นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

คำศัพท์สำคัญ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้คำศัพท์สำคัญต่อไปนี้

 • ข้อมูลแบบรวม: ข้อมูลที่ถูกรวบรวมและนำเสนอในลักษณะสรุป ซึ่งไม่ใช่แบบรายบุคคล
 • ข้อมูลที่ไม่ปรากฏชื่อ: ข้อมูลที่ได้รับการปกปิดตัวตนจนไม่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้อีกต่อไป และไม่สามารถถูกนำไปรวมกับข้อมูลอื่นเพื่อระบุตัวบุคคลได้อีกครั้ง
 • ผู้กำกับดูแลข้อมูล: บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งอาจกระทำโดยลำพังหรือร่วมกับบุคคลอื่น ในการกำหนดวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลและวิธีการที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลที่เอาสิ่งระบุออกแล้ว: ข้อมูลที่เอาสิ่งระบุบางอย่างออกไปเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างข้อมูลประจำตัวของบุคคลกับข้อมูลนี้ (เช่น การปกปิดสิ่งระบุตัวบุคคลบางอย่างเอาไว้)
 • ข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่มีการระบุหรือสามารถระบุตัวตนได้ หรือข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวคุณ (หรือครอบครัวของคุณ) ไม่ว่าจะโดยลำพังหรือร่วมกับข้อมูลอื่นๆ ที่เรามีอยู่ ซึ่งอาจรวมถึงชื่อ ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าและเรียกเก็บเงิน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) วันเกิด (ถ้ามี) ข้อมูลเวลาและสถานที่ ข้อมูลบัญชีธนาคาร บันทึกทางธุรกรรมและการชำระเงิน บันทึกการจัดส่ง และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ i
 • ข้อมูลประเภทพิเศษ: ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องการความคุ้มครองในระดับที่สูงขึ้นภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบางเขตอำนาจศาล เนื่องจากมีการดำเนินการที่เปิดเผยหรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ เชื้อชาติ หรือชาติพันธุ์
 • ข้อสัญญามาตรฐาน: ชุดข้อสัญญาใดๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรปสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ประมวลผลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศที่สาม (นอกเขต EU/EEA) ซึ่งประเทศที่สามดังกล่าวนั้นไม่รับประกันระดับการคุ้มครองที่เพียงพอ
 • หน่วยงานควบคุมดูแล: หน่วยงานควบคุมดูแล (หรือเทียบเท่าภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) คือหน่วยงานอิสระของรัฐที่ผู้บริโภคสามารถร้องทุกข์ได้

ข้อมูลที่เรารวบรวม

เมื่อคุณสั่งซื้อจากหรือใช้เว็บไซต์ เราจะรวบรวมข้อมูลในประเภทต่อไปนี้:


ข้อมูลที่คุณให้ด้วยตนเอง

ในขั้นตอนการสั่งซื้อบนเว็บไซต์ คุณต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกรรมของคุณ ตรวจสอบตัวตนของคุณ ยืนยันการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อ และเพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูล เช่น ที่อยู่ ข้อมูลบัตรเครดิต หรือข้อมูลการเรียกเก็บเงินจากกระเป๋าเงินที่บันทึกไว้ โดยจะต้องมีการจัดเตรียมข้อมูลนี้ให้เราภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัพพลายเออร์ของเรา นอกจากข้อมูลการทำธุรกรรมแล้ว คุณอาจต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อต้องการความช่วยเหลือสำหรับการสั่งซื้อของคุณหรือบริการอื่นๆ จากเรา เช่น เมื่อคุณใช้บริการจากฝ่ายบริการลูกค้าหรือดาวน์โหลดหรือลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ เรายังอาจรวบรวมข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเราในกรณีที่คุณเข้าร่วมการแข่งขันหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวหรือบริการที่เกี่ยวข้อง และเรายังอาจรวบรวมข้อมูลเมื่อคุณสมัครงานในตำแหน่งที่เปิดรับหรือส่งข้อมูลการจ้างงานให้เราด้วย


ข้อมูลประเภทพิเศษ

โดยทั่วไปแล้ว เราจะไม่รวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลประเภทพิเศษ แต่อาจมีบางสถานการณ์ (เช่น เพื่อการจ้างงาน ) ที่ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกประมวลผล ในกรณีเช่นนี้ เราจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาศัยมูลเหตุที่อ้างกฎหมายได้เพื่อประมวลผลข้อมูล (เช่น การประมวลผลข้อมูลสุขภาพสำหรับสัญญาประกันภัย) โดยเราจะใช้ขั้นตอนและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลประเภทพิเศษของคุณ


ข้อมูลจากเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ

เราอาจรับข้อมูลจากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณด้วยเช่นกัน ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของคุณ (เช่น วันที่และเวลาที่คุณเข้าใช้บริการ) ข้อมูลที่เราได้รับจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เว้นแต่กฎหมายจะห้ามไว้ การสร้างข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์ถือเป็นความยินยอมของคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเราอาจเชื่อมโยงข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของคุณให้ไว้กับข้อมูลที่ระบุตัวคุณเป็นการส่วนตัว ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง โปรดศึกษาฟังก์ชันช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อเรียนรู้วิธีเปลี่ยนการตั้งค่า เรายังอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแบบจำกัด (ที่อยู่อีเมล) ผ่านเทคโนโลยีเว็บที่เชื่อมโยงกับการใช้เว็บไซต์ของคุณ ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง


ข้อมูลการระบุพิกัดตำแหน่ง

เมื่อใช้สมาร์ทโฟน อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หรือใช้แอพพลิเคชันบนมือถือ เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งทางกายภาพของคุณ เราอาจรวมข้อมูลนี้กับข้อมูลที่อิงตามตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ (เช่น ที่อยู่ IP ของคุณและที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน/รหัสไปรษณีย์) เพื่อให้บริการอื่นๆ กับคุณบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เราแบ่งปันข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับบุคคลที่สามที่ช่วยเราในการให้บริการต่างๆ กับคุณเท่านั้น คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้มีการแบ่งปันข้อมูลนี้ได้ด้วยการแก้ไขการอนุญาตในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ


คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายกัน

โดยทั่วไปข้อมูลที่เรารวบรวมโดยใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายกันไม่ใช่สิ่งที่ระบุตัวตนได้ แต่เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายกันเพื่อรวบรวมข้อมูลและสนับสนุนคุณลักษณะบางอย่างของเว็บไซต์นี้ เนื่องจากอินเทอร์เน็ตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราจึงอาจใช้เทคโนโลยีประเภทต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้ ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์นี้ (เช่น หน้าใดที่เข้าชม ลิงก์ใดที่ใช้งาน) เราวิเคราะห์ข้อมูลนี้เพื่อเพิ่มความเข้าใจในสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมสนใจและต้องการ รวมทั้งเพื่อปรับปรุงเนื้อหาและการทำงานของเว็บไซต์ เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อสนับสนุนคุณลักษณะของเว็บไซต์ด้วยการไม่ขอให้คุณป้อนข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วซ้ำอีกครั้ง เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ให้ตรงตามความต้องการของคุณเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ และเพื่อปรับปรุงงานด้านการตลาด รวมถึงการใช้โฆษณาแบบตรงกลุ่มเป้าหมาย

หากไม่ต้องการรับคุกกี้ คุณสามารถตั้งเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้หรือแจ้งเตือนคุณเมื่อมีการใส่คุกกี้ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ แม้ว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องยอมรับคุกกี้ แต่คุณอาจใช้ฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ไม่ได้ทั้งหมดหากเบราว์เซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ของเรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน โปรดดูที่คำชี้แจงเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา


คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายกันของบุคคลที่สาม

อาจมีการใช้เทคโนโลยีเว็บจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามบนเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ เราหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามอาจใช้เทคโนโลยีเว็บในนามของซัพพลายเออร์ ซึ่งมีตราสินค้าปรากฏบนเว็บไซต์นี้หรือในนามของผู้ให้บริการของซัพพลายเออร์ การดำเนินการดังกล่าว หมายความว่าซัพพลายเออร์ของเราได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลที่มีการรวบรวมไว้ได้ ข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณในเว็บไซต์นี้ เพื่อการวิเคราะห์ทางการตลาด เพื่อจัดทำและแสดงโฆษณาแบบตรงเป้าหมาย และเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ เราอาจรวบรวมที่อยู่ IP ของคุณผ่านเทคโนโลยีเว็บด้วย

เราและซัพพลายเออร์ของเราอาจใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: Alexa Metrics, Google Analytics, Omniture และ ClickTale ผู้ให้บริการเหล่านี้และรายอื่นๆ อาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ การโต้ตอบของคุณกับเว็บไซต์ รวมถึงสินค้าและบริการที่เราหรือซัพพลายเออร์ของเรานำเสนอ การรวบรวมและการใช้ข้อมูลของผู้ให้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการเหล่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของบุคคลที่สามเหล่านี้และวิธีการเลือกที่จะไม่ให้ความยินยอม โปรดไปที่ www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp, www.aboutads.info/choices, หรือ https://www.youronlinechoices.com/ (ในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร)


ข้อมูลจากผู้ให้บริการรายอื่น

เรายังอาจได้รับข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณจากบุคคลที่สาม เช่น ผ่านทางการรับรองความถูกต้องของเครือข่ายสังคมที่คุณใช้เพื่อลงชื่อเข้าเว็บไซต์นี้ การใช้วิธีการชำระเงินที่ผ่านการรับรองแล้ว หรือผ่านแหล่งข้อมูลทางออนไลน์อื่นๆ ตามกฎของการใช้และการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวที่จัดทำโดยแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องแต่ละราย หากข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ มีให้ใช้หรือเข้าถึงได้อย่างอิสระในรูปแบบสาธารณะ เราจะไม่มีข้อผูกพันใดๆ ต่อคุณเช่นเดียวกันนี้

ในบางรัฐหรือบางประเทศ การประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะชอบด้วยกฎหมายก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น เราอาศัยมูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้หลายประการเพื่อให้แน่ใจว่าการประมวลผลและการใช้ข้อมูลของคุณเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ และเรามีฐานทางกฎหมายสำหรับกิจกรรมการประมวลผลตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง:

 • การปฏิบัติตามสัญญา เมื่อทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์นี้เสร็จแล้ว แสดงว่าคุณกำลังเข้าทำสัญญาการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการขายของเรา เราต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันของเราภายใต้สัญญานั้น
 • ความยินยอม การใช้เว็บไซต์ของเราหรือการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับเรา แสดงว่าคุณยินยอมให้เรารวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลของคุณดังที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากไม่ยินยอมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้หรือส่งข้อมูลของคุณผ่านเว็บไซต์นี้
 • ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่การประมวลผลจำเป็นสำหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา (หรือของบุคคลที่สาม) โดยที่ผลประโยชน์เหล่านั้นไม่ถูกแทนที่ด้วยผลประโยชน์หรือสิทธิ์และเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล เราจะประมวลผลข้อมูลของคุณตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น การคัดกรองการฉ้อโกง การเพิ่มประสิทธิภาพการชำระเงิน และการปฏิบัติตามแบบแผนการกำกับดูแลที่บังคับใช้ใดๆ ซึ่งควบคุมการทำธุรกรรมดังกล่าว เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำการตลาดและติดต่อคุณ หรือเพื่อเริ่มการสนทนาโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ และภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เรายังอาจประมวลผลข้อมูลของคุณโดยยึดตามประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในบริบทของการจ้างงานด้วย
 • ฐานทางกฎหมายอื่นๆ เรายังอาจประมวลผลข้อมูลของคุณโดยอิงตามฐานทางกฎหมายอื่น เช่น ในกรณีที่จำเป็นต้องประมวลผลเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

วิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ

เมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์เพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะดังต่อไปนี้:


เชื่อมโยงกับธุรกรรมของคุณ

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ เราต้องประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อทำธุรกรรมดังกล่าวให้เสร็จสิ้นและเพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันในการทำธุรกรรมของเรา ซึ่งรวมถึงการประมวลผลที่จำเป็นเพื่อ:

