Adatvédelmi politika

Alapvető fogalmak

Az adatvédelmi nyilatkozatban a következő alapvető fogalmakat használjuk:

 • Összesített adatok: Konszolidált és nem különálló, hanem összesített formában megjelenő adatok.
 • Névtelen adatok: Névtelenített információk, amelyek így nem használhatók az egyén azonosítására, valamint nem kombinálhatók más adatokkal az egyén ismételt azonosítása érdekében.
 • Adatkezelő: Olyan természetes vagy jogi személy, aki/amely önállóan vagy másokkal közösen meghatározza az adatok felhasználásának célját, valamint a személyes adatok feldolgozásának módját.
 • Személyazonosításra alkalmatlan adatok: Adatok, amelyeknél bizonyos azonosítók hiányoznak azért, hogy az adott személy személyazonossága ne legyen közvetlenül összekapcsolható az adatokkal (például bizonyos személyes azonosítók elrejtése).
 • Személyes adatok: Minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ, illetve olyan adatok, amelyek önmagukban vagy a rendelkezésünkre álló egyéb információkkal együtt felhasználhatók az Ön (vagy háztartása) azonosítására. Ilyenek például a következők: név, szállítási és számlázási cím, e-mail-cím, telefonszám, személyazonosító szám (adott esetben), születési idő (adott esetben), időre és helyszínre vonatkozó adatok, bankszámla adatai, tranzakciós és fizetési adatok, kiszállítási adatok és a felhasználói fiókhoz kapcsolódó egyéb információk.i
 • Különleges adatkategóriák: A személyes adatok olyan kategóriái, amelyek egyes jogrendszerekben fokozott védelmet igényelnek az adatvédelmi jogszabályok értelmében, mivel érzékeny információkra (pl. egészségügyi állapot, faji vagy etnikai származás) utalnak vagy ilyen információkat tartalmaznak.
 • Általános szerződési feltételek: Az Európai Bizottság által elfogadott szerződési feltételek bármilyen kombinációja, személyes adatok harmadik országban (az EU/EGT területén kívül) székhellyel rendelkező adatfeldolgozóknak történő továbbítására vonatkozóan, amennyiben az adott harmadik ország nem biztosít kellő szintű védelmet.
 • Felügyeleti hatóság: A felügyeleti hatóság (vagy annak megfelelője az adott adatvédelmi jogszabályok értelmében) az a független állami hatóság, amelynek a fogyasztók panaszt nyújthatnak be.

Az általunk gyűjtött adatok

Amikor rendelést ad le az oldalon, vagy más módon használja azt, a következő adattípusokat gyűjtjük:


Kézzel bevitt adatok

Amikor megrendelést ad le az oldalon, információkat ad meg a tranzakció teljesítéséhez, személyazonosságának igazolásához és a vásárlásra vonatkozó rendeleteknek való megfelelés megerősítéséhez. Ezek olyan adatok lehetnek, mint a cím, bankkártyaadatok, tárolt számlázási információk. Ezekhez az adatokhoz a jelen adatvédelmi nyilatkozatban és a szolgáltatónk adatvédelmi nyilatkozatában meghatározott feltételek szerint férünk hozzá. A tranzakciós adatokon kívül Ön további adatokat is megoszthat velünk, amikor segítséget kér tőlünk a vásárláshoz vagy egyéb szolgáltatáshoz, például a vevőszolgálathoz fordul, illetve termékeket tölt le vagy regisztrál. Akkor is gyűjthetjük az Ön által megadott adatokat, amikor nyereményjátékban vagy promócióban vesz részt, vagy feliratkozik hírlevelünkre vagy kapcsolódó szolgáltatásokra. Tovább adatokat gyűjthetünk akkor is, amikor meghirdetett állásajánlatra jelentkezik, vagy más módon ad meg foglalkoztatási adatokat vállalatunknak.


Különleges adatkategóriák

Általánosságban különleges adatkategóriákat nem gyűjtünk és nem dolgozunk fel. Azonban bizonyos helyzetekben (például foglalkoztatási célból) szükség lehet ilyen adatok feldolgozására. Ilyen esetben gondoskodunk arról, hogy megfeleljünk a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek, beleértve azt, hogy az adat feldolgozásához a megfelelő jogalapra hivatkozzunk (pl. egészségügyi adatok feldolgozása biztosítási szerződéshez). A különleges adatkategóriák védelme érdekében megfelelő biztonsági gyakorlatokat és eljárásokat követünk.


Az Ön által használt böngészőtől vagy készüléktől származó adatok

Vállalatunk az Ön által használt webböngészőtől is kap adatokat. Ezek olyan (például a látogatás napjára és időpontjára vonatkozó) adatok, amelyek alkalmasak az Ön azonosítására. A hozzánk beérkező adatok böngészőjének beállításaitól függnek. A törvény által nem tiltott esetekben, ha az oldalon tett látogatása során felhasználói azonosítót hoz létre, azzal hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait feldolgozzuk, valamint a böngésző által küldött adatokat hozzárendelhetjük az Ön személyét azonosító adatokhoz az alábbiak szerint. A beállítások módosításához tekintse át a használt böngésző súgó funkcióját. Emellett webes technológiák segítségével korlátozott személyes adatokat (e-mail-címet) is gyűjthetünk az oldal használatára vonatkozóan, az alábbiak szerint.


Földrajzi helymeghatározási adatok

Ha okostelefon, mobilkészülék vagy számítógép segítségével használja az oldalt vagy mobilalkalmazásunkat, adatokat gyűjthetünk tartózkodási helyéről. Ezeket az adatokat összekapcsolhatjuk más, helymeghatározás alapú információkkal (pl. IP-cím, számlázási cím/lakcím irányítószáma), hogy további szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek mobilkészülékén. A tartózkodási helyére vonatkozó adatokat kizárólag olyan harmadik félnek adjuk át, amely részt vesz az Önnek nyújtott szolgáltatásban. Ha le kívánja tiltani ezeknek az adatoknak a megosztását, módosítsa mobilkészülékén az engedélyezési beállításokat.


HTTP-sütik és más hasonló technológiák

A sütik és hasonló technológiák segítségével gyűjtött adatok általában személyes azonosításra nem alkalmasak, de összekapcsolhatók az Ön által megadott személyes adatokkal. Sütiket és hasonló technológiákat használunk az adatok gyűjtésére és az oldal bizonyos funkcióinak támogatására. Az internet fejlődésével különböző technológiákat alkalmazhatunk erre a célra. Például ilyen technológiák segítségével gyűjthetünk adatokat arról, hogyan használják a látogatók az oldalt (mely oldalakat nyitják meg, milyen hivatkozásokat használnak). Ezeket az információkat elemezzük, hogy jobban megismerjük látogatóink érdeklődését és igényeit, valamint fejlesszük az oldal tartalmát és funkcióit. A gyűjtött információkat az oldal különböző funkcióihoz is felhasználjuk, így nem kell újra megadnia a korábban már mentett adatokat. Ezek az információk teszik lehetővé azt is, hogy személyre szabjuk a felhasználói élményt az oldal használatakor, és javítsuk marketingtevékenységünket, többek között célzott hirdetések használatával.

Ha nem szeretne sütiket fogadni, böngészőjében letilthatja azokat, vagy értesítést kérhet arra az esetre, ha sütit telepítenek a számítógépére. Bár a HTTP-sütik fogadása nem kötelező, ha a böngészőjében letiltja a tőlünk származó sütiket, előfordulhat, hogy az oldal egyes funkcióit nem tudja használni.

A sütik és hasonló technológiák használatával kapcsolatos további információkért lásd a sütik alkalmazására vonatkozó nyilatkozatot.


Harmadik féltől származó sütik és hasonló technológiák

Az oldalon harmadik fél is elhelyezhet webes technológiákat. Emellett vállalatunk és harmadik fél is használhat webes technológiákat annak a szolgáltatónak a nevében, amelynek márkája megjelenik az oldalon, illetve ennek a szolgáltatónak a szolgáltatói nevében. Ilyen módon az adott szolgáltató is felhasználhatja a gyűjtött adatokat. Ezeket az információkat az oldal használatakor tapasztalt felhasználói élmény javítására, marketingcélú elemzésekre, célzott és webes hirdetésekre, valamint a minőség javítására használjuk fel. Webes technológiák segítségével menthetjük IP-címét.

Vállalatunk és szolgáltatóink külső szolgáltatókat vehetnek igénybe az oldallal kapcsolatban (mint például: Alexa Metrics, Google Analytics, Omniture, ClickTale). Ezek és más szolgáltatók adatokat gyűjthetnek a weboldalak látogatásával kapcsolatban, a weboldalon végzett műveletekről, valamint az általunk és szolgáltatóink által kínált termékekről és szolgáltatásokról. Az általuk végzett adatgyűjtésre és azok felhasználására saját adatvédelmi irányelveik vonatkoznak.

A harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokkal és az azok letiltásával kapcsolatos információkat lásd: www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp, www.aboutads.info/choices, vagy https://www.youronlinechoices.com/ (EU és Egyesült Királyság).


Harmadik féltől származó adatok

Önre vonatkozó adatokat kaphatunk harmadik féltől is – például ha valamely közösségi oldalhoz tartozó belépési adatait használja az oldalra történő bejelentkezéshez –, hitelesített fizetési mód használatakor vagy egyéb internetes adatforrásokból, az adott internetes adatforrás által alkalmazott adatfelhasználási és -feldolgozási szabályoknak megfelelően. A nyilvános tartományban szabadon elérhető vagy hozzáférhető személyes adatokkal kapcsolatban nincs kötelezettségünk Ön felé.

Egyes jogrendszerekben a személyes adatok feldolgozása csak akkor jogszerű, ha azt az adatvédelmi törvények engedélyezik. Több jogalapra támaszkodunk annak biztosítása érdekében, hogy az Önre vonatkozó adatok feldolgozása és használata megfelel a vonatkozó törvényeknek, valamint az adatkezelési tevékenységek jogalapja megfelelő, az alábbiak szerint:

 • Szerződés teljesítése. Amikor tranzakciót hajt végre az oldalon, termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó adásvételi szerződést köt, melyre értékesítési feltételeink az irányadók. Személyes adatait a szóban forgó szerződésből adódó kötelezettségeink teljesítése érdekében kezeljük.
 • Hozzájárulás. Azzal, hogy az oldalt használja vagy a személyes adatait más módon eljuttatja vállalatunknak, elfogadja azt, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően gyűjtsük, felhasználjuk és megosszuk adatait. Ha nem fogadja el az adatvédelmi nyilatkozatot, kérjük, ne használja vagy adja meg személyes adatait az oldalon.
 • Jogos érdek. Személyes adatokat dolgozhatunk fel, amennyiben az szükséges saját (vagy valamely harmadik fél) jogos érdekeinek kielégítéséhez, amennyiben ezeket az érdekeket nem írják felül az érintett személy érdekei vagy jogai. Jogos érdek alapján kezeljük adatait, olyan célokból, mint a visszaélések kiszűrése, fizetésoptimalizálás vagy megfelelés bármely vonatkozó szabályozási rendszernek, amely a tranzakcióra nézve irányadó. Személyes adatait kezelhetjük abból a célból, hogy üzleti ajánlatot tegyünk Önnek, felvegyük Önnel a kapcsolatot, vagy párbeszédet indítsunk Önnel a nyilvános forrásból gyűjtött adatok segítségével. Adatainak feldolgozását jogszerű érdek alapján foglalkoztatással összefüggésben is végezhetjük, a vonatkozó törvényeknek megfelelően.
 • Egyéb jogalap. Adatait más jogalap alapján is feldolgozhatjuk, például ha az adatfeldolgozás a jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

Személyes adatainak felhasználási módjai

Amikor tranzakció végrehajtása érdekében az oldalra látogat, személyes adatait a következők szerint használjuk fel:


A tranzakcióval összefüggésben

Ha tranzakció végrehajtása érdekében az oldalra látogat, adatait fel kell dolgoznunk a tranzakció és tranzakciós kötelezettségeink teljesítéséhez, ami magában foglalja az alábbiakhoz szükséges adatkezelést:

 • gondoskodás a biztonságról, valamint a visszaélések felderítése és megelőzése;
 • a kereskedelmi megfelelőség érdekében annak meghatározása, melyik országban tartózkodik;
 • rendelés és fizetés feldolgozása, adózási státusz ellenőrzése, visszatérítések ellenőrzése, hitelkeretre való jogosultság meghatározása, tranzakcióval kapcsolatos értesítések küldése,
 • személyre szabott vásárlási élmény biztosítása;
 • a termék vagy szolgáltatás vásárlásának regisztrálása a gyártónál vagy a szolgáltatónál a garancia érvényesítése, műszaki segítség és hasonló szolgáltatások céljából;
 • kulcsok, belépési kódok és egyéb adatok biztosítása a megvásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez;
 • tájékoztatás küldése a szolgáltatási jog vásárlásáról az adott szolgáltatást nyújtó cégnek;
 • fiók létrehozása az Ön beleegyezésével későbbi vásárlásokhoz;
 • termékek vagy szolgáltatások előfizetésének egyszerűbb meghosszabbítása; és
 • hatékony felhasználói élmény és támogatás nyújtása. Ez a törvényes kereteken belül magában foglalhatja az Ön figyelmeztetését, ha úgy jelentkezik ki, hogy nem zárja le a munkamenetet, illetve érdeklődést arra vonatkozóan, hogy történt-e hiba a weboldal használatakor.

Marketingcélú és hasonló megkeresések

Ha megadja személyes adatait, felkínálhatjuk Önnek a választás lehetőségét, hogy kíván-e marketing célú és hasonló tájékoztatókat kapni cégünktől vagy szolgáltatónktól. Amennyiben hozzájárul ezek vonatkozó törvények szerint történő küldéséhez, a megkeresések történhetnek postai úton, e-mailben vagy telefonon, és a vállalatunk vagy szolgáltatóink termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos információkat tartalmaznak. Ha nem szeretne több tájékoztatót kapni, bármikor küldjön e-mailt a remove@digitalriver.com címre, vagy kövesse a tájékoztató e-mailben található leiratkozási utasításokat.

Eltérő törvényi rendelkezés hiányában, amennyiben engedélyezi, hogy hozzáadjuk elérhetőségét szolgáltatónk levelezőlistájához, és később szeretné visszavonni ezt az engedélyt, akkor az adott szolgáltatóval kell kapcsolatba lépnie (vagy a szolgáltatótól kapott e-mailben található leiratkozási utasításokat kell követnie) ahhoz, hogy neve lekerüljön a szolgáltató levelezőlistáiról.


A névtelen adatok felhasználása

Az anonimizálási folyamat segítségével az általunk gyűjtött adatokat névtelenné tehetjük. Ilyen esetben az adatok összes személyes összetevőjét (például név, utca, telefonszám, e-mail-cím stb.) névtelenné tesszük a vonatkozó törvényeknek megfelelően. A névtelen adatokat a következőkre használhatjuk:

 • csalásmegelőzési tevékenységek, például az adott készülékről végzett tevékenység követésével;
 • az oldal és/vagy szolgáltatónk szolgáltatásainak személyre szabott és hatékonyabb használata;
 • az oldal, a látogatói élmény, hirdetési szolgáltatásaink, valamint termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése;
 • kapcsolódó marketing- vagy közvetítői programhoz tartozó tranzakciók azonosítása;
 • célzott hirdetések megjelenítése az oldalon és egyéb értékesítési megoldásokon;
 • jelentések küldése jelenlegi és potenciális beszállítóinknak és szolgáltatóinknak; és
 • egyéb előzményekkel kapcsolatos vagy statisztikai kutatási és elemzési célok.

Személyazonosításra alkalmatlan adatokat is használhatunk az ebben a részben ismertetett, valamint kapcsolódó célokra a vonatkozó törvényeknek megfelelően.


Személyes adatainak egyéb felhasználási módjai

Személyes adatait a következő célokból is felhasználhatjuk:

 • a vonatkozó törvényeknek való megfelelés ellenőrzése;
 • annak ellenőrzése, hogy az Önről tárolt adatok megfelelnek-e a valóságnak;
 • az oldalon közölt esetleges kiegészítő adatvédelmi tájékoztatók értelmében;
 • kapcsolatfelvétel Önnel, amennyiben megkeresést kért vállalatunktól; és
 • humán erőforrás területen, például e-mail-címe mentéséhez, ha az interneten jelentkezik egy állásra.

Közös használat

A Digital River a személyes adatokat felhasználhatja és közösen megoszthatja a Digital River itt felsorolt egyéb egységeivel. A közös használat hatókörét az alábbiakban ismertetjük.

 • A nemzetközi viszonteladói szolgáltatások nyújtása során gyűjtött fogyasztói adatok, úgymint név, szállítási és számlázási cím, e-mail-cím, telefonszám, tranzakciós és fizetési adatok, kiszállítási adatok és a felhasználói fiókhoz kapcsolódó egyéb információk;
 • Az emberi erőforrás területéhez kapcsolódó adatok, úgymint alkalmazotti adatok vagy potenciális alkalmazotti adatok; és
 • Az oldal használatakor vagy szolgáltatásaink egyéb módon történő igénybe vételekor gyűjtött adatok.

A közös használat tárgyát képező személyes adatok kezelését a Digital River, Inc., a Digital River GmbH és/vagy a Digital River Ireland Ltd. végzi.

Személyes adatai megosztásának módjai

A Digital River soha nem értékesíti az Ön személyes adatait. Azonban személyes adatait megoszthatjuk az ebben a részben ismertetett feltételek szerint.

Megtesszük a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy minden természetes és jogi személy, aki/amely a jelen adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett célokból megkapja a személyes adatokat, gondoskodjon azok biztonságáról. Ha különleges adatkategóriákat gyűjtünk vagy fogadunk, és ezek harmadik félnek történő továbbítása szükséges, az adott egység adatait megosztjuk Önnel, amennyiben a vonatkozó törvények ezt előírják. Vállalt kötelezettségeink nem vonatkoznak azoknak a kormányzati szerveknek átadott adatokra, amelyek törvényi felhatalmazással rendelkeznek ilyen adatok megszerzésére, vagy arra hatályos törvényi rendelkezés alapján jogosultak.


Külső feldolgozás

Más vállalatok, többek között leányvállalataink, szolgáltatóink és egyéb adatfeldolgozók segítségét vesszük igénybe, melyek bizonyos szolgáltatásokat nyújtanak vállalatunk számára (vagy nevében), utasításaink szerint, a megfelelő adatvédelmi és biztonsági intézkedéseknek megfelelően. Ezek a szolgáltatók világszerte nyújtanak szolgáltatásokat, mint például:

 • csalások felderítésére vagy feltárására szolgáló rendszerek;
 • az oldal üzemeltetése vagy karbantartása;
 • adatintegritás ellenőrzése;
 • optimalizálási szolgáltatások;
 • bankkártyával történő fizetések feldolgozása;
 • hitelkeret nyújtása;
 • összegek beszedése;
 • megrendelés teljesítése;
 • hirdetések megjelenítése az oldalon és harmadik felek weboldalain;
 • levelek és e-mailek küldése;
 • foglalkoztatással és humán erőforrással kapcsolatos szolgáltatások nyújtása; és/vagy
 • vevőszolgálat biztosítása.

Személyes adatait csak abban az esetben adjuk át szolgáltatóinknak azok vállalatunknak nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatban, ha azt jogos érdekeink megkívánják, vagy az az Önnel szemben fennálló kötelezettségeink teljesítése érdekében szükséges. Előfordulhat, hogy a szóban forgó szolgáltatók szerződéses kötelezettsége, hogy a tőlünk kapott adatokat kizárólag a számunkra vagy a nevünkben végzett szolgáltatások kapcsán használják fel, miközben gondoskodnak a személyes adatok biztonságáról. Emellett az ilyen vállalatok számára engedélyezhetjük, hogy üzleti célból felhasználják a névtelen adatokat. Személyes adatait az Ön beleegyezése nélkül nem adjuk tovább leányvállalatainknak vagy független harmadik félnek marketing célokra.


Szolgáltatóinkkal

Bizonyos személyes adatokat, névtelen adatokat és személyazonosításra alkalmatlan adatokat átadunk szolgáltatóinknak annak érdekében, hogy teljesítsük az Önnel szemben fennálló kötelezettségeinket, valamint egyéb módon támogassuk a személyes adatok vállalatunk által történő felhasználását a „Személyes adatainak felhasználási módjai” részben leírtak szerint, mint például:

 • jelentéskészítési céllal;
 • megrendelés teljesítése érdekében;
 • lehetővé téve a szolgáltató vagy annak szolgáltatója számára, hogy feldolgozza a vásárlást;
 • annak érdekében, hogy biztosítsuk az Ön hozzáférését a szolgáltatónk vagy annak szolgáltatói által kínált termékekhez vagy szolgáltatásokhoz;
 • annak érdekében, hogy lehetővé tegyük a garancianyújtást, a műszaki segítségnyújtást és a vevőszolgálati tevékenységet;
 • vevőszolgálat biztosítása érdekében;
 • annak érdekében, hogy szolgáltatónk vagy annak szolgáltatója az oldallal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson (például vevőszolgálati tevékenység vagy egyszeri bejelentkezés);
 • annak érdekében, hogy szolgáltatónk vagy annak szolgáltatója megkeresse Önt, amennyiben Ön ebbe beleegyezett; vagy
 • egyéb hasonló célokból, melyek szükségesek az Önnel szemben fennálló kötelezettségeink teljesítéséhez.

Törvényi előírásoknak való megfelelés, csalások és bűncselekmények megelőzése

A vonatkozó törvények értelmében az Önre vonatkozó személyes adatokat továbbadhatjuk, ha úgy véljük, hogy az az alábbi célokból szükséges:

 • törvényi előírásoknak való megfelelés;
 • együttműködés bűnüldözési vagy más kormányzati nyomozás során, illetve minden olyan tevékenység jelentése, amely sértheti a törvényi vagy szabályozási előírásokat;
 • lehetséges bűntény (például csalás vagy személyazonosság lopása), valamint a biztonsági előírások vagy az adatvédelmi nyilatkozat (akár feltételezett) megsértésének megelőzése vagy azzal kapcsolatos nyomozás;
 • a Digital River, annak alkalmazottai és szállítói, harmadik felek, a lakosság, valamint az Ön törvényes jogainak védelme.

Értékesítés, egyesülés vagy hasonló esemény esetén

Ha egy leányvállalatunk vagy harmadik fél felvásárolja vállalatunkat, annak egy részét vagy valamely működési egységét (értékesítés, egyesülés, átszervezés vagy hasonló keretében), ellenkező törvényi rendelkezés hiányában az Ön személyes adatai az érintett vállalat birtokába kerülnek. Ilyen esetben az Ön személyes adatainak az érintett vállalat általi kezelésére a vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat, minden vonatkozó adatvédelmi tájékoztató és az Ön által az egyesülés előtt a Digital Rivernek megadott adatvédelmi beállítások érvényesek.


Összesített vagy személyazonosításra alkalmatlan adatok

Összesített vagy személyazonosításra alkalmatlan adatokat használhatunk vagy oszthatunk meg, így azok nem alkalmasak személyek azonosítására. Az ilyen adatokat többféle módon használhatjuk fel és oszthatjuk meg, többek között csalásmegelőzési szolgáltatásokhoz vagy elemzési célokra.

Személyes adatainak védelme

A személyes adatok feldolgozását biztonságos és felhőalapú számítógépes szervereken végezzük. A kereskedelmi tranzakciót optimális esetben abban a régióban vagy annak közelében dolgozzuk fel, ahonnan a munkamenetet indította. Ez azt jelenti, hogy személyes adatait az Egyesült Államokban és/vagy Írországban dolgozzuk fel. A személyes adatok másodpéldányát és/vagy biztonsági másolatát Írországban működő, felhőalapú szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatónk tárolhatja és dolgozhatja fel a Digital River vészhelyzeti helyreállítási tervével összhangban.

Nem létezik teljesen biztonságos adattovábbítási és -tárolási módszer, azonban vállalatunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a gyűjtött adatok érzékenységének megfelelő védelmi szintet. A fizikai, technikai és adminisztratív biztonsági eljárásokat és intézkedéseket úgy terveztük, hogy megóvják személyes adatait a jogosulatlan hozzáféréstől és közzétételtől. Az érzékeny adatok (például bankszámlaszám) gyűjtése és továbbadása során az adott területen szabványos módszerekkel védjük az információkat a vonatkozó törvények előírásai szerint. Bár minden ésszerű intézkedést megteszünk adatainak védelme érdekében, az interneten keresztül megadott vagy adatbázisainkban tárolt információk biztonságát nem garantálhatjuk. Ön is felelős azért, hogy adatainak védelme érdekében megtegye a szükséges lépéseket a jogosulatlan közzététel és a visszaélés megakadályozása érdekében, például a jelszó megfelelő védelmével és azzal, hogy közös számítógép vagy mobilkészülék használata után kijelentkezik fiókjából. A lehetséges problémák elkerülése érdekében a terület legjobb gyakorlatait alkalmazzuk. Ha a Digital River birtokába került személyes adatok nyilvánosságra kerülnek, sérülnek vagy elvesznek (vagy fennáll ezek valószínűsége), haladéktalanul megtesszük a szükséges javító intézkedéseket, időben tájékoztatjuk Önt – amennyiben érintett –, és a vonatkozó törvények szerint jelentjük az esetet az illetékes állami szerveknek.

A személyes adatokhoz való hozzáférésre és azok kezelésére vonatkozó jogai

Önnek jogában áll dönteni arról, hogyan gyűjtsük, használjuk és adjuk tovább személyes adatait, és vállalatunk ezt a jogot tiszteletben tartja.

 • Hozzáférés saját adataihoz. Adatainak ellenőrzéséhez vagy javításához, azok feldolgozásának korlátozásához, a marketingcélú megkeresések letiltásához, illetve személyes adatainak törléséhez jelezze igényét az adatvédelmi nyilatkozat „Kapcsolatfelvétel” részében található elérhetőségek egyikén.
 • Adatok módosítása és törlése. ha a korábban megadott személyes adatai hibásak, vagy igényelni kívánja személyes adatai törlését, forduljon hozzánk az adatvédelmi nyilatkozat „Kapcsolatfelvétel” részében található elérhetőségek egyikén, és megtesszük a szükséges lépéseket.
 • Az adatok használatának kifogásolása. Önnek jogában áll tiltakozni személyes adatainak vállalatunk által, direkt marketing céljára történő kezelése ellen. Személyes adatait nem értékesítjük és nem használjuk fel direkt marketing céljára az Ön hozzájárulása nélkül.

Ha megkeresi vállalatunkat, munkatársaink további adatokat kérhetnek Öntől személyazonosságának ellenőrzése érdekében. Amennyiben nem szolgáltat elegendő információt személyazonosságának ellenőrzéséhez, illetve a vállalatunkra vonatkozó és az adatmegőrzési irányelvekben jelzett jogi és üzleti előírások teljesítéséhez, fenntartjuk a jogot arra, hogy korlátozzuk vagy megtagadjuk kérését. A törlendő személyes adatok és különleges adatkategóriák eltávolításakor adatmegőrzési irányelveinkkel összhangban megtesszük a szükséges lépéseket az információk elvesztése, ellopása, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés és az azokkal történő visszaélés megakadályozására.

Az illetékes felügyeleti hatóságnál jelezheti, ha úgy érzi, hogy sérültek az adatvédelmi törvények szerinti jogai. Azonban mielőtt így tenne, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot: célunk, hogy együttműködjünk Önnel, és közösen megoldjunk az adatvédelemmel kapcsolatos minden problémát.

Adatmegőrzési irányelvek

A Digital River mindaddig megőrizheti személyes és tranzakciós adatait, amíg Ön használja az oldalt, illetve a használatot követően a vonatkozó törvény által engedélyezett vagy előírt ideig, vagy ameddig az az üzleti követelmények miatt szükséges.

Követés tiltása

Ha letiltja az Önnel kapcsolatos adatok sütik és egyéb webes technológiák segítségével történő gyűjtését, a webes hirdetéseket irányító süti(ke)t töröljük, és egy új süti kerül telepítésre, amelynek feladata a szolgáltatók értesítése arról, hogy az Ön tevékenysége nem nyomon követhető („követést tiltó” süti). Ha a leiratkozási oldalunk megnyitásakor webböngészője úgy van beállítva, hogy nem engedélyezi a sütik telepítését, a „követést tiltó” HTTP-süti sem lesz telepíthető a számítógépére. Továbbá, ha a későbbiekben törli a „követést tiltó” sütiket, illetve másik számítógépet vagy böngészőt használ, ismét el kell végeznie a leiratkozást. Vállalatunk jelenleg nem kezeli a böngészőktől érkező „követést tiltó” jelzéseket.

Kiskorúak adatainak védelme

A Digital River szolgáltatásai nem kiskorúaknak készültek, valamint nem tekintik célközönségnek a kiskorúakat. Ha Ön még nem nagykorú, vagy országában nem köthet jogilag kötelező erejű megállapodást, ezt a weboldalt csak a kötelező szülői beleegyezés megszerzését követően használhatja. Ha Önnek tudomása van arról, hogy a gyermekvédelmi törvények által védett személytől a kötelező szülői beleegyezés nélkül kaptunk adatokat, kérjük, erről haladéktalanul értesítsen minket, hogy megtehessük a szükséges lépéseket az érintett adatok biztonságos eltávolítása érdekében.

A kért személyes adatok vagy hozzájárulás megadásának elmaradása

Ha a törvényi rendelkezések értelmében vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése érdekében személyes adatokat kell gyűjtenünk, és Ön nem bocsátja rendelkezésre a kért adatokat, előfordulhat, hogy vállalatunk nem tudja teljesíteni az Önnel kötött szerződést. Ebből kifolyólag előfordulhat, hogy vállalatunk nem tudja rendelkezésre bocsátani az igényelt termékeket vagy szolgáltatásokat. Például, ha nem adja meg a címét, vagy nem jelöli be az értékesítési feltételek és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadására vonatkozó négyzetet, előfordulhat, hogy nem tudjuk teljesíteni a rendelését.

Adatkezelő

Az oldal használata során gyűjtött személyes adatok kezelője: Digital River, Inc., 10380 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, USA. Azonban, ha a Digital River egy másik egysége jár el nemzetközi viszonteladói szolgáltatóként – ahogyan arról a tranzakció során tájékoztatjuk Önt –, a tranzakció során megadott vagy gyűjtött személyes adatok vonatkozásában az az egység az adatkezelő:

 • Digital River Australia Pty Ltd.
  Richard Clayton, 8 Denison Street
  South Hobart, Tasmania, AU 7004 Australia
 • Digital River Do Brasil Importação e Comércio de Produtos de Informática Ltda
  Av. Roque Petroni Jr, 1089 - conj. 905 - sala 1
  Sao Paulo-SP Brazil
  CEP: 04707-900
 • Digital River GmbH
  Scheidtweiler Strasse 4
  Cologne, DE 50933 Germany
 • Digital River Hong Kong
  Unit 908-915, Level 9, Core F, Room 25, Cyberport 3
  100 Cyberport Road, HK Hong Kong
 • Digital River India Private Ltd.
  1302, Tower-3, Indiabulls Finance Centre Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road
  Mumbai Maharashtra 400013 India
 • Digital River Ireland Ltd.
  3rd Floor Kilmore House
  Park Lane
  Spencer Dock
  Dublin 1
  Ireland D01 XN99
 • Digital River Japan K.K.
  Tokyo Club Building 11F 3-2-6 Kasumigaseki Chiyoda-ku
  Tokyo 100-0013 Japan
 • Digital River Korea, Limited
  4 Floor 92, Hangang daero Yongsan-gu
  (Hangang ro 2 ga, LS Yongsan Tower), Seoul, Republic of Korea
 • Digital River Mexico, S. de R.L. de C.V.
  Avenida Presidente Masaryk 111, Piso 1 Polanco V Seccion, Miguel Hidalgo
  Ciudad de Mexico Mexico
 • Digital River Singapore Pte. Ltd.
  35th Floor UOB Plaza 1
  80 Raffles Place
  Singapore, SG 048624
 • Digital River Trading (Shanghai) Co., Ltd. AKA China
  Suite 1710 Building A, No. 331, North Caoxi Road
  Xuhui District Shanghai 200030 China
 • Digital River UK Ltd
  13th floor
  One Angel Court
  London
  EC2R 7HJ
  United Kingdom
 • DR APAC, LLC., Taiwan Branch
  23F, 105, Sec.2 Tun Hwa S. Rd.
  Taipei 106 Taiwan, Province Of China
 • DR globalTech, Inc.
  10380 Bren Road West
  Minnetonka, MN 55343
 • DigRiv North America, Inc.
  10380 Bren Road West
  Minnetonka, MN 55343
 • DigRiv Brasil Ltda
  Av. Roque Petroni Jr, 1089 - conj. 905 - sala 3
  Sao Paulo-SP Brazil
  CEP: 04707-900
 • DigRiv Ireland, Ltd
  3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock
  Dublin 1, Ireland
 • DigRiv UK Ltd
  13th floor
  One Angel Court
  London
  EC2R 7HJ
  United Kingdom

Automatikus adatfeldolgozás

Bizonyos helyzetekben személyes adatait felhasználhatjuk az automatizált döntéshozatal megkönnyítésére, ami szolgáltatásaink további fejlesztéséhez szükséges. Például, ha hozzájárult marketing célú tevékenységhez (ha van ilyen), az adatokat felhasználhatjuk a felhasználók szegmentálására és személyre szabott üzenetekkel történő megcélzására, illetve munkakör alapján meghatározhatjuk egy adott felhasználó jellemzőit, és ez alapján módosíthatjuk a tartalmat. Felhasználhatjuk továbbá a felhasználók tartózkodási helyét és vállalati adatait. Bizonyos körülmények között, fiókalapú marketing keretében ez magában foglalhatja a nyilvános „like”-okat is.

A csalások felderítését végző eszközeinknél automatizált adatkezelést alkalmazunk, így csökkenthető a megrendelések visszaélések észlelése érdekében szükséges manuális ellenőrzése. Automatizált feldolgozást is végezhetünk foglalkoztatással összefüggésben, valamint annak érdekében, hogy biztosítsuk, az alkalmazottaink betartják a belső biztonsági irányelveket. Megtilthatja az automatikus adatfeldolgozás alapján hozott döntéseket, ha azok profilalkotásnak minősülnek. Azonban a csalások felderítését végző eszközök használata nélkül a tranzakció nem dolgozható fel.

Adatvédelmi nyilatkozat európai lakosok számára

Ha Ön az Európai Gazdasági Térség (EGT), az Egyesült Királyság vagy Svájc területén tartózkodik, a személyes adatainak védelmét az adott területen kívülre történő továbbítás esetén az általános szerződési feltételek vagy egyéb megfelelő adatvédelmi biztosítékok garantálják. Személyes adatait továbbíthatjuk a Digital River, Inc. Amerikai Egyesült Államokban található felhőalapú szervereire, és személyes adatainak feldolgozása történhet az Egyesült Államokban. Személyes adatait továbbíthatjuk továbbá a Digital River egyéb egységeihez a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott és vállalati adminisztrációs célokból, valamint egyéb külső adatfeldolgozóknak. A személyes adatoknak a Digital River egyéb egységeihez való továbbításával kapcsolatos részletes információk a jelen nyilatkozat „Közös használat” részében találhatók.


Az Önt megillető törvényes jogok gyakorlása

Ha élni kíván az adatvédelmi törvényben megállapított jogaival, a jogok gyakorlására vonatkozó információért lásd „A személyes adatokhoz való hozzáférésre és azok kezelésére vonatkozó jogai” c. részt.

Ha további segítségre van szüksége jogaival kapcsolatban, forduljon vállalatunk adatvédelmi tisztviselőjéhez: John Murray, a Digital River vezető adminisztratív tisztviselője, telefon: 1 (952) 253-1234, e-mail: privacy@digitalriver.com.

Az illetékes felügyeleti hatóságnál jelezheti, ha úgy érzi, hogy sérültek az adatvédelmi törvények szerinti jogai. Azonban mielőtt így tenne, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot: célunk, hogy együttműködjünk Önnel, és közösen megoldjunk az adatvédelemmel kapcsolatos minden problémát.

Adatvédelmi nyilatkozat kaliforniai lakosok számára


Az Ön jogai

A fentieken túl a kaliforniai lakosok a fogyasztók adatainak védelméről szóló kaliforniai törvény („California Consumer Privacy Act”, CCPA) értelmében a következő igényekkel élhetnek személyes adataikkal kapcsolatban:

 • Hozzáférés az adatokhoz és hordozhatóság. Önnek jogában áll, hogy igényelje az elmúlt 12 hónapban gyűjtött, használt, továbbadott vagy értékesített személyes adatai egy részének Önnek történő átadását.
 • Törlés. A CCPA törvény által megkövetelt mértékben igényelheti a gyűjtött személyes adatainak törlését.
 • Adatok továbbadása. Önnek jogában áll, hogy igényelje az elmúlt tizenkét (12) hónapban gyűjtött és használt személyes adatai egy részének Önnek történő átadását, így többek között:
  • az Önről gyűjtött személyes adatok kategóriái,
  • az Önről gyűjtött személyes adatok forrásainak kategóriái,
  • az adott személyes adatok gyűjtését indokló üzleti vagy kereskedelmi cél,
  • azon harmadik felek kategóriái, akinek átadjuk a személyes adatokat,
  • az Önről gyűjtött konkrét személyes adatok (azaz adathordozhatóságra irányuló igény).
  • az üzleti céllal történő továbbadás esetén azon személyes adatok kategóriáinak meghatározása, amelyeket a különböző típusú címzettek megkaptak.

A CCPA törvényben biztosított jogok gyakorlása érdekében küldje el nekünk igényét a jelen adatvédelmi nyilatkozat „A személyes adatok hozzáférésére és kezelésére vonatkozói jogai” részében szereplő információk segítségével, vagy hívja a következő telefonszámot: (866) 585-3251. Személyazonosságának ellenőrzéséhez további információkat kérhetünk Öntől, valamint fenntartjuk a jogot arra, hogy korlátozzuk vagy megtagadjuk kérését, ha nem biztosít elegendő információt személyazonossága ellenőrzéséhez vagy jogi és üzleti előírásaink teljesítéséhez. A nyilvántartásba vett e-mailre az ellenőrizhető igény beérkezésétől számított negyvenöt napon belül válaszolunk.

Az igény feldolgozásáért és megválaszolásáért nem számítunk fel díjat, kivéve, ha az túlzó, ismétlődő vagy nyilvánvalóan megalapozatlan. Ha vállalatunk úgy dönt, hogy az igény díj ellenében teljesíthető, az igény teljesítése előtt tájékoztatjuk Önt a döntés okáról és a becsült költségekről.


A személyes adatok vállalatunk által történő használata és megosztása

Ahogyan azt a fentiekben részleteztük, a Digital River üzleti célból átadhatja személyes adatait harmadik félnek. A Digital River azonban nem értékesíti a CCPA törvényben alkalmazott meghatározás szerinti személyes adatokat. Személyes adatok üzleti célból történő átadásakor szerződés jön létre, melynek értelmében az adatok címzettje köteles megőrizni a szóban forgó személyes adatok bizalmas jellegét, valamint nem használhatja azokat a szerződéses kötelezettségek teljesítésétől eltérő célokra.

Az elmúlt 12 hónapban a Digital River a következő adatkategóriákat gyűjtötte vagy adta tovább. A Digital River nem értékesített és jelenleg sem értékesít személyes adatokat:

Kategória Gyűjtjük Továbbadjuk Értékesítjük
Azonosítók Igen Igen Nem
Az ügyféladatokról szóló kaliforniai törvény (Kalifornia állam polgári törvénykönyvének 1798.80(e) cikke) Igen Nem Nem
A kaliforniai vagy szövetségi törvény értelmében védett osztályozási jellemzők Igen Nem Nem
Internetes vagy egyéb hasonló hálózati tevékenység Igen Igen Nem
Földrajzi helymeghatározási adatok Igen Igen Nem
Szakmai vagy foglalkoztatással kapcsolatos adatok Igen Igen Nem

Kaliforniai „Shine the Light” törvény

A kaliforniai „Shine the Light” törvény (a polgári törvénykönyv 1798.83 cikke) lehetővé teszi az oldal azon felhasználói számára, akik kaliforniai lakosok, hogy adott tájékoztatást kérjenek azon tevékenységünkről, melynek keretében személyes adatokat adunk át harmadik félnek direkt marketing céljára. Igény benyújtásához küldjön e-mailt a következő címre: privacy@digitalriver.com.

Adatvédelmi nyilatkozat brazíliai lakosok számára


Az Ön jogai

Ha Ön Brazíliában tartózkodik, a brazíliai általános adatvédelmi törvény („LGPD”) 18. cikke biztosít Önnek meghatározott jogokat személyes adatai vonatkozásában. Önnek jogában áll a következő információkat igényelni az adatkezelőtől:

 • az adatfeldolgozás tényének megerősítése;
 • hozzáférés az adatokhoz;
 • a hiányos, pontatlan vagy elavult adatok javítása;
 • a szükségtelen vagy felesleges adatok, illetve az LGPD törvény rendelkezéseinek nem megfelelő módon kezelt adatok névtelenítése, letiltása vagy törlése;
 • az adatok hordozhatósága más (termék)szolgáltatókhoz az Ön kifejezett kérésére, az LGPD törvénynek megfelelően, a folyamatban érintett üzleti és ipari titkok védelme mellett;
 • az Ön hozzájárulásával kezelt személyes adatok törlése, az LGPD törvény 16. cikkében szereplő helyzetek kivételével;
 • azokra az állami és magánszervezetekre vonatkozó adatok, amelyekkel adatokat osztunk meg;
 • a hozzájárulás megtagadásának lehetőségére és az ilyen megtagadással járó következményekre vonatkozó adatok;
 • a hozzájárulás visszavonása, az LGPD törvény 8. cikke 5. bekezdésének értelmében; továbbá

Önnek jogában áll ellenőrizni az automatizált adatkezelésen alapuló döntéseket, melyeknél a döntés kizárólag automatizált úton történik és sérti az Ön érdekeit. A tranzakciók kezelésekor a Digital River nem hoz kizárólag automatizált úton történő döntéseket, melyek egyúttal sértenék az Ön érdekeit.


Az Önt megillető jogok gyakorlása

Ha élni kíván az LGPD törvényben megállapított jogaival, a jogok gyakorlására vonatkozó információért lásd „A személyes adatokhoz való hozzáférésre és azok kezelésére vonatkozó jogai” részt.

