Prohlášení o ochraně osobních údajů pro digitální distribuci

Poslední aktualizace: Duben 2009

Prioritou společnosti Microsoft je ochrana vašich osobních údajů. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů se vztahuje na data shromážděná společností Microsoft prostřednictvím serverů digitální distribuce (z nichž každý je „server“) hostovaných pro společnost Microsoft společností Digital River; nevztahuje se na jiné servery, produkty a služby společnosti Microsoft dostupné online nebo offline. Pro účely tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů označuje termín „servery digitální distribuce“ servery, které prodávají nebo jinak distribuují digitální média pro produkty a služby společnosti Microsoft.

Shromažďování vašich informací

Když budeme potřebovat údaje, které identifikují vaši osobu nebo nám umožní kontaktovat vás, požádáme vás o ně. Shromažďované osobní údaje mohou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a poštovní adresu.

Můžeme shromažďovat údaje o vašich návštěvách včetně zobrazených stránek, kliknutých odkazů a jiných vašich činností souvisejících se serverem. Rovněž shromažďujeme určité standardní informace odesílané prohlížečem každému navštívenému webu, jako je vaše IP adresa, typ a jazyk prohlížeče, čas přístupu a adresy odkazujících webů.

S cílem nabídnout vám při komunikaci se společností Microsoft konzistentnější a osobnější přístup mohou být informace shromážděné prostřednictvím jedné služby společnosti Microsoft zkombinovány s informacemi získanými prostřednictvím dalších služeb společnosti Microsoft. Informace, které shromažďujeme, můžeme doplňovat také o data získaná od jiných společností. Můžeme například využít služby jiných společností, které nám umožní odvodit z vaší IP adresy vaši obecnou zeměpisnou polohu, abychom některé služby přizpůsobili konkrétní lokalitě.

Při přihlášení k serveru můžete být požádáni o zadání e-mailové adresy a hesla; tyto údaje označujeme jako vaše ID pro službu Windows Live™. Po vytvoření svého ID pro službu Windows Live můžete stejné pověřovací údaje použít pro přihlášení k mnoha různým serverům a službám společnosti Microsoft i vybraných partnerů společnosti Microsoft, které nesou logo Windows Live ID. Po přihlášení k jednomu serveru nebo službě společnosti Microsoft můžete být při návštěvě dalších serverů a služeb společnosti Microsoft přihlášeni automaticky. Další informace o použití vašich pověřovacích údajů při přihlášení k zúčastněným serverům naleznete v dokumentu Prohlášení společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů online na adrese http://privacy.microsoft.com/.

Užívání vašich informací

Údaje shromážděné na tomto serveru budou využity k provozování tohoto serveru a k poskytování služeb nebo provádění transakcí, které jste si vyžádali nebo schválili.

V rámci tohoto užívání může společnost Microsoft využít vaše údaje k tomu, aby vám poskytla efektivnější zákaznické služby, vylepšila server a jakékoli související výrobky nebo služby společnosti Microsoft, prováděla statistickou analýzu a odstraněním potřeby opakovaného zadávání stejných údajů nebo přizpůsobením serveru vašim konkrétním potřebám nebo zájmům usnadnila užívání serveru.

S využitím vašich údajů vám můžeme poskytovat důležité informace o výrobku nebo službě, které využíváte, včetně kritických aktualizací a upozornění. Navíc vám můžeme s vaším svolením zasílat informace o jiných výrobcích a službách společnosti Microsoft a sdílet vaše osobní údaje s partnery společnosti Microsoft, aby vám mohli zasílat informace o svých výrobcích a službách.

Společnost Microsoft občas najímá další společnosti, které v našem zastoupení poskytují omezené služby, například hosting webových serverů, balení, rozesílání a doručování cen, odpovídání na dotazy zákazníků o výrobcích a službách a rozesílání informací o našich výrobcích, zvláštních nabídkách a dalších nových službách. Těmto společnostem poskytneme pouze ty osobní údaje, které jsou nutné k poskytnutí příslušné služby. Společnosti musí zachovat důvěrnost poskytnutých údajů a nesmí tyto informace používat žádným jiným způsobem.

Můžeme přistupovat k informacím o vás včetně obsahu vaší komunikace a zpřístupňovat tyto informace za účelem: (a) dodržení zákona nebo vyhovění zákonnému požadavku nebo právnímu postupu; (b) ochrany práv nebo majetku společnosti Microsoft nebo našich zákazníků, včetně vymáhání našich smluv nebo zásad, jimiž se řídí vaše užívání služeb; nebo (c) jednání v přesvědčení, že takový přístup nebo zpřístupnění jsou nevyhnutné v zájmu ochrany osobní bezpečnosti zaměstnanců nebo zákazníků společnosti Microsoft nebo veřejnosti.