 • รับรองความปลอดภัยและติดตามและป้องกันการฉ้อโกง
 • กำหนดประเทศที่คุณอาศัยอยู่เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบด้านการค้า
 • ประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณ ดำเนินการด้านการชำระเงิน ตรวจสอบยืนยันสถานะทางภาษี โต้แย้งเงินคืน กำหนดคุณสมบัติของคุณสำหรับวงเงินเครดิต หรือแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับธุรกรรม
 • สร้างประสบการณ์ในการเลือกซื้อสินค้าให้ตรงตามความต้องการคุณ
 • ลงทะเบียนการสั่งซื้อของคุณกับผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการเกี่ยวกับการรับประกัน การสนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิค หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
 • มอบคีย์ รหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณสั่งซื้อ
 • จัดเตรียมประกาศเกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์บริการของคุณให้กับผู้ให้บริการนั้นๆ
 • สร้างบัญชีสำหรับการซื้อในอนาคตที่คุณให้การยินยอม
 • อำนวยความสะดวกในการต่ออายุการสมัครใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการ และ
 • ให้คุณได้รับประสบการณ์และความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ ตามที่กฎหมายอนุญาต ซึ่งอาจรวมถึงการติดต่อคุณในกรณีที่คุณเริ่มกระบวนการชำระเงินเพื่อติดตามเซสชันที่ไม่สมบูรณ์ หรือเพื่อดูว่าคุณมีปัญหากับการใช้งานเว็บไซต์หรือไม่

การติดต่อทางการตลาดและในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเสนอทางเลือกให้คุณว่าประสงค์จะรับการติดต่อทางการตลาดและในเรื่องที่เกี่ยวข้องจากเราหรือซัพพลายเออร์ของเราหรือไม่ ในกรณีที่คุณยินยอมที่จะรับการติดต่อภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ การติดต่อดังกล่าวอาจอยู่ในรูปแบบของจดหมายทางตรง อีเมล หรือโทรศัพท์ และจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราหรือของซัพพลายเออร์ของเรา คุณอาจเลือกที่จะไม่รับการติดต่อเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ โดยอีเมลถึงเราที่ remove@digitalriver.com หรือทำตามคำแนะนำในการยกเลิกการสมัครใช้งานในอีเมลที่ติดต่อ

ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น หากคุณยินยอมให้เราเพิ่มข้อมูลการติดต่อของคุณในรายชื่อผู้รับจดหมายของซัพพลายเออร์ของเรา แต่ต่อมาได้ยกเลิกการอนุญาตดังกล่าว คุณต้องติดต่อซัพพลายเออร์ของเรา (หรือทำตามคำแนะนำในการยกเลิกการสมัครใช้งานในอีเมลที่ได้รับจากซํพพลายเออร์) เพื่อเอาชื่อของคุณออกจากรายชื่อผู้รับจดหมายของซัพพลายเออร์ของเรา


การใช้ข้อมูลที่ไม่ปรากฏชื่อ

เราอาจใช้กระบวนการที่เรียกว่าการไม่เปิดเผยชื่อเพื่อทำให้ข้อมูลที่เรารวบรวมเป็นข้อมูลที่ไม่ปรากฏชื่อ ในกรณีนี้ องค์ประกอบของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และอื่นๆ จะไม่มีการระบุชื่อตามกฎหมายที่บังคับใช้ เราอาจใช้ข้อมูลที่ไม่ปรากฏชื่อเพื่อ:

 • ป้องกันการฉ้อโกง เช่น การใช้ลายพิมพ์นิ้วมือในอุปกรณ์
 • ปรับให้ตรงตามความต้องการคุณ รวมทั้งสนับสนุนการใช้งานเว็บไซต์นี้และ/หรือการใช้บริการจากซัพพลายเออร์ของเรา
 • ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ ประสบการณ์ของผู้ใช้ ระบบการโฆษณา รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • ระบุธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำตลาดของบริษัทในเครือหรือโปรแกรมแนะนำเพื่อน
 • นำเสนอการโฆษณาแบบเจาะจงเป้าหมายบนเว็บไซต์นี้หรือโซลูชันการค้าอื่นๆ
 • จัดทำรายงานให้กับซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการปัจจุบันหรือที่คาดหวังว่าจะเป็นลูกค้าในอนาคต และ
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ในด้านการค้นคว้าและวิเคราะห์ สถิติ และข้อมูลในอดีต

เรายังอาจใช้ข้อมูลที่เอาสิ่งระบุออกแล้วเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันกับที่อธิบายไว้ในข้อนี้ และเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต


วิธีอื่นๆ ที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

 • เพื่อตรวจสอบยืนยันการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้
 • เพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เรามีนั้นถูกต้อง
 • ดังที่ได้ระบุไว้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมที่โพสต์บนเว็บไซต์
 • เพื่อติดต่อคุณในกรณีที่คุณร้องขอการติดต่อสื่อสารจากเรา และ
 • สำหรับงานด้านทรัพยากรบุคคล เช่น เพื่อรวบรวมที่อยู่อีเมลของคุณในกรณีที่คุณกำลังสมัครงานทางออนไลน์

การใช้งานร่วมกัน

Digital River อาจใช้และร่วมกันแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานอื่นๆ ของ Digital River ที่ระบุไว้ที่นี่ ขอบเขตของการใช้งานร่วมกันมีรายละเอียดตามด้านล่างนี้

 • ข้อมูลผู้ใช้ที่เรารวบรวมขณะให้บริการเป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกของเรา เช่น ชื่อ ที่อยู่สำหรับจัดส่งและเรียกเก็บเงิน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ บันทึกธุรกรรมและการชำระเงิน บันทึกการจัดส่ง และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ทั่วไปของคุณ
 • ข้อมูลทรัพยากรบุคคล เช่น ข้อมูลพนักงานหรือข้อมูลพนักงานที่คาดหวัง และ
 • ข้อมูลอื่นๆ ที่เรารวบรวมเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการของเรา

Digital River, Inc., Digital River GmbH และ/หรือ Digital River Ireland Ltd. มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การใช้งานร่วมกัน

วิธีที่เราแบ่งปันข้อมูลของคุณ

Digital River จะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในข้อนี้

เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ประโยชน์ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีภาระหน้าที่ที่ต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย หากเรารวบรวมหรือได้รับข้อมูลประเภทพิเศษ และมีความจำเป็นที่ต้องถ่ายโอนข้อมูลนั้นไปให้บุคคลที่สาม เราจะแบ่งปันรายละเอียดของหน่วยงานดังกล่าวกับคุณตามที่เราจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ข้อผูกพันของเราจะไม่รวมถึงข้อมูลที่แบ่งปันให้กับหน่วยงานภาครัฐใดๆ ที่บังคับโดยกฎหมายว่าให้จัดหาข้อมูลดังกล่าวให้หรือโดยคำสั่งภายใต้กฎหมายที่มีการบังคับใช้


