Digital Rivers salgsvilkår

Sist oppdatert: 7/7/2023Digital River, Inc. og dens datterselskaper (kollektivt “Digital River”, “vi" og “oss”) er en nettbasert, global forhandlertjenesteleverandør, i verdensklasse. Vi leverer viktige samsvars-, svindel-, skatte- og betalingstjenester til leverandøren eller produsenten (“Leverandør”) hvis navn står på nettsiden eller handelsløsningen der disse salgsvilkårene (“Salgsvilkår") vises (“Nettside”). Når vi gjør produkter og tjenesterettigheter ("tjenester") tilgjengelige for salg gjennom Nettsiden, gjør vi det i vårt navn som autorisert videreforhandler på vegne av vår Leverandør.
Ditt kjøp vil bli behandlet av Digital River, Inc. eller et av våre datterselskaper avhengig av din plassering. Du finner mer informasjon om datterselskapene våre her.
VIKTIG: Vennligst les disse Vilkårene nøye før du foretar kjøp fra Nettsiden. De inneholder viktige begrensninger og eksklusjoner som gjelder for ditt kjøp fra denne Nettsiden, inkludert begrensninger i ansvar og en obligatorisk voldgiftsklausul. Ved å legge inn en ordre på denne Nettsiden samtykker du i å være bundet av disse Vilkår, og alt salg gjennom denne Nettsiden skjer på betingelse av at du aksepterer dem. Hvis ikke du samtykker i noen av disse Vilkårene, må du opphøre bruken av denne Nettsiden og du må ikke fullføre ordren din.
Du er bundet av versjonen i gjeldende Vilkår den datoen du fullfører ordren. Vi kan imidlertid endre disse Vilkårene fra tid til annen. Når det skjer, vil vi publisere dem på Nettsiden. Det er ditt ansvar å gå gjennom Vilkårene hver gang du gjør et kjøp hos oss.

Brukerens identitet

Digital River, Inc.
10380 Bren Road West
Minnetonka, MN 55343
E-postadresse: onlinestore.en.cs@digitalriver.com

Punkt 1: Hele avtalen

Disse Vilkårene inneholder hele avtalen mellom deg og Digital River vedrørende ditt kjøp av produkter eller tjenester fra denne Nettsiden. De har erstatter alle tidligere fremstillinger, avtaler eller forhold som antydes via handel, transaksjonsforløp eller sedvane. Ingen endring i disse Vilkårene kan håndheves mot oss med mindre de skjer skriftlig og signeres av oss.

Punkt 2: Ditt personvern

Våre Retningslinjer for personvern, som innlemmes i disse Vilkårene ved referanse, styrer din innsending og vår bruk av personopplysninger gjennom denne Nettsiden. Når du sender dine personopplysninger til oss i forbindelse med ordren din, samtykker du i at vi behandler (enten direkte eller gjennom tredjepartsleverandører av tjenester) opplysningene dine og i samsvar med våre Retningslinjer for personvern.
Klikk her for å se de aktuelle Retningslinjene for personvern.
Både Digital River og vår Leverandør behandler personopplysninger som egne datakontrollere. Som to separate datakontrollere kontrollerer verken Digital River eller Leverandøren behandlingen av dine personopplysninger til den andre parten. Leverandøren kan behandle dine personopplysninger for å sende varer som er bestilt av deg, for å forenkle tilbakesending og for å yte kundeservice til deg. Leverandøren kan også bruke dine personopplysninger til markedsføringsformål i samsvar med gjeldende lovgivning og etter ditt samtykke, der dette er nødvendig. For å forstå hvordan vår Leverandør bruker opplysningene dine, må du lese og forstå deres personvernmelding og -retningslinjer.

Punkt 3: Dine forpliktelser og fremstillinger

Denne Nettsiden er ikke rettet mot barn eller andre enkeltpersoner som ikke har juridisk kapasitet til å inngå kontrakt. Når du legger inn en ordre, fremsetter du at du har den juridiske kapasiteten til å inngå kontrakt i delstaten eller landet der du bor. Hvis du legger inn en ordre på vegne av en tredjepart, fremsetter du at du har myndighet til å handle på vegne av den parten og din aksept av disse Vilkårene utgjør den tredjepartens samtykke.
Du fremsetter at du vil overholde alle gjeldende lover og forskrifter, inkludert eksport- og importforskrifter. Du samtykker i at du ikke kjøper produktene eller tjenestene for eksport, videresalg, overføring eller bruk i motsetning til gjeldende lover, inkludert uten begrensning den amerikanske eksportadministrasjonens forskrifter eller gjeldende amerikanske sanksjoner og embargoer som administreres av det amerikanske Finansdepartementet. Videre samtykker du i at du ikke vil bruke dem til noe ulovlig eller uautorisert.
Du samtykker i at informasjonen du oppgir i forbindelse med ditt kjøp, inkludert din fysiske adresse, e-postadresse og betalingsinformasjon, er fullstendig og nøyaktig. Du fremsetter at du er autorisert til å belaste og initiere en betaling via betalingsmetoden du oppgir for kjøpet ditt.

Punkt 4: Legge inn en ordre

Når vi tilbyr produkter og tjenester til salgs på denne Nettsiden, inviterer vi deg til å gi et tilbud om kjøp av produktene og tjenestene som vises. Når du legger inn en ordre ved å klikke på og aktivere riktig knapp eller hyperlenke på Nettsiden, gir du oss et juridisk bindende tilbud for å kjøpe produktene og tjenestene du har valgt på disse Vilkårene.
Vi aksepterer ditt tilbud kun når vi har fått godkjenning via din valgte betalingsmetode og når vi har sendt produktet ditt eller på annen måte gjort det tilgjengelig for deg, som å gi deg en nedlastingslenke.
Etter vårt eget skjønn forbeholder vi oss retten til å avslå tilbudet ditt og kansellere ordren din. En hvilken som helst systemgenerert ordrebekreftelse vi sender når du fullfører ordren din, er kun en bekreftelse på tilbudet ditt og ingen aksept av tilbudet ditt, som er underlagt korrigering før forsendelse av dine fysiske produkter eller levering av tjenestene dine. Etter vellykket bekreftelse av ordren og betalingsinformasjonen din, vil Digital River kjøpe varene du har bestilt fra vår Leverandør med formålet å selge dem videre til deg.
Når du legger inn en ordre, samtykker du i vår bruk av elektroniske kommunikasjoner knyttet til din transaksjon og den elektroniske leveringen av meldinger, retningslinjer og dokumentasjon for transaksjonen.
Du samtykker i at vi kan oppbevare relevante kontraktdokumenter, inkludert kommunikasjoner og bekreftelser, som tillatt ved lov.

Punkt 5: Produktbeskrivelse og prising

Vi gjør ethvert forsøk på å sikre at produktene og tjenestene som tilbys solgt på Nettsiden er beskrevet og fremsatt så nøyaktig og så fullstendig som mulig. Det kan imidlertid oppstå feil, og hvis feil forekommer, forbeholder vi oss retten til å korrigere og revidere.
Priser er gjenstand for endring. Prisene som skal betales er de prisene som gjelder på tidspunktet for vår aksept av tilbudet ditt og er i valutaen som står på Nettsiden. Med mindre annet er oppgitt på Nettsiden, inkluderer ikke priser for produkter og tjenester MVA, annen beskatning, eksport eller andre gebyrer.

Punkt 6: Betalingsbetingelser

Du samtykker i å betale for produktet via betalingsmetodene som tilbys på denne Nettsiden. De betalingsmetodene kan være underlagt deres egne vilkår og betingelser. Vi kan bruke tredjepartsleverandører av tjenester for å behandle og autorisere betalingen din. Ved å legge inn en ordre, autoriserer du oss og vår(e) tredjepartsleverandør(er) av tjenester til å belaste deg for kjøpet ditt via din valgte betalingsmetode. Videre samtykker du i at vi kan belaste hele kjøpsbeløpet—inkludert alle gjeldende skatter, levering og tollgebyrer—fra din utpekte betalingsmetode. Hvis vi har levert produktet eller tjenesten din til deg og betalingsmetoden din av én eller annen grunn ikke fungerer, samtykker du i å betale oss hele det forfalte beløpet på forespørsel.

Punkt 7: Eksport

Produktene og tjenestene som selges på denne Nettsiden er underlagt import-, eksport- og re-eksportlovene og -forskriftene i USA og andre land. Ved å gjennomføre et salg på Nettsiden samtykker du i å overholde disse import- og eksportlovene og -forskriftene, inkludert lover og forskrifter som legger begrensninger på destinasjonene, brukeren og sluttbruken av produktene og tjenestene. Du samtykker i at du ikke vil kjøpe eller bruke noen produkter eller tjenester som tilbys for salg på denne Nettsiden hvis noen gjeldende lover i ditt land forbyr deg å gjøre det. Det er strengt forbudt å få tilgang til eller bruke noen produkter eller tjenester som selges på denne Nettsiden på et sted der det er ulovlig å bruke dem.
Ingen part som er utpekt på det amerikanske finansdepartementets liste over spesielt utpekte nasjonale og blokkerte personer (“SDN-liste”), tilgjengelig på https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/sdn-list/pages/default.aspx, har eller skal ha noen som helst eiendomsinteresse i produktene som kjøpes på denne Nettsiden.
Når du gjennomfører et salg på Nettsiden garanterer du at du ikke står på SDN-listen og ikke eies 50 % eller mer av én eller flere personer eller bedrifter som står på SDN-listen. Videre bekrefter du ta du ikke handler på vegne av og vil ikke avlede noen produkter kjøp på denne Nettsiden til (1) noen begrenset part identifisert av den amerikanske regjeringen, (2) noen part blokkert ved lovdrift, eller (3) noen forbudt sluttbruk eller destinasjon som fremgår av den amerikanske eksportadministrasjonens forskrifter.

Punkt 8: Toll- og importkostnader

Ditt kjøp av et fysisk produkt kan være underlagt tolltariffer, gebyrer, skatter og/eller andre kostnader som må betales i destinasjonslandet ("Importkostnader"). Med mindre det er uttrykkelig oppgitt av oss i bestillingsprosessen, inkluderer ikke betalingen din disse Importkostnadene. Du samtykker i at du som mottakende part i produktets destinasjonsland, er ansvarlig for å få produktene eller tjenestene inn i landet du har tenkt å bruke det i, og gi riktig erklæring av varene til de gjeldende tollmyndighetene, betale gjeldende Importkostnader og tilfredsstille alle ytterligere importrelaterte krav.
 • Hvis du velger å forhåndsbetale Importkostnadene: Der de endelige Importkostnadene er høyere enn vårt estimat, vil vi ikke be deg betale noe mer. Der de endelige Importkostnadene er lavere enn vårt estimat, vil vi ikke refundere forskjellen.
 • Hvis du velger ikke å forhåndsbetale Importkostnadene: Du bærer ansvaret for å betale alle faktiske Importkostnader. Hvis en annen part enn deg betaler en del av eller alle de faktiske Importkostnadene på dine vegne for å effektuere klarering i tollen, vil du godtgjøre, på forespørsel, den enheten fullt ut for de faktiske Importkostnadene. Hvis ikke du betaler Importkostnadene til rett tid, kan det føre til forsinket levering og kan også gjøre deg ansvarlig for tariffer og tilleggsgebyrer
Ta kontakt med gjeldende tollkontor for mer informasjon om hvilke Importkostnader, krav og prosedyrer som kan være aktuelle for kjøpet ditt.

Punkt 9: Tilleggsvilkår

Din bruk av produktene og tjenestene vi tilbyr kan være gjenstand for ytterligere vilkår fra Leverandørene våre, som vil bli fremsatt for deg på tidspunktet for kjøpet ditt eller som kan leveres til deg sammen med produktet eller tjenesten. Før du fullfører kjøpet ditt, les nøye eventuelle tilleggsvilkår og -betingelser som fremsettes for deg. Ikke gjennomfør salget hvis ikke du samtykker i de vilkårene. Der flere vilkår følger med ditt produkt eller tjenesten, må du straks gå gjennom dem. Hvis ikke du samtykker i de vilkårene, må du ikke bruke produktet eller tjenesten og må ta kontakt med kundeservice for å starte en returprosess.
Hvis produktet eller tjenesten vi tilbyr til salgs er programvare, tilbyr vi deg lisens til å bruke programvaren. Bortsett fra der det er tillatt ved lov eller ved lisensvilkårene som fremsettes, kan ikke programvaren kopieres, tilpasses, oversettes, gjøre tilgjengelig, distribueres, endres, demonteres, dekompileres, reverskonstruert eller kombineres med noen annen programvare.
Når det gjelder ditt kjøp av en rett til å bruke en tjeneste, som med garanti, programvare-som-tjeneste, eller en digital innrømmelse for et tilbud som gis og tilbys av vår Leverandør eller en tredjepart, selger vi deg en immateriell rett til å få tilgang til, bruke eller delta i den tredjepartstjenesten for en spesifisert tidsperiode. Vi er ikke operatøren av tjenesten og gjør ingen fremstillinger og gir ingen garantier vedrørende den tjenestens tilgjengelighet.

Punkt 10: Frakt og levering

Hvis vi aksepterer tilbudet ditt, vil vi gjøre det som er kommersielt rimelig for å sende og levere fysiske produkter til destinasjonen du oppga i bestillingsprosessen og som er angitt på ordrebekreftelsen vi sender deg. Du må sjekke leveringsadressen du oppga under bestillingsprosessen ("Leveringsadresse"). Hvis det er feil eller utelatelser, må du ta kontakt med oss så snart som mulig for å korrigere leveringsadressen. Vi kan ikke endre leveringsadressen etter at ordren er behandlet og gjennomført. Vi forbeholder oss retten til å kansellere din ordre og/eller belaste deg for ekstra kostnader som oppstår som følge av noen endring i leveringsadressen fra din side.
Alle leveringstidsrammer vi gir under betalingsprosessen er kun estimater og garanteres ikke.
Når vi leverer et produkt i deler, utgjør hver dellevering en egen kontrakt. Enhver defekt i én eller flere delleveringer gir deg ikke rett til å avvise kontrakten som helhet eller kansellere noen etterfølgende dellevering.

Punkt 11: Retur og refusjon

Se retningslinjene for retur som står på Nettsiden for enhver returordning som gjelder for ditt kjøp. Enhver rett til retur som er aktuell for kjøpet ditt av programvare, gjelder ikke hvis du åpner krympeplasten på programvaren, bryter lisensforseglingen og/eller tar programvaren i bruk. I fravær av en Leverandørs returretningslinjer tilbyr Digital River standard 30-dagers returretningslinjer for valgbare produkter
For de som handler utenfor USA, kan spesielle vilkår gjelde for din rett til å returnere varer og få refusjon. Se avsnittet nedenfor, Lokale internasjonale vilkår.
Hvis du har spørsmål om ordren din, ta kontakt med oss på onlinestore.en.cs@digitalriver.com og vi vil rette din henvendelse til riktig kundeserviceavdeling for ordren din.

Punkt 12: Eiendomsrett og risiko for tap

Forutsatt at din utpekte betalingsmetode har gitt dekning, (1) overføres eiendomsrett til fysiske produkter til deg når vi leverer de fysiske produktene til Leveringsadressen; (2) eiendomsrett til digitale produkter og tjenester overføres når vi gjør produktet tilgjengelig for nedlasting.
Risiko for tap (1) for fysiske produkter overføres til deg når vi leverer de fysiske varene til leveringsadressen; og (2) for digitale produkter og tjenester når vi gjør produktet tilgjengelig for nedlasting. Hvis ingen signatur kreves for leveringen av fysiske varer, aksepterer du all risiko for tap ved tyveri eller tap når vi leverer produktet til leveringsadressen.
Hvis du avviser levering når vår utpekte speditør prøver å foreta levering av fysiske produkter, påtar du deg en hvilken som helst risiko for tap eller skade av produktene når speditøren forsøker å levere. I så fall (1) er du fortsatt ansvarlig for fullstendig betaling for produktene som speditøren prøvde å levere; (2) er du ansvarlig for alle tilleggskostnader som kan tilskrives din unnlatelse å ta imot leveringen, inkludert lagringskostnader, og (3) etter 30 dager skal vi ha rett til å avhende produktene på den måten vi anser som egnet og kan motregne eventuell inntekt på et salg mot beløp du skylder oss.

Punkt 13: Garanti

Bortsett fra der det er påkrevd ved lov eller på annen måte gitt oss skriftlig, tilbyr vi ingen garanti for produktene og tjenestene vi selger. Vi gir ingen uttalelser som kvaliteten, egnetheten for et bestemt formål, ytelsen, korrespondanse med beskrivelse, programvareinstallasjon, konfigurasjon eller feil/defekt korrigering. Du vil få fordelen av en garanti som tilbys av produsenten, lisenshaveren eller leverandøren av produktet eller tjenestene i forbindelse med salget. For detaljer om en garanti som gjelder for kjøpet ditt, se den aktuelle dokumentasjonen som fulgte med produktet eller på Nettsiden der du kjøpte produktet eller tjenesten. Denne dokumentasjonen kan også inneholde prosedyrene som gjelder ved reparasjon eller bytte av defekte produkter.

Punkt 14: Begrensning av ansvar

Digital River er verken produsenten eller utgiveren av produktene og tjenestene som tilbys for salg på denne Nettsiden. Bortsett fra det som ellers omfattes i disse Vilkårene, leverer Digital River produkter og tjenester "som de er" i den største grad loven tillater det, uten garantier eller fremstillinger av noe lag. Digital River frasier seg i den største grad loven tillater deg, alle garantier, uttrykte, antydede og lovfestet, inkludert alle garantier av salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ukrenkelighet. Selskapet garanterer ikke at noen produkter vil finnes på lager, være trygge, defektfrie, samsvare med skriftlige eller muntlige spesifikasjoner, garantier, fremstillinger eller løfter. Digital River garanterer ikke at produktene vil mistes eller skades under levering.
I størst grad loven tillater det under gjeldende lovgivning, skal ikke Digital River, deres leverandører eller lisenshavere på noen måte og ikke under noen juridisk teori være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for skader, kostnader eller ansvar som oppstår fra eller er knyttet til kjøpet eller bruken av produkter eller tjenester eller disse vilkårene, inkludert, uten begrensning, enhver direkte, indirekte, tilfeldige, følge-, eller spesialskade (f.eks. skade ved utgift eller avbrudd virksomhet, skade på eiendom, advokatsalærer, tapt fortjeneste, tapt bruk, omsetning, velvilje eller verdi av aktive eller verdipapirer) selv om Digital River har vært informert eller på annen måte er oppmerksom på muligheten for slike skader. Digital Rivers totale, samlede ansvar som følge av eller knyttet til kjøpet og salget av et produkt eller tjenester er begrenset til beløpet du betalt til Digital River for det aktuelle produktet eller tjenesten.
Ovennevnte begrensninger av ansvar utgjør det fundamentale grunnlaget for transaksjonen mellom deg og Digital River. Ovennevnte begrensning av ansvar vil ikke gjelde for Digital Rivers ansvar for (a) dødsfall, personskade eller skade på eiendom som forårsakes direkte eller indirekte av varen du kjøpte fra Digital River; eller (b) skade som skyldes Digital Rivers svindel, falske fremstillinger, tilsiktet forsømmelse, grov uaktsomhet eller andre tilfeller der ansvar ikke kan utelukkes eller begrenses under gjeldende lov.
Ingenting i dette punktet begrenser eller ekskluderer ansvar som ikke kan begrenses eller ekskluderes under gjeldende lov.

Punkt 15: Skadesløsholdelse

Du samtykker i å holde Digital River, vår foreldreorganisasjon og hver enkelt av våre konsulenter, ansatte, agenter, partnere, innholdsleverandører, tjenesteleverandører, leverandører og lisenshavere (kollektivt "Fritatte parter") skadesløse for alle krav, ansvar, kostnader, tap og utgifter, inkludert rimelige advokatsalærer, som oppstår som følge av (1) ditt kjøp av produkter og tjenester som gjøres tilgjengelige gjennom denne Nettsiden, og (2) dine falske eller villedende handlinger eller unnlatelser, eller brudd på lov, inkludert brudd på noe IP-krav eller brudd på disse Vilkårene.

Punkt 16: Tvisteløsning

Vi håper du er helt fornøyd med kjøpet av ditt produkt eller din tjeneste. Vi vil gjøre alt vi med rimelighet kan for å løse alle uenigheter du har med oss. Hvis vi imidlertid ikke klarer å løse en tvist som oppstår i forbindelse med din transaksjon, denne Nettsiden eller disse Vilkårene til din tilfredshet, styrer dette punktet prosessen for tvisteløsning.
For de som handler utenfor USA, kan spesielle vilkår gjelde for din rett til tvisteløsning. Se avsnittet nedenfor, Lokale internasjonale vilkår.
Voldgiftsbestemmelse
Ethvert krav, tvist eller strid du har mot oss som oppstår som følge av, knyttet til eller i forbindelse med denne Nettsiden eller din transaksjon, skal løses eksklusivt ved bindende voldgift av American Arbitration Association (“AAA”) og utføres innfor én enkelt voldgiftsmann i henhold til gjeldende Regler og prosedyrer fastsatt av AAA, inkludert AAAs Supplerende prosedyrer for forbrukerrelaterte tvister (etter det som er aktuelt) og med endring av disse Vilkårene ("Voldgiftsregler og -prosedyrer").
AAAs regler og et skjema for igangsetting av voldgiftsprosedyrer er tilgjengelige på AAAs nettside, på http://www.adr.org.
Dette punktet gjelder for alle forbrukere i størst mulig grad loven tillater det. Tvistene som styres av dette punktet inkluderer, uten begrensning, (1) krav som oppstår av eller som er knyttet til noen aspekt av forholdet mellom deg og oss, (2) krav som oppstå som følge av din bruk av Nettsiden, og (3) krav som for øyeblikket inngår i et søksmål der du ikke er medlem av en sertifisert klasse.
Tvisteløsningsprosedyren gjelder imidlertid ikke spesielt for (1) et krav knyttet til håndhevingen eller validiteten av dine eller våre immaterielle eiendomsrettigheter, eller (2) et krav knyttet til en påstand om tyveri, piratkopiering eller uautorisert bruk.
Du samtykker i at: (1) voldgiftsmannen skal anvende New York-lover i samsvar med den nasjonale voldgiftsloven og gjeldende begrensningsvedtekter, inkludert prinsipper om likhet, og skal ta hensyn til krav om rettighet anerkjent av loven, (2) voldgiftsmannen skal ikke være bundet av kjennelser i tidligere voldgiftsprosesser som involverte oss, men er bundet til kjennelser i tidligere voldgiftssaker der både du og vi var involvert, i den grad det er påkrevd ved gjeldende lov, (3) hvis du kan utvise at kostnadene ved voldgiftssaken vil uoverkommelige sammenlignet med kostnadene forbundet med rettstvisten, vil vi betale den grad av din fremsettelses- og rettsgebyrer i forbindelse med voldgiftsdommen som voldgiftsmannen anser som nødvendig for å forhindre at voldgiftssaken blir for kostnadskrevende.
Du og vi samtykker i at (1) hver av oss kun kan reise krav mot den andre på individuelt grunnlag og det skal ikke være noen myndighet for at krav skal kunne avgjøres ved voldgift eller på representativt grunnlag, (2) voldgift kan kun avgjøre dine og/eller våre individuelle krav, og voldgiftsmannen kan tildele erstatning kun til fordel for den individuelle parten som søker erstatning og kun i den grad det er nødvendig for å gi den oppreisningen som er nødvendiggjort i den partens individuelle krav, og (3) voldgiftsmannen vil kanskje ikke konsolidere eller samle krav fra andre personer eller parter som kan være i en lignende situasjon og vil kanskje ikke ellers presidere for noen form for konsolidert, representativ eller klassesak. Hvis noen del av dette avsnittet påvises å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, skal hele denne Voldgiftsbestemmelsen være ugyldig, og ingen av partene skal ha rett til å føre sin tvist fremfor voldgiftsdomstol.
Bortsett fra det som er spesifisert i avsnittet direkte over, dersom noen del av denne Voldgiftsbestemmelsen anses for å være ugyldig, ikke kan håndheves eller ulovlig, eller på annen måte er i konflikt med voldgiftsreglene og prosedyrene fastsatt av AAA, vil de gjenstående bestemmelsene i Voldgiftsbestemmelsen ikke være berørt og vil håndheves i maksimal grad tillatt ved lov.
Styrende lov og jurisdiksjon
Hvis ovennevnte Voldgiftsbestemmelse ikke gjelder deg eller et bestemt krav eller tvist, samtykker du i at kravet eller tvisten som har oppstått eller som kan oppstå mellom deg og oss må løses eksklusivt av en delstat eller nasjonal domstol i Hennepin County, Minnesota, og både du og vi samtykker i å underlegge oss den personlige jurisdiksjonen til domstolene i Hennepin County, Minnesota med henblikk på å føre prosessen for alle slike krav eller tvister ved å anvende loven i delstaten New York, USA.

Punkt 17: Severabilitet

Hvis noen bestemmelse (eller del av en bestemmelse) i Vilkårene påvises å være ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndheves, vil ikke validiteten til de resterende bestemmelsene bli påvirket og de vil kunne håndheves i maksimal grad tillatt ved det aktuelle lovverket.

Punkt 18: Ingen frasigelse

Enhver forsinkelse eller unnlatelse hos oss å utøve eller håndheve noen rett eller bestemmelse i disse Vilkårene, utgjør ingen frasigelse for vår del. En frasigelse av noe brudd eller mislighold i ett tilfelle utgjør ingen frasigelse av noe brudd eller mislighold i et påfølgende brudd eller mislighold. Ingen frasigelse fra oss vil være effektiv med mindre den skjer skriftlig, undertegnet av oss.

Lokale, internasjonale vilkår

For de som handler fra oss som befinner seg utenfor USA, kommer vilkårene som fremgår nedenfor i avsnittet Lokale internasjonale Vilkår i tillegg og supplerer Vilkårene oppgitt over. Der en bestemmelse i dette avsnittet ikke er i samsvar med de generelle vilkårene skissert over, vil vilkårene spesifikke for din jurisdiksjon gjelde for ditt kjøp

EU, England og Wales

Angrerett

Hvis du er en forbruker, har du, i tillegg til enhver returrett som er forbundet med salget ditt, rett til å trekke deg fra (eller kansellere) denne kontrakten innen 14 kalenderdager uten å måtte oppg årsak.
Ved service eller digitalt innhold, utløper din angrerett 14 dager etter at kontrakten er inngått.
Når det gjelder varer, utløper din angrerett 14 dager etter dagen da du, eller en tredjepart oppgitt av deg (bortsett fra speditør) tar varene i fysisk besittelse, eller:
 • hvis det er flere varer i én ordre og de leveres separat, datoen da du, eller en tredjepart oppgitt av deg, tar de siste varene i ordren i fysisk besittelse,
 • hvis en vare består av flere partier eller deler, datoen da du eller en tredjepart oppgitt av deg, tar det siste partiet eller den siste delen i fysisk besittelse,
 • hvis det gjelder en kontrakt for regelmessig levering av varer over en definert tidsperiode, datoen da du, eller en tredjepart oppgitt av deg, tar den første varen i fysisk besittelse.
Konsekvenser av bruk av angrerett
Hvis du trekker deg fra denne kontrakten, vil vi refundere alle betalinger vi mottok fra deg—inkludert leveringskostnadene (bortsett fra tilleggskostnad forbundet med ditt valg av transportmetode raskere enn den minst kostbare leveringsmetoden)—ikke senere enn 14 dager etter datoen da vi mottok melding om at du vil benytte deg av angreretten. Med mindre du har uttrykkelig samtykket i noe annet, vil vi refundere betalingen din med samme betalingsmetode du benyttet i den opprinnelige transaksjonen. Uansett vil du ikke pådra deg noe behandlings- eller kanselleringsgebyr som følge av refusjonen din.
Du må umiddelbart returnere til oss eventuell vare, og ikke under noen omstendighet senere enn 14 dager etter datoen du informerer oss om at du trekker deg fra denne kontrakten. Denne tidsfristen er holdt hvis du sender oss varene før utløpet av denne 14-dagersperioden. Du er ansvarlig for de direkte kostnadene med retur av varene til oss. Du må ta de nødvendige forholdsreglene for å preservere varene og du må betale oss for alt tap i varenes verdi som kan tilskrives direkte din feil behandling eller mishandling av varen for å undersøke kvaliteten, karakteristikkene og funksjonaliteten. Vi kan nekte å utstede en refusjon inntil vi har fått varene i retur eller til du har levert dokumentasjon på at de er returnert av deg.
Tap av angrerett når det gjelder digitale produkter
Der denne kontrakten involverer leveringen av digitalt innhold som ikke leveres fysisk, utløper din angrerett der (1) du uttrykkelig samtykker i at effektueringen av kontrakten vil starte før utløpet av angrerettperioden på 14 dager og (2) du bekrefter at du vil miste din angrerett dersom effektuering av kontrakten starter før utløpet av angrerettsperioden på 14 dager.
Ingen angrerett
For en kontrakt som involverer levering av lydopptak, videoopptak eller dataprogramvare i en forseglet pakke, mister du angreretten dersom forseglingen er brutt eller fjernet etter levering.
Du har ingen angrerett der kontrakten involverer levering av varer som er satt sammen etter dine spesifikasjoner eller er tydelig personlig tilpasset.
Utøve angreretten
Hvis du ønsker å benytte deg av angreretten, ber vi deg informere oss via brev eller e-post om beslutningen din til å benytte deg av den.
Digital River Ireland Ltd.
3rd Floor Kilmore House
Park Lane
Spencer Dock
Dublin 1
Ireland D01 XN99
cancellation_eu@digitalriver.com
Du er ikke pålagt å benytte et bestemt format til å benytte deg av denne retten, enhver utvetydig uttalelse om at du benytter deg av angreretten, er tilstrekkelig.
Du kan også gjøre din rett gjeldende ved å benytte skjemaet på nett, som finnes her: Angrerettsskjema.
Uansett hvordan du kontakter oss, må du sende ditt varsel om ta du benytter deg av angreretten, før perioden utløper.

