About Digital River Ireland Ltd.

På Digital River tror vi på ansvarsfulla affärer. Det innebär att vi går in 100 % för vår handel och våra kunder. Våra avancerade lösningar för handelsmolntjänster, intäktsgenerering och globala tjänster är konstruerade för att ge ert online-företag fördelar och riskfri ingång på marknader över hela världen. Med nästan 25 års branscherfarenhet och kontor på fyra kontinenter har vi koll på alla detaljer inom global handel. Från skatter och regelefterlevnad till betalningsstrategier och e-marknadskampanjer – vi hjälper dig från början till slut.

EU:s plattform för tvistlösning online ("ODR-Platform") kan nås via följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr.