Adatvédelmi politika

Alapvető fogalmak

Az adatvédelmi nyilatkozatban a következő alapvető fogalmakat használjuk:

 • Adott személy azonosítására nem alkalmas adatok („névtelen adatok”).
 • A független adatkezelő az 1995. október 24-i 95/46/EK irányelv vagy egyéb későbbi adatvédelmi jogszabály, például a 2018. május 25-i 2016/679/EU rendelet értelmében használt „adatkezelő”, továbbá az a természetes személy vagy jogi személy, aki/amely önállóan vagy másokkal közösen a (későbbiekben meghatározott) személyes adatok feldolgozását végzi, valamint meghatározza a személyes adatok feldolgozásának célját és módjait, a feldolgozandó személyes adatok összetételét és típusait, valamint a személyes adatokra vonatkozó intézkedéseket (műveleteket) („adatkezelő”).
 • Adatok, amelyeknél bizonyos azonosítók hiányoznak azért, hogy az adott személy személyazonossága ne legyen közvetlenül összekapcsolható az adatokkal (például bizonyos személyes azonosítók elrejtése) („személyazonosításra alkalmatlan adatok”).
 • Az adatok feldolgozása abban az esetben megengedett, ha az az adatkezelő (vagy harmadik fél) jogos érdekeinek gyakorlása céljából szükséges, kivéve, ha az adatkezelők érdekeit felülírják az érintett végfelhasználók védelmet igénylő érdekei, alapvető jogai vagy szabadságai („jogos érdekek”).
 • Olyan adatok, amelyek önmagukban vagy a rendelkezésünkre álló egyéb információkkal együtt felhasználhatók az Ön azonosítására, úgymint név, szállítási és számlázási cím, e-mail-cím, telefonszám, személyazonosító szám (adott esetben), születési idő (adott esetben), időre és helyszínre vonatkozó adatok, bankszámla adatai, tranzakciós és fizetési adatok, kiszállítási adatok és a felhasználói fiókhoz kapcsolódó egyéb információk, melyeket kereskedelmi szolgáltatásunk nyújtása során gyűjtünk („személyes adatok”).
 • Kereskedelmi megoldásán keresztül, tranzakciók keretében a Digital River termékek viszonteladását végezheti, mely tranzakciók során általában a Digital River az eladó és a pénzügyi felelősséget vállaló fél („eladó és pénzügyi felelősséget vállaló fél”).
 • Egyes jogrendszerekben a különleges adatkategóriák az adatvédelmi jogszabályok értelmében fokozott védelmet igényelnek. Ilyen például az olyan adatkezelés, mely során fény derül az egészségügyi állapotra, a faji vagy etnikai származásra („különleges adatkategóriák”).
 • Bármely vonatkozó adatvédelmi biztosíték, adott esetben módosított vagy helyettesített formában, az adatok továbbításához az EU/EGT területén kívül található adatkezelőknek, amely nem biztosít megfelelő szintű védelmet („általános szerződési feltételek”).
 • A felügyeleti hatóság (vagy annak megfelelője az adott adatvédelmi jogszabályok értelmében) az a független állami hatóság, amelynek a fogyasztók panaszt nyújthatnak be („felügyeleti hatóság”).
 •  

Adatkezelő, kapcsolatfelvétel és adatfeldolgozás

 • A személyes adatokért felelős adatkezelő(k). Az adatkezelő az a Digital River vállalat, amely a meglátogatott weboldal, az ott létrejött tranzakció és a szerződéses nyelv alapján illetékes.
 • Kapcsolatfelvétel. Ha kérdése van az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, vagy – legyen a világ bármely pontján – a vonatkozó törvények értelmében kérése van a személyes adataira vonatkozóan, küldjön e-mailt a privacy@digitalriver.com címre, és az ügyet munkatársaink a megfelelő helyre irányítják. Ha inkább postai levélben venné fel velünk a kapcsolatot, elérhetőségeinket weboldalunk regionális változatának „Elérhetőségeink” részében találja.
 • A személyes adatok feldolgozása. Vásárlási kérését és így a személyes adatait optimális módon, abban a régióban vagy annak közelében dolgozzuk fel, ahonnan a munkamenetet indította. Ez azt jelenti, hogy személyes adatait az Egyesült Államokban és/vagy Írországban dolgozzuk fel.
 • Megfelelő biztosítékok adatainak határokon átnyúló továbbításához. Ha Ön az EU/EGT területén tartózkodik, személyes adatainak védelmét az EU/EGT területén kívülre történő továbbítás esetén az általános szerződési feltételek vagy bármely későbbi adatvédelmi biztosítékok biztosítják. Személyes adatait továbbíthatjuk a Digital River, Inc. Egyesült Államokban található szervereire, és személyes adatainak feldolgozása történhet az Egyesült Államokban. Személyes adatait továbbíthatjuk továbbá a Digital River egyéb egységeihez a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott és vállalati adminisztrációs célokból, valamint egyéb külső adatfeldolgozóknak.
AMERIKA
 • A Digital River, Inc. mint adatkezelő. Ennek a weboldalnak a tulajdonosa és üzemeltetője a Digital River, Inc. és leányvállalatai (a továbbiakban: „Digital River”, „mi”). A weboldal tartalmazhatja termékeinket és szolgáltatásainkat, egyéb szoftveralkalmazásokat és bármely más kapcsolódó kereskedelmi megoldást, ahol ez az adatvédelmi nyilatkozat megjelenik („weboldal”). Általánosságban a weboldal használata során gyűjtött személyes adatokat a Digital River, Inc. (10380 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, USA) kezeli („adatkezelő”). Azonban bizonyos esetekben másik Digital River vállalat az adatkezelő, ahogyan azt az alábbiakban jelezzük.
AMERIKÁN KÍVÜLI TERÜLETEK
 • A Digital River Ireland, Inc. mint adatkezelő. Ha a Digital River Ireland Ltd. az eladó és a pénzügyi felelősséget vállaló fél, a weboldal használatakor megadott vagy gyűjtött személyes adatok kezelését a Digital River Ireland Ltd. (Dromore House, East Park, Shannon, County Clare, V14 AN23, Ireland) végzi („adatkezelő”).
 • A Digital River GmbH mint adatkezelő. A Digital River GmbH a Digital River vállalatcsoport tagja, vezető az e-kereskedelmi viszonteladási szolgáltatások piacán és a MyCommerce Share-it oldalon kínált termékek és szolgáltatások hivatalos viszonteladója. A MyCommerce Share-it oldal használatakor megadott vagy gyűjtött személyes adatok kezelését a Digital River GmbH (Scheidtweilerstrasse 4, 50933 Köln, Németország) végzi („adatkezelő”).
 • Egyéb Digital River vállalatok mint adatkezelők. Másik Digital River vállalaton keresztül végzett tranzakciók esetén az adott Digital River vállalat lehet az adatkezelő. Lásd a fenti, „A személyes adatok feldolgozása” című részt, amelyből megtudhatja, hol történik személyes adatainak feldolgozása.

Az adatfeldolgozás jogalapja

Egyes jogrendszerekben a személyes adatok feldolgozása csak akkor jogszerű, ha azt az adatvédelmi törvények engedélyezik. Ilyen esetben az összes adatfeldolgozási tevékenységünk megfelelő jogalappal rendelkezik (a kivételek figyelembe vételével) az alábbiak szerint:

 • Hozzájárulás. Azzal, hogy weboldalunkat használja vagy a személyes adatait más módon eljuttatja számunkra, elfogadja azt, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően gyűjtsük, felhasználjuk és megosszuk adataiti. Ha nem fogadja el az adatvédelmi nyilatkozatot, kérjük, ne használja ezt a weboldalt, és ne adja meg személyes adatait a weboldalon.
 • Jogos érdek. Adatainak feldolgozását jogszerű érdek alapján végezzük, különösen abban az esetben, ha azokat marketingcélokra – például nyilvános forrásból történő adatgyűjtésre vagy potenciális vásárlók felkeresésére – használjuk fel. Adatainak feldolgozását jogszerű érdek alapján foglalkoztatással összefüggésben is végezhetjükii.
 • Egyéb jogalap. Adatait más jogalap alapján is feldolgozhatjuk, például ha az adatfeldolgozás az Önnel történő szerződéskötéshez vagy a szerződés teljesítéséhez szükséges.

Az adatvédelmi nyilatkozat hatóköre

Háttér és cél

Az adatvédelmi nyilatkozat minden olyan, a Digital River által üzemeltetett weboldalra vonatkozik, ahol az adatvédelmi nyilatkozatot feltüntetjük. Ha termékeket rendel a Digital River egy leányvállalatától, vegye figyelembe, hogy az oldal tulajdonosa és/vagy üzemeltetője a Digital River azzal a leányvállalattal kötött megállapodás alapján, amely a weboldalon érvényes értékesítési feltételekben a termékek eladójaként szerepel. Az adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy tájékoztassuk Önt arról:

 • hogyan gyűjtjük a személyes adatokat és egyéb információkat, amikor Ön a weboldalt használja;
 • hogyan használjuk, kezeljük és adjuk tovább a gyűjtött adatokat; és
 • milyen lehetőségei vannak az adatok gyűjtésének és felhasználásának módjaival kapcsolatban.
Az adatvédelmi nyilatkozat módosításai

Az adatvédelmi nyilatkozatot az adatkezelési gyakorlatunkban történt változások jelzése érdekében módosíthatjuk. Az adatvédelmi nyilatkozat módosításakor a hatályba lépés időpontja is frissül. A változások közzétételükkor azonnal hatályba lépnek. Az adatvédelmi nyilatkozatunk előző változatára mutató hivatkozás a jelen adatvédelmi nyilatkozat végén található.

Kiegészítő adatvédelmi tájékoztatók

Az adatvédelmi nyilatkozat kiegészíthető vagy módosítható a weboldalon közzétett egyéb adatvédelmi tájékoztatókkal. Ezekben az adatvédelmi tájékoztatókban bemutatjuk, hogyan kezeljük a tájékoztatónak helyet adó felületen használt adatokat. A tájékoztatók a jelen adatvédelmi nyilatkozattal együtt érvényesek.

Partnerek és mások adatvédelmi irányelvei

Ez az adatvédelmi nyilatkozat csak azoknak az adatoknak a felhasználására vonatkozik, amelyeket Önre vonatkozóan gyűjtünk ezen a weboldalon és bármely olyan weboldalon keresztül, amelyen az adatvédelmi nyilatkozat megtalálható. Előfordulhat, hogy weboldalunkon annak a vállalatnak a tájékoztatása is megjelenik, amelynek termékét Ön megvásárolja („partner”). A jelen adatvédelmi nyilatkozat azonban nem vonatkozik a közvetlenül a partnereink vagy más harmadik fél által gyűjtött adatokra, mivel az egyéb adatvédelmi irányelvekre nincs befolyásunk. Olvassa el figyelmesen a meglátogatott weboldalakon található összes adatvédelmi nyilatkozatot.

Értékesítési feltételek

A személyes adatok weboldalon keresztül történő felhasználására vagy megadására az értékesítési feltételeink is vonatkoznak.

Személyes adatainak védelme

A Digital River minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a gyűjtött adatok érzékenységének megfelelő védelmi szintet biztosítson. A fizikai, technikai és adminisztratív biztonsági eljárásokat és intézkedéseket úgy terveztük, hogy megóvják személyes adatait a jogosulatlan hozzáféréstől és közzétételtől. Az érzékeny adatok (például bankszámlaszám) gyűjtése és továbbadása során az adott területen szabványos módszerekkel védjük az információkat a vonatkozó törvények előírásai szerint. Bár minden észszerű intézkedést megteszünk adatainak védelme érdekében, az interneten keresztül megadott vagy adatbázisainkban tárolt információk biztonságát nem garantálhatjuk. Ön is felelős azért, hogy adatainak védelme érdekében megtegye a szükséges lépéseket a jogosulatlan közzététel és a visszaélés megakadályozása érdekében, például a jelszó megfelelő védelmével és azzal, hogy közös számítógép vagy mobilkészülék használata után kijelentkezik fiókjából. A lehetséges problémák elkerülése érdekében a terület legjobb gyakorlatait alkalmazzuk. Ha a Digital River birtokába került személyes adatok nyilvánosságra kerülnek, sérülnek vagy elvesznek (vagy fennáll ezek valószínűsége), haladéktalanul megtesszük a szükséges javító intézkedéseket, időben tájékoztatjuk a felhasználókat, és a vonatkozó törvények szerint jelentjük az esetet az illetékes állami szerveknek.

 

Adatgyűjtés, beleértve a HTTP-sütik használatát

Kézzel bevitt adatok

Vállalatunk menti azokat a személyes adatokat, melyeket Ön a weboldal használatakor ad meg, például:

 • amikor termék vagy szolgáltatás vásárlásakor adatokat ad meg,
 • amikor tájékoztatást kér a weboldalról vagy más módon használja azt,
 • amikor nyereményjátékban vagy promócióban vesz részt, hírlevélre vagy kapcsolódó szolgáltatásokra iratkozik fel,
 • amikor rendelést ad le vagy vásárol, termékeket tölt le vagy regisztrál, illetve kiegészítő szolgáltatásokat igényel,
 • amikor felhívja vevőszolgálatunkat, és önkéntes alapon adatokat ad meg munkatársainknak, és
 • amikor meghirdetett állásajánlatra jelentkezik, vagy más módon ad meg foglalkoztatási adatokat vállalatunknak.
Különleges adatkategóriák

Általánosságban különleges adatkategóriákat nem gyűjtünk és nem dolgozunk fel. Azonban bizonyos helyzetekben (például foglalkoztatási célból) szükség lehet ilyen adatok feldolgozására. Ilyen esetben gondoskodunk arról, hogy megfeleljünk a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek, beleértve azt, hogy az adat feldolgozásához a megfelelő jogalapra hivatkozzunk (pl. egészségügyi adatok feldolgozása biztosítási szerződéshez). A különleges adatkategóriák védelme érdekében megfelelő biztonsági gyakorlatokat és eljárásokat követünk.

Az Ön által használt böngészőtől vagy készüléktől származó adatok

Vállalatunk az Ön által használt webböngészőtől is kap adatokat. Ezek olyan (például a látogatás napjára és időpontjára vonatkozó) adatok, amelyek alkalmasak az Ön azonosítására. A hozzánk beérkező adatok böngészőjének beállításaitól függnek. Ha a weboldalon tett egyik látogatása során felhasználói azonosítót hozott létre, azzal hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait – ha megadott ilyet – feldolgozzuk. A böngésző által küldött adatokat hozzárendelhetjük az Ön személyét azonosító adatokhoz az alábbiak szerint. A böngésző által használt beállítások módosításához tekintse át a használt webböngésző beállításait. Emellett webes technológiák segítségével korlátozott személyes adatokat (e-mail-címet) is gyűjthetünk a különböző weboldalak használatára vonatkozóan, az alábbiak szerint.

HTTP-sütik és más hasonló technológiák

A sütik és hasonló technológiák segítségével gyűjtött adatok általában személyes azonosításra nem alkalmasak, de összekapcsolhatók az Ön által megadott személyes adatokkal. Sütiket és hasonló technológiákat használunk az adatok gyűjtésére és a weboldal bizonyos funkcióinak támogatására. Az internet fejlődésével különböző technológiákat alkalmazhatunk erre a célra. Például ilyen technológiák segítségével gyűjthetünk adatokat arról, hogyan használják a látogatók a weboldalt (mely oldalakat nyitják meg, milyen hivatkozásokat használnak). Ezeket az információkat elemezzük, hogy jobban megismerjük látogatóink érdeklődését és igényeit, valamint fejlesszük a honlap tartalmát és funkcióit. A gyűjtött információkat a weboldal különböző funkcióihoz is felhasználjuk, így nem kell újra megadnia az adatbázisunkban már szereplő adatokat. Ezek az információk teszik lehetővé azt is, hogy személyre szabjuk a felhasználói élményt a weboldal használatakor, és javítsuk marketingtevékenységünket, többek között célzott hirdetések használatával.

Ha nem szeretne sütiket fogadni, böngészőjében letilthatja azokat, vagy értesítést kérhet arra az esetre, ha sütit telepítenek a számítógépére. Bár a HTTP-sütik fogadása nem kötelező, ha a böngészőjében letiltja a tőlünk származó sütiket, előfordulhat, hogy a weboldal egyes funkcióit nem tudja használni.

Harmadik féltől származó sütikkel és egyéb technológiákkal kapcsolatos információk

A weboldalon harmadik fél is elhelyezhet webes technológiákat. Emellett vállalatunk és harmadik fél is használhat webes technológiákat annak a partnernek a nevében, amelynek márkája megjelenik a weboldalon, illetve ennek a partnernek a szolgáltatói nevében. Ilyen módon a partnerünk is felhasználhatja a gyűjtött adatokat. Ezeket az információkat a weboldal használatakor tapasztalt felhasználói élmény javítására, marketingcélú elemzésekre, célzott és webes hirdetésekre, valamint a minőség javítására használjuk fel. Webes technológiák segítségével menthetjük IP-címét.

