Pravilnik o zasebnosti

Ključni izrazi

V tem Pravilniku o zasebnosti so uporabljeni naslednji ključni izrazi:

 • Podatki, ki jih ni več mogoče uporabiti za identifikacijo posamezne osebe („anonimni podatki”).
 • Neodvisni upravljavec podatkov ima enak pomen kot „upravljavec” v skladu z direktivo 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 ali drugo povezano zakonodajo o varovanju podatkov, kot je na primer uredba (EU) 2016/679, ki stopi v veljavo dne 25. maja 2018, in je fizična oseba ali pravna oseba, ki sama ali skupaj z drugimi subjekti izvaja obdelavo osebnih podatkov (kot je določeno spodaj) ter določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov, sestavo in vrste osebnih podatkov za obdelavo, in določa dejanja (operacije) z osebnimi podatki („upravljavec podatkovaliupravljavec”).
 • Podatki, pri katerih so določeni identifikatorji odstranjeni z namenom zaščite identitete osebe pred neposredno povezavo z informacijo (npr. maskiranje določenih osebnih identifikatorjev) („deidentificirani podatki”).
 • Obdelava je dovoljena, če je to potrebno zaradi zakonitih interesov upravljavca (ali tretje stranke), razen če so nad interesi upravljavca drugi interesi, temeljne pravice ali svoboščine zadevnih končnih uporabnikov, ki zahtevajo zaščito („zakoniti interesi”).
 • Podatki, ki jih je mogoče uporabiti za identifikacijo, bodisi vas samih ali v povezavi z drugimi podatki, s katerimi razpolagamo, na primer vaše ime, naslov za pošiljanje in naslov za izdajo računa, e-poštni naslov, telefonska številka, identifikacijska številka (kjer to pride v poštev), datum rojstva (kjer to pride v poštev), podatki o času in lokaciji, podatki o bančnem računu, evidence o transakcijah in plačilih, evidence o dostavi in drugi podatki v povezavi z vašim računom, ki jih zbiramo v okviru spletno prodaje („osebni podatki”).
 • Digital River lahko prodaja izdelke s transakcijami v okviru svoje spletne prodaje, in je na splošno prodajalec in navedeni trgovec za tovrstne transakcije („prodajalec in navedeni trgovec”).
 • Posebne kategorije podatkov v skladu z zakoni v nekaterih zakonodajah zahtevajo višjo raven zaščite, na primer obdelava, ki razkriva podatke o zdravstvenem stanju, rasi ali etničnem izvoru („posebne kategorije podatkov”).
 • Zaščitni ukrepi za varstvo podatkov, ki so lahko dopolnjeni ali nadomeščeni z drugimi, za prenos podatkov upraviteljem s sedežem izven ES/EGP, ki ne zagotavljajo primerne ravni zaščite („standardne pogodbene klavzule”).
 • Nadzorni organ (ali enakovreden organ skladno z zakonodajo o varstvu podatkov) je neodvisen javni organ, pri katerem lahko potrošniki vložijo pritožbo („nadzorni organ”).
 •  

