a Szoftvert.
8.1.3
Kivéve, ha azt írásban jelezzük vagy szerepel a Licencfeltételekben, a Szoftvert ‘önmagában’ biztosítjuk, garanciák nélkül, a minőségre, célnak megfelelőségre, teljesítményre vagy a leírásnak való megfelelőségre vonatkozó feltételek nélkül, és nem vállalunk garanciát a Szoftver telepítésével, konfigurálásával vagy hiba/meghibásodás javításával kapcsolatban. Azt tanácsoljuk, hogy hivatkozzon a Licencfeltételekre, amennyiben a Szoftver gyártója, engedélyezője vagy szállítója elleni jogait szeretné meghatározni.


9.
KÖTELEZETTSÉG KORLÁTOZÁSA

9.1
A JOGILAG MAXIMÁLISAN ENGEDÉLYEZETT MÉRTÉKIG, ATTÓL FÜGGETLENÜL, HOGY TUDATÁBAN VOLTUNK-E A LEHETSÉGES KÁROKNAK, ÉS HOGY A KORLÁTOZOTT, HELYREHOZÁSRA TÖRTÉNŐ LÉPÉSEK HATÁSOSAK VOLTAK-E (1) A TELJES FELELŐSSÉGÜNK (A SZERZŐDÉSSZEGÉST, SÉRELMET VAGY MÁS JOGI ESEMÉNYT IDEÉRTVE) SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM HALADHATJA MEG A MEGRENDELT TERMÉKEK ÁRÁT, ÉS UGYANEZ VONATKOZIK AZ ÖNNÉL KELETKEZETT KÁROKRA IS, ÉS (2) NEM VONHAT MINKET FELELŐSSÉGRE SPECIÁLIS, VÉLETLEN, KÖZVETETT VAGY KÖZVETLEN KÁROKÉRT, ELVESZETT NYERESÉGÉRT VAGY EGYÉB KÖLTSÉGEKÉRT.

10.
HARMADIK FÉL JOGAI

10.1
Ön köteles minket kártalanítani minden kötelezettség, kereset és költség miatt, amely annak közvetett vagy közvetlen következménye, hogy a Szolgáltatásokat használta vagy a Termékeken/Termékekkel végzett munkát, amennyiben ez az Ön (vagy képviselője) határozott kérésére történt, és ezzel harmadik fél valós vagy vélt tulajdonjogát sértette.

10.2
A törvény által engedélyezett legnagyobb mértékben, kivéve ha az a Licencfeltételekben vagy máshol kifejezetten jelezve van, nem tartozunk felelősséggel, amennyiben a Termékekkel vagy Szolgáltatásokkal bármely harmadik fél vélt vagy valós tulajdonjogát sértette meg. Amennyiben a Termékek szabadalom, szerzői jog, adatbázis jog, bejegyzett design, védjegy vagy harmadik fél bármilyen más joga által védettek vagy lehetnek védettek, akkor a Termék gyártója és/vagy engedélyezője/tulajdonosa által megadott, ide vonatkozó feltételek az érvényesek. Csak olyan jog vagy jogosultság átadására vagyunk kötelezhetők, amellyel rendelkezünk.

11.
A GARANCIA “ÖNMAGÁBAN” ÁLTALÁNOS – ATTÓL FÜGGETLENÜL, HOGY A GYÁRTÓ MILYEN KÜLÖN GARANCIA NYILATKOZATOKAT CSOMAGOLT A TERMÉKEK MELLÉ;

11.1
Minden Termékkel kapcsolatos specifikáció, illusztráció, rajz, részlet, méret, teljesítményadat és egyéb a Honlapon található vagy általunk megadott információ célja csak annyi, hogy általános képet adjon a Termékekről, és nem jelent garanciát vagy nyilatkozatot a részünkről arra, hogy a Termékek megegyeznek ezzel. Ebben a kérdésben a gyártó specifikációi és garancia dokumentációi alapján határozhatja meg jogait és jogorvoslati lehetőségeit.

11.2
Ön részesül a gyártó, engedélyező vagy szállító által a Termékekhez adott garancia előnyeiből, és ebben a kérdésben a Termékhez mellékelt dokumentációra kell hivatkoznia. (Bizonyos esetekben a Visszaváltási feltételek lehetőséget adnak a kiszállított hibás Termékek javítására és cseréjére.)