Vállalatunk és partnereink a weboldallal kapcsolatban harmadik fél szolgáltatásait veszik igénybe. Ilyen lehet például az Alexa Metrics, a SeeWhy, a Google Analytics, az Omniture vagy a ClickTale. Ezek és más szolgáltatók adatokat gyűjthetnek a weboldalak látogatásával kapcsolatban, a weboldalon végzett műveletekről, valamint az általunk, a partnereink és a szolgáltatóink által kínált termékekről és szolgáltatásokról. Az általuk végzett adatgyűjtésre és azok felhasználására saját adatvédelmi irányelveik vonatkoznak. Ha nem kívánja engedélyezni ezt a tevékenységet, látogasson el az érintett harmadik szolgáltató weboldalára, az alábbiak szerint:

Követés tiltása

Ha letiltja az Önnel kapcsolatos adatok sütik és egyéb webes technológiák segítségével történő gyűjtését, a webes hirdetéseket irányító süti(ke)t töröljük, és egy új süti kerül telepítésre, amelynek feladata a szolgáltatók értesítése arról, hogy az Ön tevékenysége nem nyomon követhető („követést tiltó” süti). Ha a leiratkozási oldalunk megnyitásakor webböngészője úgy van beállítva, hogy nem engedélyezi a sütik telepítését, a „követést tiltó” HTTP-süti sem lesz telepíthető a számítógépére. Továbbá, ha a későbbiekben törli a „követést tiltó” sütiket, illetve másik számítógépet vagy böngészőt használ, ismét el kell végeznie a leiratkozást. Vállalatunk jelenleg nem kezeli a böngészőktől érkező „követést tiltó” jelzéseket.

Harmadik féltől származó adatok

Önre vonatkozó adatokat kaphatunk harmadik féltől is, például ha valamely közösségi oldalhoz tartozó belépési adatait használja a weboldalra történő bejelentkezéshez, vagy egyéb internetes adatforrásokból, az adott internetes adatforrás által alkalmazott adatfelhasználási és -feldolgozási szabályoknak megfelelően. A nyilvános tartományban szabadon elérhető vagy hozzáférhető különleges adatkategóriákkal kapcsolatban nincs kötelezettségünk Ön felé.

Helymeghatározási adatok

Ha okostelefon, mobilkészülék vagy számítógép segítségével használja weboldalunkat vagy mobilalkalmazásunkat, adatokat gyűjthetünk tartózkodási helyéről. Ezeket az adatokat összekapcsolhatjuk más, helymeghatározás alapú információkkal (pl. IP-cím, számlázási cím/lakcím irányítószáma), hogy további szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek mobilkészülékén. A tartózkodási helyére vonatkozó adatokat kizárólag olyan harmadik félnek adjuk át, amely részt vesz az Önnek nyújtott szolgáltatásban. Ha le kívánja tiltani ezeknek az adatoknak a megosztását, módosítsa mobilkészülékén az engedélyezési beállításokat.

   

Adatok felhasználása és megosztása

Megadott személyes adatait számítógépes szervereinken dolgozzuk fel. Bizonyos esetekben – ha például az Ön felé irányuló szerződéses kötelezettségeink teljesítése megkívánja – az adatokat átadhatjuk a Digital River számára szolgáltatásokat nyújtó harmadik feleknek.

Személyes adatainak felhasználási módjai

Személyes adatait a következő célokra használhatjuk fel:

 • kapcsolatfelvétel Önnel, amennyiben megkeresést kért vállalatunktól,
 • annak meghatározása, melyik országban tartózkodik, ami a kereskedelem elérhetősége, a biztonság és a csalások megelőzése érdekében szükséges,
 • a vonatkozó törvényeknek való megfelelés ellenőrzése,
 • annak ellenőrzése, hogy az Önről gyűjtött adatok megfelelnek-e a valóságnak,
 • termékfrissítések, különleges ajánlatok és egyéb promóciós információk küldése Önnek saját nevünkben, illetve partnerünk nevében az Ön beleegyezésével és a vonatkozó törvényeknek megfelelően,
 • kulcsokkal, belépési kódokkal és egyéb adatokkal kapcsolatban, hogy Ön hozzáférjen partnereink weboldalaihoz vagy szolgáltatásaihoz különböző termékek és szolgáltatások vásárlása céljából,
 • a weboldalon közölt kiegészítő adatvédelmi tájékoztató értelmében, és
 • humán erőforrás területen, például e-mail-címe mentéséhez, ha az interneten jelentkezik egy állásra.

