Digitaalne levitamine Privaatsusavaldus

Viimati ajakohastatud: aprill 2009

Microsoft on võtnud endale kohustuse kaitsta teie privaatsust. Privaatsusavaldus kehtib andmete kogumisele, mida Microsoft teeb digitaalse leviku saitide kaudu (igaüks neist on „Sait“), mida Microsofti nimel majutab Digital River. See ei kehti muude võrguühendusega ega võrguühenduseta Microsofti saitide, toodete ega teenuste osas. Käesoleva privaatsusavalduse puhul viitavad „digitaalse leviku saidid“ saitidele, mis müüvad või levitavad muul viisil Microsofti toodetele ja teenustele digitaalmeediume.

Teie teabe kogumine

Küsime teilt, kui vajame teavet, mis teid isiklikult tuvastab või lubab meil teiega ühendust võtta. Meie kogutav isiklik teave võib hõlmata teie nime, meiliaadressi, telefoninumbrit ning postiaadressi.

Võime koguda teavet teie külastuste kohta, kaasa arvatud vaadatavate lehtede, klõpsatavate linkide ja teiste toimingute kohta, mida Saidiga seoses teete. Samuti kogume teatud standardteavet, mida teie brauser saadab igale külastatavale veebisaidile, nt teie IP-aadress, brauseri tüüp ja keel, pöördusajad ning juurdepääsuajad ning viitavad veebisaidi aadressid.

Selleks, et pakkuda teile terviklikumat ja isikupärasemat kogemust Microsoftiga suhtlemisel, saab ühe Microsofti teenuse kaudu kogutud teavet kombineerida teiste teenuste kaudu kogutuga. Samuti võime täiendada kogutud teavet teistelt ettevõtetelt saadud teabega. Näiteks võime kasutada teiste ettevõtete teenuseid, mis lubavad meil hankida teie IP-aadressil põhinevat teavet üldise geograafilise piirkonna kohta, et kohandada teatud teenuseid teie geograafilise alaga.

Saidile sisselogimiseks võidakse teil paluda sisestada oma meiliaadress ning parool, millele viitame kui teie Windows Live’i™ ID-le. Pärast oma Windows Live’i ID loomist saate kasutada samu andmeid, et logida sisse paljudele erinevatele Microsofti saitidele ja teenustele, aga samuti valitud Microsofti partnerite omadele, milles kuvatakse Windows Live’i ID logo. Logides sisse ühele Microsofti saidile või teenusele, võidakse teid automaatselt sisse logida ka siis, kui külastate teisi Microsofti saite ja teenuseid. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas teie andmeid kasutatakse, kui logite sisse osalevatele saitidele, lugege Microsofti veebipõhist privaatsusavaldust aadressil http://privacy.microsoft.com/.

Teie teabe kasutamine

Sellel Saidil kogutavat isiklikku teavet kasutatakse Saidi haldamiseks ja teie soovitud või volitatud teenuse (teenuste) osutamiseks või tehingu(te) teostamiseks.

Lisaks võib Microsoft kasutada teid puudutavat teavet selleks, et pakkuda teile tõhusamat klienditeenindust, parendada Saiti ja kõiki seostuvaid Microsofti tooteid või teenuseid, viia läbi statistilist analüüsi ning muuta Saidi kasutamine lihtsamaks: teil pole vaja samu andmeid korduvalt sisestada, samuti saate Saidi kohandada oma eelistustele või huvidele vastavaks.

Võime teie antud teavet kasutada teile kasutatava toote või teenuse kohta olulise teabe pakkumiseks (sh kriitilise tähtsusega värskendused ja teated). Lisaks võime teie loaga saata teile teavet ka muude Microsofti toodete ja teenuste kohta ja/või jagada teie isiklikku teavet Microsofti partneritega, et nemadki saaksid teile saata teavet oma toodete ja teenuste kohta.