11.3
Az Ön Termékekre vagy a hibásnak talált részeikre vonatkozó cserére vagy javításra való joga (kivéve ha a szerződésben más áll) érvénytelen vagy semmisnek tekinthető, amennyiben:

11.3.1
A Termékeket a gyártón, rajtunk vagy bármely hivatalos viszonteladón kívül más megpróbálta javítani vagy módosítani; és/vagy

11.3.2
a hibás Terméket vagy Termékeket nem küldte vissza a vélt hibák pontos leírásával a Termékek szállításától számított 30 napon belül; és/vagy

11.3.3
a hibákat részben vagy egészben az okozta, hogy nem megfelelően kezelte, rosszul használta, tárolta, rosszul tartotta karban vagy telepítette, vagy nem tartotta be a gyártó utasításait vagy bármilyen más, a kiszállított Termékekkel kapcsolatban kiadott vagy létrehozott utasításokat.


11.4
KIVÉVE HA AZ MÁSKÉNT SZEREPEL EBBEN A 11. PONTBAN, NEM VÁLLALUNK SEMMILYEN GARANCIÁT VAGY KÖTELEZETTSÉGET, ÉS ELUTASÍTUNK MINDEN VÉLELMEZETT GARANCIÁT ÉS KÖTELEZETTSÉGET, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ ELADHATÓSÁGRA, ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELŐSÉGRE ÉS JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT. EZEK A FELTÉTELEK ADJÁK MEG AZ EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATOT.

12.
JÓVÁHAGYÁS, VÁMOK & EXPORT

12.1
Ha a Termékek beszerzéséhez, szállításához vagy használatához Önnek kormányzati vagy bármilyen más hivatali engedély szükséges, akkor azt a licencet vagy jóváhagyást a saját költségén kell megszereznie, és ha szükséges, kérésre bizonyítékot kell erre szolgáltatnia felénk. Amennyiben nem szerzi meg a jóváhagyást, az nem jogosítja fel Önt késedelmes fizetésre vagy a fizetés visszatartására. Önnek kell fedeznie az emiatt a mulasztás miatt esetleg felmerülő, minket terhelő további költségeket és díjakat.

12.2
Az Önnek ezen Feltételek mellett eladott termékekre vonatkozhatnak a Terület exportellenőrzési jogszabályai és szabályozásai vagy más, ide vonatkozó igazságszolgáltatás ott, ahova szállítja vagy ahol használja azokat. Az Ön felelőssége, hogy megfeleljen ezeknek a jogszabályoknak, és ne tegyen semmi olyat, amivel megszeghetné azokat.

12.3
Az Európai Gazdasági Térségbe (EEA) kívülről beérkező áruk adott értékhatár felett vámkötelesek lehetnek (pl. ahol a költségek meghaladják az Ön által személyesen importálható értéket). Vámokat, importvámokat és adókat szabhatnak ki a Termékre, amikor az az Ön által megadott rendeltetési helyre érkezik. A vám és importdíj vagy adók miatti pluszköltségeket Önnek kell fedeznie, mivel mi nem vagyunk hatással arra, mekkora ez az összeg. Lépjen kapcsolatba a helyi vámhivatallal a vonatkozó igazságszolgáltatási körzeten belül a vámfeltételekkel kapcsolatos további információkért.

12.4
Előfordulhat, hogy vásárláskor választania kell, hogy előre kívánja-e fizetni a célország által alkalmazott behozatali vámtarifát és egyéb vámtételeket, valamint a szállító, a közvetítő, a vámhatóság, a célország vagy más szereplő által felszámított díjakat, előlegeket és egyéb költségeket (a továbbiakban együttesen: „behozatali költségek”). Lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk annak érdekében, hogy a behozatali költségek összegét megfelelően megbecsüljük (a továbbiakban: „becsült összeg”). A becsült összeg ennek ellenére alacsonyabb és magasabb is lehet a behozatali költségek ténylegesen fizetendő összegénél. Vállalatunknak nincs befolyása a behozatali költségekre, és nem minden esetben tudjuk teljes pontossággal előre jelezni a tényleges összegeket. A pontosabb értelmezés érdekében kérjük, forduljon a helyi vámhivatalhoz, ahol részletesebb tájékoztatást kaphat a vásárlásra vonatkozó behozatali vámtarifákról és egyéb vámtételekről.

