Retningslinjer for personbeskyttelse

Nøglevilkår

Følgende nøglevilkår anvendes i denne politik om beskyttelse af personoplysninger:

 • Aggregerede data: Data, der er sammenstillet og præsenteret på en sådan måde, at de ikke længere kan henføres til enkeltpersoner.
 • Anonym information: Informationer, der er blevet anonymiseret, så de ikke længere kan bruges til at identificere enkeltpersoner eller kan kombineres med andre oplysninger med henblik på at identificere enkeltpersoner.
 • Dataansvarlig: Den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger.
 • Afidentificerede data: Data, hvor visse identifikatorer fjernes for at forhindre, at en persons identitet kan knyttes direkte til oplysningerne (f.eks. maskering af visse personlige identifikatorer).
 • Personoplysninger: Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person eller information, der kan bruges til at identificere dig (eller din husholdning), enten alene eller i kombination med andre oplysninger, som vi har adgang til. Dette kan være navn, leverings- og faktureringsadresse, e-mailadresse, telefonnummer, (eventuelt) identifikationsnummer, (eventuel) fødselsdato, tids- og placeringsdata, oplysninger om bankkonti, transaktions- og betalingsdata, leveringsdata og andre oplysninger, der er knyttet til din konto.i
 • Særlige kategorier af data: I nogle jurisdiktioner kræver særlige kategorier af data et højere beskyttelsesniveau i henhold til databeskyttelseslovgivningen, da de kan afsløre eller omfatter følsomme oplysninger som for eksempel oplysninger om helbred, race eller etnisk oprindelse.
 • Standardaftaleklausuler: Enhver form for aftaleklausuler, der er godkendt af Europa-Kommissionen, og som vedrører overførslen af personoplysninger til databehandlere i tredjelande (uden for EU/EØS), og hvor de pågældende tredjelande ikke leverer en tilstrækkelig grad af beskyttelse.
 • Tilsynsmyndighed: En tilsynsmyndighed (eller tilsvarende i henhold til enhver lovgivning om databeskyttelse) er den uafhængige offentlige myndighed, som forbrugere kan indgive klage til.

Oplysninger, vi indsamler

Når du afgiver en bestilling fra eller uden for vores websted, indsamler vi følgende oplysninger:


Oplysninger, du giver manuelt

Når du afgiver en bestilling på webstedet, giver du de oplysninger, som er nødvendige for at gennemføre din transaktion, bekræfte din identitet, bekræfte overholdelse af gældende regler vedrørende købet. Dette kan være oplysninger om din adresse, kreditkortoplysninger eller gemte faktureringsoplysninger. Oplysningerne gives til os på de vilkår og betingelser, der fremgår af denne politik om beskyttelse af personoplysninger samt vores leverandørs politik om beskyttelse af personoplysninger. Ud over oplysninger i forbindelse med transaktionen kan du give os yderligere oplysninger, hvis du har brug for hjælp til købet eller andre tjenester fra os, som når du for eksempel bruger vores kundeservice eller henter og registrerer produkter. Vi kan også indsamle de oplysninger, du giver os som led i en konkurrence eller kampagne, eller når du tilmelder dig nyhedsbreve eller tilknyttede tjenester. Vi kan også indsamle oplysninger, hvis du søger en stilling eller i anden forbindelse sender ansættelsesdata til os.


Særlige kategorier af data

Generelt indsamler eller behandler vi ikke særlige kategorier af data. Der kan dog være situationer (f.eks. i forbindelse med en ansættelse), hvor sådanne data behandles. I så fald sørger vi for at overholde den gældende lovgivning vedrørende databeskyttelse, herunder det nødvendige juridiske grundlag for behandling af dataene (f.eks. behandling af helbredsdata til brug for en forsikringsaftale). Vi anvender rimelige sikkerhedsprocedurer til beskyttelse af særlige kategorier af data, som vi modtager fra dig.


Oplysninger fra din browser eller enhed

Vi kan også modtage oplysninger fra din browser. Disse kan omfatte data, som ikke identificerer din person (f.eks. dato og klokkeslæt for dit besøg). Hvilke oplysninger, vi modtager, afhænger af indstillingerne i din webbrowser. Medmindre det er forbudt ved lov, giver du i forbindelse med oprettelsen af en bruger-id under et besøg på vores websted automatisk dit samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger og linke de oplysninger, din browser giver, til oplysninger, der kan identificere dig personligt som beskrevet nedenfor. Se, hvordan du ændrer disse indstillinger, i browserens hjælpefunktion. Vi kan også indsamle begrænsede personoplysninger (e-mailadresse) ved hjælp af internetteknologi i forbindelse med din brug af et websted i henhold til beskrivelsen nedenfor.


Geologiske oplysninger

Når du bruger en smartphone, mobil enhed eller computer til at besøge vores websted eller bruger vores mobil-app, kan vi indsamle oplysninger om din fysiske placering. Vi kan kombinere disse oplysninger med andre oplysninger baseret på placering (f.eks. din IP-adresse og fakturering/postnummer) og dermed levere andre tjenester på din mobile enhed. Vi deler kun dine placeringsoplysninger med tredjemænd, der hjælper os til at levere tjenester til dig. Du kan framelde deling af disse oplysninger ved at ændre tilladelserne i din mobile enhed.