Upravljavec podatkov, Kako stopiti v stik z nami in Obdelava vaših podatkov

 • Upravljavci, ki so odgovorni za vaše podatke. Podjetje Digital River, ki je upravljavec podatkov, se razlikuje odvisno od strani, ki jo obiščete, vaše transakcije s spletnim mestom in pogodbenega jezika.
 • Kako stopiti v stik z nami. Če imate dodatna vprašanja o tem Pravilniku o zasebnosti ali zahteve v zvezi z vašimi osebnimi podatki v skladu z veljavnimi zakoni, ne glede na državo, v kateri se nahajate, nam pošljite elektronsko pošto na e-poštni naslov privacy@digitalriver.com. Vaše vprašanje bomo ustrezno obravnavali. Če želite stopiti v stik z nami po klasični pošti, glejte kontakte podatke, ki so navedeni v razdelku „Z ekipami po svetu” na našem spletnem mestu, ki je prilagojeno za vašo regijo.
 • Obdelava vaših podatkov. Vašo zahtevo za nakup in s tem tudi vaše osebne podatke bomo na primeren način obdelali v regiji, od koder ste začeli sejo, v bližini te regije. To pomeni, da bomo vaše osebne podatke obdelali bodisi v Združenih državah in/ali na Irskem.
 • Ustrezni zaščitni ukrepi pri čezmejnem prenosu vaših podatkov. Če se nahajate v državah ES/EGP, je prenos vaših osebnih podatkov izven držav ES/EGP zaščiten s standardnimi pogodbenimi klavzulami ali morebitnimi naknadnimi zaščitnimi ukrepi. Vaši osebni podatki se lahko prenesejo na strežnike podjetja Digital River, Inc. v Združenih državah, kjer se lahko tudi obdelajo. Vaše osebne podatke lahko prav tako prenesemo na druge odvisne družbe podjetja Digital River za namene, ki so določeni v tej Izjavi o zasebnosti, za namene administracije podjetja in za obdelovalce podatkov tretjih strank.
DRŽAVE AMERIŠKE CELINE
 • Digital River, Inc. kot upravljavec. Digital River, Inc., vključno s svojimi podružnicami („Digital River,” „mi,” „nam,” in „naše”), je lastnik in upravljavec tega spletnega mesta, ki lahko vključuje programsko aplikacijo, naše izdelke in storitve ter morebitno drugo spletno prodajo, kjer se pojavlja Pravilnik o zasebnosti („spletno mesto”). Z osebnimi podatki, zbranimi med obiskom tega spletnega mesta, na splošno upravlja Digital River, Inc., 10380 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, ZDA („upravljavec podatkov”). Kljub temu lahko vlogo upravljavca podatkov od časa do časa prevzame druga odvisna družba podjetja Digital River, kot je navedeno spodaj.
OSTALE DRŽAVE
 • Digital River, Ireland, Ltd. kot upravljavec. Kjer je Digital River Ireland Ltd. prodajalec in navedeni trgovec, vse osebne podatke, ki so dani na razpolago ali zbrani med obiskom spletnega mesta, upravlja Digital River Ireland Ltd., Dromore House, East Park, Shannon, County Clare, V14 AN23, Ireland („upravljavec podatkov”).
 • Digital River GmbH kot upravljavec. Digital River GmbH je del skupine odvisnih družb podjetja Digital River, vodja storitev spletne prodaje, in pooblaščeni prodajalec izdelkov in storitev, ki jih nudi prek spletnega mesta MyCommerce Share-it. Osebne podatke, ki so dani na razpolago ali zbrani med obiskom spletnega mesta MyCommerce Share-it, upravlja Digital River GmbH, Scheidtweilerstrasse 4 Cologne 50933 Nemčija („upravljavec podatkov”).
 • Odvisne družbe podjetja Digital River kot upravljavci. Za namene transakcij, izvršenih prek druge odvisne družbe, je lahko upravljavec podatkov ta odvisna družba podjetja Digital River. Glejte zgornji razdelek, „Obdelava vaših podatkov”, v katerem je pojasnjeno, kje poteka globalna obdelava vaših osebnih podatkov.

Zakonska podlaga za obdelavo podatkov

V nekaterih zakonodajah je obdelava vaših osebnih podatkov zakonita le, če je to dovoljeno z zakonodajo o varstvu podatkov. V tem primeru imamo zakonsko podlago za vse naše dejavnosti obdelave (razen če velja izjema), kot je opisano spodaj:

 • Soglasje. Z uporabo našega spletnega mesta ali če nam svoje podatke pošljete na drug način, soglašate, da bomo podatke zbirali, uporabljali in dajali v skupno rabo, kot je opisano v tem Pravilniku o zasebnostii. Če ne soglašate s tem Pravilnikom o zasebnosti, vas prosimo, da ne uporabljate tega spletnega mesta in da prek tega spletnega mesta ne pošiljate svojih podatkov.
 • Zakoniti interes. Vaše podatke bomo obdelovali na osnovi zakonitega interesa in predvsem za namen trženja, na primer pri zbiranju podatkov iz javno dostopnih virov ali pri vzpostavljanju stika s potencialnimi kupci. Vaše podatke lahko obdelujemo tudi na osnovi zakonitega interesa v kontekstu zaposlovanjaii.
 • Druga zakonska podlaga. Vaše podatke lahko obdelujemo tudi na drugi zakonski podlagi, na primer takrat, ko je to potrebno, da bi stopili v stik z vami.