Údaje shromážděné na serveru mohou být uloženy a zpracovány ve Spojených státech amerických nebo v libovolné jiné zemi, v níž mají společnost Microsoft nebo její přidružené společnosti, zastoupení či poskytovatelé služeb prostředky pro zpracování. Společnost Microsoft dodržuje rámcová pravidla Safe Harbor týkající se shromažďování, používání a zadržování dat z Evropské unie, která určilo Ministerstvo obchodu USA.

Kontrola nad vašimi informacemi

Není-li v tomto prohlášení uvedeno jinak, nebudou žádné osobní údaje poskytnuté serveru bez vašeho povolení sdíleny mimo společnost Microsoft a jí řízené pobočky a přidružené společnosti.

Příjem propagačních e-mailových zpráv od serverů a služeb společnosti Microsoft v budoucnosti můžete ukončit provedením specifických pokynů uvedených v přijatých e-mailových zprávách. Rozhodovat o komunikaci přijímané prostřednictvím serveru můžete i proaktivně, a to přihlášením k serveru a přístupem k informacím o vašem účtu.

Chtěli bychom vás upozornit, že toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů a jakékoli volby nastavené na tomto serveru nemusí nutně platit pro osobní údaje, které případně poskytnete společnosti Microsoft v rámci jiných, nezávisle provozovaných výrobků a služeb společnosti Microsoft.

Přístup k vašim osobním údajům

Údaje o zákaznících shromažďuje společnost Digital River, dodavatel společnosti Microsoft. Jsou uloženy u společnosti Digital River a zasílány do společnosti Microsoft. Chcete-li zobrazit a upravit své osobní údaje poskytnuté tomuto serveru, odešlete e-mailovou zprávu na adresu privacypolicy@reply.digitalriver.com nebo napište na adresu: Digital River

Attn: Microsoft Privacy Information

9625 West 76th Street

Eden Prairie, MN 55344

 

Zabezpečení vašich informací

Společnost Microsoft si uvědomuje důležitost zabezpečení vašich osobních informací. K ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem, zneužitím nebo zpřístupněním je použita celá řada zabezpečovacích technologií a postupů. Poskytnuté osobní údaje jsou například uloženy na počítačových serverech s omezeným přístupem, které jsou umístěny v zabezpečeném prostředí. Citlivé osobní údaje (například čísla kreditních karet) navíc při přenášení přes Internet chráníme šifrováním, například protokolem SSL (Secure Socket Layer).

Použití souborů cookie.

Na tomto serveru mohou být použity soubory cookie, které umožňují vaše přihlášení k našim službám a usnadňují přizpůsobení serveru. Soubor cookie je malý textový soubor, který webový server umístí na váš pevný disk. Soubory cookie obsahují informace, které mohou být následně přečteny webovým serverem v doméně, která soubor cookie vytvořila. Soubory cookie nelze využít ke spouštění programů ani k přenesení virů do vašeho počítače. Jedním z primárních účelů souborů cookie je poskytovat pohodlí a šetřit váš čas. Pokud si například přizpůsobíte webovou stránku nebo se po ní pohybujete, při další návštěvě soubor cookie připomene serveru konkrétní informace. To zjednodušuje proces nabízení odpovídajícího obsahu, usnadňuje navigaci po serveru atd. Když se na webový server vrátíte, může dříve poskytnuté informace načíst, abyste mohli snadněji využívat dříve přizpůsobené funkce serveru.

Soubory cookie můžete přijímat nebo odmítat. Většina webových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, ale pokud chcete, můžete obvykle nastavení prohlížeče upravit a soubory cookie odmítat. Používáte-li například prohlížeč Internet Explorer, získáte podrobné pokyny vyhledáním slova „cookie“ v nápovědě. Pokud se rozhodnete soubory cookie odmítat, pravděpodobně nebude možné využívat interaktivní funkce tohoto serveru nebo jiných webových serverů, které používají soubory cookie.

Použití webových signálů

Stránky na tomto serveru mohou obsahovat elektronické obrázky nazývané webové signály (někdy též obrázky s jediným pixelem), které mohou být použity při doručování souborů cookie a které umožňují počítat návštěvníky těchto stránek a dodávat partnerské služby. Webové signály můžeme rovněž vkládat do propagačních e-mailových zpráv nebo bulletinů za účelem zjišťování, zda byla zpráva otevřena a zpracována.

Společnost Microsoft může také používat webové signály třetích stran k sestavování souhrnné statistiky a k určování účinnosti našich propagačních kampaní nebo jiných činností našich webů. Zakazujeme použití webových signálů na našich webech třetími stranami ke shromažďování vašich osobních informací a k přístupu k nim. Můžeme spolupracovat s jinými společnostmi inzerujícími na našich webech a umisťovat na jejich webech webové signály, abychom mohli vytvářet statistiky o četnosti nákupů a jiných činností na webu inzerenta vyplývajících z kliknutí na reklamu na webu společnosti Microsoft.