Garantier

I henhold til EU-lovverket og lovverk i relaterte medlemsland, underlagt unntakene skissert under, er alle produkter du kjøper fra Nettsiden beskyttet av en 2-års garanti for at produktene samsvarer med kontrakten.
Et produkt samsvarer med kontrakten hvis det:
 • er i samsvar med beskrivelsen vi ga deg før kontrakten ble inngått,
 • er egnet for formålet du trenger det til dersom du har gjort oss kjent med det formålet før kontrakten ble inngått;
 • er egnet for de vanlige formålene med varer av samme type, og
 • viser kvaliteten og formålet som varer av samme type og som du, som forbruker, med rimelighet kan forvente, gitt produktets beskaffenhet, der alle uttalelser gjort av oss eller produsenten eller deres representant tas hensyn til, spesielt i forbindelse med reklame eller merking.
Et produkt mangler ikke samsvar hvis du er oppmerksom på (eller skulle ha vært oppmerksom på) det manglende samsvaret på tidspunktet da kontrakten ble inngått. Et produkt mangler ikke samsvar hvis mangelen på samsvar er et resultat av materialene som leveres av deg.
Hvis et produkt ikke er i samsvar med kontrakten, har du rett til å (1) be oss sørge for at varene bringes i samsvar uten kostnad, enten ved å reparere eller erstatte produktet, (2) en prisreduksjon, eller (3) si opp kontrakten med hensyn til varer som ikke samsvarer med kontrakten. Det er mulig du ikke har rett til reparasjon eller erstatning hvis reparasjon eller erstatning er umulig eller kostnaden ikke står i forhold til kostnaden for en alternativ løsning.
Hvis du er forbruker i følgende land, gjelder følgende tidsperioder for kjøpet ditt:
 • Finland – Garantiens varighet er basert på forventet levetid.
 • Island – Garantiens varighet er normalt to (2) år, og fem (5) år for varer som forventes å ha lengre levetid.
 • Irland – Du må utøve dine rettigheter innen foreldelsesfristen på seks (6) år.
 • Nederland – Garantiperiodens varighet er basert på varenes forventet levetid.
 • Norge – Garantiens varighet er normalt to (2) år og fem (5) år for varer som forventes å ha lengre levetid.
 • Sverige – Garantiens varighet er tre (3) år.
 • England, Wales og Nord-Irland – Du må utøve dine rettigheter innen foreldelsesfristen på seks (6) år.
 • Skottland – Du må utøve dine rettigheter innen foreldelsesfristen på fem (5) år.

Tvisteløsning

Dersom ikke annet er avtalt av partene, eller det er forbudt i henhold til lokal lovgivning, er disse vilkårene reguleres av engelsk lov og vi samtykker begge til den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til de engelske domstolene i London fremfor vilkårene og alle andre saker relatert til dem, og alle prosedyrer skal skje på engelsk.
EU-kommisjonen har opprettet en portal for nettbasert tvisteløsning. Denne finnes på: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
For tyske salg, i samsvar med § 36 art. 1 nr. 1 VSBG, er vi verken villige eller forpliktet til å delta i en tvisteløsningsprosedyre uten rettens mellomkomst for en forbruker-voldgiftsdomstol.
For salg i Frankrike vil vi forsøke å finne en minnelig løsning hvis det oppstår en tvist mellom Digital River og forbrukeren. Ved fravær av en minnelig avtale har du mulighet til å fremlegge saken kostnadsfritt for organisasjonen for løsning av forbrukertvister som vi hører inn under, Association of European Mediators (AME CONSO), innen ett år etter at den skriftlige klagen ble sendt til oss. En henvendelse til denne organisasjonen må skje ved bruk av skjemaet for dette formålet på nettstedet til AME CONSO (www.mediationconso-ame.com) eller via e-post til AME CONSO, 197 Boulevard Saint-Germain - 75007 PARIS.