Ha további segítségre van szüksége jogaival kapcsolatban, forduljon vállalatunk adatvédelmi tisztviselőjéhez: John Murray, a Digital River vezető adminisztratív tisztviselője, telefon: 1 (952) 253-1234, e-mail: privacy@digitalriver.com.

Az illetékes felügyeleti hatóságnál jelezheti, ha úgy érzi, hogy sérültek az adatvédelmi törvények szerinti jogai. Azonban mielőtt így tenne, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot: célunk, hogy együttműködjünk Önnel, és közösen megoldjunk az adatvédelemmel kapcsolatos minden problémát.

Adatvédelmi nyilatkozat dél-koreai lakosok számára

Az oldalon történő vásárlással Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Digital River kezelje a személyes adait a jelen adatvédelmi nyilatkozatban leírtak szerint. A személyes adatok kezelése során vállalatunk továbbíthatja azokat a következő szereplőknek, vagy azok kezelését a következő szereplőkre bízhatja:


A személyes adatok harmadik félnek történő átadása

Digital River, Inc. és Digital River Ireland Ltd

 • Adattípus: E-mail-cím, név, IP-cím, cím, telefonszám, fiókadatok
 • Cél: Tranzakció feldolgozása és teljesítése, termékregisztráció, fióknyitás, ügyféltámogatás, általános termék- és szolgáltatásmarketing, valamint egyéb kapcsolódó cél
 • Megőrzési idő: Az oldal használata alatt, valamint azt követően a vonatkozó törvények által engedélyezett vagy előírt mértékben, illetve a Digital River üzleti követelményeinek teljesítése érdekében

A szolgáltató, amelynek neve és/vagy logója szerepel a szóban forgó oldalon

 • Adattípus: Tranzakciós adatok, úgymint e-mail-cím, név, IP-cím, cím, telefonszám
 • Cél: Tranzakció jelentése és teljesítése, termékregisztráció, garanciális és műszaki támogatás, fióknyitás
 • Megőrzési idő: A szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában megadottak szerint

Önnek jogában áll megtagadni hozzájárulását az adatok fenti egységekkel való megosztására vonatkozóan. Ehhez hagyja üresen a vonatkozó négyzeteket a megrendeléskor. Ilyen esetben nem tudjuk teljesíteni a tranzakciót, és így nem tudjuk biztosítani Önnek az adott termékeket vagy szolgáltatásokat.


A személyes adatok kezelésének alvállalkozásba adása

A Digital River a tranzakció vagy megrendelés feldolgozásával kapcsolatos adatkezelési tevékenységet jelenleg harmadik félre bízza, amely a következő:

NHN Korea Cyber Payment Co., Ltd

 • Adattípus: Számlázási adatok, úgymint e-mail-cím, név, IP-cím, cím, telefonszám, fiókadatok
 • Cél: Tranzakcióval kapcsolatos fizetés teljesítése
 • Megőrzési idő: 7 év

Adyen

 • Adattípus: Számlázási adatok, úgymint e-mail-cím, név, IP-cím, cím, telefonszám, fiókadatok
 • Cél: Tranzakcióval kapcsolatos fizetés teljesítése
 • Megőrzési idő: 7 év

Cybage Software Pvt Ltd.

 • Adattípus: E-mail-cím, név, IP-cím, cím, telefonszám, fiókadatok
 • Cél: Rendszerfejlesztés és -karbantartás
 • Megőrzési idő: Az oldal használata alatt, valamint azt követően a vonatkozó törvények által engedélyezett vagy előírt mértékben, illetve a Digital River üzleti követelményeinek teljesítése érdekében

Sutherland Global Services, Inc.

 • Adattípus: E-mail-cím, név, IP-cím, cím, telefonszám, fiókadatok
 • Cél: Vevőszolgálati támogatás
 • Megőrzési idő: Az oldal használata alatt, valamint azt követően a vonatkozó törvények által engedélyezett vagy előírt mértékben, illetve a Digital River üzleti követelményeinek teljesítése érdekében

Megjegyzés a japán lakosok számára

A japán adatvédelmi törvény rendelkezései értelmében panaszkezelési munkatársat/adatvédelmi tisztviselőt neveztünk ki. A Digital River Japan K.K. adatvédelmi tisztviselője: John Murray, Digital River Japan K.K. vállalati képviselője, telefon: 03-6770-2741, e-mail: privacy@digitalriver.com.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításai

Az adatvédelmi nyilatkozatot folyamatosan ellenőrizzük, és a frissítéseket az oldalon tesszük közzé. A változások közzétételükkor azonnal hatályba lépnek. Az adatvédelmi nyilatkozat kiegészíthető vagy módosítható az oldalon közzétett egyéb adatvédelmi tájékoztatók útján. Ezekben az adatvédelmi tájékoztatókban bemutatjuk, hogyan kezeljük a tájékoztatónak helyet adó felületen használt adatokat. A tájékoztatók a jelen adatvédelmi nyilatkozattal együtt érvényesek.

Adatvédelmi nyilatkozatunk előző változata itt található.

Panaszkezelési munkatárs/adatvédelmi tisztviselő

Bizonyos adatvédelmi törvények rendelkezéseinek értelmében panaszkezelési munkatársat/adatvédelmi tisztviselőt neveztünk ki. A Digital River panaszkezelési munkatársa/adatvédelmi tisztviselője: John Murray, a Digital River vezető adminisztratív tisztviselője, telefon: 1 (952) 253-1234, e-mail: privacy@digitalriver.com. Ha Ön Németországban tartózkodik, külföldi adatvédelmi tisztviselőnkhöz irányítjuk.

Kapcsolatfelvétel

Ha kérdése van az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, vagy – tartózkodjon a világ bármely pontján – a vonatkozó törvények értelmében kérése van a személyes adataira vonatkozóan, küldjön e-mailt a privacy@digitalriver.com címre, és az ügyet munkatársaink a megfelelő helyre irányítják. Ha inkább postai levélben venné fel velünk a kapcsolatot, elérhetőségeinket vállalati weboldalunk „With Teams Around the World” (Világszerte elérhetők vagyunk) részében találja.

  i A „személyes adatok” meghatározása kiterjed a fogyasztók adatainak védelméről szóló kaliforniai törvényben („California Consumer Privacy Act”) meghatározott „személyes információkra”, és e szerint értelmezendők.