คำแถลงเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวสำหรับการแจกจ่ายแบบดิจิตอลของ

ปรับปรุงล่าสุด: เมษายน 2009

Microsoft มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ คำแถลงเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลกับข้อมูลที่ Microsoft เก็บรวบรวมผ่านทางไซต์ที่มีการแจกจ่ายแบบดิจิตอล (แต่ละแห่งถือเป็น "ไซต์" หนึ่ง) ซึ่ง Digital River; เป็นผู้ให้บริการพื้นที่แก่ Microsoft แต่ไม่มีผลกับไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่นๆ ทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ของ Microsoft "ไซต์ที่มีการแจกจ่ายแบบดิจิตอล" ตามจุดประสงค์ของคำแถลงเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หมายถึง ไซต์ที่จำหน่ายหรือแจกจ่ายสื่อดิจิตอลสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Microsoft.

การเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ

เราจะร้องขอข้อมูลจากคุณ เมื่อเราต้องการข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณ หรือข้อมูลที่ช่วยให้เราติดต่อคุณได้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมนั้นอาจมีชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ไปรษณีย์ของคุณ

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมของคุณ ซึ่งรวมถึง หน้าเว็บที่ที่คุณชม ลิงก์ที่คุณคลิก และการกระทำอื่นๆ ในขณะที่คุณเชื่อมต่ออยู่กับไซต์ดังกล่าว นอกจากนี้เรายังเก็บข้อมูลมาตรฐานบางประเภทที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งมายังเว็บไซต์ทุกแห่งที่คุณเข้าชม เช่น ที่อยู่ IP ประเภทและภาษาของเบราว์เซอร์ เวลาที่ใช้ในการเปิดเข้าชม และที่อยู่ของเว็บไซต์ที่พาคุณมายังไซต์ดังกล่าว

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากบริการแห่งหนึ่งของ Microsoft อาจได้รับการนำไปรวมกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากบริการอื่นๆ ของ Microsoft เพื่อให้เราสามารถปรับประสบการณ์ในการเข้าชมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับคุณได้เมื่อคุณโต้ตอบกับ Microsoft นอกจากนี้ เรายังอาจนำข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมได้ไปเสริมกับข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทอื่นๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้บริการของบริษัทอื่นๆ ที่ช่วยให้เราสามารถระบุพื้นที่ทางภูมิศาสตร์โดยทั่วไปจากที่อยู่ IP ของคุณ ซึ่งนำไปใช้ในการปรับแต่งบริการบางประเภทของเราให้เหมาะกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของคุณได้

เมื่อต้องการลงชื่อเข้าสู่ไซต์ดังกล่าว คุณอาจต้องระบุที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน ซึ่งเราเรียกว่า Windows Live™ ID ของคุณ หลังจากที่คุณสร้าง Windows Live ID ของคุณแล้ว คุณสามารถใช้ข้อมูลประจำตัวชุดเดียวกันนี้เพื่อลงชื่อเข้าสู่ไซต์และบริการอื่นๆ อีกหลายแห่งของ Microsoft ได้ ซึ่งรวมถึงไซต์และบริการของคู่ค้าของ Microsoft ที่แสดงโลโก้ Windows Live ID เมื่อลงชื่อเข้าสู่ไซต์หรือบริการแห่งใดแห่งหนึ่งของ Microsoft แล้ว คุณจะเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าไปยังไซต์และบริการอื่นๆ ของ Microsoft หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำข้อมูลประจำตัวของคุณไปใช้เมื่อคุณลงชื่อเข้าสู่ไซต์ที่เข้าร่วม โปรดอ่านคำแถลงเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวแบบออนไลน์ของ Microsoft ที่ http://privacy.microsoft.com/

การใช้ข้อมูลของคุณ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากไซต์นี้จะได้รับนำไปใช้เพื่อการทำงานของไซต์ และเพื่อให้บริการหรือดำเนินธุรกรรมที่คุณได้ร้องขอหรืออนุญาต

เพื่อสนับสนุนการใช้งานที่กล่าวมานี้ Microsoft อาจนำข้อมูลของคุณไปใช้เพื่อให้ปรับปรุงการให้บริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อปรับปรุงไซต์และผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ของ Microsoft เพื่อใช้วิเคราะห์ในเชิงสถิติ และเพื่อปรับปรุงให้ไซต์ใช้งานได้ง่ายขึ้นโดย โดยช่วยให้คุณไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลเดิมซ้ำ หรือโดยปรับแต่งไซต์ให้เหมาะกับความชอบหรือความสนใจของคุณ

เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณกำลังใช้งานอยู่ ซึ่งรวมถึงโปรแกรมปรับปรุงและข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ นอกจากนี้ หากคุณอนุญาต เราอาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ถึงคุณ และ/หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณร่วมกับบริษัทคู่ค้าของ Microsoft เพื่อให้บริษัทคู่ค้าดังกล่าวสามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของตนถึงคุณได้

