Konfidencialitātes politika

Pamattermini

Šajā Konfidencialitātes politikā tiek lietoti tālāk norādītie pamattermini.

 • Informācija,·kas·vairs·nav·izmantojama konkrētas personas·identificēšanai (“Anonīma informācija”).
 • Terminam “neatkarīgs datu pārzinis” ir tāda pati nozīme kā terminam “personas datu apstrādātājs” saskaņā ar 1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK vai citiem turpmāk pieņemtajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, piemēram, 2018. gada 25. maija Regulu (ES) 2016/679, un tas ir fiziska persona vai juridiska persona, kura viena pati vai kopīgi ar citām apstrādā personas datus (kā definēts tālāk tekstā), kā arī nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus, apstrādājamo personas datu sastāvu un veidus un nosaka darbības (operācijas) ar personas datiem (“Datu pārzinisvaiPārzinis”).
 • Dati, kuriem noņemti noteikti identifikatori, lai novērstu personas identitātes tiešu saistību ar informāciju (piemēram, tiek maskēti noteikti·personas·identifikatori) (“Anonimizēti dati”).
 • Apstrāde ir atļauta, ja tā nepieciešama Pārziņa (vai trešās puses) leģitīmajām interesēm, ja·vien attiecīgo·lietotāju·intereses,·pamattiesības·un·pamatbrīvības, kam nepieciešama aizsardzība, ·nav ·svarīgākas par Pārziņa·interesēm (“Leģitīmas intereses”).
 • Informācija,·kuru atsevišķi vai kopā·ar·citu·mums pieejamu·informāciju·var·izmantot·jūsu·identificēšanai,·piemēram, jūsu vārds, uzvārds, piegādes un rēķina nosūtīšanas adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, identifikācijas numurs (ja tāds ir), dzimšanas dati (ja norādīti), dati par laiku un atrašanās vietu, bankas konta informācija, darījumu un maksājumu dati, ziņas par piegādi un cita ar jūsu kontu saistīta informācija, kuru mēs ievācam, piegādājot mūsu komercijas risinājumu (“Personas dati”).
 • Uzņēmums Digital River var veikt produktu tālākpārdošanu·sava·komercijas·risinājuma·darījumos, un attiecībā·uz šādiem·darījumiem tas·ir vispārīgi uzskatāms par·reģistrēto pārdevēju·un·tirgotāju·(“Reģistrētais pārdevējs un tirgotājs”).
 • Īpašās datu·kategorijas,·kam·saskaņā·ar·datu·aizsardzības·tiesību·aktiem dažās·jurisdikcijās ir nepieciešams ·paaugstināts ·aizsardzības·līmenis,·piemēram,·datu·apstrāde,·kas·atklāj·datus par veselības·stāvokli,·rasi·vai·etnisko·piederību·(“Īpašās datu·kategorijas”).
 • Piemērojamie·datu·aizsardzības pasākumi (var·tikt grozīti·vai·aizstāti)·attiecībā uz datu·pārsūtīšanu·ārpus ·ES/EEZ esošiem·Pārziņiem,·kuri nenodrošina·pietiekamu·aizsardzības·līmeni·(“Līguma pamatpunkti”).
 • Uzraudzības iestāde (vai līdzvērtīga iestāde saskaņā ar jebkuriem datu aizsardzības tiesību aktiem) ir neatkarīga publiska iestāde, kurai patērētāji var iesniegt sūdzību (“Uzraudzības iestāde”).
 •  

