Politică de confidenţialitate

Termeni-cheie

În cadrul prezentei Politici de confidenţialitate sunt folosiţi următorii termeni-cheie:

 • Informaţii care nu mai pot fi utilizate pentru a identifica o anumită persoană („Informaţii anonime”).
 • Operator de date independent are acelaşi înţeles ca şi termenul „operator” în temeiul Directivei 95/46/CE începând cu data de 24 octombrie 1995 sau al oricărei legislaţii ulterioare privind protecţia datelor, cum ar fi Regulamentul (UE) 2016/679 începând cu data de 25 mai 2018, şi se referă la persoana fizică sau entitatea juridică care, singură sau împreună cu alţii, prelucrează date cu caracter personal (conform definiţiei de mai jos) şi stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, conţinutul datelor cu caracter personal care trebuie prelucrate şi tipul acestora, precum şi acţiunile (operaţiunile) care trebuie întreprinse cu datele cu caracter personal („Operator de datesauOperator”).
 • Date din care sunt eliminaţi anumiţi identificatori pentru a preveni stabilirea unei legături directe între identitatea unei persoane şi informaţiile respective (cum ar fi mascarea anumitor identificatori personali) („Date fără elemente de identificare personală”).
 • Prelucrarea este permisă în măsura în care este necesară pentru realizarea intereselor legitime urmărite de operator (sau de un terţ), exceptând cazul în care interesele, drepturile sau libertăţile utilizatorilor finali afectaţi care necesită protecţie prevalează în raport cu interesele operatorilor („Interese legitime”).
 • Informaţii care pot fi utilizate pentru identificarea dumneavoastră , fie singure, fie în asociere cu alte informaţii de care dispunem, cum ar fi numele dumneavoastră , adresa de expediere şi adresa de facturare, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de identificare (după caz), data naşterii (după caz), date privind ora şi locaţia, informaţii privind conturile bancare, înregistrări privind tranzacţii şi plăţi, înregistrări privind livrările şi alte informaţii asociate cu contul dumneavoastră , pe care le colectăm în timp ce furnizăm soluţia noastră de comerţ („Date cu caracter personal”).
 • Digital River poate să revândă produse în cadrul tranzacţiilor prin propria soluţie de comerţ şi, în general, va fi considerat vânzătorul şi comerciantul titular în cazul acestor tranzacţii („Vânzător şi comerciant titular”).
 • În unele jurisdicţii, categoriile speciale de date necesită un nivel mai înalt de protecţie în temeiul legislaţiei privind protecţia datelor, de exemplu, în cazul prelucrării unor date care dezvăluie starea de sănătate, originea rasială sau etnică („Categorii speciale de date”).
 • Orice garanţii aplicabile privind protecţia datelor, cu eventualele modificări sau înlocuiri, pentru transferuri de date către operatori stabiliţi în afara UE/SEE care nu asigură un nivel corespunzător de protecţie („Clauze contractuale standard”).
 • Autoritatea de supraveghere (sau echivalentul acesteia în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor) este autoritatea publică independentă unde consumatorii pot depune o plângere („Autoritate de supraveghere”).
 •  