Cookies og lignende teknologier

De oplysninger, vi indsamler ved hjælp af cookies og lignende teknologier, kan typisk ikke henføres til din person, men vi kan koble dem til de personoplysninger, du angiver. Vi bruger cookies og lignende teknologier til at indsamle oplysninger og understøtte visse funktioner på webstedet. I takt med at internettet udvikles, kan vi anvende forskellige typer teknologier til dette formål. Vi kan eksempelvis bruge disse teknologier til at indsamle oplysninger om de måder, brugerne bruger webstedet på (f.eks. hvilke sider, de besøger, og de link, de klikker på). Vi analyserer disse oplysninger for at få et bedre indblik i brugernes interesser og behov, og så vi kan forbedre webstedets indhold og funktioner. Vi bruger også oplysningerne til at understøtte funktioner på webstedet, så du ikke bliver bedt om at indtaste oplysninger, vi allerede har, igen. Vi bruger også disse oplysninger til at gøre dit besøg på webstedet personligt for dig og til at forbedre vores markedsføring, herunder via brug af målrettede annoncer.

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du indstille din browser til at afvise cookies, eller til at advare dig, når en cookie anbringes på din computer. Du er ikke forpligtet til at acceptere cookies, men du vil muligvis ikke kunne bruge alle funktioner på webstedet, hvis din browser er indstillet til at afvise cookies.

Du kan finde yderligere oplysninger om vores brug af cookies og lignende teknologier i vores cookies-erklæring.


Tredjepartscookies og andre lignende teknologier

Internetteknologi kan også lægges på dette websted af tredjepartsleverandører. Desuden kan vi eller tredjepartsleverandører anvende internetteknologier på vegne af den leverandør, hvis mærke vises på dette websted, eller dennes tjenesteudbyder. Det betyder, at vores leverandør vil kunne bruge de indsamlede data. Disse oplysninger bruges til at forbedre dit besøg på webstedet, til markedsføringsanalyser, til målrettet annoncering samt til at forbedre kvaliteten. Vi kan registrere din IP-adresse ved hjælp af internetteknologier.

Vi og vores leverandører anvender tredjepartsudbydere i forbindelse med dette websted. Det kan være, men er ikke begrænset til: Alexa Metrics, Google Analytics, Omniture og ClickTale. Disse og andre tjenesteudbydere kan indsamle oplysninger om dine besøg på websteder, dine handlinger på et websted samt de produkter og tjenester, vi eller vores leverandører tilbyder. Disse udbyderes registrering og brug af oplysninger er underlagt deres egne politikker for beskyttelse af personoplysninger.

Du kan finde yderligere oplysninger om disse tredjepartstjenester og om, hvordan du fravælger dem, under www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp, www.aboutads.info/choices, eller https://www.youronlinechoices.com/ (i EU og UK).


Oplysninger fra tredjemand

Vi kan også modtage visse oplysninger om dig fra tredjemand, f.eks. hvis du bruger godkendelse på et socialt netværk til at logge på dette websted, hvis du bruger en betalingsmetode med godkendelse, eller via andre online-datakilder i henhold til reglerne for brug og behandling af denne type oplysninger, som er udarbejdet af den pågældende kilde. Hvis personoplysninger er frit tilgængelige eller kan tilgås i det offentlige domæne, har vi ingen forpligtelser over for dig vedrørende disse oplysninger.

I visse jurisdiktioner er behandlingen af dine data kun lovlig, hvis den er tilladt i henhold til lovgivningen om databeskyttelse. Vi anvender mange forskellige lovgrundlag med henblik på at sikre, at vores behandling og brug af dine personoplysninger sker i henhold til loven, og at vi har et lovgrundlag for behandlingen som beskrevet nedenfor:

 • Indgåelse af en aftale. Når du foretage en transaktion via dette websted, indgår du en aftale om køb af produkter eller tjenester, som er omfatter af vores salgsvilkår. Vi er nødt til at behandle dine personoplysninger for at kunne opfylde vores forpligtelser i henhold til denne aftale.
 • Samtykke. Ved at bruge vores websted eller på anden måde indsende dine personoplysninger til os giver du samtidig dit samtykke til, at vi må indsamle, bruge og dele dine oplysninger som beskrevet i nærværende politik om beskyttelse af personoplysninger. Hvis du ikke kan acceptere denne politik om beskyttelse af personoplysninger, skal du ikke bruge dette websted eller indsende dine oplysninger via dette websted.
 • Legitim interesse. Vi kan behandle dine personoplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for vores (eller en tredjeparts) legitime interesser, og hvor den registreredes interesser eller rettigheder ikke vejer tungere end disse rettigheder. Vi behandler dine oplysninger ud fra en legitim interesse med henblik på at foretage screening for svindel, optimere betalinger og sikre overholdelse af gældende bestemmelser i relation til transaktionen. Vi kan behandle dine personoplysninger med henblik på at markedsføre og kontakte dig eller indlede en samtale via oplysninger, som er indsamlet fra offentlige kilder. Vi kan også i henhold til gældende lov behandle dine oplysninger baseret på legitime interesser i en ansættelsesmæssig kontekst.
 • Andet juridisk grundlag. Vi kan også behandle dine oplysninger på andet juridisk grundlag, som hvis det eksempelvis er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser.

Sådan bruger vi dine oplysninger

Når du besøger vores websted for at foretage en transaktion, bruger vi dine personoplysninger på følgende måde:


I forbindelse med din transaktion

Når du besøger vores websted for at foretage en transaktion, kan vi behandle din oplysninger med henblik på at gennemføre transaktionen og overholde vores forpligtelser i forbindelse med transaktionen, herunder hor behandlingen er nødvendig for:

 • at skabe sikkerhed og overvåge og forebygge svindel
 • at sikre, at der kan handles frit med det land, hvor du befinder dig
 • at behandle din ordre og betaling, at kontrollere din momsstatus, at gøre indsigelse mod tilbageføring af beløb, at bestemme din ret til kredit eller at informere dig om status for en ordre
 • at give dig en personlig købsoplevelse
 • at registrerer dit køb hos producenten eller tjenesteudbyderen af hensyn til garanti, teknisk support eller lignende
 • at give dig nøgler, adgangskoder eller andre oplysninger, der er nødvendige for at få adgang til de produkter og tjenester, du har købt
 • at informere leverandøren af en tjeneste om dit køb af den pågældende tjeneste
 • at oprette en konto, du har givet samtykke til, til brug for fremtidige køb
 • at lette fornyelsen af abonnementer på produkter eller tjenester og
 • at gøre dit besøg effektivt og for at kunne yde effektiv support. I det omfang det er tilladt ved lov, kan det betyder, at vi kontakter dig, hvis du påbegynder en købsproces, med henblik på at følge op på den ufuldstændige session eller få afklaret, om der var problemer med din brug af webstedet.

Markedsføring og relateret kommunikation

Når du afgiver personoplysninger, kan vi tilbyde dig at vælge, om du ønsker at modtage yderligere markedsføring og relateret kommunikation fra vores leverandør. Hvis du har givet dit samtykke til at modtage dette i henhold til gældende lov, kan kommunikationen have form af brev, e-mail eller telefonopkald og vil indeholder oplysninger om vores eller vores leverandørers produkter og tjenester. Du kan til enhver tid fravælge at modtage denne type kommunikation ved at sende os en e-mail på remove@digitalriver.com eller ved at følge instruktionerne for framelding i e-mailkommunikation.

Medmindre andet er påbudt ved lov, gælder det, at hvis du giver samtykke til, at vi må føje dine kontaktoplysninger til vores leverandøres mailingliste og senere trækker denne tilladelse tilbage, skal du kontakte vores leverandør eller følge anvisningerne på framelding i e-mails fra vores leverandør) for at få fjernet dit navn fra vores leverandørs mailinglister.


Vores brug af anonyme oplysninger

Vi kan bruge anonymisering med henblik på at gøre de oplysninger, vi har indsamlet, anonyme. I så fald vil alle personoplysninger eller dele heraf som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse og andet blive anonymiseret i henhold til gældende lov. Vi kan bruge anonymiserede oplysninger til:

 • at forebygge af bedrageri, f.eks. i form af device fingerprinting
 • at personalisere og hjælpe dig med brugen af dette websted og/eller vores leverandørs tjenester
 • at forbedre dette websted, kundeoplevelsen, vores markedsføringssystemer samt vores produkter og tjenester
 • at identificere transaktioner, som stammer fra et tilknyttet markedsførings- eller henvisningsprogram
 • at foretage målrettet markedsføring på dette websted og i andre handelsløsninger
 • at foretage rapportering til vores nuværende og fremtidige leverandører og tjenesteudbydere og
 • at foretage anden historisk eller statistisk forskning og analyse.

Vi kan også bruge afidentificerede data til de formål, der er beskrevet i dette afsnit, samt relaterede formål i det omfang, dette er tilladt i henhold til gældende lov.


Andre måder, hvorpå vi kan bruge dine personoplysninger

Vi kan også bruge dine personoplysninger:

 • til at sikre, at gældende lovgivning overholdes
 • til at kontrollere at de data, vi har om dig, er korrekte
 • som angivet i en supplerende bemærkning om beskyttelse af personoplysninger, der er angivet på webstedet
 • til at kontakte dig, hvis du har anmodet om at modtage kommunikation fra os og
 • til HR-formål, f.eks. registrering af din e-mailadresse, hvis du ansøger om en stilling online.

Fælles brug

Digital River kan bruge og fælles dele personoplysninger med andre Digital River-enheder, som er anført her. Formålet med den fælles brug er forklaret nedenfor

 • De forbrugeroplysninger, vi indsamler, mens vi leverer vores globale forhandlertjenester, som for eksempel navn, leverings- og faktureringsadresse, e-mailadresse, telefonnummer, transaktions- og betalingsdata, leveringsdata og andre oplysninger, der er knyttet til din konto
 • HR-data som for eksempel medarbejderdata eller oplysninger om potentielle kandidater og
 • Andre data, som vi indsamler, når du besøger webstedet eller på anden måde gør brug af vores tjenester.

Digital River, Inc., Digital River GmbH og/eller Digital River Ireland Ltd. er ansvarlige for administrationen af de af dine personoplysninger, der er genstand for fælles brug.

Sådan deler vi dine oplysninger

Digital River sælger aldrig dine personoplysninger. Men vi kan dele dine personoplysninger som beskrevet i dette afsnit.

Vi træffer rimelige foranstaltninger med henblik på at sikre, at personer eller enheder, der modtaget personoplysninger med de formål, der er beskrevet i denne politik for beskyttelse af personoplysninger, er forpligtet til at beskytte personoplysningerne. Hvis vi indsamler eller modtager særlige kategorier af data, og det er nødvendigt for os at overføre disse data til tredjemand, deler vi oplysningerne om den pågældende enhed med dig, hvis vi er forpligtet hertil henhold til gældende lov. Vores forpligtelser gælder ikke for oplysninger, der deles med offentlige myndigheder, der har en lovfæstet ret til at indhente disse oplysninger, eller i henhold til en kendelse baseret på til enhver tid gældende lovgivning.


Ekstern behandling

Vi bruger andre firmaer, herunder vores egne affilierede selskaber, serviceudbydere og andre databehandlere til at levere visse tjenester til os (eller på vegne af os) baseret på vores anvisninger og i henhold til gældende passende foranstaltninger til sikring af fortrolighed og sikkerhed. Disse tjenesteudbydere leverer deres tjenester globalt, herunder:

 • for at levere tjenester til overvågning og registrering af bedrageri
 • for at hoste og overvåge webstedet
 • for at gennemføre kontrol af dataintegritet
 • for at gennemføre optimeringstjenester
 • for at behandle kreditkortbetalinger
 • for at tilbyde dig kreditydelser
 • for at opkræve betalinger
 • for at gennemføre din ordre
 • for at gennemføre markedsføring på dette websted og tredjepartswebsteder
 • for at videresende breve eller e-mail
 • for at levere medarbejdertjenester og HR-relaterede tjenester og/eller
 • for at yde kundeservice.

Vi deler ikke dine personoplysninger med vores tjenesteudbydere, medmindre dette er nødvendigt af hensyn til vores legitime interesser eller opfyldelsen af vores forpligtelser over for dig. Disse tjenesteudbydere kan være kontraktligt forpligtede til udelukkende at bruge de oplysninger, som vi deler med dem, til at yde tjenesteydelser til os eller på vores vegne og til at beskytte fortroligheden af dine personlige oplysninger. Vi kan også give disse virksomheder lov til at bruge anonyme oplysninger til forbindelse med deres virksomhed. Vi deler ikke dine personoplysninger med vores associerede selskaber eller ikke-tilknyttede tredjemænd til brug for deres egen markedsføring uden din tilladelse.


Med vores leverandører

Vi udleverer visse personoplysninger, anonyme oplysninger eller afidentificerede data til vores leverandører med henblik på at opfylde vores forpligtelser over for dig og i øvrigt som led i vores brug af personoplysninger som beskrevet i afsnittet "Sådan bruger vi dine oplysninger":

 • for at foretage rapportering
 • for at gennemføre din ordre
 • for at gøre det muligt for vores leverandør eller dennes tjenesteudbyder at registrere dit køb
 • for at give dig adgang til produkter eller tjenester fra vores leverandør eller dennes leverandører
 • for at kunne yde garanti, teknisk support og eftersalgsservice
 • for at yde kundeservice
 • for at vores leverandør eller dennes tjenesteudbyder kan levere tjenester i forbindelse med dette websted (f.eks. kundesupport eller single sign-on-funktion)
 • for at vores leverandør eller dennes underleverandører kan sende informationer til dig, hvis du har givet samtykke til at modtage sådanne eller
 • for at forfølge andre lignende formål, som er nødvendige, for at vi kan opfylde vores forpligtelser over for dig.

Overholdelse af lovkrav samt forebyggelse af bedrageri og kriminalitet

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, kan vi afsløre dine personlysninger, hvis vi mener, at afsløringen af nødvendig for:I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, kan vi afsløre dine personlysninger, hvis vi mener, at afsløringen af nødvendig for:

 • at overholde krav i henhold til lovgivningen
 • at samarbejde med politiets eller andre myndigheders efterforskning eller rapportere aktiviteter, der kan være i strid med krav i love eller regler
 • at forebygge eller efterforske mulig kriminalitet (f.eks. bedrageri eller identitetstyveri) eller brud på (eller mistanke om brud på) sikkerheden eller denne politik om beskyttelse af personoplysninger
 • at beskytte Digital Rivers og vores medarbejderes, leverandørers, tredjemands, offentlighedens eller dine juridiske rettigheder eller sikkerhed.

I forbindelse med salg, fusion eller relaterede begivenheder

Hvis et af vores associerede selskaber eller et tredjemandsfirma har erhvervet vores virksomhed, bestemte aktiver eller aktiviteterne i en af vores driftsenheder (f.eks. som led i et salg, en fusion, en reorganisering eller tilsvarende), bliver dine personoplysninger den pågældende virksomheds ejendom, medmindre gældende lovgivning foreskriver andet. I så fald vil det overtagende firmas brug af dine personlige oplysninger være underlagt den gældende politik om beskyttelse af personoplysninger, alle gældende supplerende meddelelser om personoplysninger, samt de præferencer for personlige oplysninger, som du har meddelt Digital River forud for fusionen.


Aggregerede eller afidentificerede data

Vi kan bruge eller dele oplysninger, som er blevet aggregeret eller afidentificeret, så de ikke på rimelig måde kan bruges til at identificere en enkeltperson. Vi kan bruge eller dele disse oplysninger på mange måder, herunder i forbindelse med tjenester til forebyggelse af svindel eller til analytiske formål.

Sådan beskytter vi dine oplysninger

Vi vil behandle din personoplysninger på sikre, cloud-baserede computerservere. Din erhvervsmæssige transaktion vil blive behandlet optimalt i eller i nærheden af den region, hvorfor du indledte din session. Det betyder, at behandlingen af dine personoplysninger vil ske i USA og/eller Irland. En kopi og/eller sikkerhedskopi af dine personoplysninger kan blive gemt eller på anden måde behandles hos vores cloud-baserede tjenesteudbyder i Irland i henhold til Digital Rivers katastrofegendannelsesprogram.

Ingen metode til overførsel eller lagring af data er dog fuldstændig sikker, men vi træffer alle rimelige foranstaltninger med henblik på at levere et sikkerhedsniveau, der er passende i relation til følsomheden af de oplysninger, vi indsamler. Vi har implementeret fysiske, tekniske og administrative sikkerhedsprocedurer og beskyttelsesforanstaltninger, der er udviklet, så de med rimelighed kan beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang og offentliggørelse. Når vi indsamler eller overfører følsomme oplysninger som f.eks. finansielle kontonumre, anvender vi metoder, der opfylder standarden for branchen, til at beskytte oplysningerne i henhold til gældende lovgivning. På trods af vi anvender rimelige foranstaltninger til beskyttelse af dine oplysninger, kan vi ikke garantere, at oplysninger, der angives via internettet eller lagres i vores databaser, er beskyttet. Du er ansvarlig for at tage rimelige forholdsregler til beskyttelse af dine oplysninger mod uautoriseret videregivelse eller misbrug, eksempelvis ved at beskytte din adgangskode og logge af, når du er færdig med at bruge en delt computer eller mobil enhed. Vi anvender best practice i branchen til at forebygge potentiel kompromittering. Hvis personoplysninger, der opbevares af Digital River, videregives, beskadiges eller går tabt (eller det er sandsynligt at dette vil ske), vil vi straks træffe foranstaltninger med henblik på af afhjælpe dette, informere dig, hvis du er berørt, rettidigt og rapportere hændelsen til en kompetent myndighed i henhold til gældende lovgivning.

Dine rettigheder til at få adgang til og kontrollere dine personoplysninger

Vi respekterer din ret til at foretage valg angående den måde, hvorpå vi indsamler, bruger og deler dine personoplysninger.

 • Adgang til dine oplysninger. Hvis du ønsker at gennemse, rette eller begrænse behandlingen af dine oplysninger, gøre indsigelse mod direct marketing eller anmode om sletning af dine personoplysninger, skal du sende os en anmodning. Du kan se, hvordan du gør, i afsnittet "Sådan kontakter du os" i denne politik om beskyttelse af personoplysninger.
 • Redigering og sletning af oplysninger. Hvis der er fejl i de personoplysninger, du har indsendt til os, eller hvis du gerne vil anmode om, at dine personoplysninger bliver fjernet eller slettet, skal du kontakte os, hvorefter vi vil træffe de nødvendige foranstaltninger. Du kan se, hvordan du gør, i afsnittet "Sådan kontakter du os" i denne politik om beskyttelse af personoplysninger.
 • Indsigelse mod brug af oplysninger. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med henblik på direct marketing. Vi sælger ikke dine personoplysninger, og vi bruger dem heller ikke til direct marketing uden dit samtykke.

Hvis du kontakter os, kan vi bede om yderigere oplysninger med henblik på at bekræfte din identitet. Vi forbeholder os retten til at begrænse eller nægte af opfylde din anmodning, hvis du ikke har afgivet tilstrækkelige oplysninger til, at din identitet kan bekræftes, eller vores juridiske eller forretningsmæssige krav kan opfyldes i henhold til vores politik om opbevaring af data. Når vi sletter dine personoplysninger eller særlige kategorier af data, bortskaffes de på en måde, der forebygger tab, tyveri, misbrug og uautoriseret adgang i henhold til vores politik om opbevaring af data.

Du har ret til at rapportere til din lokale tilsynsmyndighed, hvis du mener, der ikke tages tilstrækkelig hensyn til dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Før du gør dette, bedes du dog kontakte os direkte, da det er vigtigt for os at samarbejde med dig om eventuelle problemer vedrørende beskyttelse af dine personoplysninger.

Politik om opbevaring af data

Digital River kan opbevare dine personoplysninger og dine transaktionsdata i den tid, du bruger vores websted, og derefter i henhold til gældende lovgivning eller med henblik på opfyldelse af vores forretningsmæssige krav.

Fravælg sporing af anmodninger

Hvis du vælger ikke at give samtykke til, at der indsamles oplysninger om dig gennem cookies og andre internetteknologier, slettes dine nuværende cookies til visning af reklamer, og der placeres en ny cookie på din pc, der informerer tjenesteudbydere om, at dine fremtidige aktiviteter ikke må spores, når den pågældende cookie registreres (en "no-track-cookie"). Hvis dine browsere er konfigureret til at afvise cookies i forbindelse med dine besøg på en side, som du har fravalgt sporing på, kan der ikke anbringes en "no-track-cookie" på din pc. Hvis du desuden efterfølgende sletter "no-track-cookies", bruger en anden pc eller skifter webbrowser, skal du fravælge sporing igen. Vi reagerer p.t. ikke på "no-track"-signaler fra browseren.

Beskyttelse af børns personoplysninger

Digital Rivers tjenester er ikke beregnet til eller rettet mod børn. Hvis du ikke er myndig eller ikke kan indgå juridisk bindende aftaler i det land, hvor du bor, må du udelukkende bruge dette website, hvis du har fået dine forældres samtykke. Hvis du mener, vi har modtaget oplysninger fra en person, der er beskyttet af lovgivning, som skal beskytte børn, og hvor der det nødvendige forældresamtykke ikke er givet, bedes du informere os straks, så vi kan træffe rimelige foranstaltninger til at fjerne disse oplysninger på en sikker måde.

Manglende levering af personoplysninger eller tildeling af samtykke ved anmodning

Hvis vi er forpligtet til at indsamle personoplysninger i henhold til loven, eller hvis der er nødvendigt for at opfylde vores aftale med dig, og du ikke giver os de oplysninger, vi anmoder om, kan vi ikke opfylde vores aftale med dig. Derfor er vi muligvis ikke i stand til at levere de produkter og/eller tjenester, du har anmodet om. Hvis du for eksempel ikke oplyser os din adresse, eller hvis du ikke markerer feltet med accept af vores salgsvilkår og politikker for beskyttelse af personlige oplysninger, kan vi muligvis ikke gennemføre din ordre.

Dataansvarlig

Alle personoplysninger, der indsamles via besøg på dette websted, kontrolleret af Digital River, Inc., 10380 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, USA "(Den registeransvarlige"). Men hvis en anden Digital River-enhed er den globale leverandør af forhandlertjenesten og angivet som sådan i transaktionen, er denne enhed dataansvarlig i relation til alle personoplysninger, som du giver, eller som indsamlet under transaktionen:

 • Digital River Australia Pty Ltd.
  Richard Clayton, 8 Denison Street
  South Hobart, Tasmania, AU 7004 Australia
 • Digital River Do Brasil Importação e Comércio de Produtos de Informática Ltda
  Av. Roque Petroni Jr, 1089 - conj. 905 - sala 1
  Sao Paulo-SP Brazil
  CEP: 04707-900
 • Digital River GmbH
  Scheidtweiler Strasse 4
  Cologne, DE 50933 Germany
 • Digital River Hong Kong
  Unit 908-915, Level 9, Core F, Room 25, Cyberport 3
  100 Cyberport Road, HK Hong Kong
 • Digital River India Private Ltd.
  1302, Tower-3, Indiabulls Finance Centre Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road
  Mumbai Maharashtra 400013 India
 • Digital River Ireland Ltd.
  3rd Floor Kilmore House
  Park Lane
  Spencer Dock
  Dublin 1
  Ireland D01 XN99
 • Digital River Japan K.K.
  Tokyo Club Building 11F 3-2-6 Kasumigaseki Chiyoda-ku
  Tokyo 100-0013 Japan
 • Digital River Korea, Limited
  4 Floor 92, Hangang daero Yongsan-gu
  (Hangang ro 2 ga, LS Yongsan Tower), Seoul, Republic of Korea
 • Digital River Mexico, S. de R.L. de C.V.
  Avenida Presidente Masaryk 111, Piso 1 Polanco V Seccion, Miguel Hidalgo
  Ciudad de Mexico Mexico
 • Digital River Singapore Pte. Ltd.
  35th Floor UOB Plaza 1
  80 Raffles Place
  Singapore, SG 048624
 • Digital River Trading (Shanghai) Co., Ltd. AKA China
  Suite 1710 Building A, No. 331, North Caoxi Road
  Xuhui District Shanghai 200030 China
 • Digital River UK Ltd
  13th floor
  One Angel Court
  London
  EC2R 7HJ
  United Kingdom
 • DR APAC, LLC., Taiwan Branch
  23F, 105, Sec.2 Tun Hwa S. Rd.
  Taipei 106 Taiwan, Province Of China
 • DR globalTech, Inc.
  10380 Bren Road West
  Minnetonka, MN 55343
 • DigRiv North America, Inc.
  10380 Bren Road West
  Minnetonka, MN 55343
 • DigRiv Brasil Ltda
  Av. Roque Petroni Jr, 1089 - conj. 905 - sala 3
  Sao Paulo-SP Brazil
  CEP: 04707-900
 • DigRiv Ireland, Ltd
  3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock
  Dublin 1, Ireland
 • DigRiv UK Ltd
  13th floor
  One Angel Court
  London
  EC2R 7HJ
  United Kingdom

Automatiseret behandling

I begrænsede situationer kan vi bruge dine personoplysninger til at træffe automatiserede beslutninger til gavn for vores virksomhed. Hvis du for eksempel har givet dit samtykke til markerting (hvis relevant), kan vi bruge oplysningerne til at segmentere og kontakte brugere målrettet med personlige henvendelse, eller vi kan bruge en jobtitel til at bestemme brugerens personlighed og ændre indholdet tilsvarende. Vi kan også udnytte brugerens geografiske placering og virksomhedsdata. I nogle situationer i forbindelse med kontobaseret markedsføring kan dette omfatte "likes", vi finder i det offentlige domæne.

Vi anvender automatisk behandling i vores værktøjer til svindelovervågning for at reducere omfanget af det manuelle arbejde, når vi gennemgår ordrer for svindel. Vi kan også anvende automatiseret behandling i forbindelse med ansættelser for at sikre, at vores medarbejdere overholder vores interne sikkerhedspolitikker. Du har ret til at undgå beslutninger baseret på automatiseret databehandling, i tilfælde hvor dette kan betegnes som profilering. Vi er dog ikke i stand til at behandle din transaktion uden at bruge værktøjer til svindelovervågning.

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger for borgere i Europa

Hvis du bor inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), i Storbritannien (UK) eller Schweiz beskyttes dine personoplysninger i henhold til standardaftaleklausuler eller andre passende sikkerhedsforanstaltninger til databeskyttelse, når du overføres uden for dette område. Dine personoplysninger kan blive overført til Digital River, Inc.'s cloud-baserede servere i USA, og dine personoplysninger kan blive behandlet i USA. Vi kan også overføre dine personoplysninger til andre enheder i Digital River med henblik på de formål, der er angivet i denne politik om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med virksomhedens administration samt til andre tredjemandsdatabehandlere. Du kan finde yderligere oplysninger om overførsel af dine personoplysninger til andre enheder i Digital River i afsnittet "Fælles brug" i denne politik om beskyttelse af personoplysninger.


Udøvelse af dine juridiske rettigheder

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen, skal du læse i afsnittet "Dine rettigheder til adgang og administration af dine personoplysninger", hvordan du udøver dine rettigheder.

Hvis du har brug for yderligere hjælp i relation til dine rettigheder, kan du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige, John Murray, Chief Administrative Officer hos Digital River, telefonnummer: 1 (952) 253-1234, e-mail: privacy@digitalriver.com.

Du har ret til at rapportere til din lokale tilsynsmyndighed, hvis du mener, der ikke tages tilstrækkelig hensyn til dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Før du gør dette, bedes du dog kontakte os direkte, da det er vigtigt for os at samarbejde med dig om eventuelle problemer vedrørende beskyttelse af dine personoplysninger.

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger for borgere i Californien


Dine rettigheder

Ud over ovenstående har borgere i Californien ret til at fremsætte følgende anmodninger i relation til deres personoplysninger i henhold til den californiske lov om beskyttelse af forbrugeres personoplysninger ("CCPA"):

 • Dataadgang og dataportabilitet. Du har ret til at anmode om, at vi giver dig indsigt i visse af de personoplysninger om dig selv, som vi har indsamlet, brugt, afsløret eller solgt i løbet af de sidste 12 måneder.
 • Sletning. Du kan anmode om, at vi sletter de personoplysninger, vi har indsamlet om dig, i det omfang det er påbudt i henhold til CCPA.
 • Offentliggørelse. Du har ret til at anmode om, at vi offentliggør visse oplysninger om vores indsamling og brug af dine personoplysninger i løbet af de sidste tolv (12) måneder, inklusive:
  • kategorierne af personoplysninger, som vi har indsamlet om dig
  • kategorierne af kilder til personoplysninger, som vi har indsamlet om dig
  • vores forretningsmæssige og kommercielle formål med at indsamle de pågældende personoplysninger
  • kategorierne af tredjemænd, med hvem vi deler personoplysninger
  • de specifikke former for personoplysninger, som vi indsamler om dig (også kaldet krav på dataportabilitet).
  • i de situationer hvor der er sket offentliggørelse med forretningsmæssigt formål, har du ret til at forlange, at vi identificerer kategorierne af personoplysninger, som hver modtagerkategori har fået.

Hvis du ønsker at gøre nogen rettighed gældende i henhold til CCPA, skal du sende en anmodning herom ved at benytte de informationer, der findes i afsnittet "Dine rettigheder til adgang og administration af dine personoplysninger" i denne politik om beskyttelse af personoplysninger, eller ved at ringe på +1 (866) 585-3251. Vi kan bede dig om yderligere oplysninger med henblik på at bekræfte din identitet og forbeholder os retten til at begrænse eller nægte af opfylde din anmodning, hvis du ikke har afgivet tilstrækkelige oplysninger til, at din identitet kan bekræftes, eller vores juridiske eller forretningsmæssige krav kan opfyldes. Vi vil svare på den e-mail-adresse, som vi har registreret hos os, i løbet af 45 dage efter modtagelse af din bekræftede anmodning.

Vi tager os ikke betalt for at behandle eller besvare din anmodning, medmindre den er meget omfattende, fremsættes flere gange eller beviseligt ubegrundet. Hvis vi vurderer, at behandlingen af din anmodning kan begrunde betaling, informerer vi dig om vores beslutning og giver dig et overslag over prisen, før vi fortsætter med behandlingen af din anmodning.


Vores brug og deling af dine personoplysninger

Som beskrevet mere detaljeret ovenfor, kan Digital River afsløre dine personoplysninger over for tredjemand med forretningsmæssigt formål. Digital River vil dog ikke sælge dine personoplysninger, da dette forhold er reguleret af CCPA. Hvis vi afslører dine personoplysninger med forretningsmæssigt formål, indgår vi en aftale, i henhold til hvilken modtageren vil være forpligtet til både at behandle dine personoplysninger fortroligt og til ikke at bruge dem til andre formål end at opfylde vores forpligtelser i henhold til aftalen.

I de foregående 12 måneder har Digital River indsamlet eller afsløre følgende kategorier af oplysninger. Digital River har ikke solgt og sælger ikke personoplysninger:

Kategori Vi indsamler Vi afslører Vi sælger
Identifikatorer Ja Ja Nej
Kategorier af personoplysninger, som er anført i den californiske lov om kundekartoteker (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)) Ja Nej Nej
Beskyttet klassifikation i henhold til californisk eller føderal lov Ja Nej Nej
Internet eller anden lignende netværksaktivitet Ja Ja Nej
Geolokationsdata Ja Ja Nej
Professionel eller medarbejderrelateret information Ja Ja Nej

Californiens "Shine the Light"-lov

Californiens "Shine the Light"-lov (Civil Code Section §1798.83) giver borgere i Californien, der benyttet webstedet, ret til at anmode om visse oplysninger i relation til vores afsløring af personoplysninger over for tredjemand, i det omfang det sker med henblik på deres direct marketing. Hvis du ønsker at fremsætte en sådan anmodning, skal du sende en e-mail til privacy@digitalriver.com.

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger for borgere i Brasilien


Dine rettigheder

Hvis du bor i Brasilien, har du i henhold til artikel 18 i den brasilianske generelle databeskyttelseslov ("LGPD") visse rettigheder i relation til dine personoplysninger. Du har ret til at få følgende oplysninger fra den dataansvarlige:

 • bekræftelse på, at der finder behandling sted
 • adgang til oplysningerne
 • berigtigelse af ufuldstændige, upræcise eller forældede oplysninger
 • anonymisering, blokering eller eliminering af unødvendige eller overdrevne oplysninger eller af oplysninger, som er behandlet i modstrid med bestemmelserne i LGPD
 • portabilitet af oplysninger til andre serviceudbydere eller leverandører af produkter, på din udtrykkelige anmodning, i henhold til LGPD under hensyntagen til beskyttelsen af forretningsmæssige og industrielle hemmeligheder i processen
 • sletning af personoplysninger, som er blevet behandlet med dit samtykke, undtagen i de situationer, der fremgår af artikel 16 i LGPD
 • oplysninger om offentlige og private enheder, som vi har delt dine oplysninger med
 • oplysninger om muligheden for ikke at give samtykke og følgerne af en sådan afvisning
 • tilbagekaldelse af samtykke i henhold til bestemmelserne i paragraf 5 i artikel 8 i LGPD og

Du har også ret til at gennemgå beslutninger, der er baseret på en automatiseret behandling af personoplysninger, hvis beslutningen udelukkende træffes automatisk og påvirker dine interesser. I forbindelse med behandlingen af din transaktion træffer Digital River ikke nogen beslutninger udelukkende ved brug af automatiserede metoder, hvis beslutningen kan have negativ indvirkning på dine interesser.


Udøvelse af dine rettigheder

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder i henhold til LGPD, kan du se, hvordan du gør, i afsnittet "Dine rettigheder til adgang og administration af dine personoplysninger".

Hvis du har brug for yderligere hjælp i relation til dine rettigheder, kan du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige, John Murray, Chief Administrative Officer hos Digital River, telefonnummer:1 (952) 253-1234, e-mail: privacy@digitalriver.com.

Du har ret til at rapportere til din lokale tilsynsmyndighed, hvis du mener, der ikke tages tilstrækkelig hensyn til dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Før du gør dette, bedes du dog kontakte os direkte, da det er vigtigt for os at samarbejde med dig om eventuelle problemer vedrørende beskyttelse af dine personoplysninger.

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger for borgere i Sydkorea

Når du foretager et køb på webstedet, accepterer du Digital Rivers behandling af dine personoplysninger som beskrevet i denne politik om beskyttelse af personoplysninger. I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger kan det være nødvendigt for os at overføre dine personoplysninger eller at overlade behandlingen til følgende parter:


Overdragelse af oplysninger til tredjemand

Digital River, Inc. og Digital River Ireland Ltd

 • Typen af information: E-mai- adresse, navn, IP-adresse, adresse, telefonnummer, kontooplysninger
 • Formål: Behandling og udførelse af overførsel, produktregistrering, kontoåbning, kundesupport, generel markedsføring af produkter og tjenester og andre tilknyttede formål
 • Opbevaringsperiode: Så længde du fortsætter med at bruge webstedet og herefter lige så længe, det er tilladt eller påbudt efter gældende lov eller nødvendigt for at opfylde Digital Rivers forretningsmæssige krav

Leverandøren, hvis navn og/eller logo fremgår af webstedet

 • Typen af information: Oplysninger om transaktion som for eksempel e-mai- adresse, navn, IP-adresse, adresse, telefonnummer
 • Formål: Rapportering og opfyldelse af transaktion, produktregistrering, garanti og teknisk support, kontoåbning
 • Opbevaringsperiode: Som beskrevet detaljeret i leverandørens politik om beskyttelse af personoplysninger

Du har ret til at tilbageholde dit samtykke til deling af oplysninger med ovennævnte enheder ved ikke at markere de relevante felter i forbindelse med gennemførelse af dit køb. I så fald vil vi ikke kunne gennemføre transaktionen, og vi vil ikke kunne leve produkter eller tjenester til dig.


Uddelegering af håndteringen af personoplysninger

I forbindelse med behandlingen af din transaktion eller ordre har Digital River i øjeblikket uddelegeret behandlingsaktiviteter til tredjemand som følger:

NHN Korea Cyber Payment Co., Ltd

 • Typen af information: Faktureringsoplysninger som for eksempel e-mai- adresse, navn, IP-adresse, adresse, telefonnummer, kontooplysninger
 • Formål: Behandling af betaling for transaktion
 • Opbevaringsperiode: 7 år

Adyen

 • Typen af information: Faktureringsoplysninger som for eksempel e-mai- adresse, navn, IP-adresse, adresse, telefonnummer, kontooplysninger
 • Formål: Behandling af betaling for transaktion
 • Opbevaringsperiode: 7 år

Cybage Software Pvt Ltd.

 • Typen af information: E-mai- adresse, navn, IP-adresse, adresse, telefonnummer, kontooplysninger
 • Formål: Systemudvikling og -vedligeholdelse
 • Opbevaringsperiode: Så længde du fortsætter med at bruge webstedet og herefter lige så længe, det er tilladt eller påbudt efter gældende lov eller nødvendigt for at opfylde Digital Rivers forretningsmæssige krav

Sutherland Global Services, Inc.

 • Typen af information: E-mai- adresse, navn, IP-adresse, adresse, telefonnummer, kontooplysninger
 • Formål: Kundeservicesupport
 • Opbevaringsperiode: Så længde du fortsætter med at bruge webstedet og herefter lige så længe, det er tilladt eller påbudt efter gældende lov eller nødvendigt for at opfylde Digital Rivers forretningsmæssige krav

Meddelelse til borgere i Japan

Som påbudt i den japanske databeskyttelseslovgivning har vi udpeget en klageansvarlig/databeskyttelsesansvarlig. Digital River Japan K.K.'s databeskyttelsesansvarlige er: John Murray, virksomhedsrepræsentant hos Digital River Japan K.K., telefonnummer: 03-6770-2741, e-mail: privacy@digitalriver.com.

Ændringer i denne politik om beskyttelse af personoplysninger

Vi reviderer løbende denne politik for beskyttelse af personoplysninger og offentliggør eventuelle opdateringer på dette websted. Vores ændringer træder i kraft, straks når de er offentliggjort. Vi kan også supplere eller ændre denne politik for beskyttelse af personoplysninger ved at anbringe andre bemærkninger om beskyttelse af personoplysninger på webstedet. Sådanne bemærkninger vedrørende beskyttelse af personoplysninger beskriver, hvordan vi håndterer oplysninger, der er specifikke for det sted, bemærkningen vedrørende beskyttelse af personoplysninger vises, og skal læses i kontekst af denne politik for beskyttelse af personoplysninger.

Du finder et link til vores tidligere politik om beskyttelse af personoplysninger her.

Klageansvarlig/databeskyttelsesansvarlig

Som påbudt i visse databeskyttelseslove har vi udpeget en klageansvarlig/databeskyttelsesansvarlig. Digital Rivers klageansvarlige/databeskyttelsesansvarlige er: John Murray, Chief Administrative Officer hos Digital River, telefonnummer: 1 (952) 253-1234, e-mail: privacy@digitalriver.com. Hvis du er bosiddende i Tyskland, vil du blive viderestillet til vores eksterne databeskyttelsesansvarlige.

Sådan kontakter du os

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne politik om beskyttelse af personoplysninger eller forespørgsler relateret til dine personoplysninger i henhold til gældende lov, uanset hvor i verden du er, er du velkommen til at sende os en e-mail på privacy@digitalriver.com. Vi sørger for, at dit spørgsmål kommer frem til rette vedkommende. Hvis du foretrækker at kontakte os med almindelig post, kan du benytte de kontaktoplysninger, der fremgår af afsnittet "Med teams i hele verden" på vores firmawebsted.

  i "Persondata" skal forstås i betydningen "personoplysninger", som dette er defineret i den californiske lov om beskyttelse af forbrugeres personoplysninger og skal fortolkes i henhold hertil.