Privatumo strategija

KeyPagrindinės sąvokos

Šioje Privatumo strategijoje bus naudojamos toliau nurodytos pagrindinės sąvokos.

 • Informacija, kurios nebegalima panaudoti konkrečiam asmeniui nustatyti („Anoniminė informacija“).
 • Nepriklausomas duomenų valdytojas reiškia tą patį, ką ir sąvoka „duomenų valdytojas“ 1995 m. spalio 24 d. direktyvoje 95/46/EB arba kituose paskesniuose duomenų apsaugos teisės aktuose, pavyzdžiui, 2018 m. gegužės 25 d. reglamente (ES) 2016/679, ir reiškia fizinį arba juridinį asmenį, kuris vienas arba kartu su kitais apdoroja asmens duomenis (kaip apibrėžta toliau), nustato asmens duomenų apdorojimo tikslą ir priemones, apdorojamų asmens duomenų sudėtį ir rūšis bei nustato su asmens duomenimis atliekamus veiksmus (operacijas) („Duomenų valdytojas“ arba „Valdytojas“).
 • Duomenys, iš kurių pašalinami tam tikri identifikatoriai, siekiant apsaugoti asmens tapatybės tiesioginį susiejimą su informacija (pvz., paslepiant tam tikrus asmeninius identifikatorius) („Anoniminiai duomenys“).
 • Apdoroti leidžiama, jei tai būtina dėl Valdytojo (arba trečiosios šalies) teisėtų interesų, išskyrus atvejus, kai paveiktų galutinių naudotojų interesai, pagrindinės teisės arba laisvės, kuriuos reikia saugoti („Teisėti interesai“), yra viršesni už Valdytojo interesus.
 • Informacija, kurią naudojant atskirai arba kartu su kita mums pasiekiama informacija, pvz., jūsų vardu, siuntimo ir atsiskaitymo adresu, el. pašto adresu, telefono numeriu, asmens kodu (kai taikoma), gimimo data (kai taikoma), laiko ir vietos duomenimis, banko sąskaitos informacija, operacijų ir mokėjimų įrašais, pristatymo įrašais, ir kita su jūsų paskyra susijusia informacija, kurią mes renkame teikdami komercinį sprendimą, galima nustatyti jūsų tapatybę („Asmens duomenys“).
 • „Digital River“ gali perparduoti produktus atlikdama operacijas komerciniame sprendime ir dažniausiai tokių operacijų įrašuose bus nurodyta kaip pardavėjas ir įrašo pardavėjas („Pardavėjas ir įrašo pardavėjas“).
 • Pagal kai kurių jurisdikcijų duomenų apsaugos įstatymus specialiųjų kategorijų duomenims reikalinga aukštesnio lygio apsauga, pvz., jei apdorojant atskleidžiami sveikatos, rasiniai ar etninės kilmės duomenys („Specialiosios kategorijos duomenys“).
 • Visos taikomos duomenų apsaugos priemonės, kurios gali būti taisomos arba keičiamos, taikomos perduodant duomenis Valdytojams, įsikūrusiems už ES / EEE ribų ir neužtikrinantiems atitinkamo apsaugos lygio („Standartinės sutarčių sąlygos“).
 • Priežiūros institucija (arba jos atitikmuo pagal duomenų apsaugos teisės aktą) yra nepriklausoma viešoji institucija, kuriai naudotojai gali pateikti skundą („Priežiūros institucija“).
 •  

Duomenų valdytojas, informacija, kaip su mumis susisiekti, ir jūsų duomenų apdorojimas

 • Valdytojas (-ai), atsakingas (-i) už jūsų duomenis. „Digital River“ juridinis asmuo, kuris yra Duomenų valdytojas, keisis atsižvelgiant į svetainę, kurioje lankotės, jūsų operaciją Svetainėje ir sutarties kalbą.
 • Kaip su mumis susisiekti. Jei turite klausimų dėl šios Privatumo strategijos arba prašymų, susijusių su jūsų Asmens duomenimis, atitinkančiais galiojančių įstatymų reikalavimus, iš bet kurios pasaulio vietos siųskite mums el. laišką adresu privacy@digitalriver.com, ir mes atitinkamai nukreipsime jūsų klausimą. Jei pageidaujate susisiekti įprastu laišku, žr. mūsų Svetainės skyriuje „Susisiekite su mumis“ pagal regionus pateikiamą kontaktinę informaciją.
 • Jūsų duomenų apdorojimas. Jūsų komercinė užklausa, taigi ir Asmens duomenys, bus optimaliai apdoroti regione (arba šalia jo), kuriam inicijavote seansą. Tai reiškia, kad Asmens duomenys bus apdorojami JAV ir (arba) Airijoje.
 • Atitinkamos saugos priemonės perduodant duomenis į užsienį. Jeigu esate ES / EEE, bet kokį Asmens duomenų perdavimą už ES / EEE ribų saugo Standartinės sutarčių sąlygos ar kitokios vėliau taikomos duomenų apsaugos priemonės. Jūsų Asmens duomenys gali būti perduoti į „Digital River, Inc.“ serverius JAV ir ten apdorojami. Be to, mes galime perduoti jūsų Asmens duomenis kitiems „Digital River“ juridiniams asmenims šioje Privatumo strategijoje nustatytais tikslais, įmonės administravimo tikslais ir kitiems trečiosios šalies duomenų tvarkytojams.
AMERIKA
 • „Digital River, Inc.“ kaip Valdytojas. „Digital River, Inc.“, įskaitant mūsų antrines įmones („Digital River“, „mes“, „mūsų“), priklauso ši svetainė ir ji valdo ją. Svetainėje gali būti programinė įranga, mūsų produktai, paslaugos ir kitas susijęs komercinis sprendimas, kuriame pateikiama ši Privatumo strategija („Svetainė“). Bendrai visus Asmens duomenis, surinktus apsilankius šioje Svetainėje, valdo „Digital River, Inc.“, 10380 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, JAV („Duomenų valdytojas“). Tačiau kartais Duomenų valdytojas yra kitas „Digital River“ juridinis asmuo, kaip nurodyta iš karto toliau.
KITOS ŠALYS
 • „Digital River Ireland, Ltd.“ kaip Valdytojas. Kai pardavėjas ir įrašo pardavėjas yra „Digital River Ireland Ltd.“, visus Svetainėje lankantis pateiktus arba surinktus Asmens duomenis valdo „Digital River Ireland Ltd.“, Unit 153, Shannon Free Zone West, Shannon, Co. Clare, Airija („Duomenų valdytojas“).
 • „Digital River GmbH“ kaip Valdytojas. „Digital River“ juridinių asmenų grupės dalis „Digital River GmbH“ yra el. komercijos perpardavimo paslaugų lyderis ir įgaliotasis produktų ir paslaugų, siūlomų „MyCommerce Share-it“ svetainėje, perpardavėjas. Čia visus Asmens duomenis, pateiktus arba surinktus lankantis „MyCommerce Share-it“ svetainėje, valdo „Digital River GmbH“, Scheidtweilerstrasse 4 Cologne 50933, Vokietija („Duomenų valdytojas“).
 • Kiti „Digital River“ juridiniai asmenys kaip Valdytojai. Atliekant operacijas per kitus „Digital River“ juridinius asmenis, tas „Digital River“ juridinis asmuo gali būti Duomenų valdytojas. Žr. ankstesnį skyrių „Jūsų duomenų apdorojimas“, jame paaiškinta, kur bus atliekamas visuotinis jūsų Asmens duomenų apdorojimas.

Teisinis duomenų apdorojimo pagrindas

Tam tikrose jurisdikcijose jūsų Asmens duomenų apdorojimas yra teisėtas tik tuo atveju, jei tai leidžia duomenų apsaugos teisės aktai. Tokiu atveju mes turime teisėtą visų apdorojimo veiklų pagrindą (išskyrus tuomet, kai taikoma išimtis), kaip apibrėžta toliau.

 • Sutikimas. Naudodamiesi mūsų Svetaine arba kitaip pateikdami savo Asmens duomenis, jūs sutinkate, kad mes rinktume, naudotume ir bendrintume jūsų informaciją, kaip aprašyta šioje Privatumo strategijojei. Jei nesutinkate su šios Privatumo strategijos nuostatomis, nesinaudokite šia Svetaine arba neteikite per šią Svetainę duomenų.
 • Teisėtas interesas. Jūsų duomenis apdorosime remdamiesi Teisėtu interesu, ypač kai jie naudojami rinkodaros tikslais, pvz., siekiant rinkti duomenis iš viešųjų šaltinių ir susisiekti su galimais klientais dėl pokalbio. Be to, galime apdoroti jūsų duomenis, remdamiesi Teisėtu interesu užimtumo srityjeii.
 • Kitas teisėtas pagrindas. Be to, galime apdoroti jūsų duomenis remdamiesi kitu teisėtu pagrindu, pvz., kai apdoroti būtina, kad būtų galima sudaryti su jumis sutartį arba ją vykdyti.

Šios privatumo strategijos aprėptis

Pagrindas ir tikslas

Ši Privatumo strategija taikoma visoms „Digital River“ valdomoms Svetainėms, kuriose ši Privatumo strategija pateikta. Jei įsigyjate produktų „Digital River“ antrinėje įmonėje, atkreipkite dėmesį, kad šios Svetainės prieglobą teikia ir (arba) ją valdo „Digital River“ pagal sutartį su antrine įmone, kuri šios Svetainės pardavimo sąlygose nurodyta kaip produktų pardavėjas. Šios Privatumo strategijos tikslas – pateikti informaciją apie tai, kaip mes:

 • renkame Asmens duomenis ir kitą informaciją, kai jūs naudojatės šia Svetaine;
 • naudojame, tvarkome ir atskleidžiame surinktą informaciją ir
 • tokios informacijos rinkimo ir naudojimo būdų pasirinkimo galimybes.
Šio privatumo strategijos keitimai

Galime atnaujinti šią Privatumo strategiją, kad praneštume apie duomenų tvarkymo praktikos pakeitimus. Keisdami šią Privatumo strategiją, modifikuosime Įsigaliojimo datą. Mūsų keitimai įsigalios iš karto paskelbus. Šios Privatumo strategijos gale pateikta nuoroda į ankstesnę strategiją.

Papildomos privatumo pastabos

Ši Privatumo strategija gali būti papildyta ar pakeista kitomis Svetainėje pateikiamomis privatumo pastabomis. Tokios privatumo pastabos paaiškins, kaip mes tvarkome informaciją, atsižvelgdami į tai, kur tokios privatumo pastabos pateikiamos, ir jas reikia perskaityti kartu su šia Privatumo strategija.

Partnerio arba kitos trečiosios šalies privatumo strategijos

Ši Privatumo strategija taikoma tik informacijos, mūsų surinktos iš jūsų šioje Svetainėje ir bet kurioje kitoje svetainėje, kurioje pateikiama ši Privatumo strategija, naudojimui. Mūsų Svetainėje gali būti bendrai naudojama įmonės, kurios produktus įsigyjate, informacija („Partneris“). Tačiau ši Privatumo strategija netaikoma tiesiogiai mūsų Partnerių ar kitos trečiosios šalies surinktai informacijai, nes tokių kitų privatumo strategijų mes nevaldome. Atidžiai peržiūrėkite kiekvienoje aplankytoje svetainėje paskelbtą privatumo strategiją.

Pardavimo sąlygos

Naudojant arba pateikiant Asmens duomenis šioje Svetainėje, taip pat bus taikomos mūsų Pardavimo sąlygos.

Kaip saugome jūsų informaciją

„Digital River“ imasi pagrįstų veiksmų, kad užtikrintų saugos lygį, atitinkantį mūsų renkamos informacijos delikatumą. Realizavome fizines, technines ir administracines saugos praktikas ir saugos priemones, specialiai sukurtas Asmens informacijai nuo neteisėtos prieigos ir atskleidimo saugoti. Rinkdami arba perduodami svarbią informaciją, pavyzdžiui, finansinės sąskaitos numerį, informacijai apsaugoti naudojame pramonės standartų metodus, kaip to reikalauja atitinkami teisės aktai. Nors jūsų informacijai apsaugoti naudojame pagrįstas priemones, negalime garantuoti internetu pateikiamos arba mūsų duomenų bazėse laikomos informacijos saugos. Turėtumėte tinkamai pasirūpinti informacijos apsauga nuo neteisėto atskleidimo ar netinkamo naudojimo, pavyzdžiui, apsaugodami ją slaptažodžiu ir atsijungdami baigę naudoti bendrai naudojamame kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje. Mes išnaudojame geriausias pramonės šakos praktikas, siekdami sušvelninti galimus kompromisus. Jeigu „Digital River“ laikomi Asmens duomenys bus (arba gali būti, kad bus) atskleisti, sugadinti arba prarasti, mes nedelsdami imsimės taisymo priemonių, laiku informuosime naudotojus ir pranešime kompetentingoms Vyriausybės institucijoms, kaip reikalauja taikomi teisės aktai.

 

Informacijos rinkimas, įskaitant slapukų naudojimą

Rankiniu būdu jūsų pateikiama informacija

Mes renkame Asmens duomenis iš jūsų, kai naudojatės šia Svetaine, pvz.:

 • kai pateikiate informaciją įsigydami produktą arba paslaugą,
 • kai prašote pateikti informaciją apie Svetainę ar kitaip naudojate Svetainę,
 • kai dalyvaujate konkurse ar reklaminiame renginyje, užsiregistruojate, kad gautumėte naujienlaiškį ar susijusias paslaugas,
 • kai pateikiate užsakymą arba perkate, atsisiunčiate ar registruojate produktus arba prašote teikti papildomas paslaugas,
 • kai skambinate klientų aptarnavimo tarnybai, galite savanoriškai pateikti informaciją mūsų atstovams,
 • kai pateikiate prašymą užimti laisvą darbo vietą ar kitaip pateikiate mums užimtumo duomenis.
Specialiosios kategorijos duomenys

Paprastai Specialiosios kategorijos duomenys nerenkami ir neapdorojami. Tačiau tam tikrais atvejais (pvz., įdarbinimo tikslais) tokie duomenys gali būti apdorojami. Tokiu atveju mes būtinai laikysimės taikomų duomenų apsaugos teisės aktų, įskaitant besiremiančius privalomu teisiniu duomenų apdorojimo pagrindu (pvz., sveikatos duomenų apdorojimą draudimo sutarties tikslais). Taikysime pagrįstas saugos praktikas ir procedūras, skirtas Specialiosios kategorijos duomenims apsaugoti.

Informacija iš naršyklės arba įrenginio

Mes taip pat galime gauti informaciją iš žiniatinklio naršyklės. Tai gali apimti informaciją, kuri neidentifikuoja jūsų asmeniškai (pvz., jūsų apsilankymo data ir laikas). Gaunama informacija priklauso nuo jūsų žiniatinklio naršyklės parametrų. Jei apsilankę Svetainėje sukūrėte naudotojo tapatybę, tai bus laikoma jūsų sutikimu apdoroti Asmens duomenis, jei tokiu yra, ir mes galime susieti jūsų naršyklės pateiktą informaciją su jūsų tapatybę identifikuojančia informacija, kaip aprašyta toliau. Norėdami sužinoti, kaip pakeisti naršyklės nustatymus, peržiūrėkite naršyklės nustatymus. Mes taip pat galime rinkti ribotus Asmens duomenis (el. pašto adresą), naudodami žiniatinklio technologijas, susijusius su jūsų Svetainės naudojimu, kaip aprašyta toliau.

Slapukai ir kitos panašios technologijos

Informacija, kurią renkame naudodami slapukus ir panašias technologijas, paprastai nėra identifikuojanti tapatybę, tačiau galime susieti ją su jūsų pateiktais Asmens duomenimis. Mes naudojame slapukus ir kitas panašias technologijas siekdami rinkti informaciją ir palaikyti tam tikras šios Svetainės funkcijas. Plečiantis internetui šiam tikslui galime naudoti įvairių tipų technologijas. Pavyzdžiui, galime naudoti šias technologijas informacijai apie tai, kokiais būdais lankytojai naudoja Svetainę, rinkti (pvz., kokiuose puslapiuose lankosi, kokias nuorodas naudoja). Analizuojame šią informaciją, kad geriau suprastume lankytojų interesus, poreikius, ir tobulintume Svetainės turinį ir funkcijas. Be to, šią informaciją naudojame Svetainės funkcijoms palaikyti neprašydami jūsų pakartotinai įvesti informacijos, kuri jau yra mūsų duomenų bazėje. Be to, naudojame šią informaciją, kad personalizuotume jūsų Svetainės naudojimą ir užtikrintume efektyvesnę rinkodarą, įskaitant tikslinio reklamavimo taikymą.

Jei nenorite gauti slapukų, galite nustatyti, kad naršyklė nepriimtų slapukų arba įspėtų jus, kai kompiuteryje padedamas slapukas. Nors neprivalote priimti slapukų, galėsite naudotis ne visomis Svetainės funkcijomis, jeigu naršyklė atmes mūsų slapukus.

Informacija apie trečiosios šalies slapukus ir kitas technologijas

Žiniatinklio technologijas šioje Svetainėje gali įdiegti ir trečiosios šalies teikėjai. Be to, mes arba trečiosios šalies teikėjai gali įdiegti žiniatinklio technologijas Partnerio (arba jo paslaugų teikėjų), kurio prekės ženklai rodomi Svetainėje, vardu. Tuomet mūsų Partneriui bus leidžiama naudoti surinktus duomenis. Ši informacija naudojama jūsų Svetainės naudojimo patirčiai gerinti, rinkodaros analizės, tikslinės ir vaizdinės reklamos bei kokybės gerinimo tikslais. Naudodami žiniatinklio technologijas, galime rinkti jūsų IP adreso informaciją.

Mes ir mūsų Partneriai šioje Svetainėje naudojame trečiosios šalies paslaugų teikėjus, įskaitant „Alexa Metrics“, „SeeWhy“, „Google Analytics“, „Omniture“ ir „ClickTale“. Šie ir kiti paslaugų teikėjai gali rinkti informaciją apie jūsų apsilankymus svetainėse, jūsų sąveiką su ta svetaine ir mūsų, mūsų Partnerių ir tiekėjų siūlomus produktus ir paslaugas. Jų informacijos rinkimui ir naudojimui taikomos jų privatumo strategijos nuostatos. Apsilankykite atitinkamo trečiosios šalies teikėjo svetainėje, jei norite atsisakyti:

Prašymai nestebėti

Jeigu atsisakote leisti rinkti informaciją naudojant slapukus ir kitas žiniatinklio technologijas, jūsų esamas (-i) ekrano skelbimo slapukas (-ai) bus panaikintas (-i) ir bus bandoma padėti naują slapuką, kuris nurodys paslaugos teikėjui nestebėti būsimų veiksmų, jei toks slapukas (nestebėjimo slapukas) aptinkamas. Jeigu jūsų naršyklės sukonfigūruotos atmesti slapukus, kai apsilankote mūsų atsisakymo puslapyje, nestebėjimo slapuko jūsų kompiuteryje nustatyti negalima. Be to, jei vėliau ištrinate nestebėjimo slapukus, naudojate kitą kompiuterį arba pakeičiate žiniatinklio naršykles, turėsite atsisakyti dar kartą. Šiuo metu mes neatsakome į naršyklės signalus nestebėti.

Informacija iš trečiųjų šalių

Be to, mes galime gauti tam tikros informacijos apie jus iš trečiosios šalies, pvz., jei prisijungiate prie šios Svetainės naudodami socialinio tinklo autentifikavimą arba iš kitų internetinių duomenų šaltinių, pagal tokios informacijos naudojimo ir apdorojimo taisykles, nustatytas atitinkamų internetinių duomenų šaltinių. Jeigu Specialiosios kategorijos duomenys yra laisvai gaunami arba pasiekiami viešajame domene, jų atžvilgiu mes neturime jums jokių įsipareigojimų.

Vietos informacija

Kai pasiekiate Svetainę naudodami išmanųjį telefoną, mobilųjį įrenginį ar kompiuterį arba naudojate mūsų programą mobiliesiems, galime rinkti informaciją apie jūsų fizinę buvimo vietą. Galime derinti šią informaciją su kita vietove pagrįsta informacija (pvz., jūsų IP adresu ir atsiskaitymo adresu / pašto kodu), kad teiktume jums mobiliajame įrenginyje kitas paslaugas. Jūsų vietos informaciją bendriname tik su trečiąja šalimi, kuri padeda mums teikti paslaugas. Galite atsisakyti bendrinti šią informaciją pakeitę teises savo mobiliajame įrenginyje.

   

Informacijos naudojimas ir bendrinimas

Jūsų pateikti Asmens duomenys bus apdorojami mūsų kompiuterių serveriuose. Kai kuriais atvejais (kai tai būtina vykdant mūsų sutartinius įsipareigojimus jums) tokia informacija gali būti padaryta pasiekiama trečiajai šaliai, teikiančiai paslaugas „Digital River“.

Kaip naudojame jūsų duomenis

Jūsų Asmens informaciją galime naudoti toliau nurodytais tikslais:

 • siekdami susisiekti su jumis, jei pateikiate susisiekimo su jumis užklausą,
 • siekdami nustatyti jūsų buvimo šalį, pvz., prekybos taisyklių laikymosi, saugos ir apgaulės prevencijos tikslais,
 • siekdami kitais būdais patvirtinti atitinkamų teisės aktų laikymąsi,
 • siekdami padėti patikrinti mūsų turimų duomenų apie jus tikslumą,
 • siekdami teikti jums produktų naujinimus, specialius pasiūlymus ir kitą reklaminę informaciją savo arba Partnerio vardu, kai sutinkate ją gauti ir kai tai galima pagal galiojančius teisės aktus,
 • kartu su raktais, prieigos kodais arba kita informacija, kad galėtumėte pasiekti mūsų Partnerių svetaines arba paslaugas ir gauti produktus arba paslaugas,
 • kaip nurodyta papildomoje privatumo pastaboje, paskelbtoje šioje Svetainėje, ir
 • žmogiškųjų išteklių tikslais, pvz., siekiant gauti jūsų el. pašto adresą, jeigu internetu pateikiate prašymą dėl darbo vietos.

Mes taip pat galime naudoti jūsų Asmens duomenis toliau nurodytais tikslais, kai apsilankote Svetainėje, kad įvykdytumėte operaciją:

 • siekdami apdoroti jūsų užsakymą, mokėjimą, patvirtinti jūsų apmokestinimo būseną, užginčyti mokesčių grąžinimą, nustatyti tinkamumą teisei į kredito liniją arba pranešti apie jūsų užsakymo būseną,
 • apgaulės kontrolės ir prevencijos tikslais,
 • siekdami užtikrinti asmeniniams poreikiams pritaikytą apsipirkimą,
 • siekdami registruoti pirkinį susisiekę su gamintoju ar paslaugos teikėju ir užtikrinti garantiją, techninę priežiūrą ir panašiais tikslais;
 • siekdami įspėti apie jūsų pirkinį internetinės paslaugos teikėją, kurio paslaugą įsigijote iš mūsų,
 • siekdami nustatyti paskyrą, kurią galėsite naudoti pirkdami ateityje, jei davėte sutikimą,
 • siekdami palengvinti produktų ar paslaugų užsakymų atnaujinimą ir
 • užtikrinti efektyvų naudojimą ir palaikymą (kuris gali, kiek leidžia teisės aktai, apimti kontaktus su atsiskaitymo procesą pradėjusiais lankytojais, kad būtų galima stebėti nebaigtą seansą arba matyti, jei iškilo problema naudojant Svetainę).
<

Mes imsimės pagrįstų veiksmų, skirtų užtikrinti, kad bet koks fizinis arba juridinis asmuo, gaunantis Asmens duomenis anksčiau aprašytais tikslais, įsipareigotų saugiai laikyti Asmens duomenis. Jeigu Specialiosios kategorijos duomenis renka, gauna arba laiko išorinis juridinis asmuo, jums bus pateikta tokio juridinio asmens išsami informacija, jei to reikalauja atitinkami teisės aktai. Mūsų įsipareigojimai nebus taikomi informacijai, kurią pateikiame bet kokiai Vyriausybės institucijai, turinčiai teisę gauti tokią informaciją pagal įstatymą arba nurodymą, pagrįstą tuo metu galiojančiu įstatymu.

Automatizuotas apdorojimas

Tam tikrose situacijose galime naudoti jūsų Asmens duomenis, kad galėtume priimti automatizuotus verslo tobulinimo sprendimus. Pavyzdžiui, rinkodaros srityje, naudodami duomenis, galime segmentuoti naudotojus ir taikyti jiems asmeniškai pritaikytus pranešimus. Pavyzdžiui, atsižvelgdami į pareigas, galime nustatyti naudotojus ir atitinkamai keisti turinį. Be to, galime naudoti šių naudotojų geografinę vietą ir įmonės duomenis. Kai kuriomis aplinkybėmis, atsižvelgiant į paskyra pagrįstą rinkodarą, tai gali apimti viešajame domene rastus paspaudimus „Patinka“.

Be to, taikome apgaulės kontrolę, kad sumažintume rankiniu būdu atliekamų peržiūrų ieškant apgaulingų užsakymų. Taip pat automatizuotą apdorojimą galime naudoti įdarbindami ir užtikrinti, kad mūsų darbuotojai laikytųsi vidinių saugos strategijų nuostatų. Jūs turite teisę nesutikti su sprendimais, pagrįstais automatizuotu duomenų apdorojimu, kuriuos galima apibūdinti kaip profiliavimą. Tačiau tokiu atveju pasiliekame teisę neužbaigti jūsų operacijos.

Anoniminės informacijos naudojimas

Galime naudoti surinktą anoniminę informaciją. Tokiu atveju pagal galiojančius teisės aktus bus anonimizuoti toliau nurodyti duomenų elementai, pvz., vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas ir kiti duomenų elementai. Anoniminę informaciją galima naudoti tokiais tikslais, kaip aprašyta čia:

 • siekiant pritaikyti asmeniniams poreikiams ir palaikyti šios Svetainės ir (arba) mūsų partnerių paslaugų naudojimą,
 • siekiant tobulinti Svetainę, klientų patirtį, mūsų reklamavimo sistemas, produktus ir paslaugas,
 • apgaulės prevencijos tikslais, pvz., siekiant kurti įrenginio skaitmeninį atspaudą,
 • siekiant identifikuoti operacijas, susijusias su antrinės įmonės rinkodara arba registracijos programa,
 • siekiant teikti šioje Svetainėje ir kituose komerciniuose sprendimuose tikslinius skelbimus,
 • siekiant teikti ataskaitas mūsų esamiems ir būsimiems Partneriams ir paslaugos teikėjams,
 • kitais su istorija, statistika, tyrimu ir analize susijusiais tikslais.

Be to, galime naudoti Anoniminius duomenis anksčiau nurodytais ir susijusiais tikslais, kiek leidžia galiojantys teisės aktai.

Mūsų partneriai

Pateiksime tam tikrus Asmens duomenis, Anoniminę informaciją arba Anoniminius duomenis mūsų Partneriams, kad įvykdytume savo įsipareigojimus jums ir kitaip padėtume „Digital River“ naudoti Asmens duomenis, kaip aprašyta skyriuje „Kaip naudojame jūsų duomenis“:

 • siekdami kurti ataskaitas,
 • siekdami suteikti Partneriui arba jo paslaugų teikėjui galimybę užregistruoti jūsų pirkimą,
 • siekdami suteikti prieigą prie Partnerio arba jo teikėjų produktų arba paslaugų,
 • siekdami palengvinti garantinio aptarnavimo, techninės priežiūros arba paslaugų po pardavimo teikimą,
 • siekdami suteikti galimybę Partneriui arba rangovams siųsti el. laišką arba tiesiogiai bendrauti paštu, jei sutikote gauti tokius laiškus,
 • siekdami leisti Partneriui arba jo paslaugos teikėjui teikti paslaugas, susijusias su šia Svetaine, pavyzdžiui, klientų palaikymo arba vienkartinio prisijungimo, arba
 • panašiais tikslais, kad įvykdytume įsipareigojimus jums.
Mūsų paslaugų teikėjai

Mes sudarome sąlygas kitoms įmonėms, įskaitant mūsų korporacijos antrines įmones, teikti tam tikras paslaugas mums arba mūsų vardu ir padėti mums vykdyti verslą, pvz.:

 • teikti šios Svetainės prieglobą arba ją valdyti,
 • apdoroti mokėjimus kredito kortele,
 • teikti apgaulės kontrolės ir aptikimo paslaugas,
 • vykdyti duomenų vientisumo patikras,
 • siūlyti jums kredito liniją,
 • teikti optimizavimo paslaugas,
 • vykdyti jūsų užsakymą,
 • rinkti mokėjimus,
 • teikti skelbimus šioje Svetinėje ir trečiosios šalies svetainėse,
 • siųsti įprastus arba el. laiškus,
 • su įdarbinimu ir žmogiškaisiais ištekliais susijusiais tikslais ir (arba)
 • teikti klientų aptarnavimo paslaugas.

Nebendrinsime jūsų Asmens duomenų su mūsų paslaugų teikėjais, jei tai susiję su jų siūlomomis paslaugomis mums, nebent tai bus būtina mūsų Teisėtų interesų ir įsipareigojimų vykdymo tikslais, teikiant mūsų komercinį sprendimą jums. Šiems paslaugų teikėjams pagal sutarties sąlygas gali tekti naudoti bet kokią mūsų jiems pateiktą informaciją tik teikiant paslaugas mums arba mūsų vardu ir saugoti jūsų Asmens duomenų konfidencialumą. Be to, mes galime leisti šioms įmonėms jų verslo tikslais naudoti Anoniminę informaciją. Jūsų Asmens duomenys nebus bendrinami su mūsų antrinėmis įmonėmis ar nesusijusiomis trečiosiomis šalimis jų rinkodaros tikslais be jūsų sutikimo.

Teisinių reikalavimų laikymasis, kelio užkirtimas apgavystėms ir nusikaltimams

Tiek, kiek leidžia taikomi teisės aktai, galime atskleisti Asmens duomenis arba Specialiosios kategorijos duomenis apie jus, kai manome, kad toks atskleidimas reikalingas:

 • atitinka įstatymų ar teisinius reikalavimus,
 • atitinka Vyriausybės, administracines arba teisines procedūras, reikalavimus arba įsakymus (pavyzdžiui, teismo šaukimo),
 • siekiant bendradarbiauti su teisėsaugos arba kitomis vyriausybinėmis institucijomis atliekant tyrimus arba pranešti apie bet kokią veiklą, kuri gali pažeisti teisinius arba norminius reikalavimus,
 • siekiant apsaugoti ar ištirti galimą nusikaltimą, pvz., apgavystę ar tapatybės vagystę,
 • siekiant įgalinti sutartį,
 • siekiant apsaugoti „Digital River“ ir mūsų darbuotojų, Partnerių, trečiosios šalies ir bendrai visuomenės arba jūsų įstatymų galios teisesiii.
Dėl pardavimo, sujungimo arba susijusio įvykio

Jei viena iš mūsų korporacijos antrinių įmonių arba trečioji šalis įsigijo verslą, konkretų turtą arba verslą iš vieno iš mūsų veikiančių skyrių (pavyzdžiui, pardavus, sujungus, reorganizavus ar dėl panašaus įvykio), jūsų Asmens duomenis perims ši įmonė, jei kitaip nenurodo vietos teisės aktai. Tokiu atveju įsigijusi įmonė naudos jūsų Asmens informaciją pagal šią taikomą Privatumo strategiją, taikomas papildomas privatumo pastabas ir jūsų pareikštas privatumo nuostatas valdymo organui.

   

Jūsų galimybės pasirinkti

Gerbiame jūsų teisę rinktis būdus, kuriais mes renkame, naudojame ir bendriname jūsų Asmens duomenis.

Prieiga prie jūsų informacijos

Jei norite peržiūrėti informaciją, ją koreguoti, apriboti apdorojimą, prieštarauti dėl tiesioginės rinkodaros arba pateikti prašymą ištrinti jūsų Asmens duomenis arba Specialiosios kategorijos duomenis, pasinaudoję šios Privatumo strategijos skyriuje „Kaip su mumis susisiekti“ pateikta informacija, atsiųskite mums prašymą. Pavyzdžiui, jeigu mums pateiktuose jūsų Asmens duomenyse yra klaida, susisiekite su mumis, ir mes imsimės atitinkamų priemonių klaidai ištaisyti.

Jei kreipsitės į mus, galime paprašyti pateikti papildomos informacijos jūsų tapatybei patvirtinti. Pasiliekame teisę apriboti arba atmesti jūsų prašymą, jeigu nepateikiate pakankamai informacijos, kad galėtume patvirtinti jūsų tapatybę, arba neatitinkate mūsų teisinių ir verslo reikalavimų, nurodytų mūsų duomenų saugojimo strategijoje. Kai panaikinsime jūsų Asmens duomenis arba Specialiosios kategorijos duomenis, jų bus atsikratyta tokiu būdu, kad nebūtų galima prarasti, pavogti, netinkamai panaudoti arba neteisėtai pasiekti, laikantis mūsų duomenų saugojimo strategijos nuostatų.

Turite teisę pranešti vietos Priežiūros institucijai, jei manote, kad nepakankamai paisoma jūsų teisių pagal duomenų apsaugos teisės aktus. Tačiau prieš tai prašome susisekti su mumis tiesiogiai, kad kartu galėtume išspręsti visus su privatumu susijusius reikalus.

Duomenų saugojimo strategija

„Digital River“ gali saugoti jūsų Asmens duomenis, kol jūs naudositės mūsų Svetaine ir vėliau, kiek leidžia arba reikalauja atitinkami teisės aktai arba kiek reikalinga tenkinant mūsų verslo poreikius.

Rinkodara ir susiję pranešimai

Kai pateikiate Asmens duomenis, galime pasiūlyti jums pasirinkti gauti daugiau rinkodaros ir kitų susijusių pranešimų iš mūsų ir mūsų Partnerių. Šie pranešimai gali būti tiesioginių laiškų, el. laiškų arba telefono skambučių forma ir juose jums bus pateikiama informacija apie mūsų produktus ir paslaugas. Galite atsisakyti gauti šiuos pranešimus atsiuntę mums el. laišką adresu remove@digitalriver.com arba įvykdę visas pranešimo el. laiške pateiktas prenumeratos atsisakymo instrukcijas.

Jeigu leidžiate įtraukti kontaktinę informaciją į mūsų Partnerio siuntimo sąrašą ir vėliau šį leidimą panaikinate, norėdami pašalinti savo vardą iš mūsų Partnerio siuntimo sąrašų, privalote susisiekti su mūsų Partneriu (arba vykdyti Partnerio el. laiškuose pateikiamas prenumeratos atsisakymo instrukcijas).

 

Vaikų privatumas

Ši svetainė nėra skirta vaikams. Jeigu esate nepilnametis arba negalite sudaryti teisiškai įpareigojančių sutarčių savo šalyje, naudotis šia Svetaine galite tik gavę reikalingą suaugusiojo sutikimą. Jei manote, kad gavome informaciją iš asmens, kurį saugo vaikų apsaugos įstatymai, negavę reikalingo tėvų sutikimo, nedelsdami apie tai mums praneškite, ir mes imsimės reikalingų veiksmų, kad šią informaciją saugiai pašalintume.

i Jeigu mums reikės raštiško (ar kitos formos) sutikimo apdoroti jūsų Asmens duomenis, Duomenų valdytojas tokius Asmens duomenis apdoros tik gavęs atitinkamą jūsų sutikimą ir pagal šio sutikimo sąlygas.

ii Tik tuo atveju, jeigu tokio apdorojimo nedraudžia taikoma teisė.

iii Taip pat žr. atitinkamų vietos įstatymų suteikiamus pagrindus.