מדיניות שמירה על פרטיות

מושגי מפתח

להלן מספר מושגי מפתח שבהם ייעשה שימוש במסגרת מדיניות פרטיות זו:

 • מידע שלא ניתן עוד להשתמש בו כדי לזהות אדם מסוים ("מידע אנונימי").
 • המשמעות של אחראי מאגר נתונים עצמאי זהה לזו של "אחראי" בכפוף להנחיה ‎95/46/EC מ-24 באוקטובר, 1995 או כל חקיקה מאוחרת יותר להגנה על נתונים כגון תקנה ‎(EU) 2016/679 מ-25 במאי, 2018, והוא האדם הטבעי או היישות המשפטית, אשר הם לבדם או במשותף עם אחרים, מבצעים עיבוד של מידע אישי (כמוגדר להלן) וכן קובעים את הייעוד והאמצעים של עיבוד המידע האישי, ההרכב והסוגים של המידע האישי שיעבור עיבוד, וקובעים את הפעולות שיבוצעו עם המידע האישי )"אחראי מאגר נתונים" או "אחראי מאגר").
 • מידע שהוסרו ממנו פרטי זיהוי מסוימים כדי למנוע אפשרות קישור ישיר בין זהותו של אדם לבין המידע (לדוגמה הסתרה של פרטי זיהוי אישיים מסוימים) ("מידע מותמם").
 • עיבוד המידע מותר אם הוא נחוץ לצורך אינטרסים חוקיים של אחראי המאגר (או של צד שלישי), להוציא מקרים שבהם אינטרסים, זכויות וחירויות בסיסיות של משתמשי הקצה המושפעים המחייבים הגנה, קודמים לאינטרסים של אחראי המאגר ("אינטרסים לגיטימיים").
 • מידע שניתן להשתמש בו כדי לזהות אותך, בין בפני עצמו או בשילוב עם מידע אחר הזמין לנו, כגון שמך, כתובת משלוח וחיוב, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, מספר זהות (היכן שרלוונטי), תאריך לידה (היכן שרלוונטי), נתוני זמן ומיקום, פרטי חשבון בנק, רשומות של עסקאות ותשלמים, רשומות משלוח ומידע אחר המשויך לחשבון שלך, הנאסף על-ידינו, בעת השימוש בפתרון המסחר שלנו ("מידע אישי").
 • Digital River עשויה למכור מחדש מוצרים באמצעות טרנזקציות דרך פתרון המסחר שלה, והיא תהיה לרוב המוכר והסוחר הרשום עבור עסקאות כאלה ("מוכר וסוחר רשום").
 • קטגוריות מידע מיוחדות מחייבות רמת הגנה הדוקה יותר בכפוף לחוקי ההגנה על הנתונים ברשויות מסוימות, כגון עיבוד החושף מידע בנושאי בריאות, גזע או מוצא אתני ("קטגוריות נתונים מיוחדות").
 • כל אמצעי אבטחת מידע ישימים, כפי שיתוקנו או יוחלפו, להעברת מידע לאחראי מאגרים הנמצאים מחוץ ל- EU/EEA אשר אינם מבטיחים רמת הגנה הולמת ("סעיפים חוזיים סטנדרטיים").
 • רשות מפקחת (או שווה ערך שלה בכפוף לכל חוק שהוא להגנה על מידע) היא הרשות הציבורית העצמאית שאליה יכולים משתמשים להגיש תלונות ("רשות מפקחת").
 •  

אחראי מאגר נתונים, כיצד ליצור קשר עמנו ועיבוד המידע שלך

 • אחראי מאגר האחראי/ים למידע שלך. היישות של Digital River שמשמשת כאחראי מאגר תשתנה בהתאם לאתר האינטרנט שבו תבקר, הטרנזקציה שלך עם האתר ושפת החוזים.
 • כיצד ניתן ליצור עמנו קשר. בכל שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות, או בקשה הנוגעת למידע האישי שלך בכפוף לחוקים החלים, תוכל לפנות אלינו לפי כתובת הדוא"ל privacy@digitalriver.com מכל מקום בעולם, ואנו נעביר את שאלתך לגורם המתאים. אם תעדיף ליצור קשר באמצעות הדואר הרגיל, נא עיין בפרטי יצירת הקשר בסעיף "עם צוותים בכל העולם" שבאתר האינטרנט שלנו, המוצג לפי אזורים.
 • עיבוד המידע שלך. בקשת המסחר שלך, ולפיכך המידע האישי שלך, יעובדו במקרה המיטבי באזור שממנו יזמת את ההפעלה או בסמוך לו. פירושו של דבר שעיבוד המידע האישי שלך יתבצע בארה"ב או באירלנד.
 • אמצעי בטיחות הולמים להעברה של המידע שלך אל מעבר לגבול. אם אתה נמצא ב-EU/EEA, כל העברה של המידע האישי שלך אל מחוץ ל-EU/EEA מוגנת תחת סעיפים חוזיים סטנדרטיים, או תחת כל אמצעי בטיחות נוסף להגנה על מידע. המידע האישי שלך עשוי להיות מועבר לשרתים של Digital River, Inc. בארה"ב והעיבוד של המידע האישי שלך בארה"ב. אנו עשויים להעביר את המידע האישי שלך לישויות אחרות של Digital River למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, למטרות מנהלה של החברה וכן לגופי עיבוד מידע של צד שלישי.
אמריקה הצפונית והדרומית
 • Digital River, Inc. כאחראי מאגר. Digital River, Inc., לרבות החברות המסונפות אלינו ("Digital River," "אנחנו," "אנו" ו"שלנו") היא הבעלים והמפעילה של אתר אינטרנט זה, אשר עשוי לכלול יישום תוכנה, מוצרים ושירותים שלנו וכל פתרון מסחר אחר רלוונטי שבו מופיעה מדיניות פרטיות זו ("אתר אינטרנט"). על פי רוב, כל מידע אישי הנאסף במהלך ביקור באתר אינטרנט זה נמצא בשליטה של Digital River, Inc., 10380 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, USA ("האחראי על מאגר המידע"). עם זאת, לעתים, יישות אחרת של Digital River תשמש בתור האחראי על המאגר כפי שיצוין היישר מתחת לשם.
שאר העולם
 • Digital River Ireland, Ltd. כאחראי מאגר. כאשר Digital River Ireland Ltd. היא המוכר והסוחר הרשום, אזי כל מידע אישי המסופק או נאסף במהלך ביקור באתר האינטרנט נמצא בשליטתה ובפיקוחה של Digital River Ireland Ltd., Unit 153, Shannon Free Zone West, Shannon, Co. Clare Ireland ("האחראי על מאגר המידע").
 • Digital River GmbH כאחראי מאגר. Digital River GmbH היא חלק מקבוצת הישויות של Digital River, מובילה בתחום שירותי המסחר האלקטרוני, והמשווקת המורשית של מוצרים ושירותים המוצעים באתר MyCommerce Share-it. כאן, כל מידע אישי המסופק או נאסף בעת ביקור באתר MyCommerce Share-it נמצא בשליטה ובפיקוח של Digital River GmbH, Scheidtweilerstrasse 4 Cologne 50933 Germany ("האחראי על מאגר המידע").
 • ישויות אחרות של Digital River המשמשות כאחראי מאגר. לניהול טרנזקציות המתבצעות באמצעות ישות אחרת של Digital River, אותה יישות של Digital River עשויה לשמש כאחראי על מאגר המידע. נא עיין בסעיף לעיל, "עיבוד המידע שלך", המסביר היכן בעולם יתבצע עיבוד המידע האישי שלך.

בסיס חוקי לעיבוד הנתונים

ברשויות מסוימות, עיבוד המידע האישי שלך מותר רק אם החוקים להגנת מידע מתירים זאת. במקרה כזה, יש לנו בסיס חוקי לכל אחת מפעילויות העיבוד שלנו (אלא אם חל פטור כלשהו) כפי שמפורט להלן:

 • הסכמה. השימוש באתר האינטרנט שלנו או שליחה בדרך אחרת של המידע האישי שלך אלינו, את מסכים לכף שנאסוף, נעשה שימוש ונשתף את המידע שלך בהתאם למפורט במדיניות פרטיות זו .iאם אינך מסכים למדיניות פרטיות זו, אנא אל תעשה שימוש באתר האינטרנט ואל תשלח את המידע שלך באמצעות אתר אינטרנט זה.
 • אינטרס לגיטימי. אנו נעבד את המידע שלך על בסיס אינטרס לגיטימי, ובמיוחד כאשר הוא משמש למטרות מסחריות, כגון איסוף נתונים ממקורות ציבוריים ופניה ללקוחות פוטנציאליים במטרה להתחיל בשיחה. כמו כן, אנו עשויים לעבד את המידע שלך על בסיס אינטרס לגיטימי בהקשר של תעסוקהii.
 • בסיס חוקי אחר. כמו כן, אנו עשויים לעבד את המידע שלך על פי בסיס חוקי אחר, כגון מקרים שבהם העיבוד נדרש כדי לערוך אתך חוזה.

היקפה של מדיניות פרטיות זו

רקע ומטרה

מדיניות פרטיות זו חלה על כל אתר אינטרנט המופעל על-ידי Digital River שבו מופיעה מדיניות הפרטיות. אם אתה רוכש מוצרים באמצעות חברת בת של Digital River, שים לב שאירוח אתר האינטרנט והפעלתו נעשית על-ידי Digital River בכפוף להסכם עם חברת הבת הרשומה כמוכרת המוצרים בתנאי המכירה באתר אינטרנט זה.המטרה של מדיניות פרטיות זו היא לספק לך מידע על האופן שבו אנו:

 • אוספים מידע אישי ומידע אחר כאשר אתה עושה שימוש באתר אינטרנט זה;
 • משתמשים, מטפלים וחושפים את המידע שאנו אוספים; וכן
 • אפשרויות בחירה העומדות לרשותך בנוגע לדרכים שבהן אנו אוספים ומשתמשים במידע זה.
שינויים במדיניות פרטיות זו

אנו עשויים לעדכן את מדיניות הפרטיות כדי לכלול שינויים בשיטות הטיפול שלנו במידע. כאשר נערוך שינויים במדיניות הפרטיות, אנו נשנה את תאריך הכניסה לתוקף. השינויים ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם. בסוף מדיניות הפרטיות הנוכחית תמצא קישור לגרסה הקודמת של מדיניות הפרטיות.

הודעות נוספות בנוגע לפרטיות

הודעות בנוגע לפרטיות המוצגות באתר האינטרנט עשויות להוסיף למדיניות הפרטיות הזאת או לתקן אותה. הודעות פרטיות אלה יסבירו כיצד אנו מטפלים במידע על פי המקום שבו תופיע כל הודעת פרטיות, ויש לקרוא הודעות אלה יחד עם מדיניות הפרטיות הזאת.

מדיניות פרטיות של שותפים או צד שלישי אחר

מדיניות פרטיות זו חלה אך ורק על השימוש במידע שאנו אוספים ממך באמצעות אתר אינטרנט זה וכל אתר אינטרנט אחר שבו מוצגת מדיניות פרטיות זו. באתר האינטרנט שלנו עשוי להופיע גם מידע הקשור למותג של החברה שאת המוצר שלה אתה רוכש ("שותף"). עם זאת, מדיניות פרטיות זו לא חלה על מידע הנאסף באופן ישיר על-ידי השותפים שלנו או כל גורם צד שלישי אחר, שכן אין לנו שליטה על מדינות הפרטיות שלהם. אנא קרא בעיון את מדיניות הפרטיות המתפרסמת בכל אתר אינטרנט שבו אתה מבקר.

תנאי מכירה

השימוש והשליחה של מידע אישי באמצעות אתר האינטרנט יהיו כפופים גם לתנאי המכירה שלנו.

כיצד אנו מגנים על המידע שלך

Digital River נוקטת באמצעים סבירים כדי לספק רמת בטיחות המתאימה לרגישות המידע שאותו אנו אוספים. אנו מפעילים שיטות ואמצעי בטיחות פיזיים, טכניים ומנהלתיים סבירים אשר נועדו להגן על המידע האישי שלך מפני גישה בלתי מורשית וחשיפה. כאשר אנו אוספים או מעבירים מידע בעל אופי רגיש, כגון מספרי חשבון בנק, אנו משתמשים בשיטות הנהוגות בתעשייה כדי להגן על פרטי מידע אלה, בהתאם לדרישות החוק החל. למרות שאנו מיישמים אמצעים סבירים כדי להגן על המידע שלך, איננו יכולים לערוב לבטיחות מידע שמועבר באמצעות האינטרנט או המאוחסן במאגרי המידע שלנו. גם עליך מוטלת האחריות לנקוט צעדים סבירים כדי להגן אל המידע שלך מפני חשיפה ללא אישור או שימוש לרעה לדוגמה, על-ידי הגנה על הסיסמא שלך ויציאה מהמערכת כאשר סיימת להשתמש במחשב משותף או התקן נייד. אנו ממנפים שיטות עבודה מיטביות הנהוגות בתעשייה כדי לצמצם למינימום את הפגיעה האפשרית בפרטיות המידע. אם המידע האישי תחת השגחתה של Digital River ייחשף, יינזק או יאבד (או שהוא עלול להיפגע באופן זה), אנו ננקוט מיד בצעדי תיקון, נודיע למשתמשים ללא דיחוי ונדווח לרשויות הממשל המתאימות בהתאם לנדרש בחוק החל.

 

איסוף מידע, כולל שימוש בקובצי cookie

מידע שאתה מספק באופן ידני

אנו אוספים ממך מידע אישי כאשר אתה עושה שימוש באתר אינטרנט זה, לדוגמה:

 • כאשר אתה מספק מידע במהלך קנייה של מוצר או שירות,
 • כאשר אתה מבקש מידע על אתר האינטרנט או עושה בו שימוש אחר,
 • כאשר אתה נרשם לתחרות או מבצע, נרשם לקבלת עלון מידע או שירותים דומים,
 • כאשר אתה שולח הזמנה או קונה, מוריד או מבצע רישום של מוצרים, או מבקש לקבל שירותים נוספים,
 • כאשר אתה מתקשר לשירות הלקוחות שלנו, אתה עשוי למסור מרצונך מידע לנציגים שלנו, וכן
 • כאשר אתה מגיש מועמדות למשרה או שולח לנו נתוני תעסוקה אחרים.
קטגוריות מידע מיוחדות

על פי רוב, לא יתבצע איסוף או עיבוד של קטגוריות מידע מיוחדות. עם זאת, ייתכן מצב (לדוגמה, למטרות תעסוקה) שבו יתבצע עיבוד של מידע מסוג זה. במקרה כזה, אנו נקפיד לנהוג בהתאם לחוקים החלים להגנה על נתונים, ובכלל זה הסתמכות על הנימוקים המשפטיים הנחוצים כדי לעבד את המידע (לדוגמה, עיבוד של מידע בריאותי לצורך חוזה ביטוח). אנו נעשה שימוש בשיטות עבודה ואמצעי בטיחות סבירים כדי להגן על קטגוריות המידע המיוחדות שלך.