Aeg-ajalt palkab Microsoft teisi ettevõtteid pakkuma meie nimel teatud piiratud teenuseid: näiteks veebisaitide majutus, auhindade pakendamine, postitamine ja kättetoimetamine, klientide toodete ja teenustega seotud küsimustele vastamine ning meie tooteid, eripakkumisi ja muid uusi teenuseid hõlmava teabe saatmine. Neile ettevõtetele anname kasutada ainult selle osa teie isiklikest andmetest, mida nad teenuse osutamiseks vajavad. Neil on kohustus tagada saadud teabe konfidentsiaalsus ja neil pole õigust kasutada seda teavet mitte mingiks muuks otstarbeks.

Võime kasutada juurdepääsu teie teabele või avaldada teavet teie kohta, kaasa arvatud teie suhtluse sisu järgmistel juhtudel: (a) seaduste täitmiseks ja juriidilistele nõudmistele või õigusprotsessidele reageerimiseks; (b) Microsofti või meie klientide õiguste ning vara kaitsmiseks, kaasa arvatud meie teenuste kasutamist kontrollivate lepingute või põhimõtete jõustamiseks või (c) heausksel tegutsemisel, et sellisele teabele juurdepääs või selle avalikustamine on vajalik Microsofti töötajate, klientide või teiste inimeste isikliku julgeoleku tagamiseks.

Saidil kogutavat teavet võidakse talletada ja töödelda Ameerika Ühendriikides või mõnes muus riigis, kus Microsoftil või tema sidus- või allettevõtetel või teenusepakkujatel on esindused. Microsoft järgib nn turvasadama raamistikku, mille USA kaubandusministeerium on välja töötanud Euroopa Liidust pärinevate andmete kogumise, kasutamise ja säilitamise kohta.

Kontroll teie teabe üle

Välja arvatud selles avalduses kirjeldatud juhtudel, ei jaga Microsoft ega tema alluvuses olevad sidusettevõtted ja filiaalid teie selle Saidi kaudu edastatavat isiklikku teavet teie loata mitte kellegi teisega.

Saate peatada tulevaste reklaammeilide edastamise Microsofti saitidelt ja teenustelt, järgides saadud meilis toodud konkreetseid juhiseid. Samuti on teil võimalus teha ennetavalt valikuid Saidi kaudu saadava suhtluse kohta, mida saate Saidile sisse logides ning oma konto teabele juurde pääsedes.

Pidage meeles, et käesolev privaatsusavaldus ja sellel Saidil tehtud valikud ei kehti tingimata sellise isikuteabe puhul, mille olete võinud Microsoftile esitada muude Microsofti toodete või teenuste kontekstis.

Juurdepääs teie isiklikule teabele

Klienditeavet kogub Microsofti tarnija Digital River. Seda teavet talletatakse tarnija Digital River juures, lisaks saadetakse see tagasi Microsoftile. Saidil esitatud isiklike andmete ülevaatamiseks ning muutmiseks saatke meilisõnum aadressil privacypolicy@reply.digitalriver.com või kirjutage aadressil: Digital River

Attn: Microsoft Privacy Information

9625 West 76th Street

Eden Prairie, MN 55344

 

Teie teabe turvalisus

Suhtume Microsoftis teie isiklike andmete turvalisusse väga tõsiselt. Kasutame teie isikuandmete kaitsmiseks loata juurdepääsu, kasutamise või avaldamise eest mitmesuguseid turbetehnoloogiaid ja -toiminguid. Meile esitatud isikuteavet talletatakse valvega ruumides asuvates piiratud juurdepääsuga arvutiserverites. Kui edastame tundlikku isiklikku teavet (nt krediitkaardi number) Interneti kaudu, kaitseme seda krüptimisega, näiteks SSL-protokolliga.