12.4.1
Ha előre kívánja fizetni a behozatali költségeket, azzal elfogadja és tudomásul veszi azt, hogy (a) a tényleges behozatali költségek alacsonyabbak és magasabbak is lehetnek a becsült összegnél, valamint azt, hogy (b) amennyiben a tényleges költségek eltérnek a becsült összegtől, vállalatunk NEM kéri Öntől a hiányzó összeg kifizetését, ILLETVE nem téríti vissza a többletet.
12.4.2
Ha előre kívánja fizetni a becsült behozatali költségeket, azzal elfogadja és tudomásul veszi azt, hogy az áru beléptetése és jelentése az illetékes vámhatóságoknak a célországban tartózkodó fogadó fél felelőssége, és ez magában foglalja a vonatkozó vámtételek, díjak, adók és egyéb költségek és/vagy a behozatallal kapcsolatos további követelmények teljesítését. Lépjen kapcsolatba az illetékes helyi vámhatósággal a megfelelő vámkövetelményekkel és -eljárásokkal, illetve a termékhez kapcsolódó díjakkal, illetékekkel, adókkal vagy más tételekkel kapcsolatos információkért.
12.4.3
Ha nem kívánja előre fizetni a behozatali költségeket, azzal elfogadja és tudomásul veszi azt, hogy (i) a tényleges behozatali költségek alacsonyabbak és magasabbak is lehetnek a becsült összegnél; (ii) Ön (és nem a Digital River, a közvetítő, a szállító, a beszállító vagy más szereplő) felelős az összes behozatali költség teljesítéséért; (iii) amennyiben a vámkezelés keretében az Ön nevében másnak kell kifizetnie a tényleges behozatali költségek egy részét vagy egészét, az Ön nevében kifizetett tényleges behozatali költségek teljes összegét meg kell térítenie az érintett félnek (kérés esetén); és (iv) amennyiben nem fizeti ki a behozatali költségeket a kiszabott határidőn belül, vállalatunk nem feltétlenül tudja tartani az eredetileg ígért szállítási határidőt, valamint előfordulhat, hogy további díjakat és egyéb költségeket kell fizetnie.

13.
ÉRTESÍTÉSEK

13.1
Bármilyen értesítés vagy a szerződésre vonatkozó közlés kézi kézbesítéssel, felbélyegzett postai küldeményként, faxon vagy e-mailen juttatható el a másik fél olyan legutóbbi címére és kapcsolattartójához, amelyről írásban értesítette a másik felet. Ez a cím határozza meg a bírósági eljárás helyét is a törvényben meghatározott módon. Kivéve a rendelések törlésére vonatkozó, fent részletezett esetet, az ilyen értesítés vagy közlés (amennyiben az megfelelően volt címezve) a következő időpontokban tekinthető átvettnek:

13.1.1
Kézi kézbesítés esetén a címzetthez történő eljuttatás dátuma (vagy ha ez nem munkanap, akkor a rákövetkező első munkanap);

13.1.2
Postázás esetén a feladástól számított 5 munkanap;

13.1.3
Fax esetén a küldés dátuma, amelyet a sikeres küldést igazoló jelentéssel kell igazolni (vagy ha ez nem munkanap, akkor a rákövetkező első munkanap).

13.1.4
E-mail használatakor legkorábban akkor, amikor (i) az e-mail fogadását a fogadó elismerte; (ii) a küldő számára a sikeres kézbesítésről vagy arról érkezett automatikus üzenet, hogy az e-mailt megnyitották; vagy (iii) a küldést követő 48 óra letelte után, feltéve, hogy a küldő nem kapott értesítést sikertelen kézbesítésről.

14.
SZEMÉLYES ADATOK ÉS ADATVÉDELEM

14.1
Betartjuk a vonatkozó adatvédelmi törvényeket, és nem használjuk fel azokat az információkat, amelyek segítségével Ön (“Személyes adatok”) személy szerint azonosítható lehet azokon a módokon kívül, amelyeket az Adatvédelmi előírásainkban rögzítettünk (“Adatvédelem”). A rendeléssel kapcsolatban kitöltött Személyes adatok megadásával Ön beleegyezik abba, hogy személyes adatait feldolgozzuk a rendelés teljesítéséhez az adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően.