ในบางครั้ง Microsoft อาจว่าจ้างบริษัทอื่นให้เป็นผู้ให้บริการในขอบเขตที่จำกัดในนามของ Microsoft เช่น การให้บริการพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ การบรรจุหีบห่อ การจัดส่งไปรษณีย์และการจัดส่งของรางวัล การตอบคำถามของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ และการส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อเสนอพิเศษ และบริการอื่นๆ ของเรา เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทเหล่านั้นเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น บริษัทเหล่านั้นจะต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ และไม่ได้รับอนุญาตให้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นใด

เราอาจเรียกดูหรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูลในระหว่างการติดต่อสื่อสารของคุณ เพื่อ: () ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัติตามการร้องขอที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย () คุ้มครองและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของ Microsoft หรือของลูกค้าของเรา ซึ่งรวมถึงการบังคับใช้ข้อตกลงหรือนโยบายของเรา ที่ควบคุมการใช้บริการของคุณ หรือ (กระทำการใดๆ ด้วยความเชื่อโดยสุจริตว่า การเรียกดูหรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นต่อการคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงานของ Microsoft ของลูกค้า หรือของบุคคลทั่วไป

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมบนไซต์ดังกล่าวอาจได้รับการจัดเก็บและประมวลผลในสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นใด ที่ Microsoft หรือบริษัทในเครือ บริษัทสาขา หรือผู้ให้บริการของบริษัทมีสถานที่ประกอบการอยู่ Microsoft ปฏิบัติตามกรอบการทำงานในเรื่อง Safe Harbor ตามที่กำหนดไว้โดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวบรวม การใช้ และการเก็บรักษาข้อมูลที่มาจากสหภาพยุโรป

การควบคุมข้อมูลของคุณ

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอื่นในคำแถลงฉบับนี้ จะไม่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้แก่ไซต์ดังกล่าวภายนอก Microsoft และบริษัทในเครือตลอดจนบริษัทสาขาที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ Microsoft โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ

คุณสามารถหยุดรับอีเมลส่งเสริมการขายจากไซต์และบริการของ Microsoft ได้ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในอีเมลที่คุณได้รับ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกช่องทางการติดต่อสื่อสารที่คุณต้องการได้รับจากไซต์ใดไซต์หนึ่งได้ โดยลงชื่อเข้าสู่ไซต์นั้นและแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของคุณ

โปรดทราบว่าคำแถลงเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และตัวเลือกใดๆ ที่คุณเลือกบนไซต์ดังกล่าวอาจไม่ได้มีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้แก่ Microsoft ในบริบทของผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ของ Microsoft ที่ทำงานแยกจากไซต์ดังกล่าว

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลของลูกค้าได้รับการเก็บรวบรวมโดย Digital River ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายของ Microsoft ข้อมูลดังกล่าวได้รับการจัดเก็บไว้ที่ Digital River และได้รับการส่งกลับมายัง Microsoft คุณสามารถตรวจทานและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ที่ไซต์นี้ได้ โดยส่งอีเมลไปยัง privacypolicy@reply.digitalriver.com หรือเขียนจดหมายแล้วส่งไปที่: Digital River

Attn: Microsoft Privacy Information

9625 West 76th Street

Eden Prairie, MN 55344

 

ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ

Microsoft ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราใช้เทคโนโลยีและกระบวนการด้านความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึง ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้บนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล และตั้งอยู่ในสถานที่ที่มีการควบคุมดูแล นอกจากนี้ เมื่อเราส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสำคัญ (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต) ผ่านอินเทอร์เน็ต เราจะปกป้องข้อมูลเหล่านี้โดยการเข้ารหัสข้อมูล เช่น ใช้โพรโตคอล Secure Socket Layer (SSL)

การใช้คุกกี้

เราอาจใช้คุกกี้บนไซต์แห่งนี้เพื่อช่วยให้คุณสามารถลงชื่อเข้าสู่บริการของเราได้ หรือเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับไซต์ของเราให้เหมาะกับคุณ คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บเซิร์ฟเวอร์วางไว้บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ คุกกี้มีข้อมูลที่สามารถอ่านได้โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ในโดเมนที่เป็นผู้ออกคุกกี้ให้แก่คุณ คุกกี้เป็นแฟ้มข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อเรียกโปรแกรมหรือส่งไวรัสไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้ หนึ่งในจุดประสงค์หลักของคุกกี้ คือ เพื่อให้บริการคุณสมบัติที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกหรือช่วยคุณประหยัดเวลาได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณปรับแต่งหน้าเว็บ หรือเข้าไปยังส่วนต่างๆ ของไซต์ คุกกี้จะช่วยให้ไซต์ทราบข้อมูลที่คุณกำหนดไว้ในการเข้าชมครั้งก่อน วิธีนี้ช่วยให้เว็บไซต์สามารถแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้น และช่วยให้การเข้าชมเว็บไซต์ในส่วนต่างๆ สะดวกขึ้น และยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆ อีกมากมาย เมื่อคุณกลับมาที่เว็บไซต์ ข้อมูลที่คุณให้ไว้ก่อนหน้านี้จะถูกเรียกขึ้นมา เพื่อให้คุณสามารถใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ในไซต์ที่คุณได้ปรับแต่งไว้ได้ง่ายยิ่งขึ้น

คุณสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่โดยปกติแล้วคุณสามารถปรับเปลี่ยนค่าของเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้ได้หากต้องการ หากคุณใช้ Internet Explorer ให้ค้นหาคำว่า "Cookies" ในเมนู Help เพื่อดูขั้นตอนอย่างละเอียด หากคุณเลือกปฏิเสธคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติที่ต้องมีการโต้ตอบกับผู้ใช้งานทั้งของเว็บไซต์แห่งนี้และเว็บไซต์อื่นๆ ที่คุณเข้าชมได้

การใช้เว็บบีคอน

หน้าเว็บในไซต์แห่งนี้อาจมีภาพอิเล็กทรอนิก ซึ่งเรียกว่าเว็บบีคอน หรือบางครั้งเรียกว่า GIF แบบหนึ่งพิกเซล ซึ่งใช้สำหรับส่งคุกกี้จากไซต์ของเรา และช่วยให้เราสามารถนับจำนวนผู้ที่เข้าชมหน้าเว็บเหล่านั้น และเพื่อให้เราสามารถนำเสนอบริการอื่นๆ ที่ใช้ตราสินค้าร่วมกันได้ เราอาจใส่เว็บบีคอนไว้ในอีเมลส่งเสริมการขาย หรือจดหมายข่าวของเรา เพื่อให้ทราบว่ามีการเปิดและดำเนินการใดๆ กับอีเมลดังกล่าวแล้วหรือไม่

นอกจากนี้ Microsoft ยังอาจใช้เว็บบีคอนจากบุคคลที่สามเพื่อช่วยให้เราสามารถรวบรวมสถิติและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายหรือการทำงานอื่นๆ ของไซต์ของเราได้ เราห้ามมิให้บุคคลที่สามใช้เว็บบีคอนบนไซต์ของเราเพื่อเก็บรวบรวมหรือเรียกใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจร่วมมือกับบริษัทอื่นๆ ที่โฆษณาบนไซต์ของเราในการวางเว็บบีคอนไว้บนไซต์ของบริษัทเหล่านั้น ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถรวบรวมสถิติได้ว่ามีการคลิกโฆษณาบนไซต์ของ Microsoft จำนวนเท่าใดที่นำไปสู่การสั่งซื้อหรือการดำเนินการอื่นๆ บนไซต์ของผู้โฆษณา

การแสดงโฆษณา

เว็บไซต์และบริการออนไลน์อื่นๆ ที่เราให้บริการ ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์และบริการออนไลน์ของคู่ค้าของเรา ได้รับการสนับสนุนจากโฆษณา เราสามารถแสดงโฆษณาบนไซต์ของเราเอง และไซต์ของคู่ค้าที่เป็นผู้โฆษณาได้ผ่านทางแพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับแสดงโฆษณาของเรา

เมื่อเราแสดงโฆษณาออนไลน์ให้คุณเห็น เราจะวางคุกกี้ซึ่งไม่สามารถปฏิเสธได้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้เราสามารถจดจำคอมพิวเตอร์ของคุณได้ในแต่ละครั้งที่เราแสดงโฆษณาของเราให้คุณเห็น เนื่องจากเราอาจแสดงโฆษณาในเว็บไซต์ต่างๆ เป็นจำนวนมาก คุกกี้ดังกล่าวช่วยให้เราสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณ หรือบุคคลอื่นที่ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณเห็น และ/หรือคลิกที่โฆษณาที่เราแสดงได้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อคาดคะเนเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะ ความสนใจ หรือความชอบของคุณ และเพื่อแสดงโฆษณาที่ตรงเป้าหมายที่เราเชื่อว่าคุณอาจสนใจ นอกจากนี้ เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้กับการเข้าชมในครั้งถัดไป การสั่งซื้อ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของผู้โฆษณาที่เข้าร่วม เพื่อวัดประสิทธิภาพของโฆษณา