Datu pārzinis, kā sazināties ar mums un jūsu datu apstrāde

 • Par jūsu datiem atbildīgais(ie) Datu pārzinis(ņi). Tas, kura Digital·River·struktūrvienība·būs ·Datu·pārzinis, ·būs·atkarīgs no·tā,·kuru·vietni·apmeklēsit,·kāds būs jūsu·darījums·Tīmekļa·vietnē·un·kāda būs līguma·valoda.
 • Kā sazināties ar mums. Ja jums ir kādi jautājumi par šo Konfidencialitātes politiku vai pieprasījumi, kas saistīti ar jūsu Personas datiem saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, lūdzu, neatkarīgi no savas atrašanās vietas atsūtiet mums e-pasta ziņojumu uz adresi privacy@digitalriver.com, un mēs·pāradresēsim·jūsu·jautājumu attiecīgajai personai. Ja dodat priekšroku saziņai ar mums pa pastu, lūdzu,·skatiet·pa·reģioniem sakārtoto kontaktinformāciju·mūsu·Tīmekļa·vietnes·sadaļā “Saziņa ar mums”.
 • Jūsu datu apstrāde. Jūsu komercdarījuma pieprasījums un tādējādi arī jūsu Personas dati pēc·iespējas·tiks·apstrādāti·reģionā,·kurā·sākāt·darījuma sesiju, vai tā tuvumā. Tas nozīmē, ka jūsu Personas datu apstrāde notiks Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai Īrijā.
 • Atbilstoši datu aizsardzības pasākumi starptautiskai jūsu datu pārsūtīšanai. Ja atrodaties ES/EEZ, jūsu Personas datu pārsūtīšanu ārpus ES/EEZ aizsargā Līguma pamatpunkti vai citi izrietoši datu aizsardzības pasākumi. Jūsu Personas dati·var·tikt nosūtīti uz Digital River, Inc. serveriem Amerikas Savienotajās Valstīs un Personas datu apstrādei Amerikas Savienotajās Valstīs. Jūsu Personas datus mēs varam nosūtīt arī citām Digital River struktūrvienībām šajā Konfidencialitātes politikā paredzētajā nolūkā, uzņēmuma administrēšanas nolūkā un citiem datu·apstrādātājiem, kas ir trešās·personas.
ZIEMEĻAMERIKA UN DIENVIDAMERIKA
 • Digital River, Inc. kā Datu pārzinis. Uzņēmumam·Digital·River,·Inc.,·tostarp·tā·meitasuzņēmumiem ·(“Digital·River”, “mēs”,·“mūs”·un·“mūsu”),·pieder·tīmekļa·vietne (un tas to pārvalda),·kurā·var būt pieejama·lietojumprogrammatūra, mūsu·produkti·un·pakalpojumi,·kā·arī·jebkādi·citi·saistīti·komercijas·risinājumi un kurā ir·izlikta·šī·Konfidencialitātes politika·(“Tīmekļa·vietne”). Vispārēji Personas datus, kas ievākti, apmeklējot šo Tīmekļa vietni, pārrauga Digital River, Inc., 10380 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, ASV (“Datu pārzinis”). Taču dažkārt Datu pārzinis ir cita Digital River struktūrvienība, kā norādīts nākamajā sadaļā.
PĀRĒJĀ PASAULE
 • Digital River Ireland, Ltd. kā Datu pārzinis. Ja Reģistrētais·pārdevējs·un·tirgotājs ir uzņēmums Digital·River·Ireland·Ltd.,·tad·visus Personas datus, kas sniegti vai ievākti, apmeklējot Tīmekļa vietni, pārrauga Digital River Ireland Ltd., Unit 153, Shannon Free Zone West, Shannon, Co. Clare, Īrija (“Datu pārzinis”).
 • Digital River GmbH kā Datu pārzinis. Digital River GmbH ir viena no Digital River grupas struktūrvienībām, vadošais uzņēmums e-komercijas tālākpārdošanas pakalpojumu jomā un pilnvarots vietnē MyCommerce Share-it piedāvāto produktu un pakalpojumu tālākpārdevējs. Šajā gadījumā Personas datus, kas sniegti vai ievākti, apmeklējot vietni MyCommerce Share-it, pārrauga Digital River GmbH, Scheidtweilerstrasse 4 Cologne 50933 Vācija (“Datu pārzinis”).
 • Citas Digital River struktūrvienības kā Datu pārziņi. Ja darījumi tiek veikti, izmantojot·citu·Digital·River·struktūrvienību pakalpojumus, Datu pārzinis var būt cita Digital River struktūrvienība. Lūdzu, skatiet iepriekšējo sadaļu “Jūsu datu apstrāde”, kurā skaidrots, kurās pasaules daļās·tiks·apstrādāti jūsu·Personas·dati.

Datu apstrādes likumīgais pamats

Noteiktās jurisdikcijās jūsu Personas datu apstrāde ir likumīga tikai, ja to atļauj datu aizsardzības tiesību akti. Šādā gadījumā mums ir likumīgs pamats veikt katru datu apstrādes darbību (ja vien nav spēkā kāds izņēmums) tālāk izklāstītajā veidā.

 • Piekrišana. Lietojot Tīmekļa vietni vai citādi iesniedzot savus Personas datus, jūs piekrītat, ka mēs ievācam, izmantojam un kopīgojam jūsu informāciju, kā noteikts šajā Konfidencialitātes politikāi. Ja nepiekrītat šīs Konfidencialitātes politikas noteikumiem, lūdzu, neizmantojiet šo Tīmekļa vietni vai nesniedziet savu informāciju šajā Tīmekļa vietnē.
 • Leģitīmas intereses. Mēs apstrādāsim jūsu datus, pamatojoties uz Leģitīmām interesēm, it īpaši, ja tie tiek lietoti mārketinga nolūkos,·piemēram,·lai ievāktu datus·no·publiskiem·avotiem·un·sazinātos·ar·potenciālajiem·klientiem·sarunas sākšanai. Pamatojoties uz Leģitīmām interesēm, mēs drīkstam arī apstrādāt jūsu datus nodarbinātības kontekstāii.
 • Citas likumīgas intereses. Mēs varam arī apstrādāt jūsu datus, pamatojoties uz citām likumīgām interesēm, piemēram, ja apstrāde ir nepieciešama, lai noslēgtu ar jums līgumu vai izpildītu to.

Šīs Konfidencialitātes politikas darbības apjoms

Pamats un nolūks

Šī Konfidencialitātes politika tiek piemērota katrai Tīmekļa vietnei, kuru pārvalda Digital River un kurā·ir izlikta šī·Konfidencialitātes·politika. Ja iegādājaties produktus no Digital River meitasuzņēmuma, lūdzu, ņemiet vērā, ka·Digital·River šo·Tīmekļa·vietni·vieso·un/vai·pārvalda atbilstīgi līgumam ar meitasuzņēmumu, kas šīs Tīmekļa vietnes pārdošanas noteikumos minēts kā produktu pārdevējs. Šīs Konfidencialitātes politikas mērķis ir sniegt informāciju par šādiem jautājumiem:

 • kā mēs ievācam Personas datus un citu informāciju, kad jūs lietojat šo Tīmekļa vietni;
 • kā mēs izmantojam, apstrādājam un izpaužam ievākto informāciju; un
 • kādas ir jūsu izvēles iespējas attiecībā uz šīs informācijas ievākšanas un izmantošanas veidu.
Izmaiņas šajā Konfidencialitātes politikā

Šī Konfidencialitātes politika var tikt atjaunināta, lai atspoguļotu izmaiņas mūsu veiktajā datu apstrādē. Veicot izmaiņas šajā Konfidencialitātes politikā, mēs mainīsim tās spēkā stāšanās datumu. Veiktās izmaiņas stāsies spēkā uzreiz pēc izlikšanas. Saite uz iepriekšējo politiku ir ievietota šīs Konfidencialitātes politikas beigās.

Papildu piezīmes par konfidencialitāti

Šī Konfidencialitātes politika var tikt papildināta vai grozīta, izliekot šajā Tīmekļa·vietnē citas·piezīmes·par·konfidencialitāti. Šādās piezīmēs par konfidencialitāti tiks skaidrots, kā mēs apstrādājam informāciju atbilstoši vietai, kur attiecīgā piezīme par konfidencialitāti tiks izlikta, un tās ir paredzēts lasīt kopā ar Konfidencialitātes politiku.

Partneru vai trešo personu konfidencialitātes politikas

Šī Konfidencialitātes politika attiecas tikai uz tās informācijas izmantošanu, kuru mēs ievācam no jums šajā Tīmekļa vietnē un citās tīmekļa vietnēs, kurās·ir izlikta šī·Konfidencialitātes·politika. Mūsu·Tīmekļa·vietnē·var·tikt rādīta arī·tā·uzņēmuma zīmola informācija,·kura produktu·jūs·iegādājaties (“Partneris”). Taču šī Konfidencialitātes politika neattiecas uz informāciju, kuru ievākuši mūsu Partneri vai jebkura cita trešā persona, jo mēs nepārvaldām šo personu konfidencialitātes politikas. Lūdzu,·rūpīgi·izlasiet·ikvienu katrā jūsu apmeklētajā tīmekļa vietnē izlikto·konfidencialitātes·politiku.

Pārdošanas noteikumi

Personas datu lietošanu un sniegšanu šajā Tīmekļa vietnē nosaka arī mūsu Pārdošanas noteikumi.

Kā mēs aizsargājam jūsu informāciju

Digital River veic saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu mūsu ievāktās informācijas sensitivitātes pakāpei atbilstīgu drošības līmeni. Esam ieviesuši fiziskus, tehniskus un administratīvus drošības un aizsardzības pasākumus, kas saprātīgi izstrādāti, lai jūsu Personas datus aizsargātu pret nesankcionētu piekļuvi un izpaušanu. Kad ievācam vai pārsūtām sensitīvu informāciju, piemēram, finanšu konta numuru, mēs izmantojam nozares standartmetodes, lai aizsargātu šo informāciju, kā noteikts piemērojamajos tiesību aktos. Lai arī mēs izmantojam saprātīgus pasākumus jūsu informācijas aizsardzībai, mēs nevaram garantēt internetā nosūtītās vai mūsu datu bāzēs glabātās informācijas drošību. Arī jūs atbildat par saprātīgu pasākumu veikšanu, lai savu personisko informāciju aizsargātu pret nesankcionētu izpaušanu vai neatbilstošu izmantošanu, piemēram,·sargājot·paroli ·un·izrakstoties, ·kad·beidzat ·koplietojama datora·vai·mobilās·ierīces izmantošanu. Mēs·ievērojam·nozares·paraugpraksi,·lai·mazinātu·potenciālo datu kompromitējuma risku. Ja Digital River pārziņā esošie Personas dati tiek (vai varētu tikt) izpausti, bojāti vai zaudēti, mēs nekavējoties veiksim korektīvus pasākumus,·laikus informēsim lietotājus un ziņosim kompetentajām valsts iestādēm atbilstīgi piemērojamo tiesību aktu prasībām.

 

Informācijas ievākšana, tostarp sīkfailu izmantošana

Informācija, kuru sniedzat manuāli

Mēs·ievācam·no·jums·Personas·datus,·kad jūs,·lietojot·šo·Tīmekļa·vietni,·veicat·šādas·darbības:

 • sniedzat informāciju produkta vai pakalpojuma pirkšanas brīdī,
 • pieprasāt informāciju par Tīmekļa vietni vai izmantojat Tīmekļa vietni citiem nolūkiem,
 • piedalāties konkursā vai akcijā, reģistrējaties biļetena vai saistītu pakalpojumu saņemšanai,
 • iesniedzat pasūtījumu vai veicat pirkumu, lejuplādējat vai reģistrējat produktus vai pieprasāt papildu pakalpojumus,
 • zvanāt·klientu·apkalpošanas·dienestam (šajā gadījumā jūs·varat brīvprātīgi·sniegt·informāciju·mūsu·pārstāvjiem)·un
 • piesakāties vakancei vai citādi iesniedzat mums datus saistībā ar nodarbinātību.
Īpašās datu kategorijas

Īpašajām datu kategorijām atbilstoši dati parasti netiek ievākti un apstrādāti. Tomēr iespējamas·situācijas·(piemēram, nodarbinātības nolūkos), kad šādi dati varētu tikt apstrādāti. Šādā gadījumā mēs noteikti ievērosim piemērojamos datu aizsardzības tiesību aktus, tostarp datu apstrādei nepieciešamo likumisko pamatu (piemēram, veicot veselības·datu·apstrādi apdrošināšanas līguma vajadzībām). Mēs ievērosim saprātīgu drošības praksi un procedūras, lai aizsargātu jūsu datus, kas atbilst·Īpašo·datu·kategorijām.

Informācija·no·jūsu·pārlūkprogrammas·vai·ierīces

Mēs varam saņemt informāciju arī no jūsu pārlūkprogrammas. Tostarp tā·var·būt arī·jūs personiski neidentificējoša informācija (piemēram, jūsu apmeklējuma datums un laiks). To, kādu informāciju mēs saņemsim, noteiks jūsu pārlūkprogrammas iestatījumi. Lietotāja identitātes izveidošana šīs·Tīmekļa·vietnes·apmeklējuma·laikā tiek uzskatīta par·jūsu piekrišanu Personas datu apstrādei, ja tādi tiek izmantoti, un mēs drīkstam saistīt no jūsu pārlūkprogrammas iegūto informāciju ar·jūs personiski identificējošo informāciju, kā izklāstīts tālāk tekstā. Lūdzu, pārskatiet savas pārlūkprogrammas iestatījumus, lai·saprastu,·kā·tos mainīt. Mēs·drīkstam·arī, izmantojot tīmekļa tehnoloģijas,·ievākt·noteiktus·Personas·datus·(e-pasta·adreses)·saistībā·ar·jūsu veikto·Tīmekļa·vietnes lietojumu,·kā·izklāstīts·tālāk·tekstā.

Sīkfaili un citas līdzīgas tehnoloģijas

Informācija, kuru ievācam, izmantojot sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas, parasti nav personiski identificējama, taču mēs drīkstam saistīt to ar Personas datiem, kurus jūs sniedzat. Mēs izmantojam sīkfailus un citas līdzīgas tehnoloģijas, lai ievāktu informāciju un nodrošinātu atbalstu·noteiktām·šīs·Tīmekļa·vietnes·funkcijām. Līdz ar interneta attīstību mēs šajā nolūkā varam izmantot dažādas tehnoloģijas. Piemēram, mēs varam lietot šīs tehnoloģijas, lai ievāktu informāciju par to, kādā veidā Tīmekļa vietnes apmeklētāji to izmanto (piemēram, kādas lapas viņi apmeklē vai kādas hipersaites izmanto). Mēs analizējam šo informāciju, lai labāk saprastu savu apmeklētāju intereses un vajadzības un uzlabotu Tīmekļa vietnes saturu un funkcionalitāti. Mēs arī izmantojam šo informāciju, lai nodrošinātu Tīmekļa vietnes funkcijas, nelūdzot jums atkārtoti ievadīt mūsu·datu·bāzē jau esošo informāciju. Mēs arī izmantojam šo informāciju, lai personalizētu jūsu pieredzi, kad lietojat šo Tīmekļa vietni, un uzlabotu savus mārketinga pasākumus, tostarp, izmantojot kontekstam atbilstošas reklāmas.

Ja·nevēlaties·saņemt·sīkfailus,·varat·pārlūkprogrammas iestatījumos norādīt,·ka tai·jānoraida·sīkfaili·vai·jābrīdina·jūs par·to·ievietošanu·datorā.·Lai gan sīkfailu pieņemšana nav obligāta, iespējams, jūs bez tiem nevarēsit pilnībā izmantot Tīmekļa vietnes funkcionalitāti, ja jūsu pārlūkprogramma noraidīs mūsu sīkfailus.

Informācija par trešo pušu sīkfailiem un citām tehnoloģijām

Tīmekļa tehnoloģijas šajā Tīmekļa vietnē var ievietot arī pakalpojumu sniedzēji, kas ir trešās puses. Tātad mēs vai pakalpojumu sniedzēji, kas ir trešās puses, var ievietot tīmekļa tehnoloģijas tā Partnera vārdā, kura zīmola informācija tiek rādīta šajā Tīmekļa vietnē, vai šī Partnera pakalpojumu sniedzēju vārdā. Šādā gadījumā mūsu Partnerim ir atļauts lietot ievāktos datus. Šī informācija tiek izmantota, lai uzlabotu jūsu pieredzi šajā Tīmekļa vietnē, mārketinga analīzei, kontekstam atbilstošām un ilustratīvām reklāmām un kvalitātes uzlabošanai. Mēs·varam·izmantot tīmekļa·tehnoloģijas, lai iegūtu·jūsu·IP·adresi.

Mēs un mūsu Partneri saistībā ar šo Tīmekļa vietni izmanto pakalpojumu sniedzējus, kas ir trešās puses, to vidū varētu būt Alexa Metrics, SeeWhy, Google Analytics un Omniture, kā arī ClickTale. Šie un citi pakalpojumu sniedzēji var ievākt informāciju par jūsu apmeklētajām tīmekļa vietnēm, jūsu darbībām tajās un mūsu, mūsu Partneru un mūsu piegādātāju piedāvātajām precēm un pakalpojumiem. Viņi ievāc informāciju un izmanto to saskaņā ar savām konfidencialitātes politikām. Ja vēlaties atteikties no šādas prakses, lūdzu, apmeklējiet attiecīgā pakalpojuma sniedzēja, kas ir trešā puse, vietni, kā norādīts tālāk.

Nesekošanas pieprasījumi

Ja·atteiksities no·jūsu·informācijas·ievākšanas,·izmantojot sīkfailus un citas tīmekļa tehnoloģijas, jūsu esošais(ie) ilustratīvo reklāmu sīkfails(i) tiks izdzēsts(i) un tiks mēģināts saglabāt jaunu sīkfailu, kurā pakalpojumu sniedzējiem būs norādīts turpmāk nesekot jūsu darbībām, kad tiek atklāts šāds sīkfails (“nesekošanas” sīkfails). Ja, apmeklējot·mūsu·atteikšanās·lapu, jūsu·pārlūkprogrammas būs·konfigurētas·sīkfailu noraidīšanai, “nesekošanas”·sīkfailu jūsu·datorā·nevarēs·iestatīt. Tāpat, ja vēlāk izdzēsīsit “nesekošanas” sīkfailus, izmantosit citu datoru vai citu tīmekļa pārlūkprogrammu, būs jāatsakās vēlreiz. Pārlūkprogrammu·“nesekošanas”·signālus mēs pašlaik neņemam vērā.

Trešo personu informācija

Mēs varam arī saņemt noteiktu informāciju par jums no trešajām personām, piemēram, ja izmantojat sociālo tīklu autentifikācijas datus, lai pierakstītos šajā Tīmekļa vietnē, vai citus tiešsaistes datu avotus saskaņā ar šādas informācijas lietošanas un apstrādes noteikumiem, kas noteikti attiecīgajos tiešsaistes datu avotos. Ja·Īpašajām·datu·kategorijām atbilstošie dati·ir·brīvi·pieejami vai·vispārpieejami,·attiecībā·uz·tiem mums·pret·jums·nav·nekādu·saistību.

Atrašanās vietas informācija

Ja·izmantojat·viedtālruni,·mobilo·ierīci·vai·datoru,·lai·piekļūtu·mūsu·Tīmekļa·vietnei,·vai izmantojat mūsu mobilo lietojumprogrammu, mēs·varam·ievākt·informāciju·par·jūsu·atrašanās·vietu. Mēs varam kombinēt šo informāciju ar citu informāciju, kas iegūta, pamatojoties uz atrašanās vietu (piemēram, jūsu IP adrese un norēķinu adreses/pasta indekss), lai·sniegtu ·jums·citus pakalpojumus·jūsu·mobilajā·ierīcē. Mēs kopīgojam jūsu atrašanās vietas informāciju tikai tādām trešajām pusēm, kas palīdz mums nodrošināt jums pakalpojumus. Jūs varat nepiekrist šīs informācijas kopīgošanai, mainot piekļuves atļaujas jūsu mobilajā ierīcē.

   

Informācijas izmantošana un kopīgošana

Jūsu sniegtie Personas dati tiks apstrādāti mūsu serveros. Dažos gadījumos (piemēram, ja mums ir jāizpilda līgumsaistības attiecībā pret jums) informācija var tikt padarīta pieejama trešajām pusēm, kas sniedz pakalpojumus uzņēmumam Digital River.

Kā mēs izmantojam jūsu datus

Mēs varam izmantot jūsu Personas datus šādos nolūkos:

 • lai sazinātos ar jums, ja esat pieprasījis sazināšanos ar mums,
 • lai noteiktu valsti, kurā jūs atrodaties, piemēram, nolūkā nodrošināt atbilstību tirdzniecībai,·drošību·un·krāpšanas·novēršanu,
 • lai citādi pārbaudītu atbilstību piemērojamajiem tiesību aktiem,
 • lai palīdzētu pārbaudīt, vai mūsu rīcībā esošie dati par jums ir pareizi,
 • lai nodrošinātu jums produktu atjauninājumus, īpašos piedāvājumus un citu reklāmas informāciju savā vai Partnera vārdā, ja esat piekritis saņemt·šādu saturu·un·ja tas ir atbilstīgi piemērojamajiem tiesību aktiem,
 • saistībā ar atslēgām, piekļuves kodiem vai citu informāciju, kas jums nepieciešama, lai piekļūtu mūsu Partneru tīmekļa vietnēm vai pakalpojumiem un saņemtu produktus vai pakalpojumus,
 • kā norādīts papildu paziņojumā par konfidencialitāti, kas izlikts Tīmekļa vietnē, un
 • personāla jautājumos, piemēram, lai iegūtu jūsu e-pasta adresi, ja tiešsaistē piesakāties kādai vakancei.

Ja apmeklējat Tīmekļa vietni, lai veiktu darījumu, mēs varam izmantot jūsu Personas datus šādos nolūkos:

 • lai apstrādātu jūsu pasūtījumu, apstrādātu maksājumu, pārbaudītu jūsu·nodokļu·maksātāja·statusu,·apstrīdētu·atmaksas·pieprasījumus,·noteiktu·jūsu·piemērotību·kredītlīnijas·saņemšanai·vai·sniegtu informāciju·par·jūsu·pasūtījuma·statusu,
 • lai·veiktu·krāpšanas pārraudzību un novēršanu,
 • lai nodrošinātu jums individualizētas iepirkšanās iespējas,
 • lai jūsu pirkumu reģistrētu pie ražotāja vai pakalpojumu sniedzēja, kas nepieciešams·garantijas·un·tehniskā·atbalsta saņemšanas·vai·līdzīgos·nolūkos,
 • lai tā tiešsaistes pakalpojuma sniedzējam, kura lietošanas tiesības iegādājaties no mums, nodrošinātu paziņojumu par jūsu pirkumu,
 • lai ar jūsu piekrišanu·izveidotu·kontu·turpmākajiem·pirkumiem,
 • lai nodrošinātu iespēju pagarināt produktu vai pakalpojumu abonementus un
 • lai nodrošinātu jums labu darbības pieredzi un atbalstu (kas, ja tiesību akti to atļauj, var ietvert saziņu ar apmeklētājiem, kuri sāk norēķināšanās procesu, lai mēs·varētu izsekot nepabeigtas·sesijas·vai·pārbaudīt iespējamās·problēmas·Tīmekļa·vietnes lietošanā).

Mēs veiksim saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka ikviena·persona vai struktūrvienība, kas saņem Personas datus iepriekš izklāstītajos nolūkos, ir atbildīga par Personas datu drošību. Ja kāda ārēja struktūrvienība ievāc, saņem vai glabā Īpašajām datu kategorijām atbilstošus datus, jums tiks sniegta·detalizēta informācija·par·šo struktūrvienību, ja to pieprasa piemērojamie tiesību akti. Mūsu pienākumi neattiecas uz informāciju, kas tiek sniegta valsts iestādei, kas ir pilnvarota iegūt šādu informāciju saskaņā ar tiesību aktiem vai rīkojumu, kas pieņemts saskaņā ar attiecīgajā·brīdī·spēkā·esošajiem·tiesību·aktiem.

Automatizēta apstrāde

Noteiktos gadījumos mēs varam izmantot jūsu Personas datus, lai veiktu automatizētas darbības savas komercdarbības uzlabošanai. Piemēram, mārketinga kontekstā mēs varētu izmantot datus, lai segmentētu lietotājus un sagatavotu viņiem personalizētus ziņojumus. Piemēram, mēs varam izmantot amata nosaukumu, lai noteiktu lietotāja profilu un attiecīgi mainītu saturu. Mēs varam izmantot arī datus par lietotāja ģeogrāfisko atrašanās vietu un informāciju par uzņēmumu. Noteiktos apstākļos uz klientu orientēta mārketinga nolūkos·minētais·varētu·attiekties uz jūsu·interesēm, par kurām ir atrodama vispārpieejama informācija.

Tāpat mēs arī veicam krāpšanas pārraudzību, lai samazinātu nepieciešamību manuāli izskatīt pasūtījumus nolūkā·atklāt·krāpšanu. Mēs varētu izmantot arī automatizētu apstrādi saistībā ar nodarbinātību un lai nodrošinātu, ka mūsu darbinieki ievēro iekšējās drošības politikas. Jums ir tiesības nepiekrist jūsu datu izmantošanai darbībām,·kuru·pamatā·ir·automatizēta·apstrāde·un·kuras tādējādi·var·uzskatīt·par·profilēšanu. Taču šādā gadījumā mēs paturam tiesības nepabeigt·jūsu darījuma izpildi.

Anonīmas informācijas izmantošana

Mēs varam izmantot mūsu ievākto Anonīmo informāciju. Šādā gadījumā tiks anonimizēti tādi dati kā vārds un uzvārds, pasta adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un citi dati saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Anonīmo informāciju var izmantot šādiem nolūkiem:

 • lai personalizētu un atbalstītu jūsu iespējas izmantot šo Tīmekļa vietni un/vai mūsu Partneru pakalpojumus,
 • lai uzlabotu šo Tīmekļa vietni, klientu pieredzi, mūsu reklamēšanas sistēmas, kā arī mūsu produktus un pakalpojumus,
 • lai novērstu krāpšanu, piemēram, veidotu identificējošās ierīču·ciparvirknes,
 • lai noteiktu, vai darījumi veikti, izmantojot saistīto mārketingu vai starpniecības programmu,
 • lai šajā Tīmekļa vietnē piedāvātu kontekstam atbilstošas reklāmas un citus komercijas risinājumus,
 • lai sniegtu pārskatus mūsu pašreizējiem un potenciālajiem Partneriem un pakalpojumu sniedzējiem un
 • citos·vēstures,·statistikas,·izpētes·un·analītikas·nolūkos.

Mēs varam izmantot Anonimizēto informāciju gan iepriekš minētajos, gan arī saistītos nolūkos, ja tas atļauts piemērojamajos tiesību aktos.

Mūsu partneri

Mēs sniegsim noteiktus Personas datus, Anonīmo informāciju vai Anonimizēto informāciju mūsu Partneriem, lai izpildītu savas saistības pret jums un citādi palīdzētu uzņēmumam Digital River izmantot Personas datus, kā izklāstīts sadaļā “Kā mēs izmantojam jūsu datus”:

 • lai sagatavotu pārskatus,
 • lai mūsu Partneris vai tā pakalpojumu sniedzējs varētu reģistrēt jūsu pirkumu,
 • lai nodrošinātu jums piekļuvi produktiem vai pakalpojumiem, kurus sniedz mūsu Partneris vai tā piegādātāji
 • lai·palīdzētu·izmantot·tiesības uz garantiju,·tehnisko·atbalstu·vai·pēcpārdošanas·pakalpojumu,
 • lai mūsu partneris vai tā apakšuzņēmējs varētu jums·sūtīt·saziņas·materiālus, izmantojot e-pastu vai tiešo pastu,
 • lai mūsu Partneris vai tā pakalpojumu sniedzējs varētu sniegt pakalpojumus saistībā ar šo Tīmekļa vietni (piemēram, klientu atbalstu vai vienotās pierakstīšanās funkcionalitāti) vai
 • līdzīgos nolūkos, lai izpildītu saistības pret jums.
Mūsu pakalpojumu sniedzēji

Mēs·izmantojam·citu·uzņēmumu,·tostarp·savu·korporatīvo·filiāļu palīdzību,·lai·tie·mums·sniegtu·noteiktus·pakalpojumus·vai·mūsu·vārdā·palīdzētu·mums veikt·šādas·darbības:

 • šīs Tīmekļa vietnes viesošanu,
 • ar kredītkartēm veikto maksājumu apstrādi,
 • krāpniecisku darbību pārraudzības vai atklāšanas pakalpojumu sniegšanu,
 • jūsu pasūtījumu izpildi,
 • maksājumu iekasēšanu,
 • reklāmu nodrošināšanu šajā Tīmekļa vietnē un trešo pušu tīmekļa vietnēs,
 • pasta sūtījumu vai e-pasta ziņojumu sūtīšanu,
 • ar nodarbinātību un personāla jautājumiem saistītu darbību veikšanu un/vai
 • klientu apkalpošanas nodrošināšanu.

Mēs nekopīgosim jūsu Personas datus saviem pakalpojumu sniedzējiem, ja tas saistīts ar pakalpojumu piedāvāšanu mums, ja vien tas nav nepieciešams mūsu Leģitīmo interešu nolūkos un nolūkos veikt mūsu pienākumus saistībā ar mūsu komercijas risinājuma piegādi jums. Saskaņā ar līgumu jebkādu kopīgoto informāciju šiem uzņēmumiem ir atļauts izmantot tikai tāpēc, lai mums vai mūsu vārdā sniegtu pakalpojumus, kā arī tiem ir jāaizsargā jūsu Personas datu konfidencialitāte. Mēs varam arī atļaut šiem uzņēmumiem lietot Anonīmo informāciju to komercdarbības nolūkos. Bez jūsu·piekrišanas·mēs·nekopīgosim jūsu Personas datus savām filiālēm vai nesaistītām trešajām personām, lai tās šo informāciju izmantotu mārketinga nolūkos.

Lai ievērotu juridiskās prasības, nepieļautu krāpšanu un citus noziegumus

Atbilstīgi piemērojamajiem tiesību aktiem mēs par jums varam atklāt Personas datus vai Īpašajām datu kategorijām atbilstošus datus, ja uzskatām, ka to atklāšana ir nepieciešama, lai:

 • ievērotu tiesību aktu vai reglamentējošo dokumentu prasības,
 • nodrošinātu atbilstību valsts pārvaldes, administratīvajam vai tiesas procesam, prasībām vai rīkojumam (piemēram, tiesas izpildrakstam),
 • sadarbotos ar tiesībaizsardzības vai citām valsts izmeklēšanas institūcijām vai ziņotu par darbībām, kas, iespējams, pārkāpj tiesību aktu vai reglamentējošo dokumentu prasības,
 • nepieļautu vai izmeklētu iespējamu noziegumu (piemēram, krāpšanu vai identitātes zādzību) vai drošības vai šīs Konfidencialitātes politikas pārkāpumus (arī aizdomas par pārkāpumiem),
 • izpildītu līguma noteikumus,
 • aizsargātu uzņēmuma Digital River, tā darbinieku, Partneru, trešo pušu, visas sabiedrības vai jūsu tiesības, Tīmekļa vietni vai drošībuiii.
Saistībā ar pārdošanu, apvienošanu vai līdzīgu notikumu

Ja kāda no mūsu korporatīvajām filiālēm vai trešā persona iegūst mūsu uzņēmumu, noteiktus līdzekļus vai kādas mūsu struktūrvienības darbības jomu (piemēram, pārdošanas, apvienošanas, reorganizācijas vai līdzīga notikuma gadījumā), jūsu Personas dati kļūst par šī uzņēmuma īpašumu, ja vien attiecīgās valsts likumi nenosaka citu kārtību. Šādā gadījumā īpašumtiesības ieguvušais uzņēmums jūsu Personas datus joprojām izmanto saskaņā ar attiecīgo Konfidencialitātes politiku, visām piemērojamām papildu piezīmēm par konfidencialitāti, kā arī jūsu vēlmēm attiecībā uz konfidencialitāti, kuras esat izteikuši galvenajai juridiskajai personai.

   

Jūsu izvēles iespējas

Mēs ievērojam jūsu tiesības izvēlēties, kā mēs ievācam, izmantojam un kopīgojam jūsu Personas datus.

Piekļuve jūsu informācijai

Ja vēlaties pārskatīt, labot vai ierobežot šo datu apstrādi, atteikties no tiešā mārketinga vai pieprasīt jūsu Personas datu vai Īpašajām·datu·kategorijām·atbilstošo datu dzēšanu, lūdzu, nosūtiet mums pieprasījumu atbilstīgi informācijai, kas sniegta šīs Konfidencialitātes politikas sadaļā “Kā sazināties ar mums”. Piemēram, ja Personas dati, ko esat mums iesniedzis, ir kļūdaini, lūdzu, sazinieties ar mums, un mēs veiksim atbilstīgus pasākumus, lai izlabotu kļūdas.

Ja sazināsities ar mums, mēs varam lūgt jums sniegt papildu informāciju, lai pārbaudītu jūsu identitāti. Mēs paturam tiesības izpildīt ierobežoti vai noraidīt jūsu pieprasījumu, ja neesat iesniedzis pietiekamu informāciju, lai pārbaudītu jūsu identitāti vai izpildītu juridiskās vai ar mūsu komercdarbību saistītās prasības, kas norādītas mūsu datu saglabāšanas politikā. Kad mēs dzēsīsim jūsu Personas datus vai Īpašo datu kategoriju datus, mēs no tiem atbrīvosimies saskaņā·ar·mūsu·datu·saglabāšanas·politiku, veidā, kas·novērš·datu·zudumu,·zādzību, neatbilstošu izmantošanu vai nesankcionētu piekļuvi.

Jums ir tiesības ziņot vietējai Uzraudzības iestādei, ja domājat, ka jūsu tiesības netiek ievērotas atbilstīgi datu aizsardzības tiesību aktiem. Taču pirms tam, lūdzu, sazinieties ar mums, jo mēs esam apņēmušies sadarboties ar jums, lai novērstu jebkādas bažas par jūsu konfidencialitāti.

Datu saglabāšanas politika

Digital River var saglabāt jūsu Personas datus tik ilgi, kamēr turpināt izmantot mūsu Tīmekļa vietni, un arī·pēc·tam,·ja·to atļauj·vai·nosaka·piemērojamie·tiesību·akti, vai·atbilstīgi·mūsu·komercdarbības·prasībām.

Mārketings un līdzīga saziņa

Kad·sniedzat·savus Personas·datus,·mēs varam·jums·piedāvāt izvēlēties·turpmāk·saņemt·vai nesaņemt mārketinga vai līdzīgus paziņojumus no mums vai mūsu Partneriem. Šie·paziņojumi·var tikt nosūtīti, izmantojot·tiešo·pastu,·e-pastu·vai·tālruni, un tajos tiks ietverta informācija par mūsu produktiem un pakalpojumiem. Jūs varat nepiekrist šādu paziņojumu saņemšanai, nosūtot mums ziņojumu uz e-pasta adresi remove@digitalriver.com vai izpildot e-pasta ziņojumos sniegtos atteikšanās norādījumus.

Ja·piekrītat·jūsu·kontaktinformācijas·pievienošanai Partnera adresātu sarakstam un vēlāk atsaucat savu piekrišanu, jums jāsazinās ar mūsu Partneri (vai jāveic darbības, lai atteiktos no abonēšanas atbilstīgi norādījumiem mūsu Partnera e-pasta ziņojumos), lai jūsu vārds un uzvārds tiktu izņemts no mūsu Partnera adresātu saraksta.

 

Bērnu konfidencialitāte

Šī Tīmekļa vietne nav ne adresēta, ne paredzēta bērniem. Ja neesat sasniedzis pilngadību vai savā valstī nevarat noslēgt juridiski saistošas vienošanās, jūs šo Tīmekļa vietni nedrīkstat izmantot bez vecāku atļaujas. Ja uzskatāt, ka esam saņēmuši informāciju no personas, kuru aizsargā bērnu aizsardzības tiesību akti, bez vecāku piekrišanas, lūdzu, nekavējoties informējiet mūs, un mēs veiksim saprātīgas darbības, lai šo informāciju drošā veidā izņemtu no mūsu datu bāzēm.

i Ja mums būs nepieciešama jūsu rakstiska (vai cita veida) atļauja jūsu Personas datu apstrādei, Datu pārzinis apstrādās šādus Personas datus tikai, ja būs saņemta attiecīga jūsu atļauja, un saskaņā ar atļaujas noteikumiem.

ii Ja vien šāda apstrāde nav aizliegta saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

iii Lūdzu, skatiet arī pamatojumu, ko nosaka piemērojamie attiecīgās valsts tiesību akti.