การประมวลผลจากภายนอก

เราใช้บริษัทอื่น ซึ่งรวมถึงบริษัทในเครือ ผู้ให้บริการ และผู้ประมวลผลอื่นๆ เพื่อให้บริการบางอย่างแก่เรา (หรือในนามของเรา) ตามคำแนะนำของเรา และปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความลับและความปลอดภัยที่เหมาะสม ผู้ให้บริการเหล่านี้ให้บริการทั่วโลก รวมถึง:

 • การให้บริการติตตามตรวจสอบหรือตรวจหาการฉ้อโกง
 • การโฮสต์หรือการดูแลรักษาเว็บไซต์
 • การดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
 • การให้บริการเพิ่มประสิทธิภาพ
 • การดำเนินการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
 • การให้วงเงินเครดิตกับคุณ
 • การเรียกเก็บเงิน
 • การดำเนินการคำสั่งซื้อของคุณให้สำเร็จลุล่วง
 • การแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์บุคคลที่สาม
 • การส่งจดหมายหรืออีเมล
 • การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานและทรัพยากรบุคคล และ/หรือ
 • การให้บริการลูกค้า

เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการของเราเว้นแต่จำเป็นเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราและเพื่อบรรลุข้อผูกพันที่มีต่อคุณ ผู้ให้บริการเหล่านี้อาจมีสัญญาบังคับให้ใช้ข้อมูลใดๆ ที่เราแบ่งปัน เพื่อให้บริการแก่เราหรือให้บริการในนามของเราเท่านั้นและเพื่อเป็นการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรายังอาจอนุญาตให้บริษัทเหล่านี้ใช้ข้อมูลที่ไม่ปรากฏชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในเครือ หรือบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ


กับซัพพลายเออร์ของเรา

เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง ข้อมูลที่ไม่ปรากฏชื่อ หรือข้อมูลที่เอาสิ่งระบุออกแล้วแก่ซัพพลายเออร์ของเราเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันของเราที่มีต่อคุณ และช่วยเหลือในด้านการใช้งานตามที่อธิบายไว้ในข้อ "วิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ" ซึ่งรวมถึง:

 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงาน
 • การดำเนินการคำสั่งซื้อของคุณให้สำเร็จลุล่วง
 • เพื่อทำให้ซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการของซัพพลายเออร์สามารถลงทะเบียนการซื้อของคุณได้
 • เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ซัพพลายเออร์ของเราหรือซัพพลายเออร์ของซัพพลายเออร์มีให้
 • เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับประกันสินค้า ความช่วยเหลือด้านเทคนิค หรือบริการหลังการขาย
 • การให้บริการลูกค้า
 • เพื่อให้ซัพพลายเออร์ของเราหรือผู้ให้บริการของซัพพลายเออร์สามารถให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ (เช่น การช่วยเหลือลูกค้าหรือความสามารถใช้การลงชื่อเข้าระบบเพียงครั้งเดียว)
 • เพื่อทำให้ซัพพลายเออร์ของเราหรือผู้ให้บริการของซัพพลายเออร์สามารถส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารหากคุณยินยอมที่จะรับข้อมูลดังกล่าว หรือ
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่คล้ายคลึงกันซึ่งจำเป็นสำหรับเราในการปฏิบัติตามข้อผูกพันของเราที่มีต่อคุณ

การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย การป้องกันการฉ้อโกง และอาชญากรรม

ตามที่กฎหมายอนุญาต เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณเมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยนั้นมีความเหมาะสมเพื่อ:

 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • ประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานสืบสวนอื่นๆ ของรัฐ หรือเพื่อรายงานกิจกรรมใดๆ ที่อาจละเมิดข้อกำหนดของกฎหมายหรือกฎระเบียบ
 • ป้องกันหรือสืบสวนอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น (เช่น การฉ้อโกงหรือการสวมรอย) หรือละเมิด (รวมทั้งกรณีที่สงสัยว่ามีการละเมิด) ระบบความปลอดภัยหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • คุ้มครองสิทธิ์ทางกฎหมายหรือความปลอดภัยของ Digital River, พนักงานของเรา, ซัพพลายเออร์, บุคคลที่สาม, สาธารณชน หรือคุณ

เกี่ยวกับการขาย การรวมกิจการ หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง

หากบริษัทใดในเครือของเราหรือบุคคลที่สามได้เข้าซื้อธุรกิจของเรา สินทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจง หรือธุรกิจใดของหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจของเรา (เช่น เป็นส่วนหนึ่งของการขายกิจการ การรวมกิจการ การปรับองค์กรใหม่ หรือเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกัน) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทนั้นๆ เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายของท้องถิ่น ในกรณีดังกล่าว การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณของบริษัทที่เข้าซื้อจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง และการกำหนดลักษณะความเป็นส่วนตัวที่คุณแจ้งต่อ Digital River ก่อนที่จะรวมกิจการ


ข้อมูลแบบรวมหรือข้อมูลที่เอาสิ่งระบุออกแล้ว

เราอาจใช้หรือแบ่งปันข้อมูลที่ได้รับการรวมหรือเอาสิ่งระบุออกแล้ว เพื่อที่จะได้ไม่สามารถใช้ในการระบุตัวบุคคลได้ เราอาจใช้หรือแบ่งปันข้อมูลนี้ในหลายวิธี ซึ่งรวมถึงบริการป้องกันการฉ้อโกงหรือเพื่อการวิเคราะห์

วิธีที่เราคุ้มครองข้อมูลของคุณ

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์บนระบบคลาวด์ที่ปลอดภัย ธุรกรรมการค้าของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างเหมาะสมในหรือใกล้ภูมิภาคที่คุณเริ่มดำเนินการเซสชัน ซึ่งหมายความว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศไอร์แลนด์ สำเนาและ/หรือข้อมูลสำรองของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกจัดเก็บและประมวลผลโดยผู้ให้บริการระบบคลาวด์ของเราในประเทศไอร์แลนด์ตามโปรแกรมการกู้คืนระบบจากความเสียหายของ Digital River

ไม่มีวิธีการใดในการส่งหรือจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม เราดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อจัดให้มีระดับความปลอดภัยที่เหมาะสมกับข้อมูลสำคัญที่เรารวบรวม เราได้นำแนวปฏิบัติและมาตรการความปลอดภัยมาใช้ทั้งทางกายภาพ ทางเทคนิค และทางการบริหารจัดการ ที่ออกแบบมาอย่างสมเหตุสมผลเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงและการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อเรารวบรวมหรือส่งข้อมูลสำคัญ เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร เราจะใช้วิธีการที่ได้มาตรฐานทางอุตสาหกรรมเพื่อปกป้องข้อมูลดังกล่าวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ แม้ว่าเราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลของคุณ แต่เราไม่อาจรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ให้ทางอินเทอร์เน็ตหรือที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของเรา คุณจะต้องเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการนำไปใช้ในทางที่ผิด เช่น ด้วยการปกป้องรหัสผ่านของคุณ และออกจากระบบเมื่อใช้งานเสร็จสิ้นไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกับผู้อื่นหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ เราใช้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมเพื่อบรรเทาความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เป็นไปได้ หากข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Digital River ถูก (หรือมีโอกาสถูก) เปิดเผย ทำให้เสียหาย หรือสูญหาย เราจะดำเนินการมาตรการเยียวยาโดยทันที แจ้งให้คุณทราบอย่างทันท่วงทีในกรณีที่ได้รับผลกระทบ และรายงานไปยังหน่วยงานของรัฐที่สามารถจัดการปัญหาดังกล่าวได้ตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้

สิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงและควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราเคารพสิทธิ์ของคุณในการเลือกวิธีที่เรารวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • การเข้าถึงข้อมูลของคุณ หากต้องการทบทวน แก้ไข จำกัดการประมวลผล คัดค้านการตลาดแบบตรง หรือเรียกร้องให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล โปรดส่งคำร้องถึงเราโดยใช้ข้อมูลในข้อ "วิธีการติดต่อเรา" ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • การแก้ไขและการลบข้อมูล หากมีข้อผิดพลาดในข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งถึงเรา หรือหากคุณต้องการขอให้ลบหรือเอาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออก โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลในข้อ "วิธีการติดต่อเรา" ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และเราจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสม
 • การคัดค้านการใช้ข้อมูล คุณมีสิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและเราจะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรงโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

หากคุณติดต่อเรา เราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ยืนยันตัวตนของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือปฏิเสธคำขอหากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลที่พอเพียงเพื่อพิสูจน์ตัวตนของคุณหรือไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและทางธุรกิจดังที่ระบุไว้ในนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของเรา เมื่อเราลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลประเภทพิเศษของคุณ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกกำจัดในลักษณะที่ป้องกันการสูญหาย การโจรกรรม การใช้ในทางที่ผิด หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของเรา

คุณมีสิทธิ์ที่จะรายงานไปยังหน่วยงานควบคุมดูแลในท้องถิ่นหากรู้สึกว่าสิทธิ์ของคุณภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดี ก่อนดำเนินการดังกล่าว โปรดติดต่อเราโดยตรงเพราะเรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับคุณเพื่อแก้ไขสิ่งที่คุณกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูล

Digital River อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่คุณใช้เว็บไซต์ของเราและภายหลังจากนั้นเท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตหรือกำหนดไว้ หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางธุรกิจของเรา

คำขอไม่ให้ติดตาม

หากคุณเลือกที่จะไม่ให้มีการรวบรวมข้อมูลของคุณผ่านคุกกี้และเทคโนโลยีเว็บอื่นๆ คุกกี้แสดงโฆษณาที่มีอยู่ของคุณจะถูกลบและจะมีการใส่คุกกี้ใหม่ที่พยายามสั่งผู้ให้บริการไม่ให้ติดตามกิจกรรมของคุณในอนาคตเมื่อตรวจพบคุกกี้ดังกล่าว (คุกกี้ "ไม่ให้ติดตาม") หากเบราว์เซอร์ถูกกำหนดค่าให้ปฏิเสธคุกกี้เมื่อคุณไปยังหน้าสำหรับเลือกที่จะไม่เข้าร่วม คุกกี้ "ไม่ให้ติดตาม" จะไม่สามารถติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ นอกจากนี้ หากมีการลบคุกกี้ "ไม่ให้ติดตาม" ออกในภายหลัง และใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหรือเปลี่ยนเว็บเบราว์เซอร์ คุณจะต้องเลือกไม่ให้มีการรวบรวมข้อมูลของคุณอีกครั้ง ปัจจุบันเราไม่ได้ตอบสนองต่อสัญญาณ "ไม่ให้ติดตาม" ของเบราว์เซอร์

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเด็ก

บริการของ Digital River ไม่ได้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก หากคุณยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือไม่สามารถทำสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายในประเทศของคุณ คุณจะไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้เว้นแต่จะได้รับการยินยอมที่จำเป็นจากผู้ปกครอง หากคุณเชื่อว่าเราได้รับข้อมูลจากบุคคลที่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเด็กโดยไม่มีการยินยอมที่จำเป็นจากผู้ปกครอง โปรดแจ้งเราทันที เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบข้อมูลดังกล่าวออกอย่างปลอดภัย

การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือให้ความยินยอมเมื่อได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่เราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาของเรากับคุณ และคุณไม่ได้ให้ข้อมูลนั้นแก่เราเมื่อได้รับการร้องขอ เราอาจไม่สามารถทำสัญญากับคุณได้ ด้วยเหตุนี้ เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่คุณร้องขอได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลที่อยู่ของคุณ หรือหากคุณไม่ได้ทำเครื่องหมายในช่องที่ยอมรับข้อกำหนดการขายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราอาจไม่สามารถดำเนินการสั่งซื้อของคุณให้เสร็จสมบูรณ์