Obseg tega Pravilnika o zasebnosti

Ozadje in namen

Ta Pravilnik o zasebnosti velja za vsako spletno mesto, ki ga upravlja Digital River in kjer se pojavlja ta Pravilnik o zasebnosti. Če kupujete izdelke prek podružnice Digital River, upoštevajte, da to spletno mesto gosti in/ali upravlja Digital River v dogovoru s podružnico, ki je navedena kot prodajalec izdelkov v prodajnih pogojih na tem spletnem mestu. Namen tega Pravilnika o zasebnosti je, da vas pouči:

 • o tem, kako zbiramo osebne in druge podatke med vašo uporabo tega spletnega mesta;
 • o tem, kako uporabljamo, upravljamo in razkrivamo zbrane podatke in
 • o tem, kakšne izbire so vam na voljo glede načinov našega zbiranja in uporabe teh podatkov.
Spremembe tega Pravilnika o zasebnosti

V primeru sprememb načinov upravljanja podatkov lahko ta Pravilnik o zasebnosti spremenimo. V primeru sprememb tega Pravilnika o zasebnosti bomo spremenili datum začetka veljavnosti. Naše spremembe stopijo v veljavo z datumom objave. Povezava do našega prejšnjega pravilnika je navedena na koncu tega Pravilnika o zasebnosti.

Dopolnilna obvestila o zasebnosti

Ta Pravilnik o zasebnosti se lahko dopolni z drugimi obvestili o zasebnosti, objavljenimi na spletnem mestu. Tovrstna obvestila o zasebnosti vas seznanjajo o tem, kako obravnavamo specifične podatke, in jih morate prebrati skupaj s tem Pravilnikom o zasebnosti.

Pravilniki o zasebnosti partnerjev ali tretjih strank

Ta Pravilnik o zasebnosti velja le za uporabo podatkov, ki jih zbiramo prek tega spletnega mesta ali drugih spletnih mest, na katerem je objavljen ta Pravilnik o zasebnosti. Na našem spletnem mestu se lahko skupaj z našimi blagovnimi znamkami prikazujejo blagovne znamke družbe, katere izdelek kupujete („partner”). Vendar pa ta Pravilnik o zasebnosti ne velja za podatke, ki jih zberejo naši partnerji ali tretje stranke, saj na njihove pravilnike o zasebnosti nimamo vpliva. Prosimo, da pozorno preberete vsako izjavo o zasebnosti, objavljeno na vsakem spletnem mestu, ki ga obiščete.

Prodajni pogoji

Uporabo osebnih podatkov, ki jih zbiramo prek tega spletnega mesta, urejajo tudi naši Prodajni pogoji.

Kako varujemo vaše podatke

Digital River s potrebnimi ukrepi zagotavlja raven varnosti, ki ustreza občutljivosti zbranih podatkov. Uveljavili smo fizične, tehnične in administrativne zaščitne postopke in ukrepe, ki so razumno zasnovani za varovanje vaših osebnih podatkov pred nepooblaščenim dostopom in razkritjem. Pri zbiranju in prenašanju občutljivih podatkov, kot je številka finančnega računa, uporabljamo za varovanje teh podatkov metode, ki izpolnjujejo industrijske standarde v skladu z veljavno zakonodajo. Čeprav vaše podatke varujemo z razumnimi ukrepi, ne moremo jamčiti za varnost podatkov, pridobljenih na internetu ali shranjenih v naših zbirkah podatkov. Prav tako ste odgovorni za ustrezne ukrepe, da zavarujete svoje osebne podatke pred nepooblaščenim razkritjem ali zlorabo, na primer tako, da zavarujete svoje geslo in se odjavite, ko končate sejo na računalniku ali mobilni napravi. Za ublažitev morebitne škode uporabljamo najboljše postopke v industriji. V primeru razkritja, poškodbe ali izgube osebnih podatkov, ki so (lahko) pod nadzorom podjetja Digital River, bomo tako ustrezno ukrepali, obvestili uporabnike in opravili prijavo pri pristojnih vladnih agencijah skladno z veljavno zakonodajo.

