Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου

Βασικοί όροι

Στην παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου χρησιμοποιούνται οι παρακάτω βασικοί όροι:

 • Συγκεντρωτικά δεδομένα: Ενοποιημένα δεδομένα που παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο, όχι κατά άτομο.
 • Ανώνυμες πληροφορίες: Πληροφορίες που έχουν ανωνυμοποιηθεί με τρόπο που να μην μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός ατόμου και δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες πληροφορίες με σκοπό την επαναταυτοποίηση ενός ατόμου.
 • Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: Είναι το φυσικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα που, μόνο του/μόνη της ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών δεδομένων.
 • Ανωνυμοποιημένα δεδομένα: Δεδομένα από τα οποία έχουν αφαιρεθεί ορισμένα αναγνωριστικά ώστε να αποφευχθεί η άμεση σύνδεση της ταυτότητας ενός ατόμου με τις πληροφορίες (όπως για παράδειγμα, η απόκρυψη ορισμένων προσωπικών αναγνωριστικών).
 • Προσωπικά δεδομένα: Οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με ή αφορά σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο ή πληροφορίες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας (ή για την ταυτοποίηση της οικογένειάς σας), είτε μόνες τους είτε σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε εμάς. Σε αυτές περιλαμβάνονται ενδεικτικά το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση αποστολής και χρέωσης, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου, ο αριθμός ταυτότητας (αν διατίθεται), η ημερομηνία γέννησης (αν διατίθεται), δεδομένα ώρας και τοποθεσίας, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, εγγραφές συναλλαγών και πληρωμών, εγγραφές παράδοσης και λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας. i
 • Ειδικές κατηγορίες δεδομένων: Κατηγορίες δεδομένων που απαιτούν αυξημένο επίπεδο προστασίας δυνάμει της νομοθεσίας προστασίας δεδομένων σε ορισμένες δικαιοδοσίες, επειδή αποκαλύπτουν ή αφορούν σε ευαίσθητες πληροφορίες, όπως θέματα υγείας, τη φυλετική ή την εθνοτική καταγωγή.
 • Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες: Οποιοδήποτε σύνολο συμβατικών ρητρών, εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε φορείς επεξεργασίας που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα (εκτός ΕΕ/ΕΟΧ), όπου η εν λόγω τρίτη χώρα δεν διασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας.
 • Εποπτική αρχή: Η Εποπτική Αρχή (ή η ισοδύναμη αρχή δυνάμει της νομοθεσίας προστασίας δεδομένων) είναι η ανεξάρτητη δημόσια αρχή προς την οποία μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία οι καταναλωτές.

Πληροφορίες που συλλέγουμε

Όταν υποβάλλετε παραγγελία ή χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, συλλέγουμε τους εξής τύπους πληροφοριών:


Πληροφορίες που παρέχετε χειροκίνητα

Κατά την υποβολή μιας παραγγελίας στον Ιστότοπο, παρέχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας, επικυρώνετε την ταυτότητά σας, επιβεβαιώνετε τη συμμόρφωσή σας με τους κανονισμούς που σχετίζονται με την αγορά και για να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή. Σε αυτές περιλαμβάνονται ενδεχομένως πληροφορίες όπως η διεύθυνση, τα δεδομένα πιστωτικής κάρτας ή αποθηκευμένες πληροφορίες χρέωσης πορτοφολιού. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε εμάς υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου και η Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου του Προμηθευτή μας. Πέραν των πληροφοριών συναλλαγής, ίσως παρέχετε πρόσθετες πληροφορίες καθώς αναζητάτε υποστήριξη για την αγορά σας ή για άλλες υπηρεσίες από εμάς όπως, για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε την εξυπηρέτηση πελατών ή όταν πραγματοποιείτε λήψη ή δήλωση προϊόντων. Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες που μας παρέχετε σε περίπτωση που συμμετάσχετε σε κάποιον διαγωνισμό ή προωθητική ενέργεια, ή κάνετε εγγραφή για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία ή σχετικές υπηρεσίες. Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες όταν κάνετε αίτηση για μια θέση εργασίας ή μας υποβάλετε δεδομένα απασχόλησης.


Ειδικές κατηγορίες δεδομένων

Γενικά, δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε Ειδικές κατηγορίες δεδομένων. Ωστόσο, ενδέχεται (π.χ. για σκοπούς απασχόλησης) τέτοιου είδους δεδομένα να υποβληθούν σε επεξεργασία. Σε αυτήν την περίπτωση, θα διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της στήριξής μας στους απαραίτητους νομικούς λόγους για την επεξεργασία των δεδομένων (π.χ. την επεξεργασία δεδομένων υγείας για ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο). Θα εφαρμόσουμε εύλογες πρακτικές και διαδικασίες ασφαλείας ώστε να διαφυλάξουμε τις Ειδικές κατηγορίες δεδομένων σας.


Δεδομένα από το πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή σας

Είναι επίσης πιθανό να λαμβάνουμε δεδομένα από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Σε αυτά περιλαμβάνονται ενδεχομένως πληροφορίες που δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητά σας (όπως την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας). Τα δεδομένα που λαμβάνουμε εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Εκτός αν απαγορεύεται από τον νόμο, η δημιουργία μιας ταυτότητας χρήστη κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψής σας σε αυτόν τον Ιστότοπο συνιστά τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων σας, και ενδέχεται να συνδέσουμε τις πληροφορίες που παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε με πληροφορίες που αποκαλύπτουν την ταυτότητά σας, όπως περιγράφεται πιο κάτω. Συμβουλευτείτε τη λειτουργία βοήθειας του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να μάθετε πώς να αλλάζετε τις ρυθμίσεις. Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε περιορισμένα Προσωπικά δεδομένα (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μέσω διαδικτυακών τεχνολογιών με αφορμή τη χρήση από εσάς του Ιστότοπου, όπως περιγράφεται πιο κάτω.


Πληροφορίες εντοπισμού γεωγραφικής θέσης

Όταν χρησιμοποιείτε smartphone, κινητή συσκευή ή υπολογιστή για να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο ή αν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μας για κινητές συσκευές, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες για τη φυσική σας τοποθεσία. Ενδέχεται να συνδυάζουμε αυτές τις πληροφορίες με άλλες πληροφορίες με βάση τον Ιστότοπο (π.χ. τη διεύθυνση IP και τη διεύθυνση χρέωσης/τον ταχυδρομικό σας κώδικα), προκειμένου να σας παρέχουμε άλλες υπηρεσίες στην κινητή συσκευή σας. Κοινοποιούμε τις πληροφορίες τοποθεσίας σας μόνο σε τρίτους που μας βοηθούν να σας παρέχουμε υπηρεσίες. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από την κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών αλλάζοντας τα δικαιώματα στην κινητή συσκευή σας.


Cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιώντας cookies και παρόμοιες τεχνολογίες δεν επιτρέπουν συνήθως την προσωπική ταυτοποίηση, ωστόσο ενδέχεται να τις συνδέσουμε με τα Προσωπικά δεδομένα που παρέχετε. Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για να συλλέγουμε πληροφορίες και για να υποστηρίζουμε συγκεκριμένες δυνατότητες αυτού του Ιστότοπου. Καθώς το Διαδίκτυο εξελίσσεται, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε διάφορους τύπους τεχνολογιών για αυτόν το σκοπό. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις τεχνολογίες για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν αυτόν τον Ιστότοπο (όπως για παράδειγμα, τις σελίδες που επισκέπτονται, τους συνδέσμους που χρησιμοποιούν). Αναλύουμε τις πληροφορίες αυτές για να κατανοήσουμε καλύτερα τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των επισκεπτών μας και για να βελτιώσουμε το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα αυτού του Ιστότοπου. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για να υποστηρίζουμε τις δυνατότητες του Ιστότοπου χωρίς να σας ζητούμε να καταχωρίσετε ξανά δεδομένα που έχουμε ήδη στην κατοχή μας. Χρησιμοποιούμε επίσης τις πληροφορίες αυτές για να εξατομικεύουμε την εμπειρία σας όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και για να βελτιώνουμε τις προσπάθειες μάρκετινγκ που καταβάλλουμε, μεταξύ άλλων και μέσω της χρήσης στοχευμένων διαφημίσεων.

Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, έτσι ώστε να απορρίπτει τα cookies ή να σας ειδοποιεί, όταν τοποθετείται ένα cookie στον υπολογιστή σας. Παρόλο που δεν είστε υποχρεωμένοι να αποδέχεστε τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του Ιστότοπου, αν το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε απορρίπτει τα cookies μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών από εμάς ανατρέξτε στη δήλωσή μας για τα cookies.


Cookies τρίτων και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες

Σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι επίσης πιθανό να βρίσκουν εφαρμογή διαδικτυακές τεχνολογίες από τρίτες εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Επίσης, εμείς ή τρίτες εταιρείες παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να εφαρμόσουμε διαδικτυακές τεχνολογίες για λογαριασμό του Προμηθευτή, το εμπορικό σήμα του οποίου εμφανίζεται σε αυτόν τον Ιστότοπο, ή στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών του. Κατ' αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται στον Προμηθευτή μας να χρησιμοποιεί τα συλλεγόμενα δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της εμπειρίας σας με τον Ιστότοπο, για αναλύσεις μάρκετινγκ, για στοχευμένες διαφημίσεις και για διαφημίσεις προβολής και για βελτίωση της ποιότητας. Είναι πιθανό να συλλέγουμε τη διεύθυνση IP σας μέσω διαδικτυακών τεχνολογιών.

Εμείς και οι Προμηθευτές μας ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τρίτες εταιρείες παροχής υπηρεσιών σε σχέση με αυτόν τον Ιστότοπο, που μπορεί να συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά τις εξής: Alexa Metrics, Google Analytics, Omniture και ClickTale. Αυτές και άλλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας σε ιστότοπους, την αλληλεπίδρασή σας με αυτόν τον ιστότοπο, και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από εμάς ή από Προμηθευτές μας. Η συλλογή και η χρήση των πληροφοριών από αυτές υπόκεινται στις δικές τους πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις υπηρεσίες τρίτων και τον τρόπο αίτησης εξαίρεσης επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp, www.aboutads.info/choices, ή https://www.youronlinechoices.com/ (στην ΕΕ και το ΗΒ).


Πληροφορίες από τρίτους

Ενδέχεται επίσης να λαμβάνουμε δεδομένα για εσάς από τρίτους, όπως για παράδειγμα μέσω του ελέγχου της ταυτότητάς σας σε κοινωνικό δίκτυο κατά τη σύνδεση στον Ιστότοπο, τη χρήση από εσάς εγκεκριμένης μεθόδου πληρωμής ή μέσω άλλων ηλεκτρονικών πηγών δεδομένων, σύμφωνα με τους κανόνες χρήσης και επεξεργασίας τέτοιων πληροφοριών, οι οποίοι καθορίζονται από την αντίστοιχη πηγή. Αν οποιαδήποτε Προσωπικά δεδομένα είναι ελεύθερα διαθέσιμα ή προσβάσιμα στον δημόσιο τομέα, δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση απέναντί σας σχετικά με αυτά.

Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, η επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων σας είναι νόμιμη μόνο εφόσον επιτρέπεται δυνάμει της νομοθεσίας προστασίας δεδομένων. Βασιζόμαστε σε διάφορους νομικούς λόγους ώστε να διασφαλίζουμε ότι η επεξεργασία και η χρήση των δεδομένων σας από εμάς συμμορφώνονται με το εφαρμοστέο δίκαιο και ότι έχουμε νομικό έρεισμα για δραστηριότητες επεξεργασίας όπως περιγράφονται πιο κάτω:

 • Εκτέλεση σύμβασης. Ολοκληρώνοντας μια συναλλαγή μέσω αυτού του Ιστότοπου, συνάπτετε μια σύμβαση αγοραπωλησίας προϊόντων ή υπηρεσιών, που διέπεται από τους Όρους πώλησης της εταιρείας μας. Πρέπει να επεξεργαστούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας δυνάμει της εν λόγω σύμβασης.
 • Συναίνεση. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο ή υποβάλλοντας προς εμάς με άλλον τρόπο τα Προσωπικά δεδομένα σας, συναινείτε στη συλλογή, χρήση και κοινοποίηση από εμάς των πληροφοριών σας με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου. Αν δεν συναινείτε με την παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου, σας παρακαλούμε να μην υποβάλλετε τις πληροφορίες σας μέσω αυτού του Ιστότοπου.
 • Έννομο συμφέρον. Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε Προσωπικά δεδομένα όποτε η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τα δικά μας έννομα συμφέροντα (ή τρίτου) εφόσον τα συμφέροντα αυτά δεν προέχουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων ή των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων. Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με βάση το έννομο συμφέρον, για λόγους όπως ο έλεγχος απάτης, η βελτιστοποίηση πληρωμών και η συμμόρφωση με οποιοδήποτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο διέπει τη συναλλαγή. Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά δεδομένα σας για να προωθήσουμε προϊόντα ή να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή για να ξεκινήσουμε μια συνομιλία χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει από δημόσιες πηγές. Ενδέχεται επίσης, σε συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο, να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας με βάση το έννομο συμφέρον στο πλαίσιο της απασχόλησης.
 • Άλλο νομικό έρεισμα. Ενδέχεται επίσης να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στηριζόμενοι σε άλλο νομικό έρεισμα, όπως για παράδειγμα, όποτε η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας

Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο για την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής, θα χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά δεδομένα σας με τον εξής τρόπο:


Σε σχέση με τη συναλλαγή σας

Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο για την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής, πρέπει να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και για λόγους συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας που είναι απαραίτητη για:

