A Digital River értékesítési feltételei

Utolsó frissítés: 7/7/2023A Digital River, Inc. és annak leányvállalatai (a továbbiakban együttesen: „Digital River”, „vállalatunk”, „mi”) világszínvonalú és nemzetközi online viszonteladói szolgáltató. Alapvető megfelelőségi, csalásellenes, adózási és fizetési szolgáltatásokat kínálunk annak a szolgáltatónak vagy gyártónak (a továbbiakban: „szolgáltató”), akinek neve a jelen értékesítési feltételek (a továbbiakban: „feltételek”) helyéül szolgáló weboldalon vagy kereskedelmi megoldáson (a továbbiakban: „oldal”) szerepel. A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó jogok (a továbbiakban: „szolgáltatások”) értékesítési céllal az oldalon való elérhetővé tételekor a saját nevünkben, az adott szolgáltató hivatalos viszonteladójaként járunk el.
Vásárlását a Digital River, Inc. vagy annak egyik leányvállalata kezeli az Ön tartózkodási helyétől függően. Leányvállalatainkról bővebb információt itt találhat:
FONTOS: Olvassa el figyelmesen az alábbi feltételeket, mielőtt vásárolna az oldalon.. A dokumentum olyan fontos korlátozásokat és kizárásokat tartalmaz, melyek az oldalon végzett vásárlásra vonatkoznak, a felelősség korlátozását és a bíróságra vonatkozó, kötelező érvényű illetékességi záradékot is beleértve. Amikor megrendelést ad le az oldalon, elfogadja a jelen feltételeket, és az oldalon történő mindenfajta értékesítés feltétele, hogy Ön elfogadja a feltételeket. Ha nem fogadja el valamelyik feltételt, ne használja tovább az oldalt, és ne adjon le megrendelést.
Önre a feltételek azon verziója kötelező érvényű, amely a rendelés leadásának napján hatályos. A feltételeket időnként módosíthatjuk, ilyen esetben közzétesszük a dokumentumot az oldalon. Az Ön felelőssége, hogy minden alkalommal ellenőrizze a feltételeket, amikor rendel vállalatunktól.

Az üzemeltető személye

Digital River, Inc.
10380 Bren Road West
Minnetonka, MN 55343
E-mail: onlinestore.en.cs@digitalriver.com

1. rész: A megállapodás teljes szövege

A feltételek szövege tartalmazza az Ön és a Digital River között létrejött teljes megállapodást a termékek vagy szolgáltatások oldalon történő vásárlására vonatkozóan; valamint felülír minden korábbi, kereskedelmi tevékenységből, üzletkötésből vagy szokásból fakadó nyilatkozatot, megállapodást vagy feltételt. A feltételek módosítása csak akkor érvényesíthető vállalatunkkal szemben, ha az írásban történik, és vállalatunk aláírja azt.

2. rész: Adatainak védelme

A jelen feltételekbe hivatkozás útján beépített adatvédelmi nyilatkozatunk szabályozza a személyes adatok oldalon keresztüli, Ön által történő rendelkezésre bocsátását és általunk történő használatát. Azzal, hogy átadja vállalatunknak személyes adatait a megrendeléssel kapcsolatban, Ön beleegyezik abba, hogy adatait (közvetlenül vagy harmadik szolgáltató segítségével) feldolgozzuk a rendelés teljesítése érdekében, adatvédelmi nyilatkozatunkkal összhangban.
A vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat megtekintéséhez kattintson ide.
A Digital River és szolgáltatónk saját jogú adatkezelőként kezel személyes adatokat. Két különálló adatkezelőként sem a Digital River, sem a szolgáltató nem ellenőrzi az Önre vonatkozó személyes adatok másik fél általi kezelését. A szolgáltató Önre vonatkozó személyes adatokat kezelhet az Ön által rendelt áruk kiszállítása, a visszaküldések intézése és a vevőszolgálati tevékenység Önnek történő biztosítása érdekében. Emellett a szolgáltató üzletszerzési célokra is felhasználhatja az Önre vonatkozó személyes adatokat a vonatkozó törvényeknek megfelelően és adott esetben az Ön beleegyezésével. Ha tudni szeretné, hogyan használja szolgáltatónk az Önre vonatkozó adatokat, olvassa el a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatát és irányelveit.