Operator de date, Detalii de contact şi Prelucrarea datelor dumneavoastră

 • Operator(i) responsabil(i) pentru datele dumneavoastră. Entitatea Digital River care este Operatorul de date variază în funcţie de site-ul pe care îl vizitaţi, tranzacţia cu site-ul web şi limbajul contractual.
 • Detalii de contact. Dacă aveţi întrebări cu privire la prezenta Politică de confidenţialitate sau solicitări referitoare la datele dumneavoastră cu caracter personal potrivit legislaţiei aplicabile, indiferent unde vă aflaţi în lume, vă rugăm să ne trimiteţi un mesaj de e-mail la privacy@digitalriver.com, iar noi vom direcţiona în mod corespunzător întrebarea dumneavoastră . Dacă preferaţi să ne contactaţi prin poşta obişnuită, vă rugăm să utilizaţi datele de contact care se găsesc în secţiunea „Contactaţi-ne” a site-ului web afişat după regiune.
 • Prelucrarea datelor dumneavoastră. Solicitarea dumneavoastră de comerţ şi, implicit, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în mod optim în regiunea în care aţi iniţiat sesiunea sau în apropierea regiunii respective. Aceasta înseamnă că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată în Statele Unite şi/sau în Irlanda.
 • Măsuri de protecţie corespunzătoare pentru transferul transfrontalier al datelor dumneavoastră. Dacă vă aflaţi în UE/SEE, transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara UE/SEE beneficiază de protecţie în temeiul Clauzelor contractuale standard sau al eventualelor măsuri ulterioare de protecţie a datelor. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în serverele Digital River, Inc. din Statele Unite, iar prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în Statele Unite. De asemenea, am putea transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către alte entităţi Digital River în scopurile enunţate în prezenta Politică de confidenţialitate, în scopuri de administrare ale companiei, precum şi către alţi procesatori de date terţi.
AMERICA
 • Digital River, Inc. în calitate de Operator. Digital River, Inc., inclusiv filialele noastre („Digital River”, „noi” şi „al nostru”) deţine şi operează acest site web, care poate include o aplicaţie software, produsele şi serviciile noastre şi orice altă soluţie de comerţ conexă unde apare prezenta Politică de confidenţialitate („Site web”). În general, orice date cu caracter personal colectate în urma vizitării acestui site web sunt controlate de Digital River, Inc., 10380 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, SUA („Operator de date”). Totuşi, uneori, altă entitate Digital River este Operatorul de date, după cum s-a menţionat explicit mai sus.
RESTUL LUMII
 • Digital River Ireland, Ltd. în calitate de Operator. În cazul în care Digital River Ireland Ltd. este vânzătorul şi comerciantul titular, datele cu caracter personal furnizate sau colectate în urma vizitării site-ului web sunt controlate de Digital River Ireland Ltd., Unit 153, Shannon Free Zone West, Shannon, Co. Clare Irlanda („Operator de date”).
 • Digital River GmbH în calitate de Operator. Digital River GmbH face parte din grupul de entităţi Digital River, lider în servicii de distribuire de comerţ electronic, şi este distribuitorul autorizat al produselor şi serviciilor oferite pe site-ul MyCommerce Share-it. Aici, toate datele cu caracter personal furnizate sau colectate în urma vizitării site-ului MyCommerce Share-it sunt controlate de Digital River GmbH, Scheidtweilerstrasse 4 Cologne 50933 Germania („Operator de date”).
 • Alte entităţi Digital River în calitate de Operator. Pentru tranzacţiile efectuate printr-o altă entitate Digital River, respectiva entitate Digital River ar putea fi Operatorul de date. Vă rugăm să consultaţi secţiunea de mai sus, „Prelucrarea datelor dumneavoastră”, care explică unde vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal la nivel global.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor

În anumite jurisdicţii, prelucrarea datelor cu caracter personal este legală numai dacă este permisă de legislaţia privind protecţia datelor. În acest caz avem un temei legal pentru fiecare dintre activităţile noastre de prelucrare (dacă nu se aplică o exceptare) după cum se arată mai jos:

 • Acord. Utilizând site-ul nostru web sau trimiţându-ne în vreun alt mod datele dumneavoastră cu caracter personal, indicaţi faptul că sunteţi de acord cu colectarea, utilizarea şi partajarea informaţiilor dumneavoastră de către noi conform celor descrise în prezenta Politică de confidenţialitatei. Dacă nu sunteţi de acord cu prezenta Politică de confidenţialitate, vă rugăm să nu utilizaţi acest site web şi să nu trimiteţi informaţiile dumneavoastră prin acest site web.
 • Interes legitim. Vom prelucra datele dumneavoastră pe baza unui interes legitim şi în special în cazul în care sunt folosite în scopuri de marketing, cum ar fi colectarea de date din surse publice şi contactarea unor potenţiali clienţi pentru a iniţia o conversaţie. De asemenea, vom prelucra datele dumneavoastră pe baza unui interes legitim în contextul ocupării unui loc de muncăii.
 • Alte temeiuri legale. De asemenea, am putea prelucra datele dumneavoastră în virtutea unui alt temei legal, de exemplu, atunci când prelucrarea este necesară în vederea încheierii unui contract cu dumneavoastră.

Sfera de acţiune a prezentei Politici de confidenţialitate

Context şi scop

Această Politică de confidenţialitate se aplică la fiecare site web operat de Digital River pe care apare prezenta Politică de confidenţialitate. Dacă achiziţionaţi produse printr-o filială a Digital River, vă atragem atenţia că acest site web este găzduit şi/sau operat de Digital River în baza unui acord cu filiala care este listată ca furnizor de produse în termenii de vânzare de pe acest site web. Scopul prezentei Politici de confidenţialitate este acela de a vă furniza informaţii privind modul în care:

 • colectăm date cu caracter personal şi alte informaţii atunci când utilizaţi acest site web;
 • utilizăm, prelucrăm şi divulgăm informaţiile colectate; şi
 • opţiunile pe care le aveţi în ceea ce priveşte modurile în care colectăm şi utilizăm informaţiile.
Modificări ale prezentei Declaraţii de confidenţialitate

Am putea actualiza prezenta Politică de confidenţialitate pentru a comunica modificările în ceea ce priveşte practicile noastre de prelucrare a datelor. Atunci când operăm modificări ale prezentei Politici de confidenţialitate, vom modifica data de intrare în vigoare. Schimbările vor intra în vigoare imediat după postare. La sfârşitul acestei Politici de confidenţialitate este inclusă o legătură către politica noastră anterioară.