ผู้กำกับดูแลข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ถูกรวบรวมจากการเข้าชมเว็บไซต์แห่งนี้จะถูกควบคุมโดย Digital River, Inc., 10380 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, USA อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่หน่วยงานอื่นของ Digital River เป็นผู้ให้บริการในฐานะตัวแทนจำหน่ายทั่วโลก ตามที่ระบุไว้ในระหว่างการทำธุรกรรม หน่วยงานนั้นจะเป็นผู้กำกับดูแลข้อมูลสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่มีการมอบให้หรือถูกรวบรวมระหว่างการทำธุรกรรม:

 • Digital River Australia Pty Ltd.
  Richard Clayton, 8 Denison Street
  South Hobart, Tasmania, AU 7004 Australia
 • Digital River Do Brasil Importação e Comércio de Produtos de Informática Ltda
  Av. Roque Petroni Jr, 1089 - conj. 905 - sala 1
  Sao Paulo-SP Brazil
  CEP: 04707-900
 • Digital River GmbH
  Scheidtweiler Strasse 4
  Cologne, DE 50933 Germany
 • Digital River Hong Kong
  Unit 908-915, Level 9, Core F, Room 25, Cyberport 3
  100 Cyberport Road, HK Hong Kong
 • Digital River India Private Ltd.
  1302, Tower-3, Indiabulls Finance Centre Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road
  Mumbai Maharashtra 400013 India
 • Digital River Ireland Ltd.
  3rd Floor Kilmore House
  Park Lane
  Spencer Dock
  Dublin 1
  Ireland D01 XN99
 • Digital River Japan K.K.
  Tokyo Club Building 11F 3-2-6 Kasumigaseki Chiyoda-ku
  Tokyo 100-0013 Japan
 • Digital River Korea, Limited
  4 Floor 92, Hangang daero Yongsan-gu
  (Hangang ro 2 ga, LS Yongsan Tower), Seoul, Republic of Korea
 • Digital River Mexico, S. de R.L. de C.V.
  Avenida Presidente Masaryk 111, Piso 1 Polanco V Seccion, Miguel Hidalgo
  Ciudad de Mexico Mexico
 • Digital River Singapore Pte. Ltd.
  35th Floor UOB Plaza 1
  80 Raffles Place
  Singapore, SG 048624
 • Digital River Trading (Shanghai) Co., Ltd. AKA China
  Suite 1710 Building A, No. 331, North Caoxi Road
  Xuhui District Shanghai 200030 China
 • Digital River UK Ltd
  13th floor
  One Angel Court
  London
  EC2R 7HJ
  United Kingdom
 • DR APAC, LLC., Taiwan Branch
  23F, 105, Sec.2 Tun Hwa S. Rd.
  Taipei 106 Taiwan, Province Of China
 • DR globalTech, Inc.
  10380 Bren Road West
  Minnetonka, MN 55343
 • DigRiv North America, Inc.
  10380 Bren Road West
  Minnetonka, MN 55343
 • DigRiv Brasil Ltda
  Av. Roque Petroni Jr, 1089 - conj. 905 - sala 3
  Sao Paulo-SP Brazil
  CEP: 04707-900
 • DigRiv Ireland, Ltd
  3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock
  Dublin 1, Ireland
 • DigRiv UK Ltd
  13th floor
  One Angel Court
  London
  EC2R 7HJ
  United Kingdom

การประมวลผลอัตโนมัติ

ในสถานการณ์ที่จำกัด เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อช่วยเราในการตัดสินใจแบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงธุรกิจของเราให้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่คุณให้ความยินยอม (ถ้ามี) ในบริบทของการตลาด เราอาจใช้ข้อมูลเพื่อแบ่งกลุ่มและกำหนดผู้ใช้เป้าหมายด้วยข้อความที่มีลักษณะเฉพาะตัว หรือเราอาจใช้ตำแหน่งงานเพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้และเปลี่ยนแปลงเนื้อหาตามนั้น เรายังอาจใช้ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้และข้อมูลของบริษัทด้วย ในบางสถานการณ์ เพื่อการตลาดที่อิงตามบัญชี สิ่งนี้อาจรวมถึง "ความถูกใจ" ที่เราพบในแหล่งข้อมูลสาธารณะ

เราอาศัยการประมวลผลอัตโนมัติในเครื่องมือตรวจสอบการฉ้อโกงของเราเพื่อช่วยลดจำนวนการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ของเราที่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจหาการฉ้อโกงจากคำสั่งซื้อ เราอาจใช้การประมวลผลแบบอัตโนมัติในบริบทของการจ้างงานและเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานของเรายึดมั่นในนโยบายความปลอดภัยภายในองค์กร คุณมีสิทธิ์ที่จะหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติที่อาจถูกจัดได้ว่าเป็นการสร้างโปรไฟล์ลักษณะบุคคล อย่างไรก็ตาม เราจะไม่สามารถดำเนินการธุรกรรมของคุณได้หากไม่ใช้เครื่องมือตรวจสอบการฉ้อโกงของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้พำนักอาศัยในยุโรป

หากคุณอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA), สหราชอาณาจักร (UK) หรือสวิตเซอร์แลนด์ การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอกเขตพื้นที่ดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองภายใต้ข้อสัญญามาตรฐาน หรือมาตรการการคุ้มครองข้อมูลอื่นๆ ที่เหมาะสม ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกโอนย้ายไปยังเซิร์ฟเวอร์บนระบบคลาวด์ของ Digital River, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและจะมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในประเทศสหรัฐอเมริกา เรายังอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังหน่วยงานอื่นๆ ของ Digital River ตามที่มีระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริหารของบริษัท และเพื่อส่งไปให้ผู้ประมวลผลข้อมูลรายอื่นๆ ที่เป็นบุคคลที่สาม สำหรับรายละเอียดการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังหน่วยงานอื่นของ Digital River โปรดดูที่ข้อ "การใช้งานร่วมกัน" ของนโยบายนี้


การใช้สิทธิ์ตามกฎหมายของคุณ

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ของคุณภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดอ่านเนื้อหาในส่วน "สิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงและควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ" สำหรับวิธีการใช้สิทธิ์ของคุณ

Iหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, John Murray, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการของ Digital River, หมายเลขโทรศัพท์: 1 (952) 253-1234, อีเมล: fprivacy@digitalriver.com

คุณมีสิทธิ์ที่จะรายงานไปยังหน่วยงานควบคุมดูแลในท้องถิ่นหากรู้สึกว่าสิทธิ์ของคุณภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดี ก่อนดำเนินการดังกล่าว โปรดติดต่อเราโดยตรงเพราะเรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับคุณเพื่อแก้ไขสิ่งที่คุณกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้พำนักอาศัยในแคลิฟอร์เนีย


สิทธิ์ของคุณ

นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ผู้พำนักอาศัยในแคลิฟอร์เนียมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำขอต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ("CCPA")

 • การเข้าถึงและการโอนย้ายข้อมูล คุณมีสิทธิ์ร้องขอให้เราเปิดเผยข้อมูลบางอย่างแก่คุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือขายเกี่ยวกับคุณในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
 • การลบ คุณสามารถร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรารวบรวมจากคุณตามขอบเขตที่กำหนดไว้ภายใต้ CCPA
 • การเปิดเผย คุณมีสิทธิ์ร้องขอให้เราเปิดเผยข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในช่วงสิบสอง (12) เดือนที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึง:
  • ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ
  • ประเภทของแหล่งที่มาสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ
  • วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์ของเราในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
  • ประเภทของบุคคลที่สามที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วย
  • ข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนเฉพาะที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ (เรียกอีกอย่างว่า "คำขอโอนย้ายข้อมูล")
  • กรณีที่มีการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดยระบุประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้รับแต่ละประเภทได้รับ

หากต้องการใช้สิทธิ์ใดๆ ของคุณภายใต้ CCPA โปรดส่งคำขอถึงเราโดยใช้ข้อมูลในข้อ "สิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงและควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ" ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือโทรไปที่ (866) 585-3251 เราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณเพื่อพิสูจน์ตัวตนของคุณและขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือปฏิเสธคำขอหากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลที่พอเพียงเพื่อพิสูจน์ตัวตนของคุณหรือไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและทางธุรกิจดังที่ระบุไว้ในนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของเรา เราจะตอบกลับอีเมลที่เรามีอยู่ภายในสี่สิบห้าวันนับจากวันที่คำขอของคุณสามารถตรวจสอบยืนยันได้

เราไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการหรือตอบสนองต่อคำขอของคุณ เว้นแต่จะมากเกินไป ซ้ำแล้วซ้ำอีก หรือไม่มีมูลความจริงอย่างชัดแจ้ง หากเรากำหนดให้คุณต้องร้องขอใบสำคัญแสดงสิทธิ์ค่าธรรมเนียม เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงเหตุผลในการตัดสินใจดังกล่าวและจัดเตรียมราคาประมาณการให้กับคุณก่อนที่เราจะดำเนินการตามคำขอของคุณให้เสร็จสิ้น


การใช้และการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ตามที่กล่าวไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติมข้างต้น Digital River อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม Digital River จะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน CCPA เมื่อเราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ แสดงว่าเราเข้าทำสัญญาที่กำหนดให้ผู้รับต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นความลับและไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ยกเว้นในการปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาของเรา

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา Digital River ได้รวบรวมหรือเปิดเผยข้อมูลในประเภทต่อไปนี้ และ Digital River ยังไม่ได้ขายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในขณะนี้:

ประเภท เรารวบรวม เราเปิดเผย เราขาย
สิ่งระบุตัวตน ใช่ ใช่ ไม่ใช่
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในกฎหมาย California Customer Records (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)) ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
ลักษณะการจำแนกประเภทที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียหรือรัฐบาลกลาง ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
อินเทอร์เน็ตหรือกิจกรรมเครือข่ายอื่นที่คล้ายคลึงกัน ใช่ ใช่ ไม่ใช่
ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ใช่ ใช่ ไม่ใช่
ข้อมูลทางวิชาชีพหรือที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน ใช่ ใช่ ไม่ใช่

กฎหมาย Shine the Light แห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย

กฎหมาย "Shine the Light" แห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (ประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา §1798.83) อนุญาตให้ผู้ใช้เว็บไซต์ที่เป็นผู้พำนักอาศัยในแคลิฟอร์เนียสามารถร้องขอข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรากับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรงของพวกเขา หากต้องการยื่นคำร้องดังกล่าว โปรดส่งอีเมลไปที่ privacy@digitalriver.com

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้พำนักอาศัยในบราซิล


สิทธิ์ของคุณ

หากคุณอาศัยอยู่ในบราซิล มาตรา 18 ของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของบราซิล ("LGPD") ได้ให้สิทธิ์บางประการแก่คุณในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลต่อไปนี้จากผู้กำกับดูแลข้อมูล:

 • การยืนยันการมีอยู่ของการประมวลผล
 • การเข้าถึงข้อมูล
 • การแก้ไขข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือล้าสมัย
 • การไม่เปิดเผยชื่อ การบล็อก หรือการกำจัดข้อมูลที่ไม่จำเป็นหรือมากเกินไป หรือข้อมูลที่ประมวลผลโดยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LGPD
 • การโอนย้ายข้อมูลไปยังผู้ให้บริการอื่นๆ หรือซัพพลายเออร์ของผลิตภัณฑ์ ตามคำร้องขอของคุณโดยชัดแจ้ง ภายใต้ LGPD และอยู่ภายใต้การคุ้มครองความลับทางธุรกิจและอุตสาหกรรมในกระบวนการดังกล่าว
 • การลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผลด้วยความยินยอมของคุณ ยกเว้นในสถานการณ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 16 ของ LGPD
 • ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เราได้แบ่งปันข้อมูลด้วย
 • ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะไม่ให้ความยินยอมและผลที่ตามมาของการปฏิเสธดังกล่าว
 • การเพิกถอนความยินยอมตามบทบัญญัติของวรรค 5 ในมาตรา 8 ของ LGPD และ

คุณยังมีสิทธิตรวจสอบการตัดสินใจที่อิงจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแบบอัตโนมัติ ซึ่งการตัดสินใจนั้นดำเนินการด้วยวิธีการอัตโนมัติแต่เพียงอย่างเดียวและส่งผลต่อประโยชน์ของคุณ ในการประมวลผลธุรกรรมของคุณ Digital River ไม่ได้ทำการตัดสินใจโดยใช้วิธีการอัตโนมัติแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อประโยชน์ของคุณด้วย


การใช้สิทธิ์ของคุณ

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ของคุณภายใต้ LGPD โปรดอ่านเนื้อหาในส่วน "สิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงและควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ" สำหรับวิธีการใช้สิทธิ์ของคุณ

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, John Murray, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการของ Digital River, หมายเลขโทรศัพท์: 1 (952) 253-1234, อีเมล: privacy@digitalriver.com

คุณมีสิทธิ์ที่จะรายงานไปยังหน่วยงานควบคุมดูแลในท้องถิ่นหากรู้สึกว่าสิทธิ์ของคุณภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดี ก่อนดำเนินการดังกล่าว โปรดติดต่อเราโดยตรงเพราะเรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับคุณเพื่อแก้ไขสิ่งที่คุณกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้พำนักอาศัยในเกาหลี

การดำเนินการขายบนเว็บไซต์จนเสร็จสิ้น แสดงว่าคุณยินยอมให้ Digital River ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือส่งการประมวลผลไปยังฝ่ายต่างๆ ต่อไปนี้:


การจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลที่สาม

Digital River, Inc. and Digital River Ireland Ltd

 • ประเภทของข้อมูล: ที่อยู่อีเมล, ชื่อ, ที่อยู่ IP, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, ข้อมูลบัญชี
 • วัตถุประสงค์: การประมวลผลและการดำเนินการธุรกรรม การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ การเปิดบัญชี การสนับสนุนลูกค้า การตลาดผลิตภัณฑ์และบริการทั่วไป และวัตถุประสงค์อื่นๆ
 • ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล: ตราบเท่าที่คุณยังคงใช้เว็บไซต์ และหลังจากนั้นตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตหรือกำหนดไว้ หรือเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของ Digital River

ซัพพลายเออร์ที่มีชื่อและ/หรือโลโก้ปรากฏบนเว็บไซต์นี้

 • ประเภทของข้อมูล: ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ที่อยู่อีเมล, ชื่อ, ที่อยู่ IP, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์
 • วัตถุประสงค์: การดำเนินการและการรายงานธุรกรรม การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ การรับประกันและการสนับสนุนทางเทคนิค การเปิดบัญชี
 • ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล: ตามรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัพพลายเออร์

คุณมีสิทธิ์ที่จะระงับความยินยอมในการแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานข้างต้นโดยไม่ทำเครื่องหมายในช่องที่เหมาะสมระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน ในกรณีดังกล่าว เราจะไม่สามารถทำธุรกรรมของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งจะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับคุณได้


การส่งมอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ในการประมวลผลธุรกรรมหรือคำสั่งซื้อของคุณ ปัจจุบัน Digital River ได้ส่งมอบกิจกรรมการประมวลผลให้กับบุคคลที่สามดังนี้:

NHN Korea Cyber Payment Co., Ltd

 • ประเภทของข้อมูล: ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน เช่น ที่อยู่อีเมล, ชื่อ, ที่อยู่ IP, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, ข้อมูลบัญชี
 • วัตถุประสงค์: การประมวลผลการชำระเงินให้กับธุรกรรม
 • ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล: 7 ปี

Adyen

 • ประเภทของข้อมูล: ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน เช่น ที่อยู่อีเมล, ชื่อ, ที่อยู่ IP, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, ข้อมูลบัญชี
 • วัตถุประสงค์: การประมวลผลการชำระเงินให้กับธุรกรรม
 • ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล: 7 ปี

Cybage Software Pvt Ltd.

 • ประเภทของข้อมูล: ที่อยู่อีเมล, ชื่อ, ที่อยู่ IP, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, ข้อมูลบัญชี
 • วัตถุประสงค์: การพัฒนาและการบำรุงรักษาระบบ
 • ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล: ตราบเท่าที่คุณยังคงใช้เว็บไซต์ และหลังจากนั้นตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตหรือกำหนดไว้ หรือเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของ Digital River

Sutherland Global Services, Inc.

 • ประเภทของข้อมูล: ที่อยู่อีเมล, ชื่อ, ที่อยู่ IP, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, ข้อมูลบัญชี
 • วัตถุประสงค์: การสนับสนุนการให้บริการลูกค้า
 • ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล: ตราบเท่าที่คุณยังคงใช้เว็บไซต์ และหลังจากนั้นตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตหรือกำหนดไว้ หรือเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของ Digital River

ประกาศถึงผู้พำนักอาศัยในญี่ปุ่น

ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของญี่ปุ่นกำหนดไว้ เราได้ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/เจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลของ Digital River Japan KK คือ: John Murray, ตัวแทนบริษัท Digital River Japan KK, หมายเลขโทรศัพท์: 03-6770-2741, อีเมล: privacy@digitalriver.com

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เรารักษานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างต่อเนื่องด้วยการตรวจสอบทบทวนเป็นประจำและจะโพสต์ข้อมูลอัปเดตใดๆ บนเว็บไซต์เสมอ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของเราจะมีผลทันทีเมื่อโพสต์ ทั้งนี้ เราอาจเพิ่มเติมหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยการวางประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอื่นๆ ไว้บนเว็บไซต์ด้วย โดยประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าวจะอธิบายถึงวิธีที่เราใช้ในการจัดการกับข้อมูลเฉพาะกรณีในที่ซึ่งมีการแสดงประกาศนั้นและควรอ่านประกอบร่วมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

สำหรับลิงก์ไปยังนโยบายฉบับเก่าได้รวมไว้ให้แล้วที่นี่

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์/เจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ เราได้ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/เจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/เจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Digital River คือ: John Murray, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการของ Digital River, หมายเลขโทรศัพท์: 1 (952) 253-1234, อีเมล: privacy@digitalriver.com หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนี เราจะนำคุณไปยังเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกของเรา

วิธีการติดต่อเรา

หากมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือมีคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่บังคับใช้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก โปรดส่งอีเมลหาเราที่ privacy@digitalriver.com และเราจะส่งต่อคำถามของคุณไปยังช่องทางที่เหมาะสม หากประสงค์ที่จะติดต่อเราด้วยจดหมาย โปรดดูข้อมูลติดต่อในส่วน "ทีมงานทั่วโลก" ในเว็บไซต์บริษัทของเรา

  i คำจำกัดความของ "ข้อมูลส่วนบุคคล" มีจุดมุ่งหมายให้รวมเข้ากับ "ข้อมูลส่วนบุคคล" ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย และควรตีความให้เป็นเช่นนั้น