 • τη διασφάλιση της ασφάλειας και την παρακολούθηση και πρόληψη απάτης,
 • τον προσδιορισμό της χώρας στην οποία βρίσκεστε για λόγους συμμόρφωσης με τους κανονισμούς εμπορικών συναλλαγών,
 • την επεξεργασία της παραγγελίας και της πληρωμής σας, τον έλεγχο του φορολογικού σας καθεστώτος, για τη διεκδίκηση αντιλογισμών χρέωσης, τον προσδιορισμό της καταλληλότητάς σας για πιστωτικό όριο ή για να σας αποστείλουμε ειδοποιήσεις για τη συναλλαγή σας,
 • την παροχή μιας εξατομικευμένης αγοραστικής εμπειρίας,
 • τη δήλωση της αγοράς σας στον κατασκευαστή ή την εταιρεία παροχής υπηρεσιών για σκοπούς εγγύησης, τεχνικής υποστήριξης ή παρόμοιους σκοπούς,
 • για την παροχή προς εσάς κλειδιών, κωδικών πρόσβασης ή άλλων πληροφοριών που θεωρούνται απαραίτητες για την πρόσβαση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αγοράσατε,
 • για την παροχή ειδοποίησης για την αγορά από εσάς ενός δικαιώματος υπηρεσίας από την εταιρεία παροχής αυτής της υπηρεσίας,
 • για τη δημιουργία ενός λογαριασμού για μελλοντικές αγορές, εφόσον έχετε συναινέσει,
 • για τη διευκόλυνση της ανανέωσης συνδρομών για συνδρομητικά προϊόντα ή υπηρεσίες και
 • για την παροχή αποτελεσματικής εμπειρίας και υποστήριξης. Στον βαθμό που επιτρέπεται δια νόμου, ενδέχεται να περιλαμβάνει επικοινωνία με εσάς, αν έχετε ξεκινήσει μια διαδικασία μετάβασης στο ταμείο, ώστε να συνεχίσετε τη διαδικασία ολοκλήρωσης της συναλλαγής ή για να διαπιστωθεί αν παρουσιάστηκε πρόβλημα κατά τη χρήση αυτού του Ιστότοπου.

Μάρκετινγκ και σχετικά μηνύματα

Όταν παρέχετε Προσωπικά δεδομένα, είναι πιθανό να σας ζητήσουμε να επιλέξετε εάν θα θέλατε να λαμβάνετε περαιτέρω μηνύματα μάρκετινγκ από εμάς ή από τον Προμηθευτή μας. Εφόσον έχετε συναινέσει στη λήψη τους σύμφωνα το εφαρμοστέο δίκαιο, τα μηνύματα αυτά μπορούν είναι της μορφής άμεσου μηνύματος, e-mail ή τηλεφωνικά, και θα περιέχουν πληροφορίες που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Προμηθευτή μας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εξαιρεθείτε από τη λήψη τέτοιων μηνυμάτων, στέλνοντας e-mail στο remove@digitalriver.com ή ακολουθώντας τυχόν οδηγίες κατάργησης εγγραφής στα μηνύματα μέσω e-mail.

Εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από τη νομοθεσία, αν μας δώσετε την άδεια να προσθέσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στη λίστα αλληλογραφίας του Προμηθευτή μας και ανακαλέσετε αργότερα τη συγκεκριμένη άδεια, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Προμηθευτή μας (ή να ακολουθήσετε τις οδηγίες κατάργησης εγγραφής που υπάρχουν στα e-mail του Προμηθευτή μας) προκειμένου να διαγραφεί το ονοματεπώνυμό σας από τις λίστες αλληλογραφίας του Προμηθευτή μας.


Χρήση Ανώνυμων πληροφοριών από εμάς

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε μια διαδικασία που ονομάζεται ανωνυμοποίηση για να καταστήσουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε Ανώνυμες πληροφορίες. Σε αυτήν την περίπτωση, όλα τα στοιχεία των προσωπικών δεδομένων, όπως το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λοιπά στοιχεία θα καθίστανται ανώνυμα, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις Ανώνυμες πληροφορίες για:

 • την άσκηση δραστηριοτήτων πρόληψης απάτης, όπως για παράδειγμα η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από συσκευή,
 • την εξατομίκευση και την υποστήριξη της χρήσης από εσάς αυτού του Ιστότοπου ή/και των υπηρεσιών του Προμηθευτή μας,
 • για τη βελτίωση του Ιστότοπου, της εμπειρίας του πελάτη, των διαφημιστικών συστημάτων μας και των προϊόντων και υπηρεσιών μας,
 • τον εντοπισμό συναλλαγών όπως απορρέουν από το πρόγραμμα μάρκετινγκ ή συστάσεων μιας θυγατρικής εταιρείας,
 • την παροχή στοχευμένων διαφημίσεων σε αυτόν τον Ιστότοπο και άλλα εμπορικά συστήματα,
 • την παροχή αναφοράς προς τους τρέχοντες και μελλοντικούς Προμηθευτές μας και εταιρείες παροχής υπηρεσιών και
 • τη διεξαγωγή άλλης ιστορικής ή στατιστικής έρευνας και ανάλυσης.

Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε Ανωνυμοποιημένα δεδομένα για τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα, καθώς και για σχετικούς σκοπούς στον βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.


Άλλοι τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά δεδομένα σας

Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας:

 • για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με το εφαρμοστέο δίκαιο,
 • για την επαλήθευση της ακρίβειας των δεδομένων που έχουμε για εσάς,
 • όπως προσδιορίζεται τυχόν σε συμπληρωματική ανακοίνωση ιδιωτικού απορρήτου που δημοσιεύτηκε στον Ιστότοπο,
 • για την επικοινωνία μαζί σας, εφόσον ζητήσετε πληροφορίες από εμάς και
 • για ανθρώπινο δυναμικό, π.χ. για τη συλλογή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, σε περίπτωση που κάνετε ηλεκτρονικώς αίτηση για μια θέση εργασίας.

Από κοινού χρήση

Η Digital River ενδέχεται να χρησιμοποιεί και να κοινοποιεί Προσωπικά δεδομένα από κοινού με άλλες οντότητες της Digital River που παρατίθενται εδώ. Ο σκοπός της από κοινού χρήσης επεξηγείται παρακάτω.

 • Τα δεδομένα καταναλωτή που συλλέγουμε καθώς παρέχουμε παγκόσμιες υπηρεσίες μεταπώλησης, όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αποστολής και χρέωσης, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου, εγγραφές συναλλαγών και πληρωμών, εγγραφές παράδοσης και λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται με τον λογαριασμό καταναλωτή σας,
 • Δεδομένα ανθρώπινων πόρων, όπως δεδομένα εργαζομένων ή δεδομένα υποψήφιων μελλοντικών εργαζομένων, και
 • Άλλα δεδομένα που συλλέγουμε όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο ή αξιοποιείτε με άλλον τρόπο τις υπηρεσίες μας.

Η Digital River, Inc., η Digital River GmbH, ή/και η Digital River Ireland Ltd. είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των Προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται στην από κοινού χρήση.

Πώς κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας

Η Digital River δεν θα πωλήσει ποτέ τα Προσωπικά δεδομένα σας. Ωστόσο, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας όπως επεξηγείται σε αυτήν την ενότητα.

Θα λάβουμε εύλογα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο λαμβάνει Προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς που περιγράφηκαν εντός της παρούσας Πολιτικής ιδιωτικού απορρήτου να υποχρεούται να τα διατηρεί ασφαλή. Αν συλλέγουμε ή λαμβάνουμε Ειδικές κατηγορίες δεδομένων και πρέπει να μεταφέρουμε αυτά τα Δεδομένα σε τρίτους, θα σας κοινοποιήσουμε τα στοιχεία της συγκεκριμένης οντότητας όποτε αυτό απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Οι υποχρεώσεις μας δεν ισχύουν για πληροφορίες που κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε κρατικό φορέα ο οποίος είναι εντεταλμένος βάσει νόμου να αποκτά τέτοιους είδους δεδομένα ή από διάταγμα βάσει νόμου για το χρονικό διάστημα που είναι σε ισχύ.