מידע מהדפדפן או מההתקן שלך

אנו עשויים לקבל מידע מדפדפן האינטרנט שלך. מידע זה עשוי לכלול נתונים שאינם מאפשרים זיהוי אישי שלך (כגון התאריך והשעה שבהם ביקרת באתר). המידע הנשלח אלינו תלוי בהגדרות דפדפן האינטרנט שלך. אם יצרת זהות משתמש במהלך ביקורך באתר אינטרנט זה, הדבר ייחשב כמתן הסכמה מצידך לעיבוד של המידע האישי שלך, אם קיים, ואנו עשויים לקשר את המידע שסופק על-ידי הדפדפן שלך למידע המזהה אותך באופן אישי, כפי שמתואר להלן. אנא עיין בהגדרות הדפדפן שלך כדי ללמוד כיצד לשנות אותן. כמו כן, אנו עשויים לאסוף מידע אישי מוגבל (כתובת דוא"ל) באמצעות טכנולוגיות אינטרנט, בקשר לשימוש שלך באתר אינטרנט, כפי שמתואר להלן.

קובצי cookie וטכנולוגיות דומות אחרות

המידע שאנו אוספים באמצעות קובצי cookie וטכנולוגיות דומות אינו בעל אופי אישי על פי רוב, אך אנו עשויים לקשר אותו למידע אישי שאתה מספק. אנו עשויים להשתמש בקובצי cookie ובטכנולוגיות דומות כדי לאסוף מידע התומך במאפיינים מסוימים של אתר אינטרנט זה. נוכח ההתפתחות של האינטרנט, אנו עשויים להשתמש בסוגים שונים של טכנולוגיה למטרה זו. לדוגמה, אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות אלה כדי לאסוף מידע על אופני השימוש של מבקרים באתר אינטרנט זה (לדוגמה, באילו דפים ביקרו או באילו קישורים עשו שימוש). אנו מנתחים מידע זה כדי להבין טוב יותר את תחומי העניין של המבקרים שלנו ואת הצרכים שלהם, וכן כדי לשפר את התוכן והפונקציונליות של אתר האינטרנט. כמו כן, אנו משתמשים במידע זה כדי לתמוך במאפיינים של אתר האינטרנט בכך שאיננו מבקשים ממך להזין מחדש מידע הקיים כבר במאגר המידע שלנו. כמו כן, אנו משתמשים במידע זה כדי להתאים אישית את חוויית השימוש שלך באתר האינטרנט וכדי לשפר את מאמצי השיווק שלנו, ובכלל זה באמצעות שימוש בפרסום ממוקד.

אם אינך מעוניין לקבל קובצי cookie, תוכל לשנות את ההגדרות בדפדפן האינטרנט שלך, כך שידחה קבלת קובצי cookie או יתריע בפניך בעת קבלת קובץ כזה. למרות שאינך נדרש לקבל קובצי cookie ייתכן שלא תוכל להשתמש בכל הפונקציונליות של האתר אם דפדפן האינטרנט שלך ידחה קובצי cookie.

מידע על קובצי cookie וטכנולוגיות אחרות של צד שלישי

גורמי צד שלישי עשויים גם הם להציב טכנולוגיות אינטרנט באתר אינטרנט זה. בנוסף, אנחנו או ספקי צד שלישי עשויים להציב טכנולוגיות אינטרנט בשמו של שותף שהמיתוג שלו מופיע באתר אינטרנט זה, או בשמם של ספקי השירות שלו. באופן זה, השותף שלנו יהיה רשאי להשתמש במידע שנאסף. המידע משמש לשיפור החוויה שלך באתר האינטרנט, למטרות שיווק, לצורך הצגה ומיקוד של פרסום ולצורך שיפור האיכות . אנו עשויים לאסוף את כתובת ה-IP שלך באמצעות טכנולוגיות אינטרנט.