Zobrazení reklamy

Mnohé z webů a online služeb, které poskytujeme nebo které poskytují naši partneři, jsou podporovány reklamou. Prostřednictvím naší platformy pro doručování reklam můžeme zobrazovat reklamy na našich webech a na webech našich reklamních partnerů.

Zobrazíme-li vám online reklamu, do vašeho počítače uložíme trvalý soubor cookie, abychom váš počítač rozeznali při každém zobrazení reklamy. Vzhledem k tomu, že poskytujeme reklamu na mnoha různých webech, můžeme v průběhu času sestavit informace o tom, na kterém místě jste vy nebo jiné osoby používající váš počítač shlédli nebo klikli na zobrazené reklamy. Tyto informace používáme k předvídání vaší charakteristiky, zájmů a preferencí a k zobrazení cílené reklamy, o níž se domníváme, že vás může zaujmout. Rovněž můžeme tyto informace spojit s vaší další návštěvou, nákupem nebo jinou činností na webech zúčastněných inzerentů za účelem určení účinnosti reklam.

Přestože můžeme některé ze shromažďovaných informací využít k přizpůsobení reklam, které vám budou zobrazeny, naše systémy jsou navrženy tak, aby vybírali reklamu pouze na základě údajů, které vás osobně a přímo neidentifikují. Můžeme například vybírat zobrazené reklamy podle určitých obecných zájmových kategorií nebo oblastí, které jsme vyvodili na základě (a) demografických nebo zájmových údajů, včetně údajů, které jste mohli uvést při vytváření účtu (např. věk, PSČ a pohlaví), demografických nebo zájmových údajů získaných od jiných společností a obecné zeměpisné polohy odvozené z vaší IP adresy; (b) zobrazených stránek a kliknutých odkazů při užívání webů a služeb společnosti Microsoft a jejích inzerujících partnerů; a (c) hledaných termínů zadaných při užívání internetových vyhledávacích služeb společnosti Microsoft, jako je služba Live Search. 

Při poskytování reklamy dodržujeme řadu opatření určených k ochraně vašich osobních údajů. Ukládáme například informace o zobrazených stránkách, kliknutích a hledaných termínech, které používáme k přizpůsobení reklamy, odděleně od vašich kontaktních informací a jiných údajů, které vás přímo identifikují (jako je vaše jméno, e-mailová adresa atd.). Vytvořili jsme navíc administrativní, technická a fyzická bezpečnostní opatření určená k zamezení neoprávněné korelace těchto údajů. Poskytujeme vám rovněž možnost odhlásit přizpůsobené reklamy. Další informace o funkci odhlášení a o jejím použití naleznete na adrese opt-out page.

Poskytujeme také doručování reklam třetí stranou prostřednictvím naší přidružené společnosti Atlas. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Atlas naleznete na adrese http://www.atlassolutions.com/privacy.aspx.

Přestože většina online reklamy na webech společnosti Microsoft je zobrazována společností Microsoft, umožňujeme zobrazení reklamy na našich webech i třetím stranám jakožto společnostem poskytujícím reklamu včetně jiných reklamních sítí. Mezi tyto společnosti v současné době, avšak bez nároku na úplnost, patří: 24/7 Real Media, Advertising.com, Bidclix, BlueStreak, Burst Media, DoubleClick, EuroClick, Eyeblaster, EyeWonder, Falk, Interpolls, Kanoodle, Mediaplex, Pointroll, TangoZebra, Yahoo! Publisher Network, and Zedo

Tyto společnosti vám mohou nabídnout možnost odhlášení cílené reklamy založené na souborech cookie. Další informace můžete získat kliknutím na výše uvedený název společnosti a zobrazením webu dané společnosti. Některé z těchto společností jsou členy sdružení Network Advertising Initiative, které nabízí jediné místo pro odhlášení cílené reklamy členských společností.

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Při zveřejnění změn budeme rovněž aktualizovat datum „poslední aktualizace“ uvedené na začátku tohoto prohlášení. Na podstatné změny tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vás upozorníme umístěním výrazného upozornění na domovskou stránku webového serveru nebo přímo zaslaným upozorněním. Doporučujeme, abyste toto prohlášení pravidelně kontrolovali, a byli tak informováni o způsobu, jakým společnost Microsoft napomáhá ochraně osobních údajů, které shromažďuje.

Kontaktní údaje.

Společnost Microsoft vítá veškeré připomínky týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Máte-li k tomuto prohlášení dotazy nebo se domníváte, že jsme je nedodrželi, spojte se s námi na adrese privacypolicy@reply.digitalriver.com nebo na poštovní adrese:

Digital River

Attn: Microsoft Privacy Information

9625 West 76th Street

Eden Prairie, MN 55344