14.2
A nálunk leadott rendelések biztonságával kapcsolatos további tudnivalók:

14.2.1
A biztonságos kiszolgáló szoftverünknek (secure-server software) köszönhetően minden személyes adatot kódolunk, beleértve a hitel- vagy bankkártya számát, a nevet és a címet. Ez azt jelenti, hogy az Ön által megadott összes karaktert kódokká konvertáljuk, amelyeket biztonságosan továbbítunk az interneten.

15.
ÁLTALÁNOS

15.1
A jelen Feltételekben Önre vonatkozó jogokat nem ruházhatja át, adhatja át, értékesítheti vagy írathatja át, illetve szándékosan nem írhatja át másra. Minden szándékos átruházás érvénytelen és semmisnek tekintendő.

15.2
Nem tartozunk felelősséggel Önnek sem szerződésszegés vétkessége miatt, sem veszteség vagy kár esetén, ha az annak közvetett vagy közvetlen következménye, hogy rajtunk kívül álló, általunk nem irányítható okok miatt nem tudunk teljesíteni, korlátozva vagy késleltetve vagyunk a teljesítésben, beleértve (de nem kizárólag) ezen okokba bármely vis maiort, háborút, terrort, felkelést, zavargást, kormányzati tevékenységet, robbanást, tüzet, árvizet, vihart, balesetet, sztrájkot, elbocsátásokat, kereskedelmi vitát vagy munkászavargásokat, üzemi vagy gépi meghibásodását, zavart az áramszolgáltatásban, internetes kommunikációban vagy anyagokban. Ezekben az esetekben választhatjuk azt, hogy töröljük a rendelését, és visszatérítjük korábbi befizetéseit.

15.3
Ön elismeri, hogy ezek a Feltételek hatályon kívül helyeznek minden, a két fél között létrejött, korábbi szerződést, megállapodást és munkaszerződést, legyen az akár szóbeli vagy írásbeli, kifejezett vagy ki nem fejezett. Ezek a Feltételek erősebbek, mint a máshol megtalálható vagy hivatkozott feltételek, vagy a kereskedelemből, vámból vagy üzletmenetből adódó feltételek. Jogilag a lehető legnagyobb mértékben ki van zárva minden olyan feltétel, amely ezen Feltételek ellenkezőjét tartalmazza. A vonatkozó jogszabályok által a legnagyobb mértékben fenntartjuk a jogot ezen Feltételek módosítására, amelyről írásban vagyunk kötelesek értesítést küldeni, jövőbeni hatállyal – és biztosítjuk a lehetőséget, hogy Ön írásbeli értesítéssel visszautasíthassa a Feltételek módosítását minden olyan rendelés esetén, amelyet már visszaigazoltunk, de még nem teljesítettünk.

15.4
Semmilyen enyhítés, fizetési kötelezettség alól való felmentés, késlekedés vagy fizetési haladék nem értelmezhető sem a mi, sem az Ön esetében ezen Feltételekre vonatkozóan, illetve egyik fél részéről sem történhet időhúzás a másikkal szemben, mely a másik fél ezen jogait és lehetőségeit korlátozhatná.

15.5
Az ezen Feltételekben szereplő bármilyen feltételről való lemondás nem hatályos, kivéve, ha az írásban történik és aláírtuk. Az ezen Feltételek bármelyikéről történő lemondás nem jelenti azt, hogy bármely jövőbeli feltétel megszegése megengedett.

15.6
Ha bármilyen okból mi meghatározzuk, vagy az illetékes bíróság úgy találja, hogy ezen Feltételek nem törvényesek, nem kényszeríthetők ki, vagy érvénytelenek a vonatkozó jogszabályok szerint egy adott igazságszolgáltatás esetén:

15.6.1
ezeket a Feltételeket nem érintik olyan egyéb illetékességek, amelyek körülhatárolása és meghatározása nem alkalmazható; és

15.6.2
az illetékes igazságszolgáltatás esetén a Feltételek többi része (a törvény által megengedett legnagyobb mértékig) továbbra is teljes mértékben hatályos és érvényes.

16.
IRÁNYADÓ JOG

16.1
Ezen Feltételek érvényessége és teljesítése esetén az angol jogszabályok az irányadók, és a felek az angol bíróságok igazságszolgáltatása alá tartoznak bármilyen per miatti bírósági eljárás esetén;

16.2
Bármilyen per vagy jogi eljárás megszüntetése angol nyelven folyik.