แม้ว่าเราอาจใช้ข้อมูลบางส่วนที่เราเก็บรวบรวมเพื่อกำหนดโฆษณาที่เราแสดงให้เหมาะสมกับคุณ เราได้ออกแบบระบบของเราให้เลือกโฆษณาโดยใช้เฉพาะข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้โดยตรงเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เราอาจเลือกแสดงโฆษณาตามประเภทหรือหมวดหมู่ความสนใจทั่วไปที่เราสรุปได้จาก () ข้อมูลสถิติประชากรหรือข้อมูลความสนใจ ซึ่งรวมถึงข้อมูลใดๆ ที่คุณอาจให้ไว้เมื่อสร้างบัญชี (เช่น อายุ รหัสไปรษณีย์ หรือเพศ) ข้อมูลสถิติประชากรหรือข้อมูลความสนใจที่ได้รับจากบริษัทอื่นๆ และตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ระบุได้จากที่อยู่ IP ของคุณ (หน้าเว็บที่คุณเข้าชม และลิงก์ที่คุณคลิกขณะใช้งานเว็บไซต์และบริการต่างๆ ของ Microsoft และของคู่ค้าของ Microsoft ที่เป็นผู้โฆษณา และ () ข้อความค้นหาที่คุณป้อนขณะใช้บริการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตของ Microsoft เช่น Live Search 

ในขณะที่เราแสดงโฆษณา เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ ตัวอย่างเช่น เราจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บที่เข้าชม จำนวนคลิก และข้อความค้นหาที่ใช้สำหรับการแสดงโฆษณาให้เหมาะสมกับผู้เข้าชมแยกจากข้อมูลสำหรับติดต่อ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้โดยตรง (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ฯลฯ) นอกจากนี้ เรายังมีเครื่องมือป้องกันทั้งในเชิงกายภาพ เชิงเทคนิค และในเชิงการดูแลระบบ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ เรายังอนุญาตให้คุณสามารถเลือกไม่รับโฆษณาที่มีการกำหนดให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานด้วย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการใช้คุณสมบัติในการเลือกไม่รับ คุณสามารถเข้าไปที่ opt-out page ของเราได้

นอกจากนี้ เรายังแสดงโฆษณาจากบุคคลที่สามผ่านทาง Atlas ซึ่งเป็นบริษัทสาขาของเราด้วย และคุณสามารถอ่านคำแถลงเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวของ Atlas ได้ที่ http://www.atlassolutions.com/privacy.aspx

แม้ว่าโฆษณาออนไลน์ส่วนใหญ่บนไซต์ของ Microsoft จะมี Microsoft เป็นผู้แสดงโฆษณาก็ตาม เราได้อนุญาตให้บริษัทอื่นๆ ที่ให้บริการแสดงโฆษณา ซึ่งรวมถึงเครือข่ายโฆษณาอื่นๆ สามารถแสดงโฆษณาบนไซต์ของเราได้ ในปัจจุบัน บริษัทดังกล่าว ได้แก่ แต่ไม่จำกัดเฉพาะ: 24/7 Real Media, Advertising.com, Bidclix, BlueStreak, Burst Media, DoubleClick, EuroClick, Eyeblaster, EyeWonder, Falk, Interpolls, Kanoodle, Mediaplex, Pointroll, TangoZebra, Yahoo! Publisher Network และ Zedo

บริษัทเหล่านี้อาจอนุญาตให้คุณเลือกไม่รับโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายตามคุกกี้ของบริษัทได้ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยคลิกที่ชื่อบริษัทด้านบน และเข้าไปยังเว็บไซต์ของแต่ละบริษัทตามลิงก์ที่ให้ไว้ บริษัทเหล่านี้บางแห่งเป็นสมาชิกของ Network Advertising Initiative ซึ่งมีหน้าเว็บส่วนกลางสำหรับเลือกไม่รับโฆษณาที่มีการกำหนดเป้าหมายของบริษัทที่เป็นสมาชิก

การเปลี่ยนแปลงคำแถลงเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เราอาจปรับเปลี่ยนเนื้อหาในคำแถลงเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว และเมื่อเราปรับเปลี่ยนเนื้อหา เราจะแก้ไขวันที่ "ปรับปรุงล่าสุด" ที่ด้านบนของคำแถลงเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ด้วย หากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของคำแถลงเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างมีนัยสำคัญ เราจะแจ้งให้คุณทราบ โดยอาจลงประกาศที่เด่นชัดไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์ของเรา หรือส่งข้อความแจ้งให้คุณทราบโดยตรง เราขอแนะนำให้คุณกลับมาอ่านคำแถลงเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นระยะๆ เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลการติดต่อ

Microsoft ยินดีรับความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับคำแถลงเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำแถลงเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือเชื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามคำแถลงเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อเราโดยส่งอีเมลมาที่ privacypolicy@reply.digitalriver.com หรือส่งไปรษณีย์มายัง:

Digital River

Attn: Microsoft Privacy Information

9625 West 76th Street

Eden Prairie, MN 55344