 

Zbiranje podatkov, vključno z uporabo piškotkov

Podatki, ki nam jih posredujete sami

Med vašim obiskom tega spletnega mesta zbiramo vaše osebne podatke, na primer:

 • ko nam posredujete podatke med nakupom izdelka ali storitve;
 • ko zahtevate informacije o izdelkih ali drugače uporabljate spletno mesto;
 • sodelujete v tekmovanju ali akciji, se naročite na novice ali s tem povezane storitve;
 • ko naročite, kupite, prenesete ali registrirate izdelke, ali naročite dodatne storitve;
 • ko pokličite našo službo za stranke, lahko prostovoljno posredujete podatke našim predstavnikom, in
 • ko se prijavite na prosto delovno mesto ali nam pošljete podatke za zaposlitev na drug način.
Posebne kategorije podatkov

Na splošno ne zbiramo ali obdelujemo posebnih kategorij podatkov. Kljub temu lahko odvisno od okoliščin (na primer prijava za zaposlitev) tovrstne podatke obdelamo. V tem primeru vsekakor upoštevamo veljavno zakonodajo o varstvu podatkov, vključno z zakonsko podlago za obdelavo podatkov (npr. obdelava podatkov o zdravju za sklenitev zavarovalne pogodbe). Pri varstvu posebnih kategorij podatkov uporabljamo razumne prakse in postopke.

Podatki o vašem brskalniku ali napravi

Zbiramo lahko tudi podatke o vašem spletnem brskalniku. Ti podatki ne razkrivajo vaše identitete (na primer datum in čas vašega obiska). Prejeti podatki so odvisni od nastavitev vašega spletnega brskalnika. Če pa ste pri enem od svojih obiskov tega spletnega mesta ustvarili identiteto uporabnika, bomo to obravnavali skladno z vašim soglasjem o obdelavi osebnih podatkov, če to obstaja, in lahko podatke, pridobljene od vašega brskalnika, povežemo s podatki, ki razkrivajo vašo identiteto, kot je opisano spodaj. Prosimo, da v zvezi s spremembami nastavitev preverite nastavitve v svojem spletnem brskalniku. Prek spletnih tehnologij v povezavi z vašo uporabo spletnega mesta lahko zbiramo tudi omejene osebne podatke (e-poštni naslov), kot je opisano spodaj.

Piškotki in druge podobne tehnologije

Podatki, ki jo zbiramo s piškotki in podobnimi tehnologijami, niso značilni podatki, na podlagi katerih bi ugotavljali identiteto oseb, vendar jih lahko povežemo z vašimi osebnimi podatki, ki nam jih posredujete. Piškotke in druge podobne tehnologije uporabljamo za zbiranje podatkov in z namenom, da omogočimo nekatere funkcije tega spletnega mesta. Z razvojem interneta lahko za ta namen uporabimo različne vrste tehnologij. S temi tehnologijami lahko na primer zbiramo podatke o tem, katere poti uporabljajo obiskovalci za obisk tega spletnega mesta (na primer o obiskanih straneh ali uporabljenih povezavah). Te podatke analiziramo, da bi bolje razumeli zanimanja in potrebe naših obiskovalcev ter da bi izboljšali vsebino in funkcionalnost tega spletnega mesta. Prav tako te podatke uporabljamo, da bi omogočili funkcije spletnega mesta, za katere bi obiskovalci sicer morali znova vnesti podatke, ki so že na voljo v naši zbirki podatkov. Prav tako te podatke uporabljamo, da bi vam osebno prilagodili vašo izkušnjo obiska spletnega mesta in da izboljšali naše tržne dejavnosti, vključno z uporabo ciljanega oglaševanja.

Če ne želite prejemati piškotkov, lahko svoj brskalnik nastavite tako, da bo zavračal piškotke ali da vas bo opozoril, ko bo piškotek nameščen v vaš računalnik. Čeprav niste dolžni sprejeti piškotkov, morda ne boste mogli v celoti izkoristiti funkcionalnosti spletnega mesta, če piškotke zavrnete.

Podatki o piškotkih in drugih tehnologijah tretjih strank

Na tem spletnem mestu lahko spletne tehnologije namestijo tudi tretji ponudniki. Prav tako lahko mi ali tretji ponudniki namestimo spletne tehnologije na zahtevo partnerja, katerega blagovne znamke se prikazujejo na tem spletnem mestu, ali ponudnika njegovih storitev. Na ta način je našemu partnerju zbrane podatke dovoljeno uporabljati. Ti podatki se uporabljajo za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje s spletnim mestom, za tržne analize, za ciljano in slikovno oglaševanje ter za izboljšanje kakovosti. S spletnimi tehnologijami lahko shranimo vaš IP-naslov.