Εξωτερική επεξεργασία

Χρησιμοποιούμε άλλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών εταιρειών μας, εταιρειών παροχής υπηρεσιών και άλλων φορέων επεξεργασίας, για να παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες σε εμάς (ή για λογαριασμό μας), βάσει οδηγιών μας, και σύμφωνα με τα κατάλληλα μέτρα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας. Αυτές οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών παρέχουν υπηρεσίες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 • παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης ή ανίχνευσης απάτης,
 • φιλοξενία ή συντήρηση του Ιστότοπου,
 • διενέργεια ελέγχων ακεραιότητας δεδομένων,
 • παροχή υπηρεσιών βελτιστοποίησης,
 • επεξεργασία πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας,
 • προσφορά προς εσάς πιστωτικού ορίου,
 • είσπραξη πληρωμών,
 • διεκπεραίωση της παραγγελίας σας,
 • προβολή διαφημίσεων σε αυτόν τον Ιστότοπο και τους ιστότοπους τρίτων,
 • αποστολή ταχυδρομικών επιστολών ή e-mail,
 • παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την απασχόληση και το ανθρώπινο δυναμικό, ή/και
 • παροχή εξυπηρέτησης πελατών.

Δεν θα κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών μας στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών από αυτές προς εμάς, εκτός αν απαιτείται για σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας και για σκοπούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών μας προς εσάς. Αυτές οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να δεσμεύονται βάσει σύμβασης να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε δεδομένα που κοινοποιούμε σε αυτές μόνο για την παροχή υπηρεσιών προς εμάς ή για λογαριασμό μας και να προστατεύουν το απόρρητο των Προσωπικών δεδομένων σας. Επίσης, ενδέχεται να επιτρέπουμε σε αυτές τις εταιρείες να χρησιμοποιούν Ανώνυμες πληροφορίες για τους επαγγελματικούς τους σκοπούς. Δεν θα κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας στις θυγατρικές μας ή σε μη σχετιζόμενα τρίτα μέρη για χρήση σε δικούς τους σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεσή σας.


Με τους Προμηθευτές μας

Θα παρέχουμε ορισμένα Προσωπικά δεδομένα, Ανώνυμες πληροφορίες ή Ανωνυμοποιημένα δεδομένα στους Προμηθευτές μας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς εσάς, και για να στηρίξουμε τη χρήση μας με τον τρόπο που περιγράφηκε στην ενότητα «Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας», μεταξύ άλλων:

 • για σκοπούς αναφοράς,
 • για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας,
 • για να μπορεί ο Προμηθευτής μας ή η εταιρεία παροχής υπηρεσιών του να καταχωρίσει την αγορά σας,
 • για να ενεργοποιηθεί η πρόσβασή σας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται από τον Προμηθευτή μας ή τους προμηθευτές του,
 • για να διευκολυνθεί η παροχή εγγύησης, τεχνικής υποστήριξης ή εξυπηρέτησης μετά την αγορά,
 • για την παροχή εξυπηρέτησης πελατών,
 • για να μπορεί ο Προμηθευτής μας ή η εταιρεία παροχής υπηρεσιών του να παρέχει υπηρεσίες σε σχέση με αυτόν τον Ιστότοπο (όπως για παράδειγμα η υποστήριξη πελατών ή η δυνατότητα μοναδικής ταυτοποίησης χρήστη (single sign-on),
 • για να μπορεί ο Προμηθευτής μας ή η εταιρεία παροχής υπηρεσιών του να στέλνει υλικό προς εσάς, εφόσον συναινέσατε στη λήψη του, ή
 • για άλλους παρόμοιους σκοπούς που είναι απαραίτητοι για εμάς για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς εσάς.

Για συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις, την πρόληψη της απάτης και αδικημάτων

Στον βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε Προσωπικά δεδομένα για εσάς εφόσον πιστεύουμε ότι η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για:

 • τη συμμόρφωση με μια νομική απαίτηση,
 • τη συνεργασία σε έρευνες της αρχής επιβολής του νόμου ή άλλης κρατικής αρχής ή για την αναφορά οποιασδήποτε δραστηριότητας η οποία ενδεχομένως παραβιάζει νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις,
 • την πρόληψη ή έρευνα πιθανού αδικήματος (όπως απάτη ή κλοπή ταυτότητας) ή παραβιάσεων (επίσης πιθανών παραβάσεων) της ασφάλειας ή της παρούσας Πολιτικής ιδιωτικού απορρήτου,
 • την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων ή της ασφάλειας της Digital River, των εργαζομένων μας, των Προμηθευτών, τρίτων μερών, του ευρέος κοινού ή για τη δική σας προστασία.

Στο πλαίσιο μιας πώλησης, συγχώνευσης ή σχετικού συμβάντος

Αν κάποια από τις θυγατρικές εταιρείες μας ή τρίτο μέρος εξαγοράσει την επιχείρησή μας, συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία ή κάποιο από τα επιχειρησιακά τμήματά μας (για παράδειγμα, λόγω πώλησης, συγχώνευσης, αναδιοργάνωσης ή παρόμοιου συμβάντος), τα Προσωπικά δεδομένα σας θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία της συγκεκριμένης εταιρείας, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από την τοπική νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή, η χρήση των Προσωπικών δεδομένων σας από την απορροφώσα εταιρεία θα υπόκειται στην ισχύουσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου, σε τυχόν εφαρμοστέες συμπληρωματικές ανακοινώσεις ιδιωτικού απορρήτου, και στις προτιμήσεις ιδιωτικού απορρήτου που έχετε δηλώσει στη Digital River προ συγχώνευσης.


Συγκεντρωτικά ή Ανωνυμοποιημένα δεδομένα

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε ή να κοινοποιούμε πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί ή ανωνυμοποιηθεί, έτσι ώστε να μην μπορούν εύλογα να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός ατόμου. Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε ή να κοινοποιούμε αυτές τις πληροφορίες με πολλούς τρόπους, μεταξύ άλλων για υπηρεσίες πρόληψης απάτης ή για σκοπούς ανάλυσης.

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας

Θα επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά δεδομένα σας σε ασφαλείς διακομιστές υπολογιστών βασισμένους στο cloud. Η εμπορική συναλλαγή σας θα υποβληθεί σε βέλτιστη επεξεργασία μέσα ή κοντά στην περιοχή από την οποία εκκινήσατε την περίοδο λειτουργίας σας. Αυτό σημαίνει ότι τα Προσωπικά δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και στην Ιρλανδία. Ένα αντίγραφο ή/και αντίγραφο ασφαλείας των Προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να αποθηκεύεται και να υποβάλλεται σε επεξεργασία στην εταιρεία μας παροχής υπηρεσιών cloud στην Ιρλανδία σύμφωνα με το πρόγραμμα αποκατάστασης της Digital River μετά από καταστροφή.

Καμία μέθοδος μετάδοσης ή αποθήκευσης δεδομένων δεν είναι απολύτως ασφαλής, ωστόσο λαμβάνουμε εύλογα μέτρα ώστε να παρέχουμε κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας ανάλογα με την ευαισθησία των πληροφοριών που συλλέγουμε. Έχουμε υλοποιήσει φυσικές, τεχνικές και διοικητικές πρακτικές και μέτρα ασφαλείας με εύλογο σχεδιασμό, έτσι ώστε τα Προσωπικά δεδομένα σας να προστατεύονται από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και γνωστοποίηση. Όταν συλλέγουμε ή διαβιβάζουμε ευαίσθητα δεδομένα, όπως τον αριθμό ενός τραπεζικού λογαριασμού, χρησιμοποιούμε πρότυπες μεθόδους για την προστασία αυτών των δεδομένων όπως απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Αν και εφαρμόζουμε εύλογα μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ασφάλεια των δεδομένων που παρέχονται μέσω Διαδικτύου ή τα οποία είναι αποθηκευμένα στις βάσεις δεδομένων μας. Είστε και εσείς υπεύθυνοι για τη λήψη εύλογων μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή εσφαλμένη χρήση, για παράδειγμα με την προστασία του κωδικού σας πρόσβασης και την αποσύνδεσή σας μετά τη χρήση ενός κοινόχρηστου υπολογιστή ή μιας κινητής συσκευής. Αξιοποιούμε τις καλύτερες πρακτικές έτσι ώστε να περιορίσουμε πιθανούς κινδύνους. Αν τα Προσωπικά Δεδομένα που φυλάσσονται από τη Digital River κοινοποιηθούν, καταστραφούν ή χαθούν (ή αν υπάρχει τέτοια πιθανότητα), θα λάβουμε αμέσως επανορθωτικά μέτρα, θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως, εφόσον έχετε πληγεί, και θα αναφέρουμε το γεγονός τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, όπως απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Τα δικαιώματά σας για την πρόσβαση στα Προσωπικά δεδομένα σας και τον έλεγχό τους

Σεβόμαστε το δικαίωμά σας να επιλέγετε τους τρόπους με τους οποίους θα συλλέγουμε, θα χρησιμοποιούμε και θα κοινοποιούμε τα Προσωπικά δεδομένα σας.

 • Πρόσβαση στα δεδομένα σας. Αν θελήσετε να αναθεωρήσετε, να διορθώσετε ή να περιορίσετε την επεξεργασία τους, να αντιταχθείτε στο άμεσο μάρκετινγκ ή να αιτηθείτε διαγραφή των Προσωπικών δεδομένων σας, στείλτε μας αίτηση χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες της ενότητας «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας » της παρούσας Πολιτικής ιδιωτικού απορρήτου.
 • Επεξεργασία και διαγραφή δεδομένων. Αν υπάρχει οποιοδήποτε σφάλμα στα Προσωπικά δεδομένα που μας έχετε υποβάλει ή αν θέλετε να αιτηθείτε εξάλειψη ή διαγραφή των Προσωπικών δεδομένων σας, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες της ενότητας «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας » της παρούσας Πολιτικής ιδιωτικού απορρήτου και θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα.
 • Αντίταξη στη χρήση δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία Προσωπικών δεδομένων από εμάς για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Δεν θα πωλήσουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας ούτε θα τα χρησιμοποιήσουμε για σκοπούς Άμεσου μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Αν επικοινωνήσετε μαζί μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πρόσθετα στοιχεία προκειμένου να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας. Διατηρούμε το δικαίωμα περιορισμού ή απόρριψης του αιτήματός σας σε περίπτωση που αδυνατείτε να παράσχετε επαρκή στοιχεία για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας ή να ικανοποιήσετε τις νομικές και επαγγελματικές απαιτήσεις μας, οι οποίες αναφέρονται στην πολιτική διατήρησης δεδομένων της εταιρείας μας. Όταν διαγράφουμε τα Προσωπικά δεδομένα ή Ειδικές κατηγορίες δεδομένων, θα απορριφθούν με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η απώλεια, η κλοπή, η εσφαλμένη χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σύμφωνα με την πολιτική διατήρησης δεδομένων της εταιρείας μας.

Έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην τοπική Εποπτική αρχή αν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας δυνάμει της νομοθεσίας προστασίας δεδομένων δεν διαφυλάχθηκαν δεόντως. Ωστόσο, πριν το κάνετε, επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας, καθώς έχουμε δεσμευτεί να συνεργαζόμαστε μαζί σας προκειμένου να επιλύσουμε οποιονδήποτε προβληματισμό σχετικά με το απόρρητό σας.

Πολιτική διατήρησης δεδομένων

Η Digital River ενδέχεται να διατηρεί τα Προσωπικά δεδομένα σας και τα δεδομένα σχετικά µε τις συναλλαγές σας για όσο διάστημα εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και έπειτα στον βαθμό που επιτρέπεται ή απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο ή με σκοπό την ικανοποίηση των επαγγελματικών μας απαιτήσεων.

Αιτήσεις μη παρακολούθησης

Αν εξαιρεθείτε από τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων σας μέσω cookies και άλλων διαδικτυακών τεχνολογιών, το ή τα υφιστάμενα cookies διαφημίσεων προβολής θα διαγραφούν και θα επιχειρηθεί η αποθήκευση ενός νέου cookie το οποίο ζητά από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών να μην παρακολουθούν τις μελλοντικές σας δραστηριότητες στην περίπτωση ανίχνευσης ενός τέτοιου cookie (ενός cookie «μη παρακολούθησης»). Αν οι ρυθμίσεις των προγραμμάτων περιήγησης που χρησιμοποιείτε απορρίπτουν τη λήψη cookies, όταν επισκεφθείτε τη σελίδα μας για να αιτηθείτε την εξαίρεσή σας, δεν θα είναι δυνατή η αποθήκευση ενός cookie «μη παρακολούθησης» στον υπολογιστή σας. Επίσης, αν σε μεταγενέστερο στάδιο διαγράψετε τα cookies «μη παρακολούθησης», χρησιμοποιήσετε διαφορετικό υπολογιστή ή αλλάξετε πρόγραμμα περιήγησης, θα χρειαστεί να αιτηθείτε ξανά την εξαίρεσή σας. Προς το παρόν δεν αποκρινόμαστε στα σήματα «μη παρακολούθησης» των προγραμμάτων περιήγησης.

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου για τα παιδιά

Οι υπηρεσίες της Digital River δεν απευθύνονται ούτε στοχεύουν σε παιδιά. Αν δεν έχετε ενηλικιωθεί ή δεν είστε σε θέση να συνάψετε νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στη χώρα σας, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο, εκτός αν έχει εξασφαλιστεί η απαραίτητη γονική συναίνεση. Αν πιστεύετε ότι έχουμε λάβει δεδομένα από άτομο που προστατεύεται από τους νόμους για την προστασία των παιδιών χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η απαραίτητη γονική συναίνεση, ενημερώστε μας αμέσως και θα λάβουμε εύλογα μέτρα για την ασφαλή διαγραφή αυτών των δεδομένων.

Μη παροχή Προσωπικών δεδομένων ή συναίνεσης όταν ζητηθεί

Όποτε απαιτείται από εμάς η συλλογή Προσωπικών δεδομένων δυνάμει της νομοθεσίας ή με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με εσάς και δεν μας παράσχετε αυτά τα δεδομένα όταν σας ζητηθεί, ενδέχεται να μην έχουμε τη δυνατότητα να συνάψουμε σύμβαση μαζί σας. Κατά συνέπεια, ενδέχεται να μην έχουμε τη δυνατότητα να σας παράσχουμε τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που ζητήσατε. Για παράδειγμα, αν δεν παράσχετε τις πληροφορίες της διεύθυνσής σας ή δεν επιλέξετε το πλαίσιο που δηλώνει ότι συμφωνείτε με τους Όρους πώλησης και την Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου, ενδέχεται να μην έχουμε τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε την παραγγελία σας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Όλα τα Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εμάς κατά την επίσκεψη σε αυτόν τον Ιστότοπο ελέγχονται από τη Digital River, Inc., 10380 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, Η.Π.Α. Ωστόσο, όταν μια άλλη οντότητα της Digital River είναι η εταιρεία παροχής παγκόσμιων υπηρεσιών μεταπώλησης, όπως προσδιορίστηκε κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, η συγκεκριμένη οντότητα είναι ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για οποιαδήποτε Προσωπικά δεδομένα παρέχονται ή συλλέγονται κατά τη διάρκεια της συναλλαγής:

 • Digital River Australia Pty Ltd.
  Richard Clayton, 8 Denison Street
  South Hobart, Tasmania, AU 7004 Australia
 • Digital River Do Brasil Importação e Comércio de Produtos de Informática Ltda
  Av. Roque Petroni Jr, 1089 - conj. 905 - sala 1
  Sao Paulo-SP Brazil
  CEP: 04707-900
 • Digital River GmbH
  Scheidtweiler Strasse 4
  Cologne, DE 50933 Germany
 • Digital River Hong Kong
  Unit 908-915, Level 9, Core F, Room 25, Cyberport 3
  100 Cyberport Road, HK Hong Kong
 • Digital River India Private Ltd.
  1302, Tower-3, Indiabulls Finance Centre Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road
  Mumbai Maharashtra 400013 India
 • Digital River Ireland Ltd.
  3rd Floor Kilmore House
  Park Lane
  Spencer Dock
  Dublin 1
  Ireland D01 XN99
 • Digital River Japan K.K.
  Tokyo Club Building 11F 3-2-6 Kasumigaseki Chiyoda-ku
  Tokyo 100-0013 Japan
 • Digital River Korea, Limited
  4 Floor 92, Hangang daero Yongsan-gu
  (Hangang ro 2 ga, LS Yongsan Tower), Seoul, Republic of Korea
 • Digital River Mexico, S. de R.L. de C.V.
  Avenida Presidente Masaryk 111, Piso 1 Polanco V Seccion, Miguel Hidalgo
  Ciudad de Mexico Mexico
 • Digital River Singapore Pte. Ltd.
  35th Floor UOB Plaza 1
  80 Raffles Place
  Singapore, SG 048624
 • Digital River Trading (Shanghai) Co., Ltd. AKA China
  Suite 1710 Building A, No. 331, North Caoxi Road
  Xuhui District Shanghai 200030 China
 • Digital River UK Ltd
  13th floor
  One Angel Court
  London
  EC2R 7HJ
  United Kingdom
 • DR APAC, LLC., Taiwan Branch
  23F, 105, Sec.2 Tun Hwa S. Rd.
  Taipei 106 Taiwan, Province Of China
 • DR globalTech, Inc.
  10380 Bren Road West
  Minnetonka, MN 55343
 • DigRiv North America, Inc.
  10380 Bren Road West
  Minnetonka, MN 55343
 • DigRiv Brasil Ltda
  Av. Roque Petroni Jr, 1089 - conj. 905 - sala 3
  Sao Paulo-SP Brazil
  CEP: 04707-900
 • DigRiv Ireland, Ltd
  3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock
  Dublin 1, Ireland
 • DigRiv UK Ltd
  13th floor
  One Angel Court
  London
  EC2R 7HJ
  United Kingdom

Αυτοματοποιημένη επεξεργασία

Σε περιορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας για τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της επιχείρησής μας. Για παράδειγμα, αν έχετε δώσει την άδειά σας (κατά περίπτωση) στο πλαίσιο του μάρκετινγκ, μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα για να κατηγοριοποιήσουμε και να στοχεύσουμε τους χρήστες με εξατομικευμένα μηνύματα, ή ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε κάποιον τίτλο εργασίας για να προσδιορίσουμε το προφίλ του χρήστη και να τροποποιήσουμε αναλόγως το περιεχόμενο. Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τη γεωγραφική τοποθεσία και τα εταιρικά στοιχεία των εν λόγω χρηστών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, για μάρκετινγκ βάσει λογαριασμού, κάτι τέτοιο ενδέχεται να περιλαμβάνει «likes» που βρίσκουμε στον δημόσιο τομέα.

Στηριζόμαστε στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία που πραγματοποιούν τα εργαλεία παρακολούθησης απάτης που διαθέτουμε για να μειώσουμε τον όγκο των χειροκίνητων ελέγχων που απαιτούνται για τον έλεγχο των παραγγελιών για ενδεχόμενη απάτη. Μπορεί επίσης να βασιστούμε στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία στο πλαίσιο της απασχόλησης και για να διασφαλίσουμε ότι οι υπάλληλοί μας τηρούν τις εσωτερικές μας πολιτικές ασφαλείας. Έχετε το δικαίωμα να αποφύγετε τυχόν αποφάσεις που βασίζονται στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων, στην περίπτωση κατά την οποία μπορούν να χαρακτηριστούν ως κατάρτιση προφίλ. Ωστόσο, δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε τη συναλλαγή σας αν δεν χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία παρακολούθησης απάτης που διαθέτουμε.

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου για κατοίκους της Ευρώπης

Αν βρίσκεστε εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) ή της Ελβετίας, οποιαδήποτε μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων σας εκτός της εν λόγω περιοχής προστατεύεται από τις Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες ή άλλες ενδεδειγμένες εγγυήσεις προστασίας δεδομένων. Τα Προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να μεταφερθούν στους διακομιστές cloud της Digital River, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και να υποβληθούν σε επεξεργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, ενδέχεται τα Προσωπικά δεδομένα σας να διαβιβαστούν από εμάς σε άλλες οντότητες της Digital River για σκοπούς οι οποίοι καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου, για διαχειριστικούς σκοπούς της εταιρείας, και σε τρίτους φορείς επεξεργασίας δεδομένων. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαβίβαση των Προσωπικών δεδομένων σας σε άλλες οντότητες της Digital River, ανατρέξτε στην ενότητα "Από κοινού χρήση" αυτής της πολιτικής.


Άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας δυνάμει της νομοθεσίας προστασίας δεδομένων, ανατρέξτε στην ενότητα “Τα δικαιώματά σας για την πρόσβαση στα Προσωπικά δεδομένα σας και τον έλεγχό τους” για τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας.

Αν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια σχετικά με τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας, John Murray, Προϊστάμενος Γραμματείας στη Digital River, αριθμός τηλεφώνου: 1 (952) 253-1234, E-mail: privacy@digitalriver.com.

Έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην τοπική Εποπτική Αρχή αν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας δυνάμει της νομοθεσίας προστασίας δεδομένων δεν διαφυλάχθηκαν δεόντως. Ωστόσο, πριν το κάνετε, επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας, καθώς έχουμε δεσμευτεί να συνεργαζόμαστε μαζί σας προκειμένου να επιλύσουμε οποιονδήποτε προβληματισμό σχετικά με το απόρρητό σας.