Notificări de confidenţialitate suplimentare

Prezenta Politică de confidenţialitate poate fi completată sau modificată ocazional prin alte notificări de confidenţialitate care apar pe site-ul web. Aceste notificări de confidenţialitate vor explica modul în care prelucrăm informaţii specifice pentru locaţia în care apar notificările de confidenţialitate, şi trebuie citite împreună cu această Politică de confidenţialitate.

Politici de confidenţialitate ale partenerilor sau altor terţi

Prezenta Politică de confidenţialitate se aplică numai cu privire la utilizarea informaţiilor pe care le colectăm de la dumneavoastră prin intermediul acestui site web şi al oricărui alt site web pe care apare această Politică de confidenţialitate. Este posibil ca pe site-ul nostru web să apară şi informaţiile companiei al cărei produs doriţi să-l achiziţionaţi („Partener”). Totuşi, această Politică de confidenţialitate nu se aplică în cazul informaţiilor colectate în mod direct de Partenerii noştri sau de orice alt terţ, întrucât noi nu avem control asupra politicilor de confidenţialitate ale acestora. Vă rugăm să consultaţi cu atenţie fiecare politică de confidenţialitate postată pe site-urile web pe care le vizitaţi.

Termeni de vânzare

Utilizarea sau trimiterea datelor cu caracter personal prin intermediul site-ului web este reglementată, de asemenea, de proprii Termeni de vânzare.

Cum protejăm informaţiile dumneavoastră

Digital River ia măsuri rezonabile pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător gradului de sensibilitate al informaţiilor pe care le colectează. Am implementat practici de securitate şi măsuri de protecţie de natură fizică, tehnică şi administrativă, concepute în mod rezonabil pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva accesului neautorizat şi divulgării. Atunci când colectăm sau transmitem informaţii sensibile, cum ar fi un număr de cont financiar, utilizăm metode standard folosite în industrie pentru a proteja informaţiile în conformitate cu legislaţia aplicabilă. Deşi utilizăm măsuri rezonabile pentru protejarea informaţiilor dumneavoastră, nu putem garanta securitatea informaţiilor furnizate pe internet sau stocate în bazele noastre de date. De asemenea, dumneavoastră vă revine responsabilitatea de a lua măsuri rezonabile pentru protejarea informaţiilor personale împotriva dezvăluirii neautorizate sau utilizării greşite, de exemplu, prin protejarea parolei dumneavoastră şi prin deconectare atunci când aţi finalizat de utilizat un computer sau un dispozitiv mobil partajat. Utilizăm cele mai bune practici din industrie pentru a atenua potenţialele compromisuri. În cazul în care datele cu caracter personal din custodia Digital River sunt (sau ar putea fi) divulgate, deteriorate sau pierdute, vom lua imediat măsuri de remediere, vom informa în timp util utilizatorii şi vom informa agenţiile guvernamentale competente conform legislaţiei aplicabile.

 

Colectarea informaţiilor, inclusiv utilizarea de module cookie

Informaţii pe care le furnizaţi manual

Colectăm date cu caracter personal de la dumneavoastră atunci când utilizaţi acest site web, după cum urmează:

 • furnizaţi informaţii în timpul achiziţionării unui produs sau serviciu,
 • solicitaţi informaţii despre site-ul web sau utilizaţi în alt mod site-ul web,
 • vă înscrieţi într-un concurs sau participaţi la o acţiune de promovare, vă abonaţi la un buletin informativ sau la servicii conexe,
 • trimiteţi o comandă, achiziţionaţi, descărcaţi sau înregistraţi produse sau solicitaţi servicii suplimentare,
 • sunaţi la serviciul clienţi şi probabil furnizaţi în mod voluntar informaţii reprezentanţilor noştri şi
 • vă depuneţi candidatura pentru un post vacant sau ne trimiteţi în alt mod date privind angajarea.
Categorii speciale de date

În general, nu se colectează şi nu se prelucrează date aferente categoriilor speciale. Totuşi, ar putea exista situaţii (de exemplu, în caz de angajare) în care astfel de date ar putea fi prelucrate. În acest caz, ne vom asigura că respectăm legislaţia aplicabilă privind protecţia datelor şi, implicit, ne vom baza pe temeiurile legale necesare pentru prelucrarea datelor (de exemplu, prelucrarea datelor privind sănătatea pentru un contract de asigurare). Vom utiliza practici şi proceduri de securitate rezonabile pentru protejarea categoriilor speciale de date.