אנו והשותפים שלנו עשויים להשתמש בספקי שירות של צד שלישי בקשר לאתר אינטרנט זה, ואלה עשויים לכלול את Alexi Metrics‏, Google Analytics ו-Omniture, וכן את ClickTale. ספקי שירות אלה ואחרים עשויים לאסוף מידע על הביקורים שלך באתרי אינטרנט, האינטראקציה שלך עם אתרים אלה, ועל המוצרים והשירותים המוצעים על-ידנו, השותפים שלנו והספקים שלנו. איסוף המידע על-ידם והשימוש שהם עושים בו כפופים למדיניות הפרטיות שלהם. אנא בקר אצל ספק שירות הצד השלישי הרלוונטי אם ברצונך לבטל את השתתפותך באיסוף המידע, באופן הבא:

בקשות Do Not Track

אם ברצונך שמידע לגביך לא ייאסף באמצעות קובצי cookie וטכנולוגיות אינטרנט אחרות, קובץ/י ה-cookie הקיימים המורים על סוג הפרסום שיוצג לך יימחקו, וייעשה ניסיון להציב קובץ cookie חדש, המורה לספקי השירות לא לעקוב אחרי פעולותיך בעתיד לאחר זיהוי קובץ ה-cookie האמור (קובץ cookie ‏"no track" ]אל תעקוב[). אם דפדפני האינטרנט שלך מוגדרים כך שידחו קובצי cookie כאשר אתה מבקר בעמוד 'ביטול ההשתתפות' שלנו, לא תהיה אפשרות להציב קובץ cookie מסוג 'אל תעקוב' במחשב שלך. כמו כן, אם תמחק במועד כלשהו קובץ cookie מסוג 'אל תעקוב', תשתמש במחשב אחר או תחליף דפדפן אינטרנט, יהיה עליך לבטל שוב את השתתפותך במעקב אחר המידע שלך. נכון לעכשיו, איננו מגיבים לבקשות 'אל תעקוב' של דפדפנים.

מידע מגורמי צד שלישי

בנוסף, אנו עשויים לקבל פרטי מידע מסוימים אודותיך מגורמי צד שלישי, לדוגמה על-ידי שימוש שלך באימות באמצעות רשת חברתית כדי להיכנס לאתר אינטרנט זה, או באמצעות מקורות מידע מקוונים אחרים, בהתאם לכללי השימוש והעיבוד של מידע כזה, כפי שייקבע על-ידי מקורות המידע המקוונים בהתאמה. אם קיימות קטגוריות מידע מיוחדות הזמינות באופן חופשי במרחב הציבורי, לא תהיה לנו כל חבות כלפיך בנוגע לאמור.

פרטי מיקום

כאשר אתה משתמש בסמארטפון, התקן נייד או במחשב כדי לקבל גישה לאתר האינטרנט שלנו או כדי להשתמש ביישום הנייד שלנו, אנו עשויים לאסוף פרטים על המיקום הפיזי שלך. אנו עשויים לצרף פרטים אלה למידע אחר המבוסס על מיקום (לדוגמה, כתובת ה-IP שלך והמיקוד שלך לצורכי חיוב/שליחת דואר), כדי לספק לך שירותים אחרים בהתקן הנייד שלך. אנו משתפים את פרטי המיקום שלך רק עם גורמי צד שלישי המסייעים לנו לספק לך שירותים. תוכל להפסיק את שיתוף פרטי המיקום שלך על-ידי שינוי ההרשאות בהתקן הנייד שלך.

שימוש במידע ושיתופו

המידע האישי שסופק לנו יעובד בשרתי המחשבים שלנו. במקרים מסוימים (לדוגמה כאשר הדבר נדרש כדי שנוכל למלא את ההתחייבויות החוזיות שלנו כלפיך) ייתכן שהמידע יהיה זמין גם לגורמי צד שלישי המספקים שירותים ל-Digital River.

כיצד אנו משתמשים במידע שלך

אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך למטרות הבאות:

 • כדי ליצור עמך קשר אם ביקשת מאיתנו ליצור קשר,
 • כדי לקבוע את המדינה שבה אתה נמצא לצורך עמידה בתקנות מסחר, לצורכי ביטחון או לצורך מניעת הונאה,
 • כדי לאמת בדרכים אחרות ציות לחוקים החלים,
 • כדי לסייע לנו לבדוק את דיוקו של המידע הקיים ברשותנו אודותיך,
 • כדי לספק לך עדכוני מוצר, הצעות מיוחדות ומידע אחר הנוגע לקידום מכירות, אם מטעמנו או מטעמו של שותף, וזאת במקרים שבהם הבעת הסכמה לקבל מידע מסוג זה ובכפוף לחוק החל,
 • בקשר למפתחות, קודי גישה ומידע אחר כדי לאפשר לך לגשת לאתרי האינטרנט או לשירותים של שותפנו, במטרה לקבל מוצרים או שירותים,
 • כפי שציווין בהודעת פרטיות נוספת אשר תפורסם באתר האינטרנט, וכן
 • למטרות משאבי אנוש, כגון איסוף כתובת הדוא"ל שלך, במקרה שאתה מגיש מועמדות למשרה באמצעות האינטרנט.