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου για κατοίκους της Καλιφόρνια


Τα δικαιώματά σας

Εκτός των ανωτέρω, οι κάτοικοι της Καλιφόρνια έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν τα εξής αιτήματα όσον αφορά στις προσωπικές πληροφορίες τους δυνάμει της Πράξης Προστασίας του Απορρήτου Καταναλωτών στην Καλιφόρνια (California Consumer Privacy Act - «CCPA»):

 • Πρόσβαση και φορητότητα δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να σας γνωστοποιήσουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει, χρησιμοποιήσει, γνωστοποιήσει ή πωλήσει σχετικά με εσάς τους τελευταίους 12 μήνες.
 • Διαγραφή. Μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέξαμε από εσάς στον βαθμό που απαιτείται δυνάμει της CCPA.
 • Γνωστοποίηση. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να γνωστοποιήσουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και χρήση των Προσωπικών δεδομένων σας από εμάς τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες, μεταξύ άλλων:
  • τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέξαμε σχετικά με εσάς,
  • τις κατηγορίες πηγών από τις οποίες συλλέξαμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς,
  • τον επαγγελματικό ή εμπορικό σκοπό μας για τη συλλογή αυτών των προσωπικών δεδομένων,
  • τις κατηγορίες τρίτων με τους οποίους χρησιμοποιούμε από κοινού αυτά τα προσωπικά δεδομένα,
  • τα ειδικά προσωπικά δεδομένα που συλλέξαμε σχετικά με εσάς (που καλείται και αίτηση φορητότητας δεδομένων).
  • αν έχει γίνει γνωστοποίηση για επαγγελματικό σκοπό, με προσδιορισμό των κατηγοριών προσωπικών δεδομένων που έχει λάβει κάθε κατηγορία αποδέκτη.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας δυνάμει της CCPA, στείλτε μας ένα αίτημα χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες της ενότητας “Τα δικαιώματά σας για την πρόσβαση στα Προσωπικά δεδομένα σας και τον έλεγχό τους” της παρούσας Πολιτικής ιδιωτικού απορρήτου ή καλώντας μας στο (866) 585-3251. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες προκειμένου να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και διατηρούμε το δικαίωμα περιορισμού ή απόρριψης του αιτήματός σας σε περίπτωση που δεν παράσχετε επαρκείς πληροφορίες για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας ή για να ικανοποιήσετε τις νομικές και επαγγελματικές απαιτήσεις μας. Θα απαντήσουμε στο e-mail που έχουμε στα αρχεία μας εντός σαρανταπέντε ημερών από την υποβολή του επαληθεύσιμου αιτήματός σας.

Δεν χρεώνουμε αμοιβή για την επεξεργασία του αιτήματός σας ή την απάντηση σε αυτό, εκτός αν είναι υπερβολικό, επαναλαμβανόμενο ή προδήλως αβάσιμο. Αν θεωρήσουμε ότι το αίτημά σας δικαιολογεί χρέωση, θα σας ενημερώσουμε για τον λόγο λήψης αυτής της απόφασης και θα σας παράσχουμε μια εκτίμηση του κόστους πριν εκτελέσουμε το αίτημά σας.


Η χρήση και κοινοποίηση από εμάς προσωπικών δεδομένων σας

Όπως συζητήθηκε αναλυτικότερα πιο πάνω, η Digital River ενδέχεται να γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους για επαγγελματικό σκοπό. Ωστόσο, η Digital River δεν θα πωλήσει τα προσωπικά δεδομένα σας, δεδομένου ότι ο όρος αυτός καθορίζεται από την CCPA. Όταν γνωστοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα για επαγγελματικό σκοπό, συνάπτουμε μια σύμβαση που υποχρεώνει τον αποδέκτη να διατηρήσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα απόρρητα και να μην τα χρησιμοποιήσει για οποιονδήποτε σκοπό παρά μόνο για την εκπλήρωση των συμβατικών δεσμεύσεών του.

Τους προηγούμενους 12 μήνες η Digital River έχει συλλέξει ή γνωστοποιήσει τις εξής κατηγορίες δεδομένων. Η Digital River δεν έχει έως και σήμερα πωλήσει προσωπικά δεδομένα:

Κατηγορία Συλλέγουμε Αποκαλύπτουμε Πωλούμε
Αναγνωριστικά Ναι Ναι Όχι
Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που παρατίθενται στο Καταστατικό Αρχείων Πελατών της Καλιφόρνια (California Customer Records statute) (Αστ. Κώδ. Καλιφ. § 1798.80(e)) Ναι Όχι Όχι
Προστατευόμενα χαρακτηριστικά ταξινόμησης δυνάμει του δικαίου της Καλιφόρνια ή του Ομοσπονδιακού δικαίου Ναι Όχι Όχι
Διαδίκτυο ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα δικτύου Ναι Ναι Όχι
Δεδομένα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης Ναι Ναι Όχι
Επαγγελματικές ή σχετικές με την απασχόληση πληροφορίες Ναι Ναι Όχι

Νόμος Shine the Light της Καλιφόρνια

Ο Νόμος "Shine the Light" της Καλιφόρνια (Αστικός Κώδικας, ενότητα §1798.83) επιτρέπει στους χρήστες του Ιστότοπου που είναι κάτοικοι της Καλιφόρνια να ζητούν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη γνωστοποίηση από εμάς προσωπικών δεδομένων σε τρίτους για δικούς τους σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Για να υποβάλετε τέτοιο αίτημα, στείλτε e-mail στο privacy@digitalriver.com.

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου για κατοίκους της Βραζιλίας


Τα δικαιώματά σας

Αν βρίσκεστε στη Βραζιλία, το άρθρο 18 του Γενικού Νόμου Προστασίας Δεδομένων της Βραζιλίας (“LGPD”) σας παρέχει ορισμένα δικαιώματα αναφορικά με τα Προσωπικά δεδομένα σας. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων τις εξής πληροφορίες:

 • επιβεβαίωση της ύπαρξης επεξεργασίας,
 • πρόσβαση στα δεδομένα,
 • διόρθωση ελλιπών, ανακριβών ή παρωχηµένων δεδομένων,
 • ανωνυμοποίηση, μπλοκάρισμα ή κατάργηση περιττών ή υπερβολικών δεδομένων ή δεδομένων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία χωρίς να υπάρχει συμμόρφωση με τις διατάξεις του LGPD,
 • φορητότητα των δεδομένων σε άλλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών ή προμηθευτές προϊόντων, με ρητό σας αίτημα, σύμφωνα με τον LGPD, και με προστασία των εμπορικών και βιομηχανικών μυστικών στη διαδικασία,
 • διαγραφή Προσωπικών δεδομένων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με τη συγκατάθεσή σας, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν στο άρθρο 16 του LGPD,
 • πληροφορίες για τις δημόσιες και ιδιωτικές οντότητες με τις οποίες χρησιμοποιούμε δεδομένα από κοινού,
 • πληροφορίες για την πιθανότητα μη παροχής συγκατάθεσης και για τις συνέπειες μιας τέτοιας άρνησης,
 • τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του LGPD, και

Έχετε επίσης το δικαίωμα να επανεξετάσετε αποφάσεις που στηρίζονται στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την οποία η απόφαση λαμβάνεται αποκλειστικά από αυτοματοποιημένα μέσα και επηρεάζει τα συμφέροντά σας. Κατά την επεξεργασία της συναλλαγής σας, η Digital River δεν λαμβάνει αποφάσεις χρησιμοποιώντας αποκλειστικά αυτοματοποιημένα μέσα, όταν η απόφαση θα επηρέαζε επίσης αρνητικά τα συμφέροντά σας.


Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας δυνάμει του LGPD, ανατρέξτε στην ενότητα “Τα δικαιώματά σας για την πρόσβαση στα Προσωπικά δεδομένα σας και τον έλεγχό τους” για τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας.

Αν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια σχετικά με τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας, John Murray, Προϊστάμενος Γραμματείας στη Digital River, αριθμός τηλεφώνου: 1 (952) 253-1234, E-mail: privacy@digitalriver.com.

Έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην τοπική Εποπτική Αρχή αν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας δυνάμει της νομοθεσίας προστασίας δεδομένων δεν διαφυλάχθηκαν δεόντως. Ωστόσο, πριν το κάνετε, επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας, καθώς έχουμε δεσμευτεί να συνεργαζόμαστε μαζί σας προκειμένου να επιλύσουμε οποιονδήποτε προβληματισμό σχετικά με το απόρρητό σας.

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου για κατοίκους της Νότιας Κορέας

Οριστικοποιώντας μια πώληση στον Ιστότοπο, συναινείτε με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από τη Digital River όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου. Κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, ενδέχεται να είναι απαραίτητο για εμάς να μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σας ή να αναθέσουμε την επεξεργασία στα ακόλουθα μέρη:


Παροχή προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Digital River, Inc. και Digital River Ireland Ltd

 • Τύπος πληροφοριών: Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση IP, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και πληροφορίες λογαριασμού
 • Σκοπός: Επεξεργασία και εκτέλεση συναλλαγών, δήλωση προϊόντων, άνοιγμα λογαριασμών, υποστήριξη πελατών, γενικό μάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών και άλλοι παραπλήσιοι σκοποί
 • Περίοδος διατήρησης: Όσο διάστημα εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και έπειτα στον βαθμό που επιτρέπεται ή απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο ή με σκοπό την ικανοποίηση των επαγγελματικών απαιτήσεων της Digital River

Ο Προμηθευτής, η επωνυμία ή/και ο λογότυπος του οποίου εμφανίζεται σε αυτόν τον Ιστότοπο

 • Τύπος πληροφοριών: Πληροφορίες συναλλαγών, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση IP, η ταχυδρομική διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου
 • Σκοπός: Αναφορά και εκπλήρωση συναλλαγών, δήλωση προϊόντων, εγγύηση και τεχνική υποστήριξη, άνοιγμα λογαριασμών
 • Περίοδος διατήρησης: Όπως περιγράφεται αναλυτικά στην Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου του Προμηθευτή

Δικαιούστε να μην συναινέσετε στην κοινοποίηση δεδομένων στις ανωτέρω οντότητες μη επιλέγοντας τα ανάλογα πλαίσια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μετάβασης στο ταμείο. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη συναλλαγή σας και δεν θα μπορέσουμε να σας παράσχουμε προϊόντα ή υπηρεσίες.


Ανάθεση διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών

Κατά την επεξεργασία της συναλλαγής ή της παραγγελίας σας, η Digital River αναθέτει τη δεδομένη χρονική στιγμή τις δραστηριότητες επεξεργασίας σε τρίτους ως ακολούθως:

NHN Korea Cyber Payment Co., Ltd

 • Τύπος πληροφοριών: Πληροφορίες χρέωσης, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση IP, η ταχυδρομική διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, πληροφορίες λογαριασμού
 • Σκοπός: Διεκπεραίωση πληρωμών συναλλαγών
 • Περίοδος διατήρησης: 7 έτη

Adyen

 • Τύπος πληροφοριών: Πληροφορίες χρέωσης, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση IP, η ταχυδρομική διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, πληροφορίες λογαριασμού
 • Σκοπός: Διεκπεραίωση πληρωμών συναλλαγών
 • Περίοδος διατήρησης: 7 έτη

Cybage Software Pvt Ltd.

 • Τύπος πληροφοριών: Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση IP, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και πληροφορίες λογαριασμού
 • Σκοπός: Ανάπτυξη και συντήρηση συστήματος
 • Περίοδος διατήρησης: Όσο διάστημα εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και έπειτα στον βαθμό που επιτρέπεται ή απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο ή με σκοπό την ικανοποίηση των επαγγελματικών απαιτήσεων της Digital River

Sutherland Global Services, Inc.

 • Τύπος πληροφοριών: Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση IP, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και πληροφορίες λογαριασμού
 • Σκοπός: Υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών
 • Περίοδος διατήρησης: Όσο διάστημα εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και έπειτα στον βαθμό που επιτρέπεται ή απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο ή με σκοπό την ικανοποίηση των επαγγελματικών απαιτήσεων της Digital River

Ανακοίνωση για κατοίκους της Ιαπωνίας

Όπως απαιτείται δυνάμει του νόμου προστασίας δεδομένων της Ιαπωνίας, έχουμε ορίσει έναν υπεύθυνο επίλυσης διαφορών/υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της Digital River Japan K.K. είναι ο:John Murray, Εκπρόσωπος εταιρείας στη Digital River Japan K.K., αριθμός τηλεφώνου: 03-6770-2741, E-mail: privacy@digitalriver.com.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Επανεξετάζουμε τακτικά την παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου και δημοσιεύουμε τυχόν επικαιροποιήσεις στον Ιστότοπο. Οι αλλαγές μας τίθενται σε ισχύ αμέσως μόλις δημοσιευτούν. Ενδέχεται επίσης να συμπληρώνουμε ή να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου δημοσιεύοντας άλλες ανακοινώσεις ιδιωτικού απορρήτου στον Ιστότοπο. Τέτοιου είδους ανακοινώσεις ιδιωτικού απορρήτου εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε πληροφορίες ειδικά σε περιπτώσεις όπου εμφανίζεται η συγκεκριμένη ανακοίνωση ιδιωτικού απορρήτου, και θα πρέπει να διαβάζεται μαζί με την παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου.

Ένας σύνδεσμος προς την προηγούμενη πολιτική μας ιδιωτικού απορρήτου περιλαμβάνεται εδώ.

Υπεύθυνος επίλυσης διαφορών/Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Όπως απαιτείται δυνάμει ορισμένων νόμων προστασίας δεδομένων, έχουμε ορίσει έναν υπεύθυνο επίλυσης διαφορών/υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Ο υπεύθυνος επίλυσης διαφορών/υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της Digital River είναι ο: John Murray, Προϊστάμενος Γραμματείας στη Digital River, αριθμός τηλεφώνου: 1 (952) 253-1234, E-mail: privacy@digitalriver.com. Αν βρίσκεστε στη Γερμανία, θα σας παραπέμψουμε στον εξωτερικό μας Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Αν έχετε ερώτηση για την παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου ή αιτήσεις που σχετίζονται με τα Προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε, στείλτε μας e-mail στο privacy@digitalriver.com και θα δρομολογήσουμε αναλόγως την ερώτησή σας. Αν προτιμάτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ταχυδρομικώς, ανατρέξτε στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα "Με ομάδες σε ολόκληρο τον κόσμο" του εταιρικού ιστοτόπου μας.

  i Ο ορισμός των “Προσωπικών δεδομένων” προορίζεται να συμπεριλαμβάνει “Προσωπικές πληροφορίες”, όπως καθορίζονται από την Πράξη Προστασίας του Απορρήτου Καταναλωτών στην Καλιφόρνια (California Consumer Privacy Act - «CCPA»), και θα πρέπει να ερμηνεύεται κατ' αυτόν τον τρόπο.