Evästeet ja jäljitteet

Keräämme henkilötietoja, joiden perusteella ei yleensä voi tunnistaa käyttäjää verkkotekniikoiden perusteella, mukaan lukien esimerkiksi istuntokohtaiset evästeet, pysyvät evästeet, JavaScript-tunnisteet ja jäljitteet (joita kutsutaan myös nimellä “jäljityspikselit” tai “toimintatunnisteet"). Internetin kehittyessä voimme toteuttaa ja käyttää erilaisia, tällaiseen käyttöön tarkoitettuja tekniikoita.

Evästeet Kun asiakas käyttää verkkosivujamme, hänen tietokoneensa voi vastaanottaa yhden tai useamman evästeen, jonka tarkoituksena on helpottaa käyttäjän henkilöitymistä sekä auttaa asiakasta verkkosivujemme, palvelujemme ja/tai yhteistyökumppaniemme tarjoamien palvelujen käytössä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa asiakkaan tietokoneen selaimelle ja jonka samalla verkkoalueella oleva verkkopalvelin voi lukea myöhemmin. Jos asiakas ei halua ottaa evästeitä vastaan tai haluaa hallita evästeiden vastaanottamista yleensä, selain tulee asettaa torjumaan evästeet tai varoittamaan aina, kun eväste tallennetaan tietokoneelle. Lisätietoja on alla olevassa kohdassa Asiakkaan valinnat. Vaikka evästeidemme hyväksyminen ei ole pakollista, selaimen asettaminen hylkäämään evästeet voi rajoittaa näiden verkkosivujen ominaisuuksien ja toiminnan hyödyntämistä.

Evästeiden avulla verkkosivu voi muokata asiakkaalle annettavia tietoja sen perusteella, miten asiakas käyttää kyseisiä verkkosivuja (kuten näyttämällä kyseiselle asiakkaalle valittuja ja suunnattuja mainoksia hänen käyttäessään verkkosivuja seuraavalla kerralla), ja säästää aikaa tallentamalla tiedot siten, ettei niitä tarvitse hakea uudelleen asiakkaan käyttäessä verkkosivuja myöhemmin. Voimme sijoittaa evästeet näille verkkosivuille suoraan tai yhteistyökumppaniemme tai heidän palveluntarjoajiensa puolesta, kun heidän mainoksiaan on näkyvissä näillä verkkosivuilla. Yleensä ottaen evästeiden perusteella ei voi määrittää asiakkaan henkilöllisyyttä. Jos asiakas on luonut käyttäjätiedot vieraillessaan näillä verkkosivuilla, voimme linkittää evästeen tietoihin, joiden avulla asiakas voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti. Voimme käyttää näillä verkkosivuilla myös istuntokohtaisten evästeiden ja pysyvien evästeiden yhdistelmää. Lisätietoja on alla.

Istuntokohtaiset evästeet. Istuntokohtainen eväste on väliaikainen eväste, joka katoaa, kun selain suljetaan. Istuntokohtainen eväste antaa tietokoneelle sattumanvaraisen, yksilöllisen tunnistenumeron asiakkaan avatessa nämä verkkosivut. Numeron antaminen mahdollistaa verkkosivujen ominaisuuksien oikean toiminnan sallimalla meidän ylläpitää istunnon pysyvää "tilaa", esimerkiksi ostoskorin sisällön ylläpitoa maksun aikana. Käytämme istuntokohtaisia evästeitä myös nimettömien tietojen keräämiseen (esim. tiedot, joiden perusteella ei voi tunnistaa asiakasta) siitä, millä tavalla käyttäjät käyttävät näitä verkkosivuja, mitä linkkejä he käyttävät ja kuinka kauan he viipyvät kullakin sivulla. Analysoimme näitä tietoja (eli sivuston käyttötietoja), jotta ymmärtäisimme paremmin käyttäjien tarpeita ja mielenkiinnon kohteita ja jotta voisimme parantaa näiden verkkosivujen sisältöä ja toimivuutta.

Pysyvät evästeet. Pysyvä eväste ei katoa selainta suljettaessa toisin kuin istuntokohtainen eväste. Se pysyy asiakkaan tietokoneella evästeeseen asetettuun määräaikaan asti (esimerkiksi kalenterikuukauden loppuun) tai kunnes asiakas poistaa sen. Pysyvät evästeet voivat vain “tunnistaa” asiakkaan tietokoneen, jolloin asiakkaan (tai jonkun muun samaa konetta käyttävän henkilön) käyttäessä verkkosivujamme, palvelimemme tunnistaa asiakkaan, ei tosin nimeltä, vaan tietokoneen tunnisteen perusteella. Sen ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme henkilökohtaista palvelua, vaikka emme tietäisikään, keitä he ovat. Näin voimme myös kerätä tarkempaa tietoa siitä, kuinka asiakkaat käyttävät näitä verkkosivuja, kuinka verkkosivuja käytetään ensivierailun yhteydessä ja kuinka usein asiakkaat palaavat asioimaan sivustolle. Pysyvien evästeiden ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme henkilökohtaisempaa palvelua ostosten yhteydessä, ja joissain tapauksissa asiakkaan ei enää tarvitse syöttää uudelleen sellaisia tietoja, jotka jo ovat tietokannassamme.

Jäljitteet. Kun asiakas käy verkkosivuillamme, hänen tietokoneensa voi vastaanottaa yhden tai useamman jäljitteen, minkä tarkoituksena on auttaa meitä toimittamaan näiden verkkosivujen evästeet, keräämään nimettömiä tietoja siitä, miten asiakkaat käyttävät näitä verkkosivuja, sekä välittämään asiakkaille mukautetut ja kohdistetut verkkosivut yhteistyökumppaniemme avulla. Jäljitteet (joista käytetään myös nimeä jäljityspikseli, 1x1 gif, yhden pikselin gif, pikselitagi tai toimintatunniste) ovat graafisia kuvia, joiden koko on yleensä enintään 1x1 pikseliä. Niitä on sijoitettu eri paikkoihin sivustollemme. Niiden avulla voimme myös tunnistaa selaintyypit ja hakutermit, jotka tuovat ihmisiä sivustoillemme, sekä niiden sivustojen aluenimet, joista käyttäjät siirtyvät sivuillemme. Voimme sijoittaa jäljitteet näille verkkosivuille suoraan ja voimme sijoittaa jäljitteitä yhteistyökumppaniemme tai heidän palveluntarjoajiensa puolesta, kun heidän tunnuksiaan on näkyvissä näillä verkkosivuilla. Lisäksi voimme tunnistaa asiakkaan IP-osoitteen niiden avulla. Jäljitteen keräämä tieto ei tunnista käyttäjää henkilökohtaisesti. Jos asiakas kuitenkin on luonut käyttäjätiedot vieraillessaan näillä verkkosivuilla, esimerkiksi ostamalla jotakin tuotteita, voimme linkittää jäljitteiden avulla kerätyn tiedon asiakkaan tunnistamisen mahdollistaviin tietoihin ja käyttää näitä tietoja samalla tavoin kuin evästeiden avulla kerättyjä tietoja. Käytämme jäljitteitä myös kerätäksemme lisätietoja kaikista lähettämistämme sähköposteista. Sähköpostiliikenteessä käytettävä jäljite lähettää meille tietoja siitä, onko vastaanottaja on vastaanottanut tai avannut meiltä haluamansa sähköpostiviestin tai tehnyt sen pohjalta jotakin toimenpiteitä.

Jos asiakas hyväksyy istuntokohtaisen tai pysyvän evästeen, hän voi poistaa sen milloin tahansa oman selaimen avulla (eli heti kun hän poistuu verkkosivuiltamme). Jos asiakas ei halua ottaa evästeitä vastaan tai haluaa hallita evästeiden vastaanottamista yleensä, selain tulee asettaa torjumaan evästeet tai varoittamaan aina, kun eväste tallennetaan tietokoneelle. Vaikka evästeiden hyväksyminen ei ole pakollista, selaimen asettaminen hylkäämään evästeet voi rajoittaa näiden verkkosivujen ominaisuuksien ja toiminnan hyödyntämistä.

Me ja yhteistyökumppanimme käytämme palvelun tarjoajina kolmansia osapuolia, joihin kuuluvat esimerkiksi Google Analytics ja Omniture, jakaaksemme mainoksia Internetissä ja näillä verkkosivuilla. Mainosten avulla voidaan kerätä nimettömiä tietoja asiakkaiden tavasta käyttää verkkosivuja, joille kyseinen mainos on sijoitettu, tavasta reagoida näihin mainoksiin ja meidän, yhteistyökumppaniemme ja toimittajiemme tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin pikselitagien ja muiden verkkotekniikoiden avulla. Me ja yhteistyökumppanimme voimme käyttää nimettömiä tietoja tarjotaksemme asiakkaillemme tuotteita ja palveluja koskevia kohdistettuja mainoksia. Lisätietoja tästä käytännöstä ja valinnoista, joilla nimettömien tietojen käyttö voidaan estää, on osoitteessa www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp. Osoitteessa http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp on luettelo kaikista nimettömiä tietoja keräävistä kolmansista osapuolista, jotka toimivat palveluiden tarjoajina. Samassa osoitteessa voi määrittää, saavatko he käyttää kyseisiä nimettömiä tietoja. Jos asiakas valitsee, ettei hänestä saa kerätä tietoja evästeiden, jäljitteiden tai muiden välineiden avulla, olemassa olevat mainontaan liittyvät evästeet poistetaan ja tilalle asetetaan uusi eväste, joka osoittaa palvelun tarjoajille, että asiakkaan tulevia toimenpiteitä ei saa jäljittää, kun kyseinen eväste on havaittu (“ei jäljitystä -eväste”). Jos asiakkaan selaimelle on määritetty asetus evästeiden hylkäämiseksi ja asiakas käy verkkosivuillamme, joille on asetettu tietojen käyttökielto, “ei jäljitystä -evästettä” ei voida tallentaa asiakkaan tietokoneelle. Jos asiakas myöhemmin poistaa “ei jäljitystä -evästeet”, käyttää eri tietokonetta tai vaihtaa selainta, hänen on tehtävä samat asetukset uudelleen.