Személyes adatait a következő célokból is felhasználhatjuk, amennyiben tranzakció végrehajtása érdekében látogat el a weboldalra:

 • rendelés feldolgozása, fizetés teljesítése, adózási státusz ellenőrzése, visszatérítések ellenőrzése, hitelkeretre való jogosultság meghatározása, a rendelés állapotáról történő tájékoztatás,
 • csalások felderítése és megelőzése,
 • személyre szabott vásárlási élmény biztosítása,
 • a termék vagy szolgáltatás vásárlásának regisztrálása a gyártónál vagy a szolgáltatónál a garancia érvényesítése, a műszaki segítség és hasonló szolgáltatások érdekében,
 • tájékoztatás küldése a vásárlásról az online szolgáltatást nyújtó cégnek, amelyre vonatkozóan Ön használati jogot vásárol tőlünk,
 • fiók létrehozása az Ön beleegyezésével későbbi vásárlásokhoz,
 • termékek vagy szolgáltatások előfizetésének egyszerűbb meghosszabbítása és
 • hatékony felhasználói élmény és támogatás nyújtása (ami a törvényes kereteken belül magában foglalhatja a látogató figyelmeztetését, ha az úgy jelentkezik ki, hogy nem zárja le a munkamenetet, illetve érdeklődést, hogy történt-e hiba a weboldal használatakor).

Megtesszük a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy minden természetes és jogi személy, aki/amely a fenti célokból megkapja a személyes adatokat, gondoskodjon azok biztonságáról. Amennyiben külső fél gyűjti, fogadja vagy őrzi a különleges adatkategóriákat, annak adatait a vonatkozó törvényeknek megfelelően átadjuk Önnek. Vállalt kötelezettségeink nem vonatkoznak azoknak a kormányzati szerveknek átadott adatokra, amelyek törvényi felhatalmazással rendelkeznek ilyen adatok megszerzésére, vagy arra hatályos törvényi rendelkezés alapján jogosultak.

Automatikus adatfeldolgozás

Bizonyos helyzetekben személyes adatait felhasználhatjuk az automatizált döntéshozatal megkönnyítésére, ami szolgáltatásaink további fejlesztéséhez szükséges. Felhasználhatjuk adatait például marketingcélból a felhasználók szegmentálására és személyre szabott üzenetek küldésére. Például munkakör alapján felvázolhatjuk a felhasználók jellemzőit, és ez alapján módosíthatjuk a tartalmat. Felhasználhatjuk továbbá a felhasználók tartózkodási helyét és vállalati adatait. Bizonyos körülmények között, fiókalapú marketing keretében ez magában foglalhatja a nyilvános „like”-okat is.

Emellett a csalások felderítését szolgáló eszközökkel csökkenthetjük a rendelések manuális áttekintésének szükségességét. Automatizált feldolgozást is végezhetünk foglalkoztatással összefüggésben, valamint annak érdekében, hogy biztosítsuk, az alkalmazottaink betartják a belső biztonsági irányelveket. Megtilthatja az automatikus adatfeldolgozás alapján hozott döntéseket, ha azok profilalkotásnak minősülnek. Ilyen esetben azonban fenntartjuk a jogot arra, hogy megszakítsuk a tranzakciót.

A névtelen adatok felhasználása

Az általunk gyűjtött névtelen adatokat felhasználhatjuk. Ilyen esetben az adatok összetevőit (például vezeték- és utónév, utca, telefonszám, e-mail-cím) névtelenül használjuk fel a vonatkozó törvényeknek megfelelően. A névtelen adatokat az alábbiak szerint használhatjuk fel:

 • a weboldal és/vagy partnereink szolgáltatásainak személyre szabott és hatékonyabb használata,
 • a weboldal, a felhasználói élmény, hirdetési szolgáltatásaink, valamint termékeink és szolgáltatásaink javítása,
 • csalások megelőzése, például az adott készülékről végzett tevékenység követésével,
 • kapcsolódó marketing- vagy közvetítői programhoz tartozó tranzakciók azonosítása,
 • célzott hirdetések megjelenítése a weboldalon és egyéb értékesítési megoldásokon,
 • jelentések küldése jelenlegi és potenciális partnereinknek és szolgáltatóinknak, és
 • egyéb előzményekkel kapcsolatos, statisztikai, kutatási és elemzési célok.

Személyazonosításra alkalmatlan adatokat is használhatunk a fenti, valamint kapcsolódó célokra a vonatkozó törvényeknek megfelelően.