Küpsiste kasutus

Võime Saidil kasutada küpsiseid, et lubada teil logida sisse meie teenustele või aidata Saiti isikupärastada. Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehe server paigutab teie kõvakettale. Küpsised sisaldavad teavet, mida saab lugeda selles domeenis asuv veebiserver, mis teile küpsise väljastas. Küpsiseid ei saa kasutada programmide käitamiseks ega teie arvutisse viiruste toimetamiseks. Üks küpsiste peamisi eesmärke on mugavus — need säästavad teie aega. Kui näiteks isikupärastate veebilehe või navigeerite mõnel saidil, peab küpsis vastaval saidil teie eelistused meeles ja hõlbustab sellega teie edaspidiseid külastusi. See lihtsustab olulise sisu pakkumist, hõlbustab saidil navigeerimist jne. Veebisaidile naasmisel saate kasutada teie varem esitatud teavet, et saaksite varem kohandatud saidifunktsioone juba hõlpsamini kasutada.

Saate valida, kas küpsistega nõustuda või nendest keelduda. Enamik veebibrausereid nõustub küpsistega automaatselt, ent enamasti saate brauseri sätteid muuta ning küpsised soovi korral keelata. Kui kasutate Internet Explorerit, otsige üksikasjalike juhiste saamiseks menüüst Spikker valikut „Küpsised“. Kui otsustate küpsised keelata, et saa te kasutada selle ega muude küpsistest sõltuvate veebisaitide interaktiivseid funktsioone.

Veebimajakate kasutamine

Selle Saidi veebilehed võivad sisaldada elektroonilisi kujutisi, mida tuntakse veebimajakatena (mõnikord nimetatakse neid ka ühepikslilisteks gifideks), mida võidakse kasutada küpsiste kohaletoimetamise hõlbustamiseks ning mis võimaldavad meil loendada neid veebilehti külastanud kasutajaid ning edastada neile tootemarki jagavaid teenuseid. Võime veebimajakaid lisada ka kampaaniameilidesse või uudiskirjadele, et teha kindlaks, kas sõnumeid on avatud ja nendes sisalduvaid juhiseid järgitud.

Microsoft võib samuti kasutada veebimajakaid kolmandatelt isikutelt selleks, et aidata meil koguda kokkuvõtlikku statistikat ning teha kindlaks meie reklaamikampaaniate või muude meie saitide toimingute tõhusust. Kolmandatel isikutel on keelatud veebimajakate kasutamine meie saitidel isikuandmete kogumiseks ning neile juurdepääsuks. Võime teha koostööd teiste ettevõtetega, mis reklaamivad meie saitidel ning paigutada veebimajakaid nende saitidele, lubamaks meil koostada statistikat selle kohta, kui sageli toob Microsofti saidil reklaamil klõpsamine kaasa ostu või mis tahes muu toimingu reklaamija saidil.

Reklaamide kuvamine

Paljusid meie ning meie partnerite pakutavaid veebisaite ning võrguteenuseid toetavad reklaamid. Meie reklaamiedastuse platvormi kaudu võime kuvada reklaame meie ja meie reklaamipartnerite saitidel.

Veebireklaame kuvades paigutame teie arvutisse püsiva küpsise, et tunda teie arvuti ära iga kord teile reklaami edastades. Kuna võime edastada reklaame paljudel erinevatel veebisaitidel, suudame koguda aja jooksul teavet selle kohta, kus teie või teised teie arvutit kasutavad isikud nägid meie kuvatud reklaami ja/või sellel klõpsasid. Kasutame seda teavet prognooside tegemiseks teie isikuomaduste, huvide või eelistuste kohta ning sihitud reklaamide kuvamiseks, mis võivad meie arvates teile huvi pakkuda. Samuti võime seostada seda teavet teie järgmise külastuse, ostu või muu tegevusega osalevate reklaamijate veebisaitidel, et teha kindlaks meie reklaamide tõhusus.