Informaţii de la browserul sau dispozitivul dumneavoastră

Este posibil, de asemenea, să primim informaţii de la browserul dumneavoastră web. Acestea ar putea include informaţii care nu vă identifică personal (cum ar fi data şi ora accesării). Informaţiile pe care le primim depind de setările browserului dumneavoastră web. În cazul în care aţi creat o identitate de utilizator în timpul unei vizite pe acest site web, acest lucru va fi considerat ca fiind acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă există; prin urmare, am putea asocia informaţiile furnizate de browserul dumneavoastră cu informaţiile care vă identifică personal, conform celor descrise mai jos. Vă rugăm să revedeţi setările browserului web pentru a afla cum puteţi să modificaţi setările browserului. De asemenea, am putea colecta date cu caracter personal în mod limitat (adresa de e-mail) prin intermediul tehnologiilor web în legătură cu modul în care utilizaţi un site web, conform celor descrise mai jos.

Modulele cookie şi alte tehnologii asemănătoare

De regulă, informaţiile pe care le colectăm cu ajutorul modulelor cookie şi al altor tehnologii asemănătoare nu sunt de natură să vă identifice personal, însă le-am putea asocia cu datele cu caracter personal pe care le furnizaţi. Utilizăm module cookie şi alte tehnologii asemănătoare pentru a colecta informaţii şi a susţine anumite caracteristici ale acestui site web. Pe măsură ce internetul evoluează, vom utiliza diferite tipuri de tehnologii în acest scop. De exemplu, am putea utiliza aceste tehnologii pentru a colecta informaţii despre modul în care vizitatorii utilizează acest site web (de exemplu, ce pagini accesează, legăturile pe care le utilizează). Analizăm aceste informaţii pentru a înţelege mai bine interesele şi necesităţile vizitatorilor noştri, precum şi pentru a îmbunătăţi conţinutul şi funcţionalitatea site-ului web. De asemenea, utilizăm informaţiile pentru a susţine caracteristicile site-ului web fără a vă solicita să introduceţi din nou informaţiile care se află deja în baza noastră de date. De asemenea, utilizăm aceste informaţii pentru a personaliza experienţa dumneavoastră atunci când utilizaţi site-ul web şi pentru a îmbunătăţi eforturile noastre de marketing, inclusiv prin publicitate orientată.

Dacă nu doriţi să primiţi module cookie, puteţi seta browserul dumneavoastră să respingă modulele cookie sau să vă alerteze atunci când un modul cookie este plasat pe computerul dumneavoastră. Deşi nu trebuie neapărat să acceptaţi module cookie, dacă browserul dumneavoastră respinge modulele cookie, v-aţi putea afla în imposibilitatea de a utiliza toate funcţionalităţile site-ului web.

Informaţii despre modulele cookie şi alte tehnologii de la terţi

Unele tehnologii web ar putea fi plasate pe acest site web şi de către furnizori terţi. De asemenea, noi sau furnizorii terţi am putea plasa tehnologii web în numele Partenerului a cărui marcă apare pe acest site web sau al furnizorilor săi de servicii. Astfel, Partenerului nostru i se va permite să utilizeze datele colectate. Aceste informaţii sunt utilizate pentru a îmbunătăţi experienţa dumneavoastră cu site-ul web, pentru analiză de marketing, pentru publicitate orientată şi pe afişaj şi pentru îmbunătăţirea calităţii. Am putea colecta adresa dumneavoastră IP prin tehnologii web.