3. rész: Az Ön kötelezettségei és nyilatkozatai

Ezt az oldalt nem gyermekeknek és szerződéskötési jogképességgel nem rendelkező személyeknek tervezték és szánják. Rendelés leadásakor Ön nyilatkozik arról, hogy szerződéskötési jogképességgel rendelkezik abban az államban vagy országban, ahol tartózkodik. Ha harmadik fél nevében ad le rendelést, Ön nyilatkozik arról, hogy felhatalmazással rendelkezik, hogy eljárjon a szóban forgó fél nevében, valamint a feltételek Ön általi elfogadása a harmadik fél általi elfogadásnak felel meg.
Ön kijelenti, hogy betartja az összes vonatkozó törvényt és szabályozást, beleértve az export- és importszabályokat is. Ön kijelenti, hogy a termékeket vagy szolgáltatásokat nem exportálás, viszonteladás, továbbadás vagy bármely vonatkozó törvénynek nem megfelelő felhasználás céljával vásárolja, ez utóbbinál beleértve például az Egyesült Államok exportigazgatási törvényét vagy az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma által alkalmazott, vonatkozó szankciókat és embargókat. Emellett Ön elfogadja, hogy a termékek és szolgáltatások nem használhatók törvényellenes vagy nem engedélyezett célra.
Ön kijelenti, hogy a vásárlással kapcsolatban Ön által megadott adatok – mint például lakcím, e-mail-cím, fizetési adatok – hiánytalanok és pontosak. Ön kijelenti, hogy jogosult arra, hogy a vásárláshoz megjelölt fizetési mód szerint alkalmazza és kezdeményezze a fizetést.

4. rész: Megrendelés

Amikor az oldalon termékeket és szolgáltatásokat kínálunk, felkérjük Önt, hogy tegyen ajánlatot a bemutatott termékek és szolgáltatások megvásárlására. Amikor rendelést ad le az oldalon található megfelelő gombra vagy hiperhivatkozásra történő kattintással vagy annak aktiválásával, azzal jogilag kötelező erejű ajánlatot tesz vállalatunknak a jelen feltételek szerint kiválasztott termékek és szolgáltatások megvásárlására.
Ajánlatát csak akkor fogadjuk el, ha megérkezik a választott fizetési mód szerinti jóváhagyás, és a terméket kiszállítottuk vagy más módon – például letöltési hivatkozás biztosításával – eljuttattuk Önnek.
Vállalatunk fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint elutasítsa az Ön ajánlatát, és törölje a megrendelést. Bármely rendszer által generált rendelési visszaigazolás, melyet a megrendelés leadásakor küldünk, csak az Ön ajánlatának visszaigazolását és nem az Ön ajánlatának elfogadását jelenti, annak adatai ugyanis a fizikai termékek szállítása vagy a szolgáltatások átadása előtt módosulhatnak. A rendelési és fizetési adatok jóváhagyását követően a Digital River beszerzi az Ön által rendelt árut a szolgáltatótól annak érdekében, hogy azt továbbértékesítse Önnek.
Megrendelés leadásakor Ön elfogadja, hogy vállalatunk elektronikus kommunikációt alkalmaz a tranzakcióval kapcsolatban, valamint elektronikus úton küldi meg a tájékoztatókat, nyilatkozatokat és a tranzakció adatait.
Ön hozzájárul ahhoz, hogy vállalatunk a vonatkozó törvények szerint megőrizheti a releváns szerződési adatokat, beleértve a megkereséseket és visszaigazolásokat is.

5. rész: A termékek bemutatása és árazása

Vállalatunk mindent megtesz annak érdekében, hogy az oldalon eladásra kínált termékek és szolgáltatások bemutatása és ábrázolása a lehető legpontosabb és legteljesebb legyen. Azonban hibák előfordulhatnak, és ilyen esetben vállalatunk fenntartja a jogot azok javítására és felülvizsgálatára.
Az árak módosulhatnak. A fizetendő ár az Ön ajánlatának elfogadásakor érvényes ár, a webhelyen szereplő pénznemben. Ha az oldalon ettől eltérő információ nem szerepel, a termékek és szolgáltatások árai nem tartalmazzák az áfát, egyéb adókat, valamint a szállítási, exportálási és egyéb költségeket.

6. rész: Fizetési feltételek

Ön elfogadja, hogy a termék árát az oldalon felajánlott fizetési módok segítségével fizeti ki. A fizetési módokra külön feltételek vonatkozhatnak. Vállalatunk külső szolgáltatókat vehet igénybe a fizetés feldolgozásához és engedélyezéséhez. Rendelés leadásakor Ön hozzájárul ahhoz, hogy vállalatunk és külső szolgáltató(i)nk Önre terheljék a vásárlás összegét az Ön által választott fizetési módnak megfelelően. Ön emellett hozzájárul ahhoz, hogy vállalatunk a vásárlás teljes összegét Önre terhelje – a vonatkozó adókat, szállítási költséget és vámokat is beleértve – a megjelölt fizetési módnak megfelelően. Ön kijelenti, hogy amennyiben vállalatunk leszállította Önnek a terméket vagy szolgáltatást, és a fizetés valamilyen okból sikertelen, Ön kérésünkre a teljes esedékes összeget kifizeti.

7. rész: Exportálás

Az oldalon eladásra kínált termékekre és szolgáltatásokra az Amerikai Egyesült Államok és más országok importálásra, exportálásra és újrakivitelre vonatkozó törvényei alkalmazandók. Amikor az oldalon vásárol, Ön elfogadja ezeket az importálási és exportálási törvényeket és szabályozásokat, beleértve azokat a törvényeket és szabályozásokat is, amelyek korlátozzák a termékek és szolgáltatások rendeltetési helyét, felhasználóit és végfelhasználását. Ön kijelenti, hogy nem vásárolja meg és nem használja az oldalon eladásra kínált termékeket és szolgáltatásokat, amennyiben tartózkodási országának bármely vonatkozó törvénye azt tiltja. Szigorúan tilos az oldalon értékesített termékekhez vagy szolgáltatásokhoz hozzáférni vagy azokat használni olyan helyszínen, ahol azok használatát törvény tiltja.
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának különös megjelölésű állampolgárokat és tiltott személyeket felsoroló listáján („SDN”) szereplő felek (lásd: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/sdn-list/pages/default.aspx) nem rendelkeznek és nem rendelkezhetnek vagyoni érdekeltséggel az ezen az oldalon megvásárolt termékek vonatkozásában.
Az oldalon történő vásárlással Ön kijelenti, hogy nem szerepel az SDN listán, valamint nem áll legalább 50%-ban olyan személy vagy vállalat tulajdonában, amely szerepel az SDN listán. Emellett Ön kijelenti, hogy nem jár el a következők nevében, és azoknak nem továbbít az oldalon megvásárolt terméket: (1) az Amerikai Egyesült Államok kormánya által korlátozottnak megjelölt szereplők; (2) jogszabály által tiltott szereplő; vagy (3) minden tiltott végfelhasználás vagy rendeltetési hely, az Egyesült Államok exportigazgatási törvényében meghatározottak szerint.

8. rész: Vám- és importköltségek

A fizikai termék megvásárlására vámtarifák, vámok, illetékek, adók és/vagy egyéb díjak vonatkozhatnak, melyeket a célországban kell megfizetni („importköltségek”). A vásárlásért fizetett összeg nem tartalmazza ezeket az importköltségeket, kivéve, ha azt kifejezetten jelezzük a rendelési folyamat során. Ön kijelenti, hogy mint fogadó fél a termék rendeltetési országában, az Ön feladata a termékek vagy szolgáltatások azon országba bejuttatása, ahol azokat használni kívánja, az áru megfelelő bejelentése az illetékes vámhatóságnak, a vonatkozó importköltségek megfizetése, valamint az importálással kapcsolatos minden egyéb követelmény teljesítése.
Vásárláskor felajánlhatjuk Önnek e lehetőséget, hogy előre rendezze az importköltségeket. Az importköltségek becsléséhez üzletileg ésszerű erőfeszítéseket teszünk. Azonban, mivel ezekre nincs befolyásunk, nem tudjuk teljes pontossággal előre meghatározni a végleges importköltségeket. Ön elfogadja, hogy a tényleges importköltségek eltérhetnek a vállalatunk által becsült összegtől.
 • Ha az importköltségek előre történő kifizetését választja: Ha a tényleges importköltségek meghaladják az általunk becsült összeget, vállalatunk nem kéri a különbözet kifizetését, és ha a tényleges importköltségek nem érik el az általunk becsült összeget, vállalatunk nem téríti vissza a különbözetet.
 • Ha nem választja az importköltségek előre történő kifizetését: A tényleges importköltségek teljes összegének megfizetése az Ön felelőssége. Ha a vámkezelés keretében az Ön nevében más rendezi a tényleges importköltségek egy részét vagy egészét, Önnek kérésre ennek a szereplőnek kell megtérítenie a tényleges importköltségek teljes összegét. Amennyiben nem rendezi az importköltségeket a kellő időben, a szállítás késhet, valamint előfordulhat, hogy további díjakat és illetékeket kell fizetnie
A vásárlásra vonatkozó importköltségekkel, követelményekkel és eljárásokkal kapcsolatos tájékoztatásért forduljon az illetékes vámhivatalhoz.

9. rész: Kiegészítő feltételek

Az általunk kínált termékek és szolgáltatások Ön által történő használatára szolgáltatóink további feltételei vonatkozhatnak. Ezeket a vásárláskor ismertetjük Önnel, vagy a vásárolt termékhez/szolgáltatáshoz mellékeljük. Vásárlás előtt olvassa el figyelmesen a jelzett további feltételeket. Ne adjon le rendelést, ha nem fogadja el ezeket a feltételeket. Amennyiben kiegészítő feltételeket kap a vásárolt termék vagy szolgáltatás mellé, azonnal olvassa el a dokumentumot. Ha nem fogadja el ezeket a feltételeket, ne használja a terméket vagy szolgáltatást, és a visszaküldés kezdeményezéséhez forduljon a vevőszolgálathoz.
Ha a vállalatunk által eladásra kínált termék vagy szolgáltatás szoftver, annak használatához licencet biztosítunk. A törvény és a licencfeltételek által engedélyezett esetek kivételével tilos a szoftver másolása, adaptálása, fordítása, elérhetővé tétele, terjesztése, megváltoztatása, módosítása, szétszerelése, felbontása, visszafejtése vagy más szoftverrel történő kombinálása.
Szolgáltatás használati jogának vásárlásakor – mint például garanciális megoldás, szoftver mint szolgáltatás, digitális hozzáférés szolgáltatónk vagy harmadik fél által üzemeltetett és biztosított megoldáshoz – immateriális jogot értékesítünk Önnek az adott külső szolgáltatás meghatározott időn át elérhető hozzáféréséhez, használatához vagy az abban való részvételhez. Vállalatunk nem az adott szolgáltatás üzemeltetője, és nem vállal kötelező biztosítékot a szolgáltatás elérhetőségére vonatkozóan.

10. rész: Szállítás és kézbesítés

Ha elfogadjuk ajánlatát, üzletileg ésszerű erőfeszítéseket teszünk a fizikai termékeknek az Ön által a rendeléskor megadott és az általunk Önnek küldött rendelési visszaigazolásban megjelölt helyszínre történő szállítása és kézbesítése érdekében. Önnek ellenőriznie kell a rendeléskor megadott szállítási címet („szállítási cím”). Hibás vagy hiányos adat esetén forduljon vállalatunkhoz a szállítási cím mielőbbi javítása érdekében. A rendelés feldolgozása és teljesítése után a szállítási cím nem módosítható. Fenntartjuk a jogot arra, hogy töröljük a rendelést és/vagy Önre terheljük a szállítási cím Ön által történő módosításakor felmerülő többletköltségeket.
A megrendeléskor jelzett szállítási idők csak becslések, és így nem garantálhatók.
Ha a terméket részletekben szállítjuk, minden részlet külön szerződésnek felel meg. Egy vagy több részletnél felmerülő hiba esetén Ön nem mondhatja fel a teljes szerződést, és nem törölheti az esetleges további részleteket.

11. rész: Visszaküldés és visszatérítés

A vásárlása vonatkozó visszaküldési feltételek az oldalon található visszaküldési feltételekben találhatók. A szoftver vásárlására vonatkozó visszaküldési jog nem alkalmazható abban az esetben, ha Ön kibontja a szoftvert védő fóliát, megbontja a licencmatricát, és/vagy használja a szoftvert. Ha a szolgáltató nem rendelkezik visszaküldési irányelvekkel, a Digital River az általános 30 napos visszaküldési időt alkalmazza a megfelelő termékekre
Az Amerikai Egyesült Államok területén kívüli vásárlók esetén a visszaküldésre és visszatérítésre irányuló jogra különleges feltételek vonatkozhatnak. Lásd a lenti Helyi nemzetközi feltételek részt.
Ha kérdése van a rendeléssel kapcsolatban, forduljon hozzánk (onlinestore.en.cs@digitalriver.com), és ügyét a rendelés alapján illetékes vevőszolgálati részleghez továbbítjuk.

12. rész: Tulajdonjog és veszteség kockázata

Amennyiben az Ön által megjelölt fizetési módot jóváhagytuk, (1) a fizikai termékek tulajdonjoga attól kezdve illeti meg Önt, hogy a fizikai termékeket kézbesítjük a szállítási címre; (2) a digitális termékek és szolgáltatások tulajdonjoga attól kezdve illeti meg Önt, hogy a termék letöltésre elérhető.
A veszteség kockázatát (1) fizikai termékek esetén attól kezdve viseli Ön, hogy a fizikai termékeket kézbesítjük a szállítási címre; és (2) digitális termékek és szolgáltatások esetén attól kezdve viseli Ön, hogy a termék letöltésre elérhető. Ha a fizikai áruk kézbesítéséhez nem szükséges aláírás, Ön vállalja a termék vállalatunk által a szállítási címre történő szállítása során történő lopásból vagy elvesztésből adódó veszteség kockázatát.
Ha nem veszi át a fizikai terméket, amikor az általunk kijelölt futár megkísérli annak kézbesítését, Ön vállalja a termékek futár által megkísérelt kézbesítése során történő elvesztésének vagy károsodásának kockázatát. Ilyen esetben (1) Ön továbbra is felelős azon termékek teljes árának kifizetéséért, amelyeket a futár megkísérelt kézbesíteni; (2) Ön vállalja a kézbesítés meghiúsulásával járó minden további költséget, a tárolási költségeket is beleértve; és (3) 30 nap elteltével vállalatunknak jogában áll, hogy az általa megfelelőnek ítélt módon megsemmisítse a termékeket, és az eladásból befolyt összeget beszámítsa azon összeg ellenében, amellyel Ön vállalatunknak tartozik.

13. rész: Garancia

A törvény által előírt vagy az általunk írásban jelzett eseteken kívül nem vállalunk garanciát az általunk értékesített termékekre és szolgáltatásokra. Nem teszünk vállalást a minőségre, az adott célra való alkalmasságra, a teljesítményre, a leírásnak való megfelelésre, a szoftver telepítésére, a konfigurációra, valamint a hibák vagy hiányosságok javítására vonatkozóan. A vásárlással kapcsolatban Önt a termék vagy szolgáltatás gyártója, licenciaadója vagy szolgáltatója által biztosított garancia illeti meg. A vásárlásra vonatkozó garanciával kapcsolatos részleteket lásd a termékhez mellékelt dokumentációban vagy az oldalon, ahol a terméket vagy szolgáltatást vásárolta. Ebben a dokumentációban találhatók a hibás termékek javítása vagy cseréje esetén alkalmazandó eljárások is.

14. rész: Felelősség korlátozása

Az oldalon megvásárlásra kínált termékeknek és szolgáltatásoknak nem a Digital River a gyártója és forgalmazója. Ha a jelen feltételek nem rendelkeznek ennek ellenkezőjéről, a Digital River a termékeket és szolgáltatásokat jelenlegi állapotukban („as is”) biztosítja a törvény által megengedett legnagyobb mértékig, mindenfajta garancia vagy biztosíték nélkül. A Digital River kijelenti, hogy a törvény által megengedett legteljesebb mértékben nem vállal garanciát, legyen az kifejezett, hallgatólagos vagy kötelező, beleértve a forgalomképességre, adott célra való alkalmasságra és jogtisztaságra irányuló garanciát is. A vállalat nem vállal garanciát arra vonatkozóan, hogy a termékek raktáron vannak, biztonságosak, hibáktól mentesek, valamint megfelelnek az írásban vagy szóban jelzett specifikációknak, garanciának, kötelező biztosítékoknak vagy ígéreteknek. A Digital River nem vállal garanciát arra vonatkozóan, hogy a termékek nem vesznek el vagy nem károsodnak a kézbesítés során.
A Digital River, annak szolgáltatói vagy licenciaadói a vonatkozó törvény által megengedett legteljesebb mértékben, semmilyen esetben és semmilyen jogrendszerben nem vállalnak felelősséget Ön vagy harmadik fél felé termékek vagy szolgáltatások jelen feltételek szerinti vásárlásából vagy használatából adódó vagy ezekkel kapcsolatban felmerülő károkért, költségekért vagy kötelezettségekért, beleértve többek között a közvetlen, közvetett, véletlenszerű, következményes vagy különleges károkat (pl. felmerült költségekből vagy az üzletmenet megszakításából, anyagi kárból, ügyvédi díjakból, elmaradt nyereségből, a használat kieséséből, bevételkiesésből, a cégérték csökkenéséből, az eszközök vagy értékpapírok értékének csökkenéséből adódó károk), még abban az esetben se, ha a Digital River vállalatot figyelmeztették az ilyen károk lehetőségéről, vagy a vállalatnak azokról tudomása volt. A Digital River termék vagy szolgáltatás vásárlásából adódó vagy azzal kapcsolatban felmerülő teljes összesített felelősségének felső határa az az összeg, amelyet Ön a Digital River számára fizetett a szóban forgó termékért vagy szolgáltatásért.
A felelősség korlátozására vonatkozó fenti információk az Ön és a Digital River közötti megállapodás fontos alapját képezik. A felelősség jelzett felső határértéke nem vonatkozik a Digital River felelősségére a) olyan haláleset, személyi sérülés vagy anyagi kár esetén, amelyet közvetlenül a Digital Rivertől vásárolt áru okozott; vagy (b) a Digital River által elkövetett csalás, csalárd hamis állítás, szándékos kötelességszegés, súlyos gondatlanság vagy bármely más olyan ügy esetén, amelynél a felelősség a vonatkozó törvények értelmében nem korlátozható vagy zárható ki.
Az ebben a részben szereplő rendelkezések nem korlátozzák vagy zárják ki azt a felelősséget, amely a vonatkozó törvények alapján nem korlátozható vagy zárható ki.

15. rész: Kártalanítás

Ön kijelenti, hogy kártalanítja és mentesíti a Digital River vállalatot, anyacégünket, valamint minden tisztségviselőnket, alkalmazottunkat, megbízottunkat, partnerünket, tartalomszolgáltatónkat, szolgáltatónkat, szállítónkat és licencadónkat (együttesen: „mentesített felek”) mindenfajta követelés, kötelezettség, költség, veszteség és kiadás tekintetében, beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat, melyek (1) az ezen az oldalon elérhető termékek vagy szolgáltatások Ön által történő vásárlásából adódnak; és (2) az Ön csalárd vagy megtévesztő cselekedeteiből vagy mulasztásaiból, vagy törvénysértéséből adódnak, beleértve a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos követelések vagy a jelen feltételek megsértését.

16. rész: Vitás ügyek rendezése

Reméljük, hogy maximálisan elégedett a vásárolt termékkel vagy szolgáltatással! Minden elvárható erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket rendezzük. Ha azonban nem sikerül Önnek elfogadható módon rendezni a tranzakcióval, az oldallal vagy a jelen feltételekkel kapcsolatos vitás kérdést, a vitás ügyek rendezési folyamatára a jelen rész az irányadó.
Az Amerikai Egyesült Államok területén kívüli vásárlók esetén a vitás ügyek rendezésére irányuló jogra különleges feltételek vonatkozhatnak. Lásd a lenti Helyi nemzetközi feltételek részt.
Bíróságra vonatkozó rendelkezés
Az oldallal vagy az Ön által indított tranzakcióval kapcsolatban az Ön részéről vállalatunkkal szemben felmerülő mindenfajta követelés, jogvita vagy vita esetén kizárólag az Amerikai Bírói Egyesület („American Arbitration Association”, AAA) hozhat kötelező erejű döntést, és egyetlen bíróság elé vihető az AAA által meghatározott szabályokkal és eljárásokkal összhangban, beleértve az AAA fogyasztói vitákra vonatkozó kiegészítő eljárásait (ha alkalmazható), a jelen feltételek („Bíróságokra vonatkozó szabályok és eljárások”) által módosított formában.
Az AAA szabályai és a bírósági eljárás kérelmezéséhez szükséges formanyomtatvány az AAA weboldalán található: http://www.adr.org.
Ez a rész minden fogyasztóra a törvény által engedélyezett maximális mértékben érvényes. Az ebben a részben szabályozott viták korlátozás nélkül: (1) az Ön és a vállalatunk között fennálló kapcsolatból eredő vagy arra vonatkozó követelések; (2) az oldal Ön által történő használatából eredő követelések; és (3) jelenleg csoportos kereset tárgyát képező követelések, melynek vonatkozásában Ön nem tagja az elismert csoportnak.
Azonban a vitarendezési eljárás nem alkalmazható a következő esetekben: (1) vállalatunk vagy az Ön szellemi tulajdonjogainak érvényesítésével vagy érvényességével kapcsolatos követelés; vagy (2) állítólagos lopással, kalózkodással vagy jogosulatlan használattal kapcsolatos követelés.
Ön elfogadja a következőket: (1) a bíróságnak a New York-i törvényeket kell alkalmaznia a Szövetségi Bírósági törvénnyel és a vonatkozó korlátozó jogszabályokkal összhangban, beleértve a méltányosság elvét is, és tiszteletben kell tartania a törvény által elismert mentelmi jogokat; (2) a bíróságot nem kötik a vállalatunkat érintő korábbi bírósági döntések, azonban kötik a vállalatunkat és Önt egyaránt érintő korábbi bírósági döntések a vonatkozó törvényben meghatározott mértékig; (3) amennyiben igazolni tudja, hogy a bírósági költségek a perköltséghez képest túl magasak lennének, vállalatunk a bíróság által szükségesnek ítélt mértékben átvállalja a vonatkozó benyújtási és meghallgatási költségek megfizetését a bírósági eljárás túl magas költségeinek csökkentése érdekében.
Ön és vállalatunk elfogadja, hogy (1) mindkét fél kizárólag egyénileg indíthat keresetet a másik ellen, csoportos vagy képviseleti alapon bírósági kereset nem indítható; (2) a bíróság kizárólag az Ön és/vagy a vállalatunk egyéni követeléseiről dönthet, és a bíró kizárólag a felmentést kérő egyéni felet mentheti fel, kizárólag az adott fél egyéni követelése(i) kapcsán szükséges felmentés megadásához szükséges mértékben; és (3) a bíró nem vonhatja be vagy kapcsolhatja hozzá az ügyhöz olyan személyek vagy felek követeléseit, akik hasonló helyzetben vannak, valamint nem ítélkezhet semmilyen összevont, képviseleti vagy csoportos eljárásban. Ha ennek a bekezdésnek bármely része jogszerűtlennek, érvénytelennek vagy nem végrehajthatónak bizonyul, akkor a bíróságra vonatkozó rendelkezés egésze érvénytelenné válik, és egyik félnek sem áll jogában jogvitát vinni bíróság elé.
Az előző bekezdésben meghatározottak kivételével, amennyiben a jelen bíróságra vonatkozó rendelkezés bármely része érvénytelennek, nem végrehajthatónak vagy jogszerűtlennek bizonyul, illetve más módon ütközik az AAA által meghatározott, bíróságokra vonatkozó szabályokkal és eljárásokkal, az a bíróságra vonatkozó rendelkezés többi rendelkezését nem érinti, és azok a törvény által megengedett legnagyobb mértékben végrehajthatók.
Irányadó jog és joghatóság
Amennyiben a fenti bíróságra vonatkozó rendelkezés nem alkalmazható Önre vagy egy adott követelésre vagy jogvitára, Ön elfogadja, hogy az Ön és vállalatunk között felmerült vagy esetlegesen felmerülő követelések és jogviták rendezése kizárólag a Minnesota államban lévő Hennepin megyében található állami vagy szövetségi bíróságon történhet; valamint Ön és vállalatunk elfogadja, hogy minden ilyen követelés és jogvita rendezése ügyében a Minnesota államban lévő Hennepin megyében található, személyes illetőségű bíróságokhoz fordul, az Amerikai Egyesült Államokban lévő New York állam törvényeinek alkalmazása mellett.

17. rész: Elválaszthatóság

Ha a feltételek bármely rendelkezése (vagy annak egy része) érvénytelenné, törvénytelenné, végrehajthatatlanná válik, az nincs hatással a többi rendelkezés érvényességére, melyeket a vonatkozó törvény által megengedett legnagyobb mértékben végre kell hajtani.

18. rész: Jogfeladás kizárása

Ha vállalatunk késedelmesen vagy nem gyakorolja vagy érvényesíti a jelen feltételekben meghatározott valamely jogot vagy rendelkezést, az részünkről nem jelent jogfeladást. Valamely rendelkezés megsértése vagy nem teljesítése esetén alkalmazott egyszeri jogfeladás nem jelenti a bármely rendelkezés jövőbeni megsértése vagy nem teljesítése esetén alkalmazott jogfeladást. A vállalatunk által alkalmazott jogfeladás kizárólag írásos és általunk aláírt formában érvényes.

Helyi nemzetközi feltételek

Az Egyesült Államok területén kívüli vásárlók számára: a „Helyi nemzetközi feltételek” részben szereplő alábbi feltételek a fenti feltételek kiegészítéséül szolgálnak. Ha az ebben a részben található bármely rendelkezés ütközik a fenti általános feltételekkel, az adott vásárlásra az adott joghatóságra érvényes feltételek alkalmazandók

Európai Unió, Anglia, Wales

Elállási jog

Ha Ön fogyasztó, a vásárlásra vonatkozó visszaküldési feltételeken túl Önnek jogában áll 14 naptári napon belül, indoklás nélkül elállni a szerződéstől (vagy felmondani azt).
Szolgáltatás vagy digitális tartalom esetén az elállási jog a szerződéskötéstől számított 14 napig érvényesíthető.
Áruk esetén az elállási jog attól a naptól számított 14 napig érvényes, hogy Ön vagy az Ön által megjelölt harmadik fél (a fuvarozó kivételével) az árukat fizikai formában átveszi, vagy:
 • Ha a rendelésen több áru szerepel és azokat külön-külön kézbesítik, attól a naptól számítva, hogy Ön vagy az Ön által megjelölt harmadik fél az utolsó árut fizikai formában átveszi;
 • Ha az áru több tételből vagy darabból áll, attól a naptól számítva, hogy Ön vagy az Ön által megjelölt harmadik fél az utolsó tételt vagy darabot átveszi;
 • Áruk adott időszakban történő rendszeres kézbesítésére irányuló szerződés esetén, attól a naptól számítva, hogy Ön vagy az Ön által megjelölt harmadik fél az első árut fizikai formában átveszi.
Az elállás következményei
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, vállalatunk visszatéríti az Öntől érkezett összes befizetést – beleértve a szállítási költséget (az Ön által választott szállítási módra vonatkozó kiegészítő költség kivételével, mely szállítási mód gyorsabb, mint a legolcsóbb szállítási mód) – attól a naptól számított 14 napon belül, hogy vállalatunkhoz beérkezik az elállásról szóló értesítés. Ha nem járult kifejezetten hozzá az ellenkezőjéhez, vállalatunk az Ön által befizetett összeg visszatérítéséhez ugyanazt a fizetési módszert alkalmazza, mint amelyet Ön alkalmazott az eredeti tranzakció során. Önt semmilyen esetben sem terheli kezelési vagy felmondási díj a visszatérítéssel kapcsolatban.
Az árukat azonnal, de legkésőbb attól a dátumtól számított 14 napon belül vissza kell küldenie vállalatunknak, amikor tájékoztatja vállalatunkat a szerződéstől való elállásról. Ez a határidő akkor teljesül, ha a 14 napos határidőn belül visszaküldi vállalatunknak az árukat. Az áruk vállalatunknak történő visszaküldésével járó közvetlen költségeket Ön viseli. Ön köteles megtenni az áruk védelméhez szükséges óvintézkedéseket, valamint megtéríteni vállalatunknak az árukban keletkezett értékvesztést, amennyiben az közvetlenül az Ön által az áru minőségének, jellemzőinek és funkcionalitásának ellenőrzésekor alkalmazott nem megfelelő vagy helytelen kezelésnek tudható be. Vállalatunk mindaddig megtagadhatja a visszatérítést, amíg az áruk vissza nem érkeztek vagy Ön nem igazolta azok visszaküldését.
Az elállási jog kizárása digitális termékek esetén
Ha a szerződés nem fizikai adathordozón átadott digitális tartalom szállítására vonatkozik, az Ön elállási joga érvényét veszti, amikor (1) Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a szerződés teljesítése a 14 napos elállási időszak vége előtt kezdődjön, és (2) Ön tudomásul veszi, hogy elállási joga érvényét veszti, ha a szerződés teljesítése a 14 napos elállási időszak vége előtt kezdődik.
Az elállási jog kizárása
Hangfelvételek, videofelvételek vagy számítógépes szoftver zárt csomagban történő szállítására vonatkozó szerződés esetén az Ön elállási joga érvényét veszti, ha a záróelemet a kézbesítést követően eltávolítják vagy az sérül.
Önt nem illeti meg az elállás joga, ha a szerződés olyan árukra vonatkozik, amelyek az Ön specifikációi szerint készültek, és egyértelműen személyre szabottak.
Az elállási jog gyakorlása
Ha élni kíván elállási jogával, tájékoztassa erről vállalatunkat levélben vagy e-mailben.
Digital River Ireland Ltd.
3rd Floor Kilmore House
Park Lane
Spencer Dock
Dublin 1
Ireland D01 XN99
cancellation_eu@digitalriver.com
A jog gyakorlásához nem szükséges konkrét formanyomtatvány használata; elegendő egy egyértelmű nyilatkozat arról, hogy Ön élni kíván elállási jogával.
A jog érvényesítéséhez használható a következő címen elérhető online formanyomtatvány: Felmondási formanyomtatvány.
Bárhogyan is lép velünk kapcsolatba, mindenképpen el kell küldenie számunkra az elállási nyilatkozatot a felmondási határidő lejárta előtt.

Garancia

Az uniós törvény és a kapcsolódó tagállami törvény értelmében, melyekre az alábbi kivételek vonatkoznak, az oldalon Ön által vásárolt minden termékre 2 éves garancia vonatkozik, amely biztosítja, hogy a termékek megfelelnek a szerződésnek.
A termék megfelel a szerződésnek, ha:
 • megfelel annak a leírásnak, amelyet biztosítottunk Önnek a szerződéskötés előtt;
 • alkalmas arra a célra, amelyre Ön szánja, amennyiben ezt a rendeltetési célt közölte vállalatunkkal a szerződéskötés előtt;
 • alkalmas a hasonló típusú termékek szokásos rendeltetési céljára; és
 • minősége és az általa ellátott cél megfelel a hasonló termékek minőségének és céljának, melyeket Ön mint fogyasztó ésszerűen elvárhat a termék jellegéből adódóan, figyelembe véve az általunk, illetve a gyártó vagy képviselője által tett nyilatkozatokat, különös tekintettel a reklámokra és címkékre.
A termék nem tekinthető nem megfelelőnek, ha Önnek a szerződéskötéskor tudomása volt (vagy tudomásának kellett volna lennie) a megfelelőség hiányáról. A termék nem tekinthető nem megfelelőnek, ha a megfelelőség hiányát az Ön által biztosított anyagok okozzák.
Ha a termék nem felel meg a szerződésnek, Önnek jogában áll (1) igényelni vállalatunktól, hogy a terméket díjmentesen alakítsuk megfelelővé javítás vagy a termék cseréje útján; (2) árcsökkentést igényelni; vagy (3) érvényteleníteni a szerződést a nem megfelelő termékek vonatkozásában. Ön nem jogosult javításra vagy cserére, ha a javítás vagy csere nem lehetséges, vagy azok költsége egy másik megoldás költségéhez képest aránytalanul magas.
Ha az alábbi országokból vásárol, a vásárlásra a következő időtartamok vonatkoznak:
 • Finnország – a garancia időtartama a várható élettartamtól függ.
 • Izland – a garancia időtartama általánosan 2 év, illetve a hosszabb várható élettartammal rendelkező áruk esetén 5 év.
 • Írország – a jogok a 6 éves elévülési időn belül érvényesíthetők.
 • Hollandia – a garanciális időtartam az áruk várható élettartamától függ.
 • Norvégia – a garancia időtartama általánosan 2 év, illetve a hosszabb várható élettartammal rendelkező áruk esetén 5 év.
 • Svédország – a garancia időtartama 3 év.
 • Anglia, Wales és Észak-Írország – a jogok a 6 éves elévülési időn belül érvényesíthetők.
 • Skócia – a jogok az 5 éves elévülési időn belül érvényesíthetők.

Vitás ügyek rendezése

Ha a felek eltérően nem állapodnak meg, vagy a helyi jog nem tiltja, jelen feltételekre az angol jog az irányadó. Mindkét fél elfogadja, hogy a feltételek és minden azokhoz kapcsolódó ügy vonatkozásában az angol nyelvű londoni bíróságok az illetékesek, és minden eljárást angol nyelven kell lefolytatni.
Az Európai Bizottság online vitarendezési platformot biztosít, amely itt érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Németországi értékesítés esetén, a fogyasztói vitarendezési törvény (VSBG) 36. cikkének 1 (1) bekezdése értelmében vállalatunk nem kíván és nem köteles részt venni fogyasztóvédelmi választottbíróság előtt zajló, peren kívüli vitarendezési eljárásban.
Franciaországi értékesítéskor a Digital River és a fogyasztó között fennálló vita esetén megpróbálunk békés megoldást találni. Békés megegyezés hiányában, Önnek lehetősége van arra, hogy a hozzánk intézett írásbeli panasz benyújtásától számított 1 éven belül az ügyet térítésmentesen ahhoz a fogyasztóvédelmi közvetítőhöz utalja, amelyhez tartozunk, nevezetesen: Association of European Mediators (AME CONSO - Európai ombudsman). A fogyasztóvédelmi közvetítőhöz az AME CONSO weboldalán (www.mediationconso-ame.com) található űrlap kitöltésével vagy az AME CONSO, 197 Boulevard Saint-Germain - 75007 PARIS címre küldött levél útján tud fordulni.