Mi in naši partnerji v povezavi s tem spletnim mestom uporabljamo storitve tretjih ponudnikov, ki lahko vključujejo Alexa Metrics, Google Analytics, Omniture in ClickTale. Omenjeni in drugi ponudniki storitev lahko zbirajo podatke o vaših obiskih spletnih mest, vaši interakciji s tem spletnim mestom, ter o izdelkih in storitvah, ki jih nudimo mi, naši partnerji in naši dobavitelji. Zbiranje in uporaba podatkov sta predmet pravilnikov o zasebnosti zgoraj navedenih poslovnih subjektov. Če želite zavrniti sodelovanje, obiščite enega od tretjih ponudnikov storitev, kot je navedeno spodaj:

Zavrnitev sledenja zahtev

Če zavrnete piškotke in druge spletne tehnologije, na podlagi katerih se zbirajo vaši podatki, bodo vaši obstoječi piškotki za slikovno oglaševanje izbrisani, nato pa bo sledil poskus namestitve novega piškotka, na podlagi katerega ponudnik storitev v prihodnje ne bo sledil vašim dejavnostim, ko bo zaznal, da je ta piškotek nameščen (piškotek „Brez sledenja”). Če so vaši brskalniki konfigurirani za zavračanje piškotkov, ko obiščete našo stran za zavrnitev, v vaš računalnik ne bo mogoče shraniti piškotka „Brez sledenja”. Prav tako velja, da boste morali zavrnitev ponoviti v primeru poznejšega izbrisa piškotkov „Brez sledenja”, uporabe drugega računalnika ali spremembe spletnega brskalnika. Trenutno se na signale brskalnika „Brez sledenja" ne odzivamo.

Podatki, prejeti od tretjih strank

Prav tako lahko sprejemamo nekatere podatke o vas od tretjih strank, na primer tem, da se na naše spletno mesto prijavljate s preverjanjem pristnosti za družbeno omrežje, ali prek drugih virov podatkov, v skladu s pravili uporabe in obdelavo tovrstnih podatkov, vzpostavljene pri ustreznih spletnih virih podatkov. Če so na javni domeni razpoložljive ali dostopne posebne kategorije podatkov, v zvezi s tem nimamo nobenih obveznosti do vas.

Podatki o lokaciji

Če za dostop do našega spletnega mesta uporabljate pametni telefon, mobilno napravo ali računalnik, lahko zbiramo podatke o vaši fizični lokaciji. Te podatke lahko povežemo z drugimi podatki v zvezi z lokacijo (na primer vaš IP-naslov in vaš naslov za izdajo računa/poštna številka) z namenom, da bi vam na vaši mobilni napravi omogočili druge storitve. Podatek o vaši lokaciji dajemo v skupno rabo samo tretjim strankam, s katerimi vam nudimo storitve. Skupno rabo tega podatka lahko zavrnete tako, da spremenite dovoljenja v svoji mobilni napravi.

   

Uporaba in skupna raba podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo na naših računalniških strežnikih. V nekaterih primerih (na primer v okviru izpolnjevanja naših pogodbenih obveznosti do vas) so lahko podatki na voljo tudi tretjim strankam, ki zagotavljajo storitve za Digital River.

Kako uporabljamo vaše podatke

Vaše osebne podatke lahko uporabimo za naslednje namene:

 • da na vašo zahtevo stopimo v stik z vami;
 • da ugotovimo državo vaše lokacije, na primer zaradi ugotavljanja trgovske skladnosti, zaščite in preprečevanja goljufij;
 • da preverimo siceršnjo skladnost z veljavno zakonodajo;
 • da lažje preverimo točnost vaših podatkov, s katerimi razpolagamo;
 • da vam ponudimo informacije o posodobitvah izdelkov, posebne in druge akcijske ponudbe, bodisi v lastnem imenu ali v imenu partnerja, če ste o tem podali svoje soglasje in je to v skladu z veljavno zakonodajo;
 • v povezavi s ključi, kodami za dostop ali drugimi podatki, na podlagi katerih lahko dostopate do spletnih mest storitev naših partnerjev za prejemanje izdelkov ali storitev;
 • kot je določeno v dopolnilnem obvestilu o zasebnosti, ki je objavljeno na spletnem mestu, in
 • za področje človeških virov, kot je na primer hramba vašega e-poštnega naslova, če ste poslali spletno prijavo za delovno mesto.