Ehkki võime kasutada osa kogutud teavet selleks, et isikupärastada teile näidatavaid reklaame, oleme oma süsteemid kujundanud nii, et need valiksid reklaame ainult nende andmete alusel, mis teid isiklikult ning otseselt ei tuvastaks. Näiteks võime valida kuvatavad reklaamid vastavalt teatud üldhuvide kategooriatele või meie eeldatavatele lõikudele, mille aluseks on (a) demograafilised või huvialased andmed, kaasa arvatud need, mida võisite edastada kontot luues (nt vanus, sihtnumber ning sugu), demograafilised või huvialased andmed, mis on saadud teistelt ettevõtetelt, ning üldine geograafiline asukoht, mis tuleneb teie IP-aadressist; (b) veebilehed, mida vaatate, või lingid, millel Microsofti ja selle reklaamipartnerite veebisaite ning teenuseid kasutades klõpsate; ning (c) otsinguterminid, mida Microsofti Interneti-otsingu teenuseid (nt Live Search) kasutades sisestate. 

Kuna edastame reklaame, kasutame mitmeid teie privaatsuse kaitsmiseks loodud meetmeid. Näiteks talletame reklaami isikupärastamiseks mõeldud veebilehtede vaated, klõpsamised ning kasutatud otsinguterminid teie kontaktandmetest ning muust teid otseselt tuvastavast teabest (nagu teie nimi, meiliaadress jne) eraldi. Veelgi enam — meil on sisseehitatud administratiivsed, tehnilised ning füüsilised kaitsemeetmed, mis on loodud niisuguste andmete volitamata korrelatsiooni vältimiseks. Samuti anname teile võimaluse keelduda isikupärastatud reklaamidest. Lisateavet ning juhiseid keeldumisfunktsiooni kasutamise kohta leiate aadressilt opt-out page.

Samuti pakume kolmandate isikute reklaamiedastust meie sidusettevõtte Atlas kaudu ning te saate lugeda Atlase privaatsusavaldust aadressilt http://www.atlassolutions.com/privacy.aspx.

Ehkki enamikku veebireklaamist Microsofti saitidel kuvab Microsoft, lubame ka kolmandate isikute reklaamifirmadel, kaasa arvatud teistel reklaamivõrkudel, kuvada reklaame meie saitidel. Nende ettevõtete hulka kuuluvad praegu, kuid pole nendega piiratud: 24/7 Real Media, Advertising.com, Bidclix, BlueStreak, Burst Media, DoubleClick, EuroClick, Eyeblaster, EyeWonder, Falk, Interpolls, Kanoodle, Mediaplex, Pointroll, TangoZebra, Yahoo! Publisher Network, ja Zedo.

Need ettevõtted võivad pakkuda teile võimalust keelduda nende küpsistel põhinevatest sihitud reklaamidest. Lisateavet leiate, klõpsates ülaltoodud ettevõtete nimedel ning kasutades linke, mis viivad teid iga ettevõtte veebisaidile. Mõned nendest ettevõtetest kuuluvad ühingusse Network Advertising Initiative, mis pakub üht kohta, kus saate keelduda liikmeks olevate ettevõtete sihitud reklaamidest.

Privaatsusavalduse muutmine

Võime seda privaatsusavaldust aeg-ajalt värskendada. Sel juhul muudame ka privaatsusavalduse alguses olevat „viimati värskendatud“ kuupäeva. Selle privaatsusavaldusega seotud oluliste muudatuste puhul teavitame teid, paigutades silmatorkava teadaande oma veebisaidi avalehele või saates teile otseteatise. Soovitame teil seda privaatsusavaldust aeg-ajalt uuesti lugeda, et olla kursis sellega, kuidas me teilt kogutavaid isikuandmeid kaitseme.

Kontaktteave

Microsoft loeb meelsasti teie kommentaare selle avalduse kohta. Kui teil on käesoleva privaatsusavalduse kohta küsimusi või me pole seda teie arvates järginud, võtke meiega ühendust meili teel aadressil privacypolicy@reply.digitalriver.com või kirjutage meile postiaadressil:

Digital River

Attn: Microsoft Privacy Information

9625 West 76th Street

Eden Prairie, MN 55344