Partnereink

Bizonyos személyes adatokat, névtelen adatokat és személyazonosításra alkalmatlan adatokat átadunk partnereinknek annak érdekében, hogy teljesítsük az Önnel szemben fennálló kötelezettségeinket, valamint egyéb módon támogassuk a személyes adatok Digital River által történő felhasználását a „Személyes adatainak felhasználási módjai” részben leírtak szerint:

 • jelentéskészítési céllal,
 • lehetővé téve a partner vagy annak szolgáltatója számára, hogy feldolgozza a vásárlást,
 • annak érdekében, hogy biztosítsuk az Ön hozzáférését a partnerünk vagy annak szállítói által kínált termékekhez vagy szolgáltatásokhoz,
 • annak érdekében, hogy lehetővé tegyük a garancianyújtást, a műszaki segítségnyújtást és a vevőszolgálati tevékenységet,
 • annak érdekében, hogy partnerünk vagy alvállalkozónk e-mailben vagy postai úton megkeresse Önt, amennyiben Ön ebbe beleegyezett,
 • annak érdekében, hogy partnerünk vagy annak szolgáltatója a weboldallal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson (például vevőszolgálati tevékenység vagy egyszeri bejelentkezés), vagy
 • hasonló célokból az Önnel szemben fennálló kötelezettségeink teljesítése érdekében.
Szolgáltatóink

Egyéb vállalatokat, többek között saját leányvállalatainkat kérjük fel arra, hogy számunkra vagy nevünkben bizonyos szolgáltatásokat nyújtsanak tevékenységünk segítése érdekében, úgymint:

 • a weboldal üzemeltetése vagy fenntartása,
 • hitelkártyás fizetések feldolgozása,
 • csalások felderítésére vagy feltárására szolgáló rendszerek,
 • adatintegritás ellenőrzése,
 • hitelkeret nyújtása,
 • optimalizálási szolgáltatások,
 • rendelések teljesítése,
 • befizetések fogadása,
 • hirdetések megjelenítése a weboldalon és harmadik felek weboldalain,
 • levelek és e-mailek küldése,
 • foglalkoztatással és humán erőforrással kapcsolatos feladatok és/vagy
 • vevőszolgálati feladatok ellátása.

Személyes adatait csak abban az esetben adjuk át szolgáltatóinknak a vállalatunknak nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban, ha azt jogos érdekeink megkívánják, vagy az az értékesítési megoldásaink nyújtásával kapcsolatos kötelezettségeink teljesítése érdekében szükséges. Előfordulhat, hogy a szóban forgó szolgáltatók szerződéses kötelezettsége, hogy a tőlünk kapott adatokat kizárólag a számunkra vagy a nevünkben végzett szolgáltatások kapcsán használják fel, miközben gondoskodnak a személyes adatok biztonságáról. Emellett az ilyen vállalatok számára engedélyezhetjük, hogy üzleti célból felhasználják a névtelen adatokat. Személyes adatait az Ön beleegyezése nélkül nem adjuk tovább leányvállalatainknak vagy független harmadik félnek marketing célokra.

Törvényi előírásoknak való megfelelés, csalások és bűncselekmények megelőzése

A vonatkozó törvények értelmében az Önre vonatkozó személyes adatokat és különleges adatkategóriákat továbbadhatjuk, ha úgy véljük, hogy az az alábbi célokból szükséges:

 • megfelelés a törvényi és szabályozási előírásoknak,
 • a kormányzati, közigazgatási és bírósági eljárások, előírások vagy utasítások (pl. bírósági végzés) betartása,
 • együttműködés bűnüldözési vagy más kormányzati nyomozás során, illetve minden olyan tevékenység jelentése, amely sértheti a törvényi vagy szabályozási előírásokat,
 • lehetséges bűntény (például csalás vagy személyazonosság lopása), valamint a biztonsági előírások vagy az adatvédelmi nyilatkozat (akár feltételezett) megsértésének megelőzése vagy azzal kapcsolatos nyomozás,
 • szerződés érvényesítése,
 • a Digital River, annak alkalmazottai és partnerei, harmadik felek, általánosságban a polgárok, valamint az Ön törvényes jogainak védelmeiii.
Értékesítés, egyesülés vagy hasonló esemény esetén

Ha egy leányvállalatunk vagy harmadik fél felvásárolja vállalatunkat, annak egy részét vagy valamely működési egységét (értékesítés, egyesülés, átszervezés vagy hasonló keretében), ellenkező törvényi rendelkezés hiányában az Ön személyes adatai az érintett vállalat birtokába kerülnek. Ilyen esetben az Ön személyes adatainak az érintett vállalat általi kezelésére a vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat, minden vonatkozó adatvédelmi tájékoztató és az Ön által az illetékes egységnek megadott adatvédelmi beállítások érvényesek.

