Zásady zachování soukromí

Hlavní termíny

V těchto zásadách ochrany osobních údajů se používají následující hlavní termíny:

 • Souhrnné údaje: Údaje, které jsou sloučené a uvedené v souhrnné podobě, nikoli jednotlivě.
 • Anonymní informace: Informace, které prošly procesem anonymizace, takže je již nelze použit k identifikaci fyzické osoby, ani je nelze použít k opětovné identifikaci fyzické osoby ve spojení s dalšími informacemi.
 • Správce údajů: Fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními určuje účel používání údajů a způsob zpracovávání osobních údajů.
 • Údaje zbavené informací o totožnosti: Údaje, ze kterých jsou odstraněny některé identifikátory, aby s informacemi nemohla být přímo spojena totožnost osoby (např. maskování některých osobních identifikátorů) („anonymizované údaje“).
 • Osobní údaje: Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě nebo informace, pomocí který vás (vaši domácnost) lze identifikovat, ať už samostatně nebo ve spojení s dalšími dostupnými informacemi. Mezi tyto informace patří vaše jméno, doručovací a fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo (je-li k dispozici), datum narození (je-li k dispozici), údaje o čase a poloze, informace o bankovním účtu, transakční a platební záznamy, dodací záznamy a jiné informace spojené s vaším účtem.i
 • Zvláštní kategorie údajů: Zvláštní kategorie údajů vyžadují zvýšenou úroveň ochrany podle předpisů o ochraně údajů v některých jurisdikcích, protože odhalují citlivé informace, jako je zdravotní stav, rasový nebo etnický původ, případně se takových informací týkají.
 • Standardní smluvní doložky: Jakýkoli soubor smluvních doložek schválený Evropskou komisí o převodu osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetí zemi (mimo EU/EHP), pokud tato třetí země nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany.
 • Orgán dohledu: Orgán dohledu (nebo jeho ekvivalent podle příslušných předpisů pro ochranu údajů) je nezávislým státním orgánem, k němuž mohou spotřebitelé podávat stížnosti.

Námi shromažďované informace

Pokud na webu zadáte objednávku nebo ji jinak použijete, shromáždíme následující druhy informací:


Manuálně poskytované informace

Při zadávání objednávky na webu poskytujete informace potřebné k dokončení transakce, ověření vaší totožnosti a potvrzení dodržení předpisů týkajících se nákupu. Mezi tyto informace patří např. adresa, údaje o kreditní kartě a uložené fakturační informace. Tyto informace získáváme za podmínek stanovených v těchto zásadách ochrany osobních údajů a zásadách ochrany osobních údajů našeho dodavatele. Kromě informací týkajících se transakce můžete poskytnout i další informace, když nás požádáte o pomoc s nákupem nebo další služby, třeba když využijete zákaznický servis nebo si stáhnete nebo registrujete produkty. Vámi poskytnuté údaje můžeme shromažďovat i v případě, že se zúčastníte soutěže nebo propagační akce nebo se přihlásíte k odběru newsletterů či souvisejících služeb. Dále můžeme informace shromažďovat, pokud se ucházíte o volné pracovní místo nebo nám jinak poskytnete zaměstnanecké údaje.


Zvláštní kategorie údajů

Zvláštní kategorie údajů obecně neshromažďujeme ani nezpracováváme. Může však nastat situace (např. pro účely zaměstnání), kdy tyto údaje můžeme zpracovávat. V tomto případě důsledně dodržujeme příslušné předpisy pro ochranu údajů, včetně nezbytných právních předpokladů pro zpracování údajů (např. zpracování zdravotních údajů pro pojišťovací smlouvu). Pro ochranu vašich zvláštních kategorií údajů používáme přiměřené bezpečnostní postupy a opatření.


Informace z vašeho prohlížeče nebo zařízení

Rovněž můžeme přijímat informace z vašeho webového prohlížeče. Mohou sem patřit informace, které vás neidentifikují osobně (např. datum a čas vaší návštěvy). To, jaké informace získáváme, závisí na nastavení vašeho webového prohlížeče. Není-li to v rozporu se zákonem, vytvořením identity uživatele na webu dáváte souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů a my můžeme informace poskytnuté vaším prohlížečem spojit s informacemi, které vás identifikují osobně, jak je uvedeno níže. Pokyny ke změně nastavení najdete v nápovědě svého prohlížeče. Rovněž můžeme získávat omezené osobní údaje (e-mailová adresa) prostřednictvím webových technologií ve spojení s vaším používáním webu, jak je uvedeno níže.


Informace o zeměpisné poloze

Používáte-li k přístupu na web chytrý telefon, mobilní zařízení nebo počítač nebo používáte naši mobilní aplikaci, můžeme získávat informace o vaší fyzické poloze. Tyto informace můžeme spojovat s dalšími informacemi o poloze (např. vaše IP adresa a fakturační číslo / poštovní směrovací číslo), abychom vám mohli na mobilním zařízení poskytovat další služby. Informace o vaší poloze sdílíme pouze se třetími stranami, které nám pomáhají poskytovat vám tyto služby. Sdílení těchto informací můžete zakázat změnou povolení ve svém mobilním zařízení.


Soubory cookie a podobné technologie

Informace, které získáváme prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií, obvykle neposkytují možnost osobní identifikace, ale můžeme je spojovat s osobními údaji, které nám poskytnete. Soubory cookie a podobné technologie nám pomáhají shromažďovat informace a podporovat určité funkce webu. S vývojem internetu můžeme k tomuto účelu používat různé druhy technologií. Např. můžeme pomocí těchto technologií zjistit, jak návštěvníci používají tento web (např. jaké stránky navštěvují, jaké odkazy používají). Tyto informace analyzujeme, abychom lépe poznali zájmy a potřeby návštěvníků a zlepšovali obsah a funkčnost webu. Informace rovněž používáme pro podporu funkcí webu, abychom vás nemuseli žádat o opakované zadávání informací, které již máme k dispozici. Tyto informace dále používáme k tomu, abychom web přizpůsobovali vašim požadavkům a podporovali své marketingové cíle, včetně používání cílené reklamy.

Pokud si nepřejete přijímat soubory cookies, můžete nastavit váš prohlížeč tak, aby soubory cookie automaticky zablokoval nebo aby vás upozornil při pokusu o uložení souboru cookie na váš počítač. I když s používáním souborů cookie nemusíte souhlasit, může se stát, že nebudete moci využívat všech funkcí webu, pokud váš prohlížeč naše soubory cookie odmítá.

Více informací o tom, jak využíváme soubory cookie a obdobné technologie, najdete v našem prohlášení o souborech cookie.


Soubory cookie třetích stran a podobné technologie

Webové technologie mohou na tento web implementovat také poskytovatelé třetích stran. My sami nebo poskytovatelé třetích stran můžeme rovněž implementovat webové technologie jménem dodavatele, jehož obchodní značka se objevuje na tomto webu, nebo jeho poskytovatelů služeb. Získané údaje tak může používat i náš dodavatel. Tyto informace jsou používány pro zvýšení vašeho pohodlí při prohlížení webu, pro marketingovou analýzu, pro cílenou a grafickou reklamu a pro zlepšení kvality. Prostřednictvím webových technologií můžeme získat vaši IP adresu.

My i naši dodavatelé můžeme v souvislosti s tímto webem využívat poskytovatele služeb třetích stran, mezi které patří například: Alexa Metrics, Google Analytics, Omniture a ClickTale. Tito a další poskytovatelé služeb mohou získávat informace o vašich návštěvách webových stránek, vašich interakcích s těmito webovými stránkami a o produktech a službách, které nabízíme my nebo naši dodavatelé. Na jejich získávání a používání informací se vztahují jejich vlastní zásady ochrany osobních údajů.

Pro více informací o těchto službách třetích stran a možnostech odhlášení navštivte www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp, www.aboutads.info/choices, nebo https://www.youronlinechoices.com/ (pro EU a Spojené království).


Informace od třetích stran

Určité informace o vás můžeme získávat také od třetích stran, jako např. z vašeho používání ověření sociální sítě pro přihlášení na tento web, vašeho používání ověřeného způsobu platby nebo z jiných on-line zdrojů dat v souladu s pravidly používání a zpracování těchto informací uplatňovanými příslušným zdrojem. Jsou-li některé osobní údaje veřejně přístupné, nemáme s ohledem na takové údaje vůči vám žádné závazky.

V některých jurisdikcích je zpracování vašich osobních údajů zákonné pouze v případě, že je povoleno v rámci předpisů pro ochranu údajů. Abychom zajistili, že vaše údaje zpracováváme a používáme v souladu s příslušnými právními předpisy a máme ke zpracovávání zákonný důvod, opíráme se o následující právní základy:

 • Plnění smlouvy. Pokud prostřednictvím tohoto webu dokončíte transakci, uzavřete tím smlouvu o prodeji produktů či služeb, která se řídí našimi prodejními podmínkami. Plnění našich povinností podle této smlouvy vyžaduje, abychom zpracovávali vaše osobní údaje.
 • Souhlas. Používáním webu nebo jiným předáním svých osobních údajů souhlasíte s tím, že vaše informace budeme shromažďovat, používat a sdílet, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Nesouhlasíte-li s těmito zásadami ochrany osobních údajů, nepoužívejte tento web a neposkytujte své informace jejím prostřednictvím.
 • Oprávněný zájem. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy (nebo oprávněné zájmy třetí strany) a pokud nad těmito zájmy nepřevažují zájmy nebo práva a svobody subjektu údajů. Na základě našeho oprávněného zájmu budeme vaše údaje zpracovávat pro účely prověřování podvodů, optimalizace plateb a dodržování příslušného regulačního systému, který se transakce řídí. Vaše osobní údaje můžeme dále zpracovávat k tomu, abychom vám mohli nabízet zboží, kontaktovat vás nebo s vámi na základě údajů získaných z veřejných zdrojů zahájili konverzaci. Podle příslušných právních předpisů můžeme údaje zpracovávat rovněž na základě oprávněného zájmu v souvislosti se zaměstnáním.
 • Další právní základ. Vaše údaje můžeme zpracovávat i na jiném právním základě, pokud je takovéto zpracovávání nezbytné pro splnění zákonných povinností.

Jak používáme vaše informace

Když navštívíte web, abyste provedli transakci, vaše osobní údaje použijeme následujícím způsobem:


V souvislosti s vaší transakcí

Pokud web navštívíte za účelem provedení transakce, vaše údaje musíme zpracovávat, abychom mohli transakci dokončit nebo abychom dostáli svých dalším transakčním povinnostem. Zde patří i zpracování nezbytné k:

 • zajištění bezpečnosti, monitorování a prevenci podvodů;
 • určení země, ve které se nacházíte, pro účely dodržování předpisů v oblasti obchodu;
 • zpracování vaší objednávky a platby, ověření vašeho daňového statutu, zpochybnění vrácení peněz, zjištění vašeho nároku na úvěrový limit nebo posílání oznámení týkajících se vaší transakce;
 • individuálnímu přizpůsobení nakupování jednotlivým zákazníkům;
 • zaregistrování vašeho nákupu u výrobce produktu nebo poskytovatele služeb za účelem získání záruk, technické podpory apod.;
 • předání klíčů, přístupových kódů a dalších informací nezbytných k získání přístupu k vámi zakoupeným produktům a službám;
 • nahlášení vašeho nabytí práva k užívání služby poskytovateli dané služby;
 • vytvoření účtu pro vaše budoucí nákupy, pokud jste s jeho vytvořením souhlasili;
 • usnadnění prodloužení předplatného produktů a služeb; a
 • poskytování pohodlí a podpory. To může v souladu se zákonnými předpisy zahrnovat i vaše kontaktování, pokud jste zahájili nákup, aby bylo možné navázat na nedokončenou relaci nebo zjistit, zda jste měli s webem nějaký problém.

Marketingová a související sdělení

Poskytnete-li nám své osobní údaje, můžeme vám nabídnout možnost dostávat od nás nebo našeho dodavatele další marketingová a související sdělení. Pokud jste s jejich přijímáním v souladu s platnými právními předpisy souhlasili, tato sdělení mohou mít podobu reklamní pošty, e-mailu nebo telefonátu a budou obsahovat informace týkající se našich produktů a služeb nebo produktů a služeb našeho dodavatele. Nechcete-li tato sdělení dostávat, pošlete nám e-mailem zprávu na adresu remove@digitalriver.com nebo postupujte podle pokynů pro zrušení odběru v e-mailových zprávách.

Dáte-li nám souhlas k tomu, abychom vaše kontaktní údaje přidali do adresáře našeho dodavatele, a později tento souhlas odvoláte, musíte se s žádostí o odstranění vašeho jména z adresářů našeho dodavatele obrátit přímo na tohoto dodavatele (nebo postupovat podle pokynů pro zrušení odběru v e-mailových zprávách od našeho dodavatele).


Naše používání anonymních informací

Z údajů, které shromáždíme, můžeme pomocí procesu anonymizace udělat anonymní informace. V takovém případě budou v souladu s příslušnými právními předpisy anonymizovány všechny položky osobních údajů, jako je jméno, adresa ulice, telefonní číslo, e-mailová adresa a další údaje. Anonymní informace můžeme využívat k:

 • činnosti v oblasti prevence podvodů, jako je vytváření digitálních otisků zařízení;
 • přizpůsobení a podpoře vašeho používání webu a/nebo služeb našeho dodavatele;
 • zlepšení tohoto webu, spokojenosti zákazníků, našich reklamních systémů a našich produktů a služeb;
 • identifikaci transakcí pocházejících z affiliate marketingových nebo referenčních programů;
 • doručování cílených reklam na tomto webu a dalších obchodních řešení;
 • podávání zpráv našim současným i budoucím dodavatelům a poskytovatelům služeb; a
 • provádění dalších historických a statistických výzkumů a analýz.

Pro výše uvedené účely a související účely povolené příslušnými zákonnými předpisy můžeme využívat také údaje zbavené informací o totožnosti.


Další způsoby, jakými používáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje můžeme použít také:

 • k ověření dodržování příslušných právních předpisů;
 • k ověření správnosti údajů, které o vám máme k dispozici;
 • k účelům uvedeným v případných doplňkových zásadách o ochraně osobních údajů uvedených na webu;
 • k navázání kontaktu s vámi, pokud jste nás požádali o kontaktování; a
 • pro oddělení lidských zdrojů, např. k získání vaší e-mailové adresy, podáte-li on-line žádost o pracovní místo.

Společné používání

Společnost Digital River může osobní údaje používat a sdílet společně s dalšími subjekty uvedenými zde. Rozsah tohoto společného používání je popsán níže.

 • spotřebitelské údaje, které shromažďujeme při poskytování našich globálních služeb prodejce, jako je jméno, doručovací a fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, transakční a platební záznamy, dodací záznamy a jiné informace spojené s vaším spotřebitelským účtem;
 • údaje o lidských zdrojích, jako jsou údaje o stávajících nebo budoucích zaměstnancích; a
 • další údaje, které získáváme, když navštívíte tento web nebo jinak využijete našich služeb.

Za správu osobních údajů, které jsou předmětem společného používání, odpovídají společnosti Digital River, Inc., Digital River GmbH a/nebo Digital River Ireland Ltd.

Jak sdílíme vaše informace

Společnost Digital River vaše osobní údaje nikdy neprodá. Můžeme je však sdílet, jak je popsáno v tomto oddíle.

Přijímáme přiměřená opatření, aby se na všechny osoby nebo subjekty, které získávají osobní údaje pro účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů, vztahovala povinnost zachovávat bezpečnost osobních údajů. Pokud získáme nebo přijmeme zvláštní kategorie údajů a musíme je předat třetí straně, předáme vám podrobnosti o daném subjektu, vyžadují-li to příslušné právní předpisy. Naše povinnosti se nevztahují na informace sdílené se státním orgánem zákonně pověřeným získávat tyto informace nebo na žádost podle aktuálně platných zákonných předpisů.


Externí zpracovávání

Některé služby pro nás (nebo naším jménem) zajišťují jiné společnosti, včetně našich přidružených podniků, poskytovatelů služeb a dalších zpracovatelů, které jednají na základě našich pokynů a v souladu s příslušnými opatřeními k zachování důvěrnosti a bezpečnosti. Tito poskytovatelé služeb poskytují globální služby, mezi které patří:

 • poskytování služeb sledování nebo odhalování podvodů;
 • hostování nebo údržba webu;
 • provádění kontrol integrity údajů;
 • poskytování optimalizačních služeb;
 • zpracovávání plateb kreditní kartou;
 • poskytování úvěrového limitu;
 • inkaso plateb;
 • vyřizování vaší objednávky;
 • doručování reklam na tento web a webové stránky třetích stran;
 • posílání pošty a e-mailů;
 • poskytování služeb v oblasti zaměstnání a lidských zdrojů; a/nebo
 • zákaznický servis.

Vaše osobní údaje se svými poskytovateli služeb nesdílíme, není-li to nutné pro účely našich oprávněných zájmů nebo pro účely plnění našich závazků vůči vám. Všichni tito poskytovatelé služeb jsou smluvně vázáni k využívání všech údajů, které jim poskytujeme, pouze pro zajištění služeb, jež nám nebo naším jménem poskytují, a k zajištění důvěrnosti vašich osobních údajů. Těmto společnostem můžeme rovněž umožnit používat anonymní informace pro jejich obchodní účely. Bez vašeho souhlasu nebudeme poskytovat vaše osobní údaje svým dceřiným společnostem nebo třetím stranám pro jejich vlastní marketingové účely.


S našimi dodavateli

Některé osobní údaje, anonymní informace a údaje zbavené informací o totožnosti předáme našim dodavatelům, abychom tak dostáli svým závazkům vůči vám nebo abychom získali pomoc při našem používání údajů, jak je popsáno v oddílu „Jak používáme vaše informace“, například pro tyto účely:

 • hlášení;
 • vyřizování vaší objednávky;
 • registrace vašich nákupů naším dodavatelem nebo jeho poskytovatelem služeb;
 • zajištění vašeho přístupu k produktům nebo službám poskytovaným naším dodavatelem nebo jeho dodavateli;
 • usnadnění poskytování záruky, technické podpory nebo poprodejních služeb;
 • zákaznický servis;
 • umožnění našemu dodavateli nebo jeho poskytovateli služeb, aby mohli zajišťovat služby související s tímto webem (např. zákaznickou podporu nebo funkci jednotného přihlášení);
 • umožnění našemu dodavateli nebo jeho poskytovateli služeb, aby vám mohli zasílat sdělení, pokud jste souhlasili s jejich přijímáním; nebo
 • pro další podobné účely, které jsou nezbytné k tomu, abychom mohli dostát svým závazkům vůči vám.

Plnění zákonných požadavků, prevence podvodů a jiných trestných činů

V souladu s příslušnými právními předpisy můžeme vaše osobní údaje sdělovat, pokud se domníváme, že je jejich sdělení přiměřené k těmto účelům:

 • splnění zákonného požadavku;
 • spolupráce s orgány činnými v trestním řízení nebo jinými státními orgány nebo hlášení činností, které mohou být v rozporu se zákonnými nebo regulačními požadavky;
 • prevence nebo vyšetřování možných trestných činů (např. podvodu nebo odcizení totožnosti) nebo případů narušení (rovněž podezření na narušení) bezpečnosti nebo porušení těchto zásad ochrany osobních údajů;
 • ochrana zákonných práv nebo bezpečnosti společnosti Digital River a jejích zaměstnanců, dodavatelů, třetích stran, veřejnosti obecně nebo vás.

Případy prodeje, fúze nebo souvisejících událostí

Pokud některá z našich přidružených společností nebo třetí strana převezme náš podnik, zvláštní aktiva nebo podnik některé z našich provozních divizí (např. v důsledku prodeje, fúze, reorganizace nebo podobné události), vaše osobní údaje přejdou do vlastnictví této společnosti, nestanoví-li místní zákonné předpisy jinak. V takovém případě je nástupnická společnost povinna se při nakládání s vašimi osobními údaji řídit těmito zásadami ochrany osobních údajů, včetně příslušných dodatečných informací o ochraně osobních údajů, a vašimi preferencemi v oblasti nakládání s vašimi osobními údaji, které jste vyjádřili společnosti Digital River před sloučením.


Souhrnné údaje a údaje zbavené informací o totožnosti

Dále můžeme používat nebo sdílet souhrnné údaje nebo údaje zbavené informací o totožnosti, pomocí kterých nelze přiměřeně určit totožnost jedince. Tyto informace můžeme používat nebo sdílet různými způsoby, včetně v boji proti podvodům nebo pro analytické účely.

Jak chráníme vaše informace

Vaše údaje budeme zpracovávat na zabezpečených cloudových serverech. Vaše obchodní transakce bude v ideálním případě zpracována v regionu, ve kterém jste zahájili svou relaci, nebo v jeho okolí. To znamená, že zpracování vašich osobních údajů se uskuteční buď ve Spojených státech a/nebo Irsku. Kopie a/nebo záloha vašich osobních údajů může být v souladu s programem obnovy dat společnosti Digital River v případě havárie uložena nebo jinak zpracována u našeho poskytovatele cloudových služeb v Irsku.

Žádná metoda přenosu nebo ukládání údajů není zcela bezpečná, my však přijímáme přiměřená opatření, která zajišťují úroveň zabezpečení odpovídající citlivosti námi shromažďovaných informací. Používáme fyzické, technické a administrativní bezpečnostní postupy a pojistky, které mají přiměřeně chránit vaše osobní údaje proti neoprávněnému přístupu a šíření. Pokud shromažďujeme nebo přenášíme citlivé informace jako číslo peněžního účtu, používáme standardní průmyslové metody k ochraně těchto informací podle příslušných zákonných předpisů. Ačkoli používáme přiměřená opatření pro ochranu vašich informací, nemůžeme zaručit bezpečnost informací poskytnutých přes internet nebo uložených v našich databázích. Proto je také důležité, abyste přijali vlastní opatření k ochraně svých osobních údajů před neoprávněným šířením či zneužitím, a to například ochranou svého hesla a odhlášením po dokončení operace při použití sdíleného počítače nebo mobilního zařízení. Pro minimalizaci potenciálního zneužití uplatňujeme nejlepší postupy v oboru. Jsou-li (nebo mohou-li být) osobní údaje v držení společnosti Digital River prozrazeny, poškozeny nebo ztraceny, okamžitě přijmeme nápravná opatření, neprodleně vás informujeme, pokud se vás to dotkne, a událost nahlásíme příslušným státním agenturám v souladu s příslušnými zákonnými předpisy.

Vaše práva k přístupu ke svým osobním údajům a jejich kontrole

Respektujeme vaše právo vybrat si způsob, jakým budeme shromažďovat, používat a sdílet vaše osobní údaje.

 • Přístup k vašim údajům. Chcete-li zkontrolovat nebo opravit své osobní údaje, omezit jejich zpracování, vznést námitky proti přímému marketingu nebo požádat o jejich výmaz, využijte kontaktní údaje uvedené v oddílu „Jak nás kontaktovat“ těchto zásad ochrany osobních údajů a zašlete nám žádost.
 • Úprava a výmaz údajů. Pokud osobní údaje, které jste nám předali, obsahují chybu nebo pokud chcete požádat o výmaz nebo odstranění vašich osobních údajů, obraťte se na nás pomocí kontaktních údajů uvedených v oddílu „Jak nás kontaktovat“ těchto zásad ochrany osobních údajů a my podnikneme vhodné kroky.
 • Námitky vůči používání údajů. Máte právo vznést námitku vůči našemu zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu. Vaše osobní údaje neprodáváme, ani je nepoužíváme pro účely přímého marketingu bez vašeho souhlasu.

Pokud se na nás obrátíte, můžeme vás požádat o dodatečné informace pro ověření vaší totožnosti. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zamítnout vaši žádost, pokud neposkytnete dostatek informací pro ověření vaší totožnosti nebo splnění našich zákonných a podnikových požadavků, které jsou uvedeny v našich zásadách uchovávání údajů. Odstraníme-li vaše osobní údaje nebo zvláštní kategorie údajů, stane se tak způsobem, který zabraňuje ztrátě, odcizení, zneužití nebo neoprávněnému přístupu v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů.

Pokud se domníváte, že nebyla přiměřeně respektována vaše práva podle zákonných předpisů na ochranu údajů, máte právo informovat svůj místní orgán dohledu. Než tak však učiníte, obraťte se přímo na nás, protože jsme připraveni společně s vámi vyřešit všechny problémy týkající se ochrany vašeho soukromí.

Zásady uchovávání údajů

Společnost Digital River může uchovávat vaše osobní a transakční údaje jak po celou dobu vašeho používání webu, tak i poté v souladu s ustanoveními nebo požadavky příslušných zákonných předpisů nebo pro uspokojování našich obchodních požadavků.

Žádosti o nesledování

Zakážete-li shromažďování svých informací prostřednictvím souborů cookie a dalších webových technologií, stávající soubory cookies pro zobrazování reklam budou odstraněny a systém se pokusí uložit nový soubor cookie, který dává poskytovatelům služeb pokyn, aby při zjištění tohoto souboru cookie („no-track“ cookie) nesledovali vaši budoucí činnost. Jsou-li vaše prohlížeče nastaveny tak, aby při návštěvě stránky pro zrušení soubory cookie odmítaly, soubor „no-track“ cookie se na váš počítač neuloží. Rovněž platí, že pokud soubory „no-track“ cookie následně smažete, použijete jiný počítač nebo změníte prohlížeč, budete muset shromažďování informací znovu zakázat. V současnosti na signály prohlížeče „no-track“ nereagujeme.

Zásady ochrany osobních údajů dětí

Služby společnosti Digital River nejsou určeny pro děti, ani na ně necílí. Pokud jste ve své zemi nedosáhli věku zletilosti nebo nemůžete uzavírat právně závazné dohody, tento web nesmíte používat bez potřebného souhlasu dospělé osoby. Domníváte-li se, že jsme obdrželi údaje od osoby chráněné zákonnými předpisy na ochranu dětí, přičemž nebyl vydán potřebný souhlas dospělé osoby, neprodleně nás informujte a my přijmeme všechna přiměřená opatření pro bezpečné odstranění těchto údajů.

Neposkytnutí požadovaných osobních údajů nebo souhlasu

Neposkytnutí požadovaných údajů v případech, kdy jsme osobní údaje povinni shromažďovat ze zákona nebo pro účely plnění smlouvy, nám může bránit v plnění smlouvy mezi vámi a námi. Následkem toho vám nemusíme být schopni poskytnout požadované produkty a/nebo služby. Pokud například neuvedete svou adresu nebo nezaškrtnete políčko souhlasu s našimi prodejními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů, nemusíme být schopni dokončit vaši objednávku.

Správce údajů

Všechny osobní údaje shromažďované při návštěvě tohoto webu spravuje společnost Digital River, Inc., 10380 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, USA. Pokud je však u transakce jako poskytovatel globálních služeb prodejce uveden jiný subjekt společnosti Digital River, pak je správcem osobních údajů poskytnutých nebo shromážděných během dané transakce tento subjekt:

 • Digital River Australia Pty Ltd.
  Richard Clayton, 8 Denison Street
  South Hobart, Tasmania, AU 7004 Australia
 • Digital River Do Brasil Importação e Comércio de Produtos de Informática Ltda
  Av. Roque Petroni Jr, 1089 - conj. 905 - sala 1
  Sao Paulo-SP Brazil
  CEP: 04707-900
 • Digital River GmbH
  Scheidtweiler Strasse 4
  Cologne, DE 50933 Germany
 • Digital River Hong Kong
  Unit 908-915, Level 9, Core F, Room 25, Cyberport 3
  100 Cyberport Road, HK Hong Kong
 • Digital River India Private Ltd.
  1302, Tower-3, Indiabulls Finance Centre Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road
  Mumbai Maharashtra 400013 India
 • Digital River Ireland Ltd.
  3rd Floor Kilmore House
  Park Lane
  Spencer Dock
  Dublin 1
  Ireland D01 XN99
 • Digital River Japan K.K.
  Tokyo Club Building 11F 3-2-6 Kasumigaseki Chiyoda-ku
  Tokyo 100-0013 Japan
 • Digital River Korea, Limited
  4 Floor 92, Hangang daero Yongsan-gu
  (Hangang ro 2 ga, LS Yongsan Tower), Seoul, Republic of Korea
 • Digital River Mexico, S. de R.L. de C.V.
  Avenida Presidente Masaryk 111, Piso 1 Polanco V Seccion, Miguel Hidalgo
  Ciudad de Mexico Mexico
 • Digital River Singapore Pte. Ltd.
  35th Floor UOB Plaza 1
  80 Raffles Place
  Singapore, SG 048624
 • Digital River Trading (Shanghai) Co., Ltd. AKA China
  Suite 1710 Building A, No. 331, North Caoxi Road
  Xuhui District Shanghai 200030 China
 • Digital River UK Ltd
  13th floor
  One Angel Court
  London
  EC2R 7HJ
  United Kingdom
 • DR APAC, LLC., Taiwan Branch
  23F, 105, Sec.2 Tun Hwa S. Rd.
  Taipei 106 Taiwan, Province Of China
 • DR globalTech, Inc.
  10380 Bren Road West
  Minnetonka, MN 55343
 • DigRiv North America, Inc.
  10380 Bren Road West
  Minnetonka, MN 55343
 • DigRiv Brasil Ltda
  Av. Roque Petroni Jr, 1089 - conj. 905 - sala 3
  Sao Paulo-SP Brazil
  CEP: 04707-900
 • DigRiv Ireland, Ltd
  3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock
  Dublin 1, Ireland
 • DigRiv UK Ltd
  13th floor
  One Angel Court
  London
  EC2R 7HJ
  United Kingdom

Automatické zpracování

V omezených situacích můžeme vaše osobní údaje používat pro automatizovaná rozhodnutí při dalším zlepšování našeho podnikání. Pokud jste například (v relevantních případech) poskytli souhlas v souvislosti s marketingem, můžeme na základě údajů rozdělit uživatele do segmentů a posílat jim cílené zprávy nebo na základě pracovní pozice určit osobnost uživatele a odpovídajícím způsobem upravit obsah. Můžeme také použít zeměpisnou polohu a údaje o společnosti tohoto uživatele. V některých případech mohou být pro marketing s využitím účtů použity „lajky“, se kterými se setkáváme ve veřejném prostoru.

Automatizované zpracování využívají také naše nástroje pro monitorování podvodů, které nám pomáhají snížit potřebu manuálních kontrol podvodů u objednávek. Automatizované zpracování můžeme rovněž používat v otázkách zaměstnávání a pro zajištění toho, aby naši zaměstnanci dodržovali interní zásady bezpečnosti. Jste oprávněni vyhnout se rozhodnutím na základě automatizovaného zpracování údajů, která lze charakterizovat jako profilující. Bez využití našich nástrojů pro monitorování podvodů však nebudeme schopni zpracovat vaši transakci.

Zásady ochrany osobních údajů pro obyvatele Evropy

Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru (EHP), Spojeném království nebo Švýcarsku, veškeré přenosy vašich osobních údajů mimo tuto oblast jsou chráněny standardními smluvními doložkami nebo dalšími opatřeními na ochranu údajů. Vaše osobní údaje mohou být přeneseny na cloudové servery společnosti Digital River, Inc. ve Spojených státech a pro zpracování vašich osobních údajů ve Spojených státech. Pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů a pro účely správy společnosti můžeme vaše osobní údaje předat také dalším subjektům společnosti Digital River a zpracovatelům údajů třetích stran. Podrobnosti o předávání vašich osobních údajů dalším subjektům společnosti Digital River najdete v oddílu „Společné používání“ těchto zásad.


Uplatnění vašich zákonných práv

Pokud si přejete uplatnit svá práva vyplývající z právních předpisů o ochraně osobních údajů, projděte si odpovídající pokyny v oddílu „Vaše práva k přístupu ke svým osobním údajům a jejich kontrole“.

Pokud v souvislosti s uplatněním práv potřebujete další pomoc, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je ředitel správního úseku společnosti Digital River K. T. Schmidt, tel.: 1 (952) 253-1234, e-mail: privacy@digitalriver.com.

Pokud se domníváte, že nebyla přiměřeně respektována vaše práva podle zákonných předpisů na ochranu údajů, máte právo informovat svůj místní orgán dohledu. Než tak však učiníte, obraťte se přímo na nás, protože jsme připraveni společně s vámi vyřešit všechny problémy týkající se ochrany vašeho soukromí.

Zásady ochrany osobních údajů pro obyvatele Kalifornie


Vaše práva

Podle kalifornského zákona o ochraně osobních údajů spotřebitelů („zákon CCPA“) mají obyvatelé státu Kalifornie kromě výše uvedeného také právo podat v souvislosti se svými osobními údajů následující žádosti:

 • Přístup k údajům a přenositelnost údajů. Máte právo požadovat, abychom vám sdělili určité informace o osobních údajích, které jsme o vás shromáždili, použili, zveřejnili nebo prodali za posledních 12 měsíců.
 • Výmaz. Můžete požadovat výmaz vašich osobních údajů, které jsme od vás získali, a to v rozsahu požadovaném zákonem CCPA.
 • Sdělení údajů. Máte právo požadovat, abychom vám sdělili určité informace o našem shromažďování a používání vašich osobních údajů za posledních dvanáct (12) měsíců, včetně:
  • kategorií osobních údajů, které jsme o vás shromáždili,
  • kategorií zdrojů osobních údajů, které jsme o vás shromáždili,
  • našeho obchodního nebo komerčního účelu, pro který jste tyto osobní údaje shromažďovali,
  • kategorií třetích stran, se kterými jsme tyto osobní údaje sdíleli,
  • konkrétních osobních údajů, které jsme o vás shromáždili (tzv. žádost o přenositelnost údajů),
  • určení kategorií osobních údajů, které obdržely jednotlivé kategorie příjemců, pokud došlo k předání osobních údajů pro obchodní účely.

Chcete-li uplatnit některé ze svých práv podle zákona CCPA, zašlete nám žádost pomocí kontaktních údajů uvedených v oddílu „Vaše práva k přístupu ke svým osobním údajům a jejich kontrole“ těchto zásad ochrany osobních údajů nebo volejte na číslo (866) 585-3251. Můžeme vás požádat o dodatečné informace pro ověření vaší totožnosti a vyhrazujeme si právo omezit nebo zamítnout vaši žádost, pokud neposkytnete dostatek informací pro ověření vaší totožnosti nebo splnění našich zákonných a podnikových požadavků. Odpověď na ověřitelnou žádost zašleme na e-mailovou adresu, kterou máme v záznamech, do 45 dnů.

Za zpracování nebo vyřízení vaší žádosti si neúčtujeme žádný poplatek, pokud nejde o nepřiměřenou, opakující se nebo zjevně neopodstatněnou žádost. Pokud určíme, že je vztahu k vaší žádosti nutné uhradit poplatek, ještě před vyřízení žádosti vám sdělíme důvod tohoto rozhodnutí a odhadovou výši poplatku.


Jak používáme a sdílíme vaše osobní údaje

Jak je podrobněji popsáno výše, společnost Digital River může vaše osobní údaje předávat třetí straně pro obchodní účely. Společnost nicméně nebude prodávat vaše osobní údaje, jak je tento termín definován v zákoně CCPA. V případech, kdy předáváme osobní údaje pro obchodní účely, uzavíráme smlouvu, podle které je příjemce povinen zachovávat důvěrnost těchto osobních údajů a nepoužívat je pro jiné účely než pro plnění našich smluvních závazků.

Společnost Digital River za posledních 12 měsíců shromáždila nebo poskytla následující kategorie údajů. Společnost Digital River osobní údaje nikdy neprodávala ani neprodává:

Kategorie Shromažďujeme Předáváme Prodáváme
Identifikátory Ano Ano Ne
Kategorie osobních údajů uvedené v kalifornském předpisu o záznamech zákazníků (kalifornský občanský zákoník, § 1798.80(e)) Ano Ne Ne
Chráněné klasifikační znaky podle práva státu Kalifornie nebo federálního práva Ano Ne Ne
Činnost na internetu nebo jiné podobné síti Ano Ano Ne
Údaje o zeměpisné poloze Ano Ano Ne
Profesní informace nebo informace týkající se zaměstnání Ano Ano Ne

Kalifornský zákon „Shine the Light“

Kalifornský zákon „Shine the Light“ (občanský zákoník, §1798.83) umožňuje uživatelům webu žijícím v Kalifornii požádat o určité informace o našem předávání osobních údajů třetím stranám pro účely jejich přímého marketingu. Takovouto žádost můžete zaslat e-mailem na adresu privacy@digitalriver.com.

Zásady ochrany osobních údajů pro obyvatele Brazílie


Vaše práva

Pokud se nacházíte v Brazílii, v souvislosti se svými osobními údaji máte určitá práva podle čl. 18 brazilského obecného zákona o ochraně údajů („zákon LGPD“). Máte právo požadovat od správce údajů následující:

 • potvrzení o existenci zpracování;
 • přístup k údajům;
 • oprava neúplných, nepřesných nebo zastaralých údajů;
 • anonymizace, zablokování nebo odstranění zbytečných nebo přebytečných údajů nebo údajů zpracovávaných v rozporu s ustanoveními zákona LGPD;
 • přenositelnost údajů jiným poskytovatelům služeb nebo produktů na vaši výslovnou žádost v souladu se zákonem LGPD a s výhradou ochrany obchodních a průmyslových tajemství v průběhu přenosu;
 • výmaz osobních údajů zpracovávaných s vaším souhlasem, s výjimkou případů uvedených v čl. 16 zákona LGPD;
 • informace o veřejných a soukromých subjektech, se kterými jsme údaje sdíleli;
 • informace o možnosti nebo důsledcích neposkytnutí souhlasu;
 • odvolání souhlasu podle ustanovení odst. 5 čl. 8 zákona LGPD; a

také máte právo přezkoumat rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů, pokud je rozhodnutí prováděno výhradně automatizovanými prostředky a má vliv na vaše zájmy. Společnost Digital River se při zpracovávání transakcí nerozhoduje výhradně na základě automatizovaných prostředků, kdy by dané rozhodnutí mohlo negativně ovlivnit vaše zájmy.


Uplatnění vašich práv

Pokud si přejete uplatnit svá práva vyplývající ze zákona LGPD, projděte si odpovídající pokyny v oddílu „Vaše práva k přístupu ke svým osobním údajům a jejich kontrole“.

Pokud v souvislosti s uplatněním práv potřebujete další pomoc, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je ředitel správního úseku společnosti Digital River K. T. Schmidt, tel.: 1 (952) 253-1234, e-mail: privacy@digitalriver.com.

Pokud se domníváte, že nebyla přiměřeně respektována vaše práva podle zákonných předpisů na ochranu údajů, máte právo informovat svůj místní orgán dohledu. Než tak však učiníte, obraťte se přímo na nás, protože jsme připraveni společně s vámi vyřešit všechny problémy týkající se ochrany vašeho soukromí.

Zásady ochrany osobních údajů pro obyvatele Jižní Koreje

Dokončením obchodu na tomto webu souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů společností Digital River, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Při zpracovávání vašich osobních údajů může být nezbytné, abychom tyto údaje nebo jejich zpracovávání předali následujícím stranám:


Poskytování osobních údajů třetím stranám

Digital River, Inc. a Digital River Ireland Ltd

 • Druh údajů: E-mailová adresa, jméno, IP adresa, adresa, telefonní číslo, informace o účtu
 • Účel: Zpracování a provedení transakcí, registrace produktů, otevření účtu, zákaznická podpora, obecný marketing produktů a služeb a další související účely
 • Doba uchovávání: Po dobu vašeho používání webu a poté podle ustanovení a požadavků příslušných právních předpisů nebo pro uspokojování obchodních požadavků společnosti Digital River

Dodavatel jeho jméno a/nebo logo se objevuje na tomto webu

 • Druh údajů: Informace související s transakcí, jako je e-mailová adresa, jméno, IP adresa, adresa, telefonní číslo
 • Účel: Vykazování a plnění transakcí, registrace produktů, podpora týkající se záruky a technických záležitostí, otevření účtu
 • Doba uchovávání: Jak je popsáno v zásadách ochrany osobních údajů dodavatele

Souhlas se sdílením údajů s výše uvedenými subjekty můžete odepřít nezaškrtnutím příslušných políček při dokončování nákupu. V takovém případě nebudete moct transakci dokončit a my vám nebudeme moct poskytnout produkty a služby.


Třetí strany pověřené nakládáním s osobními údaji

Společnost Digital River v rámci zpracovávání vaší transakce nebo objednávky zadává činnosti související se zpracováním těmto třetím stranám:

NHN Korea Cyber Payment Co., Ltd

 • Druh údajů: Fakturační údaje, jako je e-mailová adresa, jméno, IP adresa, adresa, telefonní číslo, informace o účtu
 • Účel: Zpracovávání transakčních plateb
 • Doba uchovávání: 7 let

Adyen

 • Druh údajů: Fakturační údaje, jako je e-mailová adresa, jméno, IP adresa, adresa, telefonní číslo, informace o účtu
 • Účel: Zpracovávání transakčních plateb
 • Doba uchovávání: 7 let

Cybage Software Pvt Ltd.

 • Druh údajů: E-mailová adresa, jméno, IP adresa, adresa, telefonní číslo, informace o účtu
 • Účel: Vývoj a údržba systému
 • Doba uchovávání: Po dobu vašeho používání webu a poté podle ustanovení a požadavků příslušných právních předpisů nebo pro uspokojování obchodních požadavků společnosti Digital River

Sutherland Global Services, Inc.

 • Druh údajů: E-mailová adresa, jméno, IP adresa, adresa, telefonní číslo, informace o účtu
 • Účel: Podpora zákaznického servisu
 • Doba uchovávání: Po dobu vašeho používání webu a poté podle ustanovení a požadavků příslušných právních předpisů nebo pro uspokojování obchodních požadavků společnosti Digital River

Oznámení pro obyvatele Japonska

V souladu s požadavky japonského zákona o ochraně údajů jsme jmenovali referenta pro řešení stížnosti / pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřencem pro ochranu osobních údajů společnosti Digital River Japan K.K. je: K. T. Schmidt, zástupce ve společnosti Digital River Japan K.K., tel.: 03-6770-2741, e-mail: privacy@digitalriver.com.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů průběžně revidujeme a případné aktualizace zveřejňujeme na webu. Naše změny vstupují v platnost bezprostředně po zveřejnění. Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme doplnit nebo upravit také dalšími prohlášeními o ochraně osobních údajů zveřejněnými na webu. Tato prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlují, jak zpracováváme informace podle toho, kde se tato prohlášení o ochraně osobních údajů objevují, a je třeba je číst společně s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Předchozí verzi našich zásad ochrany osobních údajů najdete zde.

Referent pro řešení stížností / pověřenec pro ochranu osobních údajů

V souladu s požadavky určitých právních předpisů o ochraně údajů jsme jmenovali referenta pro řešení stížnosti / pověřence pro ochranu osobních údajů. Referentem pro řešení stížností / pověřencem pro ochranu osobních údajů společnosti Digital River je: ředitel správního úseku společnosti Digital River K. T. Schmidt, tel.: 1 (952) 253-1234, e-mail: privacy@digitalriver.com. Pokud se nacházíte v Německu, odkážeme vás na naše externího pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jak nás kontaktovat

Máte-li otázky k těmto zásadám ochrany osobních údajů nebo dotazy týkající se vašich osobních údajů podle příslušných zákonných předpisů, ať už jste kdekoli na světě, pošlete nám e-mailovou zprávu na adresu privacy@digitalriver.com a my váš dotaz předáme příslušným osobám. Pokud si nás přejete kontaktovat běžnou poštou, příslušné kontaktní údaje najdete v sekci „With Teams Around the World“ našeho firemního webu.

  i Tato definice „osobních údajů“ má zahrnovat „osobní informace“, jak je definuje kalifornský zákon o ochraně osobních údajů spotřebitelů, a měla by se takto vykládat.