Noi şi Partenerii noştri utilizăm furnizori de servicii terţi în legătură cu acest site web, care ar putea include Alexa Metrics, SeeWhy, Google Analytics şi Omniture şi ClickTale. Aceştia şi alţi furnizori de servicii ar putea colecta informaţii despre vizitele dumneavoastră pe site-urile web, interacţiunea dumneavoastră cu respectivul site web şi produsele şi serviciile oferite de noi, Partenerii şi furnizorii noştri. Colectarea şi utilizarea informaţiilor de către aceştia este reglementată de propriile lor politici de confidenţialitate. Vă rugăm să vizitaţi furnizorul de servicii terţ aplicabil dacă doriţi să utilizaţi opţiunea de neparticipare conform celor de mai jos:

Solicitări Fără monitorizare

Dacă nu doriţi să participaţi la colectarea informaţiilor dumneavoastră prin intermediul modulelor cookie şi al altor tehnologii web, modulul/modulele cookie de afişare de mesaje publicitare existent/e va/vor fi şters/e şi se va încerca plasarea unui modul cookie nou, informând furnizorii de servicii să nu urmărească activităţile dumneavoastră viitoare atunci când este detectat modulul cookie respectiv (un modul cookie „fără monitorizare”). Dacă browserele dumneavoastră sunt configurate să respingă modulele cookie atunci când vizitaţi pagina noastră de neparticipare, pe computerul dumneavoastră ar putea fi setat un modul cookie „fără monitorizare”. De asemenea, dacă ştergeţi ulterior modulele cookie „fără monitorizare”, utilizaţi un computer diferit sau schimbaţi browserele web, va trebui să activaţi din nou opţiunea de neparticipare. Momentan, nu răspundem la semnalele „fără monitorizare” ale browserului.

Informaţii de la terţi

Am putea primi, de asemenea, anumite informaţii despre dumneavoastră de la terţi, de exemplu, pe baza utilizării de către dumneavoastră a autentificării într-o reţea de socializare pentru a vă conecta la acest site web sau prin alte surse de date online, în conformitate cu regulile de utilizare şi prelucrare a informaţiilor stabilite de sursele de date online respective. În cazul în care categorii speciale de date sunt disponibile sau accesibile gratuit în domeniul public, nu vom avea niciun fel de obligaţii faţă de dumneavoastră cu privire la acestea.

Informaţii despre locaţie

Atunci când utilizaţi un smartphone, un dispozitiv mobil sau un computer pentru a accesa site-ul nostru web sau a utiliza aplicaţia noastră mobilă, am putea colecta informaţii despre locaţia dumneavoastră fizică. Am putea combina aceste informaţii cu alte informaţii bazate pe locaţie (de exemplu, adresa dumneavoastră IP şi adresa de facturare/codul poştal) pentru a vă furniza alte servicii pe dispozitivul mobil. Partajăm informaţiile despre locaţia dumneavoastră numai cu terţi care ne ajută să vă furnizăm servicii. Puteţi alege să nu participaţi la partajarea acestor informaţii modificând permisiunile în cadrul setărilor dispozitivului dumneavoastră mobil.

   

Utilizarea şi partajarea informaţiilor

Datele cu caracter personal pe care le furnizaţi vor fi prelucrate pe serverele noastre. În unele cazuri (cum ar fi atunci când este necesar să ne îndeplinim obligaţiile contractuale faţă de dumneavoastră), informaţiile pot fi puse, de asemenea, la dispoziţia unor terţi care furnizează servicii către Digital River.

Cum utilizăm datele dumneavoastră

Putem utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • pentru a vă contacta dacă aţi solicitat comunicări din partea noastră,
 • pentru a stabili ţara unde vă aflaţi, de exemplu, pentru respectarea normelor comerciale, securitate şi prevenirea fraudei,
 • pentru a verifica în alt mod respectarea legislaţiei aplicabile,
 • pentru a contribui la verificarea exactităţii datelor de care dispunem despre dumneavoastră,
 • pentru a vă furniza actualizări ale produsului, oferte speciale şi alte informaţii promoţionale fie în numele nostru, fie în numele unui Partener dacă v-aţi dat acordul să primiţi astfel de informaţii şi în conformitate cu legislaţia aplicabilă,
 • în asociere cu chei, coduri de acces sau alte informaţii astfel încât să puteţi accesa site-urile web sau serviciile Partenerilor noştri pentru a primi produse sau servicii,
 • după cum se arată într-o notificare de confidenţialitate suplimentară postată pe site-ul web şi
 • pentru resurse umane, cum ar fi în scopul colectării adresei dumneavoastră de e-mail dacă vă depuneţi online candidatura pentru un post.

Putem utiliza, de asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri dacă accesaţi site-ul web pentru a finaliza o tranzacţie:

 • pentru a procesa comanda dumneavoastră , a procesa operaţiuni de plată, a verifica statutul dumneavoastră fiscal, a contesta returnarea plăţilor, a determina calificarea dumneavoastră pentru un împrumut sau a vă notifica asupra stării comenzii dumneavoastră,
 • pentru a monitoriza şi a preveni frauda,
 • pentru a vă asigura o experienţă personalizată atunci când faceţi cumpărături,
 • pentru a înregistra cumpărăturile dumneavoastră la fabricant sau la furnizorul de servicii pentru garanţie, asistenţă tehnică sau scopuri similare,
 • pentru a furniza notificarea achiziţionării efectuate de dumneavoastră către furnizorul unui serviciu online, pentru care achiziţionaţi dreptul de utilizare a serviciului de la noi,
 • pentru a înfiinţa un cont pentru achiziţionările dumneavoastră viitoare pe care l-aţi acceptat,
 • pentru a facilita înnoirea abonamentelor pentru produse sau servicii şi
 • pentru a vă asigură o experienţă şi o asistenţă eficientă (care ar putea include, dacă permite legea, contactarea vizitatorilor care demarează un proces de finalizare a comenzii pentru urmărirea sesiunii neterminate sau pentru a vedea dacă au întâmpinat probleme în utilizarea site-ului web).

Vom lua măsuri rezonabile pentru a ne asigura că orice persoană sau entitate care primeşte date cu caracter personal în scopurile descrise mai sus are obligaţia de a păstra în siguranţă datele cu caracter personal. Dacă o entitate externă colectează, primeşte sau păstrează categorii speciale de date, detaliile respectivei entităţi vor fi partajate cu dumneavoastră dacă legislaţia aplicabilă prevede acest lucru. Obligaţiile noastre nu se vor aplica la informaţiile partajate cu o entitate guvernamentală împuternicită, potrivit dispoziţiilor legale, să obţină astfel de informaţii sau în baza unei ordonanţe legale în vigoare la data respectivă.

Prelucrarea automată

Într-un număr limitat de situaţii, am putea utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a ne ajuta să luăm decizii automate în vederea îmbunătăţirii afacerii noastre. De exemplu, în context de marketing, am putea utiliza datele pentru a segmenta utilizatorii şi a ne adresa în mod specific acestora cu mesaje personalizate. De exemplu, am putea să utilizăm o denumire a postului pentru a stabili imaginea publică a utilizatorilor şi am putea să modificăm conţinutul în consecinţă. De asemenea, am putea utiliza locaţia geografică şi datele companiei utilizatorilor. În unele situaţii, pentru marketing bazat pe conturi, acest lucru ar putea include „aprecieri” pe care le găsim în domeniul public.

De asemenea, ne bazăm pe monitorizarea fraudei pentru a ne ajuta să reducem necesitatea de a analiza manual comenzile pentru a depista fraudele. Am putea, de asemenea, să ne bazăm pe prelucrarea automată în contextul ocupării unui loc de muncă şi pentru a ne asigura că angajaţii noştri respectă politicile interne de securitate. Aveţi dreptul de a evita orice decizie bazată pe prelucrarea automată a datelor dacă deciziile respective ar putea fi caracterizate drept creare de profiluri. Totuşi, în acest caz, ne rezervăm dreptul de a nu finaliza tranzacţia efectuată de dumneavoastră.

Utilizarea informaţiilor anonime

Este posibil să utilizăm informaţiile anonime colectate. În acest caz, elemente de date cum ar fi numele şi prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail şi alte elemente de date conform legislaţiei aplicabile vor fi anonimizate. Informaţiile anonime ar putea fi utilizate după cum urmează:

 • pentru a personaliza şi asista utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web şi/sau a serviciilor Partenerilor noştri,
 • pentru a optimiza acest site web, experienţa clientului, sistemele noastre de publicitate şi produsele şi serviciile noastre,
 • în scopuri de prevenire a fraudei, cum ar fi amprentarea dispozitivului,
 • pentru a identifica tranzacţii provenite din marketing afiliat sau un program de sesizare,
 • pentru a livra publicitate orientată pe acest site web şi pe alte soluţii de comerţ,
 • pentru a raporta către partenerii şi furnizorii noştri de servicii actuali şi viitori şi
 • în alte scopuri istorice, statistice, de cercetare şi analiză.

Am putea utiliza, de asemenea, Date fără elemente de identificare personală în scopurile anterior menţionate şi în scopuri conexe, în măsura în care legislaţia aplicabilă permite acest lucru.

Partenerii noştri

Vom furniza anumite date cu caracter personal, informaţii anonime sau Date fără elemente de identificare personală Partenerilor noştri pentru a ne îndeplini obligaţiile faţă de dumneavoastră şi a sprijini într-un fel sau altul utilizarea de către Digital River a datelor cu caracter personal conform descrierii din secţiunea „Cum utilizăm datele dumneavoastră”:

 • în scopuri de raportare,
 • pentru a permite Partenerului nostru sau furnizorului său de servicii să vă înregistreze achiziţia,
 • pentru a vă permite accesul la produse sau servicii furnizate de Partenerul nostru sau de furnizorii săi,
 • pentru a facilita garanţia, asistenţa tehnică sau serviciul post-vânzare,
 • pentru a permite Partenerului nostru sau subcontractantului său să vă trimită comunicări prin e-mail sau publicitate prin poştă dacă aţi acceptat să le primiţi,
 • pentru a permite Partenerului nostru sau furnizorului său de servicii să furnizeze servicii în legătură cu acest site (precum asistenţă pentru clienţi sau funcţionalitate de semnătură unică) sau
 • în scopuri similare pentru a ne îndeplini obligaţiile faţă de dumneavoastră.
Furnizorii noştri de servicii

Utilizăm alte companii, inclusiv societăţile afiliate, pentru a furniza anumite servicii în beneficiul sau în numele nostru şi pentru a ne ajuta să administrăm afacerea, cum ar fi:

 • pentru a găzdui sau întreţine acest site web,
 • pentru a procesa plăţile prin cardul de credit,
 • pentru a furniza servicii de monitorizare şi detectare a fraudei,
 • pentru a efectua verificări de integritate a datelor,
 • pentru a vă oferi un împrumut,
 • pentru a furniza servicii de optimizare,
 • pentru a vă onora comanda,
 • pentru a colecta plăţi,
 • pentru a livra mesaje publicitare pe acest site web şi pe site-urile web ale terţilor,
 • pentru a trimite corespondenţă sau mesaje de e-mail,
 • în scopuri legate de ocuparea unui loc de muncă şi resurse umane şi/sau
 • pentru a furniza servicii pentru clienţi.

Nu vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu furnizorii noştri de servicii în legătură cu oferta lor de servicii pentru noi, exceptând cazul în care acest lucru este impus de interesele noastre legitime şi în scopul îndeplinirii obligaţiilor noastre referitoare la furnizarea soluţiei noastre de comerţ pentru dumneavoastră . Aceşti furnizori de servicii ar putea fi obligaţi prin contract să utilizeze orice informaţii pe care le partajăm doar pentru a furniza servicii în beneficiul şi în numele nostru şi pentru a proteja confidenţialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Am putea utiliza, de asemenea, aceste companii pentru utilizarea de informaţii anonime în scopuri legate de afacerea lor. Nu vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu asociaţii noştri sau terţii neasociaţi pentru a le utiliza în propriile lor scopuri de marketing fără acordul dumneavoastră.

Pentru a îndeplini condiţiile legale şi a preveni frauda şi infracţiunile

În măsura în care legislaţia aplicabilă permite acest lucru, avem dreptul să dezvăluim date cu caracter personal sau categorii speciale de date despre dumneavoastră atunci când considerăm că dezvăluirea este adecvată pentru:

 • a respecta legea sau o prevedere normativă,
 • pentru a fi conformă cu procesul, cererea sau ordinul guvernamental, administrativ sau juridic (cum ar fi o sentinţă a tribunalului),
 • pentru a coopera cu instituţiile de aplicare a legii sau alte investigaţii guvernamentale sau a raporta orice activităţi care ar putea reprezenta o încălcare a cerinţelor legale sau prevederilor normative,
 • pentru a preveni sau a investiga o posibilă infracţiune (cum ar fi frauda sau furtul de identitate) sau încălcare (şi suspiciuni de încălcare) a securităţii sau a prezentei Politici de confidenţialitate,
 • pentru a aplica un contract,
 • pentru a proteja drepturile legale, site-ul web sau siguranţa Digital River şi ale angajaţilor sau Partenerilor noştri, ale terţilor, ale publicului în general sau ale dumneavoastrăiii.
În legătură cu o vânzare, o fuziune sau un eveniment conex

Dacă una dintre societăţile noastre afiliate sau o parte terţă a achiziţionat afacerea noastră, anumite active sau afacerea uneia dintre diviziile noastre operative (cum ar fi o parte dintr-o vânzare, fuziune, reorganizare sau un eveniment similar), datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transferate în posesia companiei respective, exceptând cazul în care legislaţia locală prevede contrariul. În cazul acesta, utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către compania cumpărătoare va fi supusă în continuare Declaraţiei de confidenţialitate aplicabile, al eventualelor notificări de confidenţialitate suplimentare aplicabile şi al preferinţelor de confidenţialitate pe care vi le-aţi exprimat faţă de entitatea conducătoare.

   

Opţiunile dumneavoastră

Vă respectăm dreptul de a opta asupra modurilor în care colectăm, utilizăm şi partajăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Accesarea informaţiilor personale

Dacă doriţi să revizuiţi, să corectaţi, să restricţionaţi prelucrarea acestora, să obiectaţi împotriva marketingului direct sau să solicitaţi ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau a categoriilor speciale de date, vă rugăm să ne trimiteţi solicitarea dumneavoastră folosind informaţiile din secţiunea „Detalii de contact” a prezentei Politici de confidenţialitate. De exemplu, dacă s-a strecurat o greşeală în datele cu caracter personal pe care ni le-aţi trimis, vă rugăm să ne contactaţi şi vom lua măsurile de rigoare pentru a corecta greşeala.

Dacă ne contactaţi, vă putem solicita informaţii suplimentare pentru a vă verifica identitatea. Ne rezervăm dreptul de a limita sau a refuza solicitarea dumneavoastră dacă nu aţi furnizat suficiente informaţii pentru a vă verifica identitatea sau pentru a satisface cerinţele legale sau ale afacerii, după cum se specifică în politica privind păstrarea datelor. Atunci când ştergem datele dumneavoastră cu caracter personal sau categorii speciale de date, acestea vor fi eliminate astfel încât să se prevină pierderea, furtul, utilizarea incorectă sau accesul neautorizat , în conformitate cu politica noastră privind păstrarea datelor.

În cazul în care consideraţi că drepturile dumneavoastră în temeiul legislaţiei privind protecţia datelor nu au fost luate în considerare în mod corespunzător, aveţi dreptul de a raporta situaţia Autorităţii locale de supraveghere. Totuşi, înainte de a face acest lucru, vă rugăm să ne contactaţi în mod direct deoarece ne angajăm să colaborăm cu dumneavoastră pentru a rezolva orice probleme referitoare la confidenţialitate.

Politica privind păstrarea datelor

Digital River are dreptul de a păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât continuaţi să utilizaţi site-ul nostru web şi după aceea în măsura în care legislaţia aplicabilă permite sau solicită acest lucru sau în scopul îndeplinirii cerinţelor afacerii noastre.

Comunicări de marketing şi conexe

Atunci când furnizaţi date cu caracter personal, s-ar putea să vă dăm posibilitatea de a alege dacă doriţi să primiţi comunicări de marketing şi conexe suplimentare de la noi sau de la Partenerii noştri. Aceste comunicări ar putea fi transmise prin poştă, prin e-mail sau prin telefon şi sunt de natură să vă informeze cu privire la produsele şi serviciile noastre. Puteţi opta pentru a nu mai primi aceste comunicări trimiţându-ne un e-mail la adresa remove@digitalriver.com sau urmând eventualele instrucţiuni de dezabonare din comunicările prin e-mail.

Dacă vă daţi acordul să adăugaţi datele dumneavoastră de contact la lista de corespondenţă a Partenerului nostru şi ulterior retrageţi această permisiune, trebuie să contactaţi Partenerul nostru (sau să urmaţi instrucţiunile de dezabonare din mesajele de e-mail de la Partenerul nostru) pentru a solicita eliminarea numelui dumneavoastră din listele sale de corespondenţă.

 

Confidenţialitate pentru copii

Acest site web nu este orientat spre şi nici destinat copiilor. Dacă nu sunteţi major sau nu aveţi capacitatea legală să încheiaţi contracte conform legislaţiei din ţara dumneavoastră, puteţi utiliza acest site web numai cu acordul părinţilor. Dacă sunteţi de părere că am primit informaţii de la o persoană protejată în temeiul legislaţiei privind protecţia copilului în cazul în care nu s-a obţinut acordul necesar din partea părinţilor, vă rugăm să ne anunţaţi imediat şi vom lua măsuri pentru a şterge în condiţii de siguranţă informaţiile respective.

i În cazul în care este necesar acordul dumneavoastră în scris (sau sub altă formă) pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, Operatorul de date va prelucra datele cu caracter personal numai cu acordul dumneavoastră exprimat corespunzător şi în conformitate cu termenii acestui acord.

ii Numai în condiţiile în care această prelucrare nu este interzisă de legislaţia aplicabilă.

iii Consultaţi şi motivele furnizate de legislaţia locală aplicabilă.