Če ste obiskali spletno mesto, da bi zaključili transakcijo, lahko vaše osebne podatke uporabimo tudi za naslednje namene:

 • za obdelavo vašega naročila, obdelavo plačila, preverjanje vašega davčnega statusa, za izpodbijanje zahtevkov za razveljavitev plačila, za ugotavljanje vaše upravičenosti za kreditno linijo, ali za obveščanje o stanju vašega naročila;
 • za preverjanje goljufij in preprečevanje piratstva;
 • za zagotavljanje osebne nakupovalne izkušnje;
 • za registracijo vašega nakupa pri proizvajalcu ali ponudniku storitev za garancijo, tehnično pomoč ipd.;
 • za obveščanje ponudnika spletne storitve o tem, da ste od nas kupili pravico do uporabe njegove storitve;
 • za ustvarjanje računa za prihodnje nakupe, če ste se s tem strinjali;
 • za poenostavitev obnovitve naročnine na izdelke in storitve, ter
 • da vam lahko ponudimo učinkovito izkušnjo in podporo (kar lahko, v skladu z zakonodajo, vključuje tudi vzpostavitev stika z obiskovalci, ki so začeli proces plačila na blagajni, vendar ga niso zaključili, z namenom poizvedbe o nedokončani seji oziroma ugotavljanja, ali je pri uporabi tega spletnega mesta prišlo do težav).

Z razumnimi ukrepi bomo poskrbeli, da bo vsaka fizična ali pravna oseba, ki prejme osebne podatke za tukaj opisane namene, dolžna zaščititi in varovati vaše osebne podatke. Če zunanja pravna oseba zbira, prejema ali hrani morebitne posebne kategorije podatkov, boste v primeru, če za to obstaja zakonska podlaga, seznanjeni s podrobnosti o tej pravni osebi. Naše obveznosti ne veljajo za podatke v skupni rabi z državnimi organi, ki so pooblaščeni za pridobivanje teh podatkov, ali če za to obstaja sklep v skladu z zakonodajo, ki je veljavna v danem trenutku.

Avtomatizirana obdelava

V omejenih okoliščinah lahko vaše osebne podatke uporabimo z namenom, da izboljšamo svoje poslovanje v okviru avtomatiziranega odločanja. Na primer, v okviru trženja bi lahko podatke uporabili za segmentiranje in določanje ciljne skupine uporabnikov z osebno prilagojenimi obvestili. Uporabimo lahko, na primer, naziv delovnega mesta uporabnika, da ga lahko osebno opredelimo in temu ustrezno prilagodimo vsebino. Prav tako lahko uporabimo geografsko lokacijo in podatke podjetja tega uporabnika. V določenih okoliščinah lahko to v okviru trženja na podlagi računa vključuje tudi „všečke”, ki jih najdemo na javni domeni.

Prav tako izvajamo preverjanje goljufij, ki zmanjšuje našo potrebo po ročnem preverjanju naročil v zvezi z možnimi goljufijami. Avtomatizirano obdelavo lahko uporabljamo tudi v okviru zaposlovanja in z namenom preverjanja, ali naši zaposleni upoštevajo našo notranjo varnostno politiko. Imate pravico, da zavrnete vse odločitve, ki temeljijo na avtomatizirani obdelavi podatkov, kjer so te odločitve lahko označene kot profiliranje. Vendar pa si v tem primeru pridržujemo pravico, da vaše transakcije ne zaključimo.

Naša uporaba anonimnih podatkov

Anonimne podatke, ki jih zberemo, lahko uporabimo. V tem primeru anonimiziramo podatke, na primer ime in priimek, hišna številka, telefonska številka, e-poštni naslov in druge podatke v skladu z veljavno zakonodajo. Anonimni podatki se lahko uporabljajo za naslednje namene:

 • za prilagoditev in pomoč pri vaši uporabi tega spletnega mesta in/ali storitev naših partnerjev;
 • za izboljšanje tega spletnega mesta, uporabniške izkušnje, naših sistemov oglaševanja ter naših izdelkov in storitev;
 • za namene in preprečevanja goljufij, na primer ustvarjanje prstnega odtisa naprav;
 • za identifikacijo transakcij, ki izvirajo iz programa trženja s pridruženimi podjetji ali iz programa priporočil;
 • za prikazovanje ciljanih oglasov na tem spletnem mestu in drugih spletnih mestih;
 • za poročanje našim trenutnim in potencialnim partnerjem in ponudnikom storitev ter
 • za druge zgodovinske, statistične, raziskovalne in analitične namene.