כאשר אתה מבקר באתר האינטרנט כדי לבצע טרנזקציה, אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך למטרות הבאות:

 • לצורך עיבוד הזמנות, עיבוד תשלומים, בדיקת מצב המס שלך, החזר כספים בעקבות תחרות, קביעת הזכאות שלך לקו אשראי או לצורך משלוח הודעות על מצב ההזמנה שלך,
 • כדי לנטר ניסיונות הונאה ולמטרות מניעה,
 • כדי לספק לך חווית קניות מותאמת אישית,
 • כדי לרשום את רכישתך אצל היצרן או ספק השירות לצורכי קבלת אחריות, תמיכה טכנית או מטרות דומות,
 • כדי להודיע על קנייתך לספק שירות מקוון, שעבורו רכשת מאיתנו זכות שימוש בשירות,
 • כדי להקים חשבון לצורך רכישות עתידיות בכפוף להסכמתך,
 • כדי לפשט את תהליך החידוש של מנויים למוצרים או שירותים, וכן
 • כדי לספק לך חוויה ותמיכה יעילות (ובכלל זה, ובהתאם למותר בחוק, יצירת קשר עם מבקרים אשר החלו בתהליך ביצוע תשלום, במטרה לנהל מעקב אחר תהליך שלא הושלם או כדי לבדוק אם אירעה בעיה הנוגעת לשימוש שלהם באתר האינטרנט).

אנו ננקוט אמצעים סבירים כדי להבטיח שכל אדם או יישות המקבלים לידיהם את המידע האישי עבור המטרות שתוארו לעיל, יהיו מחויבים לשמירה על אבטחת המידע האישי. במקרה של איסוף, קבלה או שמירה של קטגוריות מידע מיוחדות על-ידי יישות חיצונית, אנו נשתף אתך את פרטי היישות החיצונית אם הדבר מחויב על פי החוק החל. המחויבות שלנו לא תחול על שיתוף מידע עם יישות ממשלתית הזכאית על פי חוק לקבל מידע כאמור או כתוצאה מהוראה חוקית הנמצאת כרגע בתוקף.

עיבוד אוטומטי

במקרים ספורים, אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך כדי לסייע לנו בקבלת החלטות אוטומטיות לשיפור נוסף של העסק שלנו. לדוגמה, בהקשר שיווקי, אנו עשויים להשתמש במידע כדי לפלח את ציבור המשתמשים ולשלוח הודעה מותאמת אישית לקבוצה ממוקדת של משתמשים. לדוגמה, אנו עשויים להשתמש בהגדרת התפקיד כדי לקבוע מי המשתמש ולהתאים את ההודעה הנשלחת אליו בהתאם. כמו כן, אנו עשויים להשתמש בנתונים הגיאוגרפיים ובנתוני החברה של משתמש. במקרים מסוימים, כאשר מדובר בשיווק מבוסס חשבון, אנו עשויים להשתמש במידע על סימוני 'אהבתי' (לייקים) הקיים ברשות הרבים.

בנוסף, אנו מסתמכים על מעקב אחר ניסיונות הונאה כדי להפחית את הצורך בבדיקה ידנית של הזמנות כדי לזהות ניסיונות הונאה. אנו עשויים להסתמך על עיבוד אוטומטי בהקשר של תעסוקה וכדי לוודא שהעובדים שלנו מחויבים ומצבעים את כללי מדיניות הפרטיות שלנו. לך עומדת הזכות להימנע מהחלטות המבוססות על עיבוד מידע אוטומטי, במקרים שבהם ניתן לאפיין החלטות אלה כיצירת פרופיל משתמש. עם זאת, במקרה כזה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לא להשלים את הטרנזקציה שלך.

השימוש שאנו עושים במידע אנונימי

אנו עשויים להשתמש במידע אנונימי הנאסף על-ידינו.במקרה כזה, אנו נהפוך לאנונימיים פרטי מידע כגון שם פרטי ושם משפחה, כתובת רחוב, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, ופריטי מידע אחרים, והכל בכפוף לחוק החל. המידע האנונימי עשוי לשמש למטרות המתוארות להלן:

 • כדי לתמוך ולהתאים אישית את השימוש שלך באתר האינטרנט ו/או בשירותי השותפים שלנו.
 • כדי לשפר את אתר האינטרנט, את חוויית הלקוח, את מערכות הפרסום שלנו ואת המוצרים והשירותים שלנו,
 • למטרות של מניעת הונאה, כגון יצירת 'טביעת אצבע' של התקן,
 • כדי לזהות אילו טרנזקציות מקורן בתוכנית שיווק של חברת בת או של תוכנית הפניית לקוחות,
 • כדי לאפשר הצגת פרסומות ממוקדות באתר אינטרנט זה ובפתרונות מסחר אחרים,
 • כדי לספק דיווחים לשותפים ולספקי השירות שלנו בהווה ובעתיד, וכן
 • למטרות אחרות בעלות אופי היסטורי, סטטיסטי, מחקרי וניתוחי.

אנו עשויים להשתמש במידע מותמם (מידע שהוסרו ממנו פרטים מזהים) למטרות אשר צוינו לעיל ולמטרות קשורות אחרות, והכל בכפוף לחוק החל.

השותפים שלנו

אנו נספק פריטים מסוימים של מידע אישי, מידע אנונימי או מידע מותמם לשותפים שלנו על מנת למלא את ההתחייבויות שלנו כלפיך וכדי לסייע בשימוש שעושה Digital River במידע אישי בהתאם למפורט בסעיף 'כיצד אנו משתמשים במידע שלך':

 • למטרות דיווח,
 • כדי לאפשר לשותף שלנו או לספק השירות שלו לרשום את הקנייה שלך,
 • כדי לאפשר לך לקבל גישה למוצרים או שירותים המסופקים על-ידי השותף שלנו או הספקים שלו,
 • כדי לסייע במתן שירות במסגרת אחריות, תמיכה טכנית או שירות לאחר מכירה,
 • כדי לאפשר לשותף או לקבלן משנה שלנו לשלוח דוא"ל או דיוור ישיר אם הסכמת לקבל דואר כזה,
 • כדי לאפשר לשותף שלנו או לספקי השירות שלו לספק שירותים בקשר לאתר אינטרנט זה (כגון תמיכת לקוחות או פונקציה של כניסה חד-פעמית), וכן
 • למטרות דומות, כדי למלא את ההתחייבויות שלנו כלפיך.
ספקי השירותים שלנו

אנו עושים שימוש בחברות אחרות, לרבות חברות המסונפות אלינו, כדי לספק שירותים מסוימים לנו או בשמנו במטרה לסייע לנו להפעיל את העסק שלנו, לדוגמה:

 • לארח או לתחזק את אתר האינטרנט הזה,
 • לעבד תשלומים באמצעות כרטיס אשראי,
 • לספק שירותי מעקב אחר ניסיונות הונאה או גילוי שלהם,
 • לבצע בדיקות לגבי שלמות המידע,
 • להציע לך קו אשראי,
 • לספק שירותי מיטוב,
 • לספק את ההזמנה שלך,
 • לגבות תשלומים,
 • להציג פרסומות באתר אינטרנט זה ובאתרי אינטרנט של גורמי צד שלישי,
 • לשלוח דואר או דוא"ל,
 • למטרות הקשורות לתעסוקה ומשאבי אנוש, ו/או
 • לספק שירות לקוחות.

אנו לא נשתף את המידע האישי שלך עם ספקי השירות שלנו בקשר לשירותים שהם מציעים לנו, אלא אם הדבר נחוץ לצורך האינטרסים החוקיים שלנו ולמטרות של מילוי ההתחייבויות שלנו בנוגע למסירת פתרון המסחר שלנו לך. ספקי שירות אלה עשויות להיות מחויבות בחוזה להשתמש בפרטי המידע שאנו חולקים עמן רק למטרות ביצוע השירותים עבורנו או בשמנו, ולהגן ולשמור על הסודיות של המידע האישי שלך. כמו כן, אנו עשויים לאפשר לחברות אלה להשתמש במידע אנונימי למטרות העסקיות שלהן. אנו לא נשתף את פרטי המידע האישי שלך עם החברות המסונפות אלינו או עם גורמי צד שלישי לא קשורים כדי שאלה יעשו בהם שימוש למטרות השיווק שלהם, מבלי לקבל את הסכמתך לכך.

כדי לציית לדרישות החוק, למנוע הונאה ופשיעה

כפי שמתיר החוק החל, אנו עשויים לחשוף פרטי מידע אישי או קטגוריות מידע מיוחדות אודותיך כאשר אנו סבורים שהחשיפה נחוצה כדי:

 • לעמוד בדרישות החוק או בדרישה רגולטורית,
 • למלא אחר ההוראות בתהליך מנהלתי מטעם הממשלה או מטעם בית המשפט (כגון צו בית משפט),
 • לשתף לסייע באכיפת החוק או כדי לשתף פעולה עם חקירה ממשלתית אחרת או כדי לדווח על כל פעילות העלולה להוות הפרה של דרישות החוק או הרגולציה,
 • כדי למנוע או כדי לחקור מעשה פשע אפשרי (כגון הונאה או גניבת זהות) או פגיעה (כולל חשד לפגיעה) בביטחון או במדיניות פרטיות זו,
 • כדי לאכוף הוראות הכלולות בחוזה,
 • כדי להגן על הזכויות החוקיות, על אתר האינטרנט או על הבטיחות של Digital River ושל העובדים והשותפים שלנו, של גורמי צד שלישי, של הציבור או שלךiii.
בקשר למכירה, מיזוג או אירוע קשור

אם אחת החברות המסונפות אלינו או צד שלישי רכש את העסק שלנו, נכסים מסוימים או את העסק של אחת החטיבות שלנו (לדוגמה, כחלק ממכירה, מיזוג, ארגון מחדש או אירוע דומה), המידע האישי שלך יעבור לבעלותה של אותה חברה, אלא אם החקיקה המקומית אינה מתירה זאת. במקרה כזה, השימוש שתעשה החברה הרוכשת במידע האישי שלך יהיה כפוף למדיניות הפרטיות הקובעת, לכל הודעה נוספת בנוגע לפרטיות ולהעדפות הפרטיות שלך כפי שהגדרת אותן בפני היישות הקובעת.

   

אפשרויות הבחירה העומדות בפניך

אנו מכבדים את זכותך לבחור את הדרכים שבהן אנו אוספים, משתמשים ומשתפים את המידע האישי שלך.

גישה למידע שלך

אם תרצה לסקור, לתקן, להגביל את העיבוד, להתנגד לשיווק ישיר או לבקש מחיקה של המידע האישי שלך או של קטגוריות מידע מיוחדות, אנא שלח לנו את בקשתך באמצעות המידע המופיע בסעיף 'כיצד ניתן ליצור עמנו קשר' במדיניות פרטיות זו. לדוגמה, אם נפלה טעות כלשהי במידע האישי ששלחת אלינו, אנא צור קשר ואנו ננקוט בצעדים הנחוצים כדי לתקן את הטעות.

אם תפנה אלינו, ייתכן ונבקש ממך פריטי מידע נוספים כדי לאמת את זהותך. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל או לדחות את דרישתך אם לא תספק לנו את המידע הנחוץ לאימות זהותך או שלא תיענה לדרישות החוקיות והעסקיות שלנו כפי שהן מפורטות במדיניות שמירת הנתונים שלנו. כאשר אנו מוחקים את המידע האישי שלך או קטגוריות מידע מיוחדות, המידע יוסר באופן שימנע אובדן, גניבה, שימוש לרעה או גישה בלתי מורשית, בהתאם למדיניות שמירת הנתונים שלנו.

עומדת לך הזכות לדווח לרשות המפקחת המקומית שלך במקרים שבהם אתה סבור שנפגעו זכויותיך בהתאם לחוקי הגנת המידע. עם זאת, לפני שתפנה לרשות המפקחת, אנא פנה אלינו באופן ישיר, שכן אנו מחויבים לפעול יחד אתך כדי לפתור כל בעיה שתתעורר בנוגע לפרטיות שלך.

מדיניות שמירת נתונים

Digital River רשאית לשמור את המידע האישי שלך כל עוד אתה ממשיך להשתמש באתר האינטרנט שלנו, וגם לאחר מכן, כפי שמתיר או מחייב החוק החל או כדי לעמוד בדרישות העסקיות שלנו.

יצירת קשר בנושאי שיווק או בנושאים רלוונטיים אחרים

כאשר אתה מספק מידע אישי, אנו עשויים לאפשר לך לבחור אם ברצונך לקבל מאיתנו פניות בנושאי שיווק או בנושאים קשורים אחרים, מאיתנו או מהשותפים שלנו. פניות אלה עשויות להיות בצורה של דיוור ישיר, דוא"ל או שיחות טלפון ומטרתן לספק לך מידע לגבי מוצרים ושירותים. אתה רשאי לבטל את הסכמתך לקבלת פניות אלה. לשם כך שלח דוא"ל לכתובת remove@digitalriver.com, או פעל על פי ההוראות לביטול ההרשמה המופיעות בהודעות הדוא"ל הנשלחות על-ידינו.

אם תסכים לכך שפרטי הקשר שלך יתווספו לרשימת הדיוור של השותף שלנו, ובמועד מאוחר יותר תחזור בך מהסכמתך, יהיה עליך לפנות אל השותף שלנו (או לפעול לפי הוראות ביטול ההרשמה המופיעות בהודעות דוא"ל מהשותף שלנו) כדי ששמך יוסר מרשימת הדיוור של השותף שלנו.

 

שמירה על פרטיותם של ילדים

אתר אינטרנט זה אינו מכוון או מיועד לילדים. אם טרם הגעת לגיל הבגרות או שאינך יכול להיות צד בהסכמים בעלי תוקף חוקי בארצך, אינך רשאי להשתמש באתר אינטרנט זה ללא קבלת הסכמה הורית נדרשת. אם אתה סבור שהגיע לידינו מידע מאדם המוגן תחת חוקי הגנת הילד מבלי שהתקבלה לכך ההסכמה ההורית הדרושה, אנא הודע לנו ללא דיחוי, ואנו ננקוט צעדים סבירים כדי להסיר בצורה מאובטחת את המידע האמור.

i במקרה שנזדקק לאישור שלך בכתב (או בצורה אחרת) לצורך עיבוד המידע האישי שלך, האחראי על המאגר יעבד מידע אישי כזה רק לאחר קבלת הסכמתך בהתאם ובכפוף לתנאיה של הסכמה זו.

ii רק אם עיבוד כזה לא אסור על פי החוק החל.

iii אנא עיין גם בנימוקים הכלולים בחוק המקומי החל.