   

Személyes beállítások

Önnek jogában áll dönteni arról, hogyan gyűjtsük, használjuk és adjuk tovább személyes adatait, és mi ezt a jogát tiszteletben tartjuk.

Hozzáférés saját személyes adataihoz

Adatainak ellenőrzéséhez vagy javításához, azok feldolgozásának korlátozásához, a marketingcélú megkeresések letiltásához, illetve személyes adatainak vagy a különleges adatkategóriák törléséhez jelezze igényét az adatvédelmi nyilatkozat „Kapcsolatfelvétel” részében található elérhetőségek egyikén. Például, ha a korábban megadott személyes adatai hibásak, forduljon hozzánk, hogy megtehessük a hiba javításához szükséges lépéseket.

Ha megkeresi vállalatunkat, munkatársaink további adatokat kérhetnek Öntől személyazonosságának ellenőrzése érdekében. Amennyiben nem szolgáltat elegendő információt személyazonosságának ellenőrzéséhez, illetve a vállalatunkra vonatkozó és az adatmegőrzési irányelvekben jelzett jogi és üzleti előírások teljesítéséhez, fenntartjuk a jogot arra, hogy korlátozzuk vagy megtagadjuk kérését. A törlendő személyes adatok és különleges adatkategóriák eltávolításakor adatmegőrzési irányelveinkkel összhangban megtesszük a szükséges lépéseket az információk elvesztése, ellopása, jogosulatlan hozzáférése és az azokkal történő visszaélés megakadályozására.

Az illetékes felügyeleti hatóságnál jelezheti, ha úgy érzi, hogy sérültek az adatvédelmi törvények szerinti jogai. Azonban mielőtt így tenne, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot: célunk, hogy együttműködjünk Önnel, és közösen megoldjunk az adatvédelemmel kapcsolatos minden problémát.

Adatmegőrzési irányelvek

A Digital River mindaddig megőrizheti személyes adatait, amíg Ön használja weboldalunkat, illetve a használatot követően a vonatkozó törvény által engedélyezett vagy megszabott ideig, vagy ameddig az az üzleti követelmények miatt szükséges.

Marketingcélú és hasonló megkeresések

Ha megadja személyes adatait, felkínálhatjuk Önnek a választás lehetőségét, hogy kíván-e marketingcélú és hasonló tájékoztatókat kapni cégünktől vagy partnereinktől. Ezek a megkeresések történhetnek postai úton, e-mailben vagy telefonon, és a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos információkat tartalmaznak. Ha nem szeretne több tájékoztatót kapni, küldjön e-mailt a remove@digitalriver.com e-mail-címre, vagy kövesse a tájékoztató e-mailben található leiratkozási utasításokat.

Ha engedélyezi, hogy hozzáadjuk elérhetőségét partnerünk levelezőlistájához, és később szeretné visszavonni ezt az engedélyt, akkor a partnerünkkel kell kapcsolatba lépnie (vagy a partnerünktől kapott e-mailben található leiratkozási utasításokat kell követnie) ahhoz, hogy neve lekerüljön a partner levelezőlistáiról.

 

Kiskorúak adatainak védelme

Ez a weboldal nem kiskorúaknak készült, valamint nem tekinti a kiskorúakat célközönségnek. Ha Ön még nem nagykorú vagy országában nem köthet jogilag kötelező erejű megállapodást, ezt a weboldalt csak a kötelező szülői beleegyezés megszerzését követően használhatja. Ha Önnek tudomása van arról, hogy a gyermekvédelmi törvények által védett személytől a kötelező szülői beleegyezés nélkül kaptunk adatokat, kérjük, erről haladéktalanul értesítsen minket, hogy megtehessük a szükséges lépéseket az érintett adatok biztonságos eltávolítása érdekében.

  i Amennyiben személyes adatainak feldolgozásához írásos (vagy egyéb formában történő) beleegyezés szükséges, az adatkezelő az érintett személyes adatokat csak az Ön hozzájárulásával és a hozzájárulás feltételei szerint dolgozhatja fel.

  ii Kizárólag abban az esetben, ha az adatfeldolgozást nem tiltják a vonatkozó törvények.

  iii Lásd még a vonatkozó helyi törvényekben említett okokat.