Za zgoraj omenjene namene in namene, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja, lahko uporabljamo tudi deidentificirane podatke.

Naši partnerji

Nekatere osebne podatke, anonimne podatke ali deidentificirane podatke lahko posredujemo našim partnerjem, da bi s tem izpolnili naše obveznosti do vas in da bi podjetju Digital River drugače omogočili uporabo osebnih podatkov, kot je opisano v razdelku „Kako uporabljamo vaše podatke”:

 • za namene poročanja;
 • da našemu partnerju ali njegovemu ponudniku storitev omogočimo registracijo vašega nakupa;
 • da vam omogočimo dostop do izdelkov ali storitev našega partnerja ali njegovih dobaviteljev;
 • da pospešimo garancijske storitve, tehnično podporo ali poprodajne storitve;
 • da omogočimo našemu partnerju ali njegovemu podizvajalcu, da vam pošilja elektronska obvestila ali izvaja neposredno trženje, če ste podali soglasje za prejemanje teh obvestil;
 • da našemu partnerju ali njegovemu ponudniku storitev omogočimo izvajanje storitev v zvezi s tem spletnim mestom (na primer podpora uporabnikom ali funkcionalnost skupne prijave na tem spletnem mestu) ali
 • za podobne namene v smislu izpolnjevanja obveznosti do vas.
Ponudniki naših storitev

Za skupno izvajanje storitev ali za pridobivanje določenih storitev za nas ali v našem imenu uporabljamo druga podjetja, vključno z našimi odvisnimi družbami, kot na primer:

 • za gostovanje ali vzdrževanje tega spletnega mesta;
 • za obdelavo plačil s kreditnimi karticami;
 • za storitve preverjanja in odkrivanja goljufij;
 • za preverjanje celovitosti podatkov;
 • za nudenje kreditnih linij;
 • za storitve optimizacije;
 • za izpolnitev vašega naročila;
 • za plačevanje;
 • za prikazovanje oglasov na tem spletnem mestu in na spletnih mestih tretjih strank;
 • za pošiljanje klasične pošte ali e-pošte;
 • za namene v povezavi z zaposlitvijo in človeškimi viri, in/ali
 • za zagotavljanje podpore strankam.

Vaših osebnih podatkov ne bomo dajali v skupno rabo z našimi ponudniki storitev v povezavi s storitvami, ki nam jih nudijo, razen če je to potrebno za namene naših zakonitih interesov in namenov pri izpolnjevanju naših obveznosti do vas v okviru spletne prodaje. Ti ponudniki storitev so lahko pogodbeno zavezani, da vse podatke, ki jih delimo z njimi, uporabljajo le za izvedbo storitev za nas ali v našem imenu, ter da varujejo zaupnost vaših osebnih podatkov. Tem podjetjem lahko tudi dovolimo uporabo anonimnih podatkov za njihove poslovne namene. Brez vašega soglasja ne bomo delili vaših osebnih podatkov z našimi odvisnimi družbami ali nepovezanimi tretjimi strankami za njihove namene trženja.

Za upoštevanje zakonskih zahtev, preprečevanje goljufij in drugih kaznivih dejanj

Skladno z veljavno zakonodajo lahko razkrijemo osebne podatke ali posebne kategorije podatkov o vas, kadar smo prepričani, da je razkritje primerno:

 • da zadostimo zakonu ali pravnemu predpisu;
 • da ravnamo v skladu z vladnim, administrativnim ali sodnim postopkom, zahtevo ali sklepom (na primer odločba sodišča);
 • da sodelujemo z organi pregona in pri drugih vladnih preiskavah ali prijavimo morebitne dejavnosti, ki lahko pomenijo kršitev zakona ali pravnih predpisov;
 • da preprečimo ali raziščemo morebitno kaznivo dejanje (na primer goljufija ali kraja identitete) ali kršitve (vključno s sumi kršitev) varnosti ali tega Pravilnika o zasebnosti;
 • za izvrševanje pogodbe;
 • da zavarujemo zakonske pravice, spletno mesto ali varnost podjetja Digital River in naših zaposlenih, partnerjev, tretjih strank, širše javnosti ali vasiii.
V povezavi s prodajo, spojitvijo ali s tem povezanim dogodkom

Če katera od naših odvisnih družb ali tretja stranka prevzame naš posel, določena sredstva ali posel ene od naših operativnih divizij (na primer zaradi prodaje, spojitve ali podobnega dogodka), bodo vaši osebni podatki, če to ni v nasprotju z zakonodajo vaše države, postali last tega podjetja. V takem primeru bo podjetje, ki je pridobilo podatke, še naprej zavezano s tem glavnim pravilnikom o zasebnosti, morebitnimi veljavnimi dopolnilnimi obvestili o zasebnosti ter vašimi željami glede zasebnosti, ki ste jih izrekli glavnemu gospodarskemu subjektu.

   

Vaše izbire

Spoštujemo vašo pravico do vaše izbire, na kakšen način smemo vaše osebne podatke zbirati, uporabljati in dajati v skupno rabo.

Dostop do vaših podatkov

Če želite preveriti ali spremeniti svoje osebne podatke ali posebne kategorije podatkov, ali omejiti obdelavo ali uporabo teh podatkov za namene neposrednega trženja, ali zahtevati njihov izbris, nam pošljite zahtevo v skladu z razdelkom „Kako stopiti v stik z nami” v tem Pravilniku o zasebnosti. Če npr. v osebnih podatkih, ki ste nam jih poslali, opazite napako, stopite v stik z nami, da bomo napako z ustreznimi ukrepi popravili.

Če stopite v stik z nami, vas lahko prosimo za dodatne podatke, da bi preverili vašo identiteto. Če nam ne posredujete dovolj podatkov, da bi lahko preverili vašo identiteto ali zadostili zakonskim ali našim poslovnim zahtevam v skladu z našo politiko hrambe podatkov, si pridržujemo pravico, da vašo zahtevo omejimo ali zavrnemo. Če bomo vaše osebne podatke ali posebne kategorije podatkov izbrisali, jih bomo uničili na način, ki preprečuje izgubo, krajo, zlorabo ali nepooblaščen dostop do njih v skladu z našo politiko hrambe podatkov.

Če kljub temu menite, da vaše pravice v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov niso bile ustrezno upoštevane, imate pravico, da to prijavite nadzornemu organu v vaši državi. Vendar pa vas prosimo, da pred tem stopite v stik z nami, saj je v našem interesu, da skupaj razrešimo vaše pomisleke glede vaše zasebnosti.

Politika hrambe podatkov

Digital River lahko hrani vaše podatke, dokler neprekinjeno uporabljate naše spletno mesto, in po koncu uporabe še toliko časa, kot je določeno z veljavno zakonodajo ali kolikor je potrebno, da izpolnimo zahteve za naše poslovanje.

Trženje in s tem povezano komuniciranje

Ko nam posredujte svoje osebne podatke, vam lahko ponudimo na izbiro različne načine nadaljnjega trženja in s tem povezanega komuniciranja, ki ga izvajamo mi ali naši partnerji. Ta obvestila lahko prejemate v obliki neposredne pošte, e-pošte ali po telefonu in vsebujejo informacije o naših izdelkih in storitvah. Prejemanje teh obvestil lahko prekličete tako, da nam pošljete e-poštno obvestilo na remove@digitalriver.com ali pa uporabite možnost za odjavo v e-pošti.

Če nam najprej dovolite, da vaše kontaktne podatke dodamo na poštni seznam našega partnerja, vendar si kasneje premislite, boste morali stopiti v stik z našim partnerjem, da odstrani vaše ime iz svojega poštnega seznama (ali pa uporabite možnost za odjavo v e-pošti, ki vam jo pošilja naš partner).

 

Zasebnost otrok

To spletno mesto ni namenjeno otrokom in otroci niso njegova ciljna skupina. Če še niste polnoletni ali ne morete sklepati pravno zavezujočih pogodb v vaši državi, lahko to spletno mesto uporabljate samo po pridobitvi soglasja staršev. Če menite, da smo prejeli podatke od osebe, ki jo varujejo zakoni za zaščito otrok in soglasje staršev ni bilo pridobljeno, nam to nemudoma sporočite in opravili bomo ustrezne korake za varno odstranitev teh podatkov.

i V primeru, da bomo potrebovali vaše soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov v pisni ali drugi obliki, bo upravljavec podatkov tovrstne osebne podatke obdeloval le z upoštevanjem vašega soglasja in pod pogoji, ki so določeni v tem soglasju.

ii Samo, če tovrstna obdelava ni prepovedana z veljavno zakonodajo.

iii Glejte tudi za to